-eBe-

  

Tyskland

Elektriske lokomotiver

Verdens første ellok ble bygget i Tyskland i 1879 (og finnes fremdeles på Deutsches Museum Verkehrszentrum i München), og Tyskland har i alle år ligget helt i teten av utviklingen av elektriske lok og motorvogner. Allerede i oktober 1903 satte en tyskbygd motorvogn hastighetsrekord for elektrisk drevne tog med først 206 km/t og et par dager senere med 210,3 km/t. Også når det gjaldt utviklingen av lok for flere strømsystem var tyskerne tidlig ute, og flerstrømslok er i dag ansett som en helt selvfølgelig sak. Tysk lokindustri har satset på kvalitet og driftssikkerhet i stedet for å delta i et kappløp om spektakulære fartsrekorder med skreddersydd materiell, og målet har vært å kombinere kvalitet med høy gjennomsnittsfart og trekkraft. Noen ganger har utviklingen av lok og vogner gått parallelt, og resultatet er blitt integrerte tog der grensen mellom motorvogntog og loktrukket tog blir flytende. Dette gjelder først og fremst de to første generasjonene ICE-tog, som teknisk sett egentlig er loktrukne tog, type 401 med lok i begge ender, type 402 med lok i den ene enden og styrevogn i den andre. De er likevel typeregistrert som motorvogntog og plassert som sådan i denne samlingen.

NB! Tyske typebetegnelser er ikke kronologisk stigende. Mange loktyper har dessuten skiftet betegnelse gjennom årene. Bildene er arrangert  etter typens første driftsår, uten hensyn til typebetegnelser.

bullet

Kontaktledningslokomotiver

bullet

Akkumulatorlokomotiver

Kontaktledningslokomotiver

De fleste elektriske lokomotivene henter strøm via en strømavtaker, ofte kalt pantograf, fra ledning montert over sporene.

bullet

Vekselstrøm, 15 kV

bullet

2-systems, 15 kV / 25 kV ≈

bullet

4-systems, 1,5 = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

bullet

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

Vekselstrøm, 15 kV

Lok for 15 kV vekselstrøm kan også brukes i grensekryssende trafikk til Sveits og Østerrike. NB! For kjøring i Sveits kreves spesielle slepestykker på strømavtakerne.

DB (ex DR) E69.02 (ex LAG 2 "Pauline"), bygget opprinnelig for 5,5 kV lavfrekvent vekselstrøm, ombygd til 15 kV i 1954. Museumslok.

DB-Museum Nürnberg, 14.11.2018

DR EP5.21534 (fra 1926 DR/DB E52.534, fra 1970 DB 152.534), Tysklands hittil tyngste elloktype. Museumslok

DB-Museum Nürnberg, 14.11.2018

DB (ex DR) E32.27. Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB (ex DR) E32.27, førerplass. Museumsenhet - kun førerhytten er bevart.

DB-Museum Nürnberg, 14.11.2018

DR E91.99

DB-Museum Nürnberg, 14.11.2018

DR E71 (ex KpEV EG.Halle 528). Museumslok.

Deutsches Technikmuseum, Berlin, 04.10.2009

DR 244.139 (ex E44.139). Museumslok.

Eisenbahn. und Technikmuseum Rügen, 22.09.2011

DR 218,019 (ex E18.019)

Dresden, mars 1990

DR E19.01

Deutsches Technikmuseum, Berlin, 04.10.2009

DB (ex DR) E94.080. Kjært barn, mange navn: "Tysk krokodille", "Jerngris" ("Eisenschwein"). Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB 110.266

Hannover, juli 1992

DB 110.382

Hannover, juli 1992

DB type 140 - en av DBs standardtyper fra 1960-tallet.

Neustrelitz, 20.09.2011

DB 140.449

Hannover, juli 1992

DB 140.536

Hannover, juli 1992

DB 140.685

Angemünde, 13.06.2010

GVG 109.2 (ex DB 109.013, ex DR 211.013, ex E11.013) med helreklame for Scandilines

Lichtenberg, Berlin, 22.06.2015

GVG 109.2

Lichtenberg, Berlin, 22.06.2015

GVG 109.2

Lichtenberg, Berlin, 22.06.2015

GVG 109.2

Lichtenberg, Berlin, 22.06.2015

EGP 109.028 (ex DB 109.028, ex DR 211.028, ex E11.028)

Wittenberge, 17.10.2013

DR E11.033, førerhytteinteriør. Museumsenhet - kun førerhytten er bevart.

DB-Museum Nürnberg, 14.11.2018

GVG 109.3 (ex DB 109.073, ex DR 211.073, ex E11.073)

Neustrelitz, 05.11.2015

GVG 109.3

Neustrelitz, 05.11.2015

DB 109.248 (ex DR 211.248) med ex DR dobbeltdekkertog.

Midt på 1990-tallet

ENRA 142.042 (ex DB 142.042, DR 242.042)

Angermünde, 13.06.2010

DR 242.076

Luckenwalde, juni 1989

EGP 142.118 (ex DP 142.118, ex WAB 61, ex LOKOOP type 447, ex MThB type 447, ex DB 142.118, ex DR 242.118)

Wittenberge, 17.10.2013

EGP 142.118

Wittenberge, 17.10.2013

EGP 142.118. MThB byttet ut den ene strømavakeren med ekstra bremsemotstander på taket (Gjelder alle ex MThB-lok type 109 og 142.

Wittenberge, 17.10.2013

EGP 142.126 (ex DP 142.126, ex WAB ukjent nr., ex Lokoop type 477, ex MThB type 477, ex DB 142.126, ex DR 242.126)

Wittenberge, 17.10.2013

EGP 142.126

Wittenberge, 17.10.2013

EGP 142.126

Wittenberge, 17.10.2013

EGP 142.191 (ex DP 142.191, ex WAB ukjent nr., ex Lokoop type 477, ex MThB type 477, ex DB 142.191, ex DR 242.191)

Wittenberge, 17.10.2013

*N*

SBB-D (innleid fra SBB) 421.381 (Re4/4.11381)

Göttingen, 04.04.2017

*N*

SBB-D (innleid fra SBB) 421.389 (Re4/4.11389)

Angermünde, 01.03.2013

DB type 103

Hamburg, 22.06.1993

DB 103.224. Museumslok.

DB-Museum Nürnberg, 14.11.2018

DB 103.228

Hannover, juli 1992

RBH 6151.144 (267) (ex DB 181.244)

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB 111.035

München Hbf., 03.04.2012

DB 111.035

München Hbf., 03.04.2012

DB 111.041

München Hbf., 03.04.2012

DB 111.044

München Hbf., 29.03.2012

DB 111.044

München Hbf., 29.03.2012

DB 6111.044

München Hbf., 01.03.2019

DB 6111.053

Nürnberg Hbf., 13.11.2018

DB 6111.065

Nürnberg Hbf., 13.11.2018

DB 6111.065

Nürnberg Hbf., 13.11.2018

DB 6111.111

Dortmund Hbf., 20.09.2018

DB 6111.111

Dortmund Hbf., 20.09.2018

DB 6111.111

Dortmund Hbf., 20.09.2018

DB type 150 (ex DR type 250) og 185

Eberswalde, 21.10.2013

DB 155.084, 155.063 og 185.017

Eberswalde, 11.03.2013

DB 155.019 (ex DR250.019)

Angemünde, 13.06.2010

DB 155.063 (ex DR 250.063) og 152.134

Angermûnde, 19.08.2012

MEG (ex DB)155.059 (ex DR 250.059) - internnummer 710.

Berlin, 02.11.2017

DB 155.130

Angermünde, 15.11.2016

DB 155.203 (ex DR 250.203)

Angemünde, 16.06.2010

RBH 1200.003. Museumslok

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

RBH 1200.011

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DR 243.015

Erfurt, 10.09.1989

DB 143.049 (ex DR 243.049)

Zwickau, 13.06.2010

RBH (ex DB) 143.056, 911 og 028 (ex DR 243.056, 911 og 028). Resten er uidentifisert.

Angermünde, 13.05.2016

RBH (ex DB) 143.059, 143.191, 143.186 og 143.063 (ex DR 243.059, 243.191, 243.186 og 243.063)

Angermünde, 23.09.2011

DB 143.065 (ex DR 243.065)

Zoo, Berlin, 04.09.2010

RHB 143.074 (internnummer 127)

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

RHB 143.074

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

RBH (ex DB) 143.124 (ex DR 243.124), 143.950, 143.916 og 143.118

Angermünde, 23.09.2011

DB 143.156 (ex DR 243.156)

Burg bei Magdeburg, 04.10.2009

RHB (ex DB) 143.217 og 941 (ex DR 243.217 og 941)

Angermünde, 13.05.2016

DB 143.242 (ex DR 243.242)

Rüdesheim, 03.12.2006

DB 143.249 (ex DR 243.249)

Braunschweig, 12.08.2006

DB 143.550 og 143.273 (ex DR 243.550 og 243.273)

Magdeburg, 23.09.2011

RHB (ex DB) 143.040 og 554 (ex DR 243.040 og 554). Det siste loket er uidentifisert.

Angermünde, 13.05.2016

DB 143.567

Berlin Hbf. 16.11.2012

DR 143.571

Lehrte, juli 1992

DB 143.849

Berlin Hbf. 16.11.2012

RBH (ex DB) 143.936, 143.916, 143.638 og 143.950 (ex DR 243.936, 243.916, 243.638 og 243.950)

Angermünde, 23.09.2011

DB 120.141

Berlin Hbf., 01.03.2013

DB 120.141

Berlin Hbf., 01.03.2013

DB 120.141

Berlin Hbf., 01.03.2013

DB 120.143 og 101.134

Greifswald, 10.11.2014

DB 120.146

Berlin Hbf., 13.06.2010

DB 120.146

Berlin Hbf., 13.06.2010

DB 120.151

Rummelshof, Berlin, 04.10.2009

DB 6120.203

Hamburg Hbf., 08.11.2018

DB 112.023 (ex DR 212.023) med 2-etasjers styrevognstog for lokaltrafikk

Ostbahnhof, Berlin, sept. 1998

DB 112-101

Greifswald, 04.03.2013

DB 112.105

Berlin Hbf, 18.08.2006

DB 112.113

Berlin Hbf, 01.10.2009

DB 112.118

Berlin Hbf., 13.06.2010

DB 6112.141

Hamburg Hbf., 20.09.2018

DB 6112.142

Hamburg Hbf., 08.11.2018

DB 6112.145

Hamburg Hbf., 20.09.2018

DB 112.172

Kiel, 16.08.2011

DB 112.174

Schönfeldt, Berlin, 03.04.2012

DB 6112.173

Hamburg Hbf., 20.09.2018

DB 112.174

Schönfeldt, Berlin, 03.04.2012

DB 112.183

Berlin Hbf., 29.09.2014

DB 112.184

Angermünde, 01.03.2013

DB 112.187

Sans Souci (tidl. Kaiserbahnhof), Potsdam, 06.09.2010

DB 112.188

Oranienburg, 02.11.2017

DB 112.189

Berlin Hbf, 18.08.2006

DB 112.193

Grimmen, 07.03.2013

DB 114.007 (ex 112.007, ex DR 212.007)

Berlin Hbf, 01.10.2009

DB 114.009 (ex 112.009, ex DR 212.009)

Stralsund, 01.10.2009

DB 114.014 (ex 112.014, ex DR 212.014)

Angemünde, 23.09.2011

DB 114.015 (ex 112.015, ex DR 212.015)

Angermünde, 19.08.2012

DB 114.018 (ex 112.018, ex DR 212.018)

Berlin Hbf, 12.08.2006

DB 114.021 (ex 112.021, ex DR 212.021)

Miltzow, 21.08.2012

DB 114.029 (ex 112.029, ex DR 212.029)

Berlin Hbf., 03.04.2012

DB 114.037 (ex 112.037, ex DR 212.037)

Magdeburg, 23.09.2011

DB 114.040, fotografert i "klassisk Friedrichstraße-positur"

Friedrichstraße, Berlin, 16.06.2010

DB 114.040

Friedrichstraße, Berlin, 16.06.2010

DB 114.040

Friedrichstraße, Berlin, 16.06.2010

DB 101.008

Mellom Hannover og Uelzen, 15.04.2014

DB 101.008 med vogner type Bimdz267 og Bimdz268

Mellom Hannover og Uelzen, 15.04.2014

*N*

DB 6101.017

Wilhelmshöhe, Kassel, 28.02.2020

DB 101.020

München Hbf., 03.04.2012

DB 101.023

Leipzig, 13.06.2010

DB 101.023

Berlin Hbf., 21.10.2013

*N*

DB 6101.036

Friedrichsstraße, Berlin, 27.02.2020

DB 6101.037

München Hbf., 01.03.2019

DB 101.058

Berlin Hbf., 20.09.2011

DB 101.069

Hannover, 15.04.2014

DB 101.069

Hannover, 15.04.2014

DB 6101.072

Köln Hbf., 18.09.2018

DB 101.086

Berlin Hbf., 19.09.2014

*N*

DB 6101.087

Wilhelmshöhe, Kassel, 28.02.2020

DB 101.094

Stralsund, 10.11.2017

DB 101.095

Magdeburg, 23.09.2011

DB 101.095

Stralsund, 21.11.2012

DB 101.095

Stralsund, 21.11.2012

DB 101.095

Stralsund, 21.11.2012

DB 101.101

Stralsund, 21.11.2012

DB 101.101

Stralsund, 21.11.2012

DB 6101.102

Münster (Westf.), 20.09.2018

DB 6101.112

Köln Hbf., 18.09.2018

DB 101.117

Uelzen, 15.04.2014

DB 101.119

Stralsund, 01.10.2009

DB 6101.119

Hamburg Hbf., 08.11.2018

DB 101.130

Berlin Hbf., 13.06.2010

DB 101.134

Berlin Hbf., 03.04.2012

DB 101.134 nedkoblet bak 120.143

Greifswald, 10.11.2014

DB 101.142

Berlin Hbf, 28.09.2009

DB 6152.099

Wilhelmshöhe, Kassel, 13.11.2018

DB 6152.099

Wilhelmshöhe, Kassel, 13.11.2018

DB 6152.137

Wilhelmshöhe, Kassel, 13.11.2018

DB 152.140

Mukran, Sassnitz, 22.09.2011

DB 152.140

Mukran, Sassnitz, 22.09.2011

DB 6152.184

Wilhelmshöhe, Kassel, 05.03.2019

ITL 152.196

Angermünde, 15.11.2016

ITL 152.196

Angermünde, 15.11.2016

ITL 152.196

Angermünde, 15.11.2016

*N*

AT (ex CN - utleid til GC) type 119

Oslo, Norge, 22.06.2019

HGK 185.587

Angermünde, 13.05.2016

HGK 185.589

Angermünde, 01.03.2013

HGK 185.604

Angermünde, 16.11.2012

ITL 185.650

Anklam, 07.11.2014

HGK 185.666

Angermünde, 13.05.2016

*N*

SBB-D (innleid fra SBB) 4482.000

Wilhelmshöhe, Kassel, 13.11.2018

*N*

SBB-D 4482.000

Wilhelmshöhe, Kassel, 13.11.2018

SBB-D (innleid fra SBB) 4482.042

Angermünde, 12.08.2016

ALX 183.001

München Hbf., 29.03.2012

ALX 183.001

München Hbf., 29.03.2012

ALX 183.001

München Hbf., 29.03.2012

ALX 183.001

Regensburg, 02.09.2012

ALX 183.002

Freising, 31.03.2012

DLB (ex ALX) 6183.002

München Hbf., 01.03.2019

ALX 183.004

München Hbf., 02.04.2012

DLB (ex ALX) 6183.004

München Hbf., 01.03.2019

DLB (ex ALX) 6183.005

München Hbf., 01.03.2019

AMD type 145

Friedrichshagen, Berlin, 21.10.2013

DB 145.028

Uelzeb, 04.04.2017

PRESS 145.030

Vierow, 20.09.2014. Linjen til vierow er ikke elektrifisert, og toget skyves hit av et diesellok type 293 (ex DR type 108)

PRESS 145.030

Vierow, 20.09.2014

PRESS 145.030

Vierow, 20.09.2014

PRESS 145.030

Vierow, 20.09.2014

PRESS 145.030

Vierow, 20.09.2014

PRESS 145.030

Vierow, 20.09.2014

PRESS 145.030

Vierow, 20.09.2014

DB 145.032

Angermünde, 16.11.2012

DB 145.036

Angermünde, 16.11.2012

RBH 145.206

Angermünde, 21.10.2013

DB 145.544

Eberswalde, 11.03.2013

DB 6146.114

Offenburg, 11.09.2018

DB 6146.115

Offenburg, 11.09.2018

DB 6146.226

Offenburg, 11.09.2018

DB 6146.246

Nürnberg Hbf., 13.11.2018

DB 6146.247

München Hbf., 01.03.2019

DB 6146.262

Dortmund Hbf., 20.09.2018

DB 6146.264

Dortmund Hbf., 20.09.2018

DB 6146.274

Bochum Hbf., 18.09.2018

ME type 146 med tog mot Hamburg

Uelzen, 15.05.2007

ME type 146

Uelzen, 15.05.2007

ME 146.501

Uelzen, 12.04.2006

ME 146.502

Hannover, 15.04.2014

ME 146.502

Hannover, 15.04.2014

ME 146.504

Uelzen, 15.04.2014

*N*

ME (solgt til og gjeninnleid fra BTH) 6146.504

Hannover Hbf., 03.03.2020

ME 146.508

Hamburg Hbf., 11.11.2015

ME 146.509

Hamburg Hbf., 11.11.2015

ME 146.512

Hamburg Hbf., 11.11.2015

ME 146.512

Hamburg Hbf., 11.11.2015

ME 6146.515

Hamburg Hbf., 10.09.2018

*N*

ME (solgt til og gjeninnleid fra BTH) 6146.518

Hannover Hbf., 03.03.2020

OLA 146.522

Magdeburg, 04.03.2013

ME 6146.533

Hamburg Hbf., 20.09.2018

ME 6146.534

Hamburg Hbf., 10.09.2018

ME 6146.534

Hamburg Hbf., 20.09.2018

ME 6146.534

Hamburg Hbf., 20.09.2018

*N*

DB 6146.551 (ICE2-sett 2853 - lokene går i faste sett og er påført settnummeret)

Hannover Hbf., 03.03.2020

*N*

DB 6146.561 (ICE2-sett ikke identifisert)

Ved Berlinr Brücke, Kassel, 28.02.2020

*N*

DB 6147.015

Schönefeld, 27.02.2020

2-systems, 15 kV ≈ / 25 kV ≈

2-systemslok for 15 og 25 kV kan brukes i grensekryssende trafikk til de fleste av Tysklands naboland. I Polen, Tsjekkia og Frankrike har de likevel bruksbegrensninger da disse landene også har store områder elektrifisert med likestrøm. Tyske utleiefirmaer leier ut lok over hele Europa, også i Skandinavia.

DB 6181.215

Karlsruhe, 18.09.2018

DB 182.002

Berlin Hbf., 19.09.2014

DB 182.003

Berlin Hbf., 16.03.2015

DB 182.003

Berlin Hbf., 16.03.2015

DB 182.009

Berlin Hbf., 26.11.2012

DB 182.010

Friedrichshagen, Berlin, 21.10.2013

DB 182.013

Berlin Hbf., 08.08.2014

DB 182.014

Berlin Hbf., 01.03.2013

DB 182.014

Berlin Hbf., 01.03.2013

DB 182.014

Berlin Hbf., 01.03.2013

*N*

DB 6182.024

Friedrichsstraße, Berlin, 27.02.2020

FLX (innleid fra MRCE) 6182.505

Hamburg Hbf. 20.09.2018

FLX 6182.505

Hamburg Hbf. 20.09.2018

MRCE 182.509

Lichtenberg, Berlin, 22.06.2015

MRCE 182.509

Lichtenberg, Berlin, 22.06.2015

MRCE 182.570

Uelzen, 15.04.2014

MRCE 182.570

Uelzen, 15.04.2014

DB 185.015

Schönefeld, 15.11.2016

DB 185.017, 155.063 og 155.084

Eberswalde, 11.03.2013

*N*

DB 6185.024

Eisenach Hbf., 01.03.2020

DB 185.046

Schönfeldt, 19.08.2012

DB 185.046 og 064

Schönfeldt, 19.08.2012

DB 6185.058

Kehl, 11.09.2018

DB 185.064

Schönfeldt, 19.08.2012

DB 185.070 + 155.224 (ex DR 250.225) + 185.105

Angermünde, 23.09.2011

DB 6185.079

Osnabrück, 20.09.2018

DB 185.159

Ostkreuz, Berlin, 02.11.2017

DB 185.211

Magdeburg, 04.03.2013

MRCE 185.533

Regensburg, 02.09.2012

MRCE 185.533 og RTB 185.639

Regensburg, 02.09.2012

CDG 185.542

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

CDG 185.542

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

MRCE 185.555

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

MRCE 185.555

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

RTB 185.639

Regensburg, 02.09.2012

HSL 185.671

Angermünde, 13.05.2016

RTB 185.680

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

RTB 185.680

Köpenick, Berlin, 10.,04.2014

*N*

RP (utleid til CL) 6185.678

Drammen, Norge, 26.03.2011

*N*

RP (utleid til TXL) 6185.679

Trelleborg, Sverige, 08.09.2019

*N*

RP (utleid til CN) 6185.682

Dombås, Norge, 19.08.2019

*N*

RP (utleid til CL) 6185.683

Drammen, Norge, 12.04.2012

*N*

RP (utleid til CL) 6185.685

Drammen, Norge, 12.05.2011

*N*

RP (utleid til TXL) 0185.689

Drammen, Norge, 04.10.2012

*N*

RP (utleid til CN) 6185.692

Oslo, Norge, 16.07.2015

*N*

RP (utleid til TXL) 6185.693

Hønefoss, Norge, 08.04.2015

*N*

RP (utleid til TXL) 0185.695 (ex 6185.695)

Hønefoss, Norge, 24.01.2015

*N*

RP (utleid til CL) 0185.699

Oslo, Norge, 11.08.2013

*N*

RP (utleid til CL) 185.700

Oslo, Norge, 11.08.2013

*N*

RP (utleid til CN) 185.704

Bergen, Norge, 30.09.2017

*N*

RP (utleid til CN) 185.705

Oslo, Norge, 14.09.2019

*N*

RP (utleid til CN) 185.706

Oslo, Norge, 06.08.2017

*N*

RP (utleid til CN) 185.708

Oslo, Norge, 22.06.2019

*N*

RP (utleid til CN) 185.709

Oslo, Norge, 21.06.2013

*N*

RP (utleid til CN) 185.711

Oslo, Norge, 17.09.2012

*N*

RP (utleid til CN) 0185.712

Oslo, Norge, 17.04.2014

DB (innleid fra RP) 6193.802

Nürnberg Hbf., 13.11.2018

4-systems, 1,5 = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

Med 4-systemslok kan det kjøres over grensene til samtlige av Tysklands naboland uten å bytte lok. Spesielt for godstrafikken er dette av betydning. For selskaper som leier ut lok til nasjonale eller internasjonale operatører har 4-systemsteknologien også den fordelen at lokene kan leies ut overalt uten begrensninger pga. ulike strømsystemer. Som bildene viser, er tyske 4-systems utleielok observert så langt borte som i Slovenia.

DB 184.112. Museumslok.

Museum für Verkehr und Technik (Deutsches Technikmuseum), Berlin, 29.06.1993

RP 6186.101

München Hbf., 01.03.2019

MRCE 6189.104

München Hbf., 01.03.2019

MRCE 6189.155 utleid til ÖBB

Ljubljana, Slovenia, 12.05.2018

MRCE 6189.156 utleid til ÖBB

Ljubljana, Slovenia, 13.05.2018

MRCE 6189.937

Angermünde, 13.06.2010

MRCE 6189.998

München, 31.08.2012

MRCE 6189.998

München, 31.08.2012

*N*

DB 6193.386

Schönefeld, 27.02.2020

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

Duo- og "Last mile"-lokomotiver benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske lokomotiver som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) også kan kjøre på ikke-elektrifiserte spor. Men mens duo-lokomotiver har et aggregat som gjør dem i stand til å yte en fullverdig tjeneste på ikke-elektrifiserte strekninger, har et "last mile"-lokomotiv bare et lite hjelpeaggregat som kan brukes til rangering og korte sidesporstrekninger, vanligvis ved lave hastigheter.

"Last-mile"-lokomotiver

"Last mile"-lokomotiver eliminerer behovet for å medbringe diesellokomotiv for skifting på mindre stasjoner eller for frakt av vogner inn til mottakere med ikke-elektrifiserte sidespor. Ved hjelp av det innebygde aggregatet kan elloket selv utføre disse tjenestene.

bullet

Vekselstrøm, 15 kV

bullet

2-systems, 15 kV / 25 kV ≈

Vekselstrøm 15 kV

RP 6187.318

Karlsruhe, 18.09.2018

2-systems, 15 kV ≈ / 25 kV ≈

RP (utleid til SKJB) 6193.922

Uddevalla, Sverige, 27.03.2016

PCW 6193.923, i Norge for demokjøring med tanke på evt. framtidig kjøp/leie.

Grorud, Oslo, Norge, 22.05.2014

PCW 6193.924, i Norge for demokjøring med tanke på evt. framtidig kjøp/leie.

Grorud, Oslo, Norge, 31.01.2017

Akkumulatorlokomotiver

På enkelte skiftetomter og innendørsområder der lokomotiver med forbrenningsmotor ikke er egnet, brukes det mindre lok med akkumulatordrift. I årene fra 1962 og utover anskaffet DR et stort antall små akkumulatorlok, Akkuschleppfahrzeuge (ASF), for å skifte lok inn/ut i lokstaller. Disse hadde opprinnelig kun bufferplater for å spare plass og automatisk kopling. Noen av dem har senere fått normale buffere og koplingskroker. ASF har vist seg å være anvendelige og robuste lok, og de aller fleste av dem er fortsatt i drift hos DB og andre jernbaneselskaper.

DB (ex DR) Ka.4013. Museumslok

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB (ex DR) ASF.4 - akkumulatorlok for å skifte lok inn/ut i lokstaller

Wittenberge, 17.10.2013

DB (ex DR) ASF.61. Museumslok

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DR ASF 157. Museumslok i originalstand.

Heringsdorf museumssamling, 15.06.2010

 

ALX = Arriva Länderbahn Express ENRA = Energy Rail GmbH OLA = Ostseeland Verkehr GmbH
AMD = ArcelorMittal Germany Holding GmbH FLX = FlixTrain PCW = Siemens AG, Prüf- und Validationscenter Wegberg-Wildenrath
AT = Alpha Trains Europa GmbH   GC = Green Cargo (Sverige)   PRESS = Pressnitztalbahn GmbH
BTH = Bombardier Transportation   GVG = Georg Verkehrsorganisation GmbH   RBH = RBH Logistics GmbH
CDG = Captrain Deutschland GmbH   HGK = Häfen und Güterverkehr Köln AG   RP = RAILPOOL GmbH
CL = CargoLink (Norge)   ITL = ITL Eisenbahngesellschaft mbH   RTB = Rurtalbahn GmbH
CN = CargoNet (Norge)   KpEV = Königliche preußische Eisenbahnvervaltung   SBB = Schweitzerische Bundesbahnen (Sveits)
DB (før 1994) = Deutsche Bundesbahn   LAG = Lokalbahn Aktien-Gesellschaft   SBB-D = SBB Cargo Deutschland
DB (f.o.m. 1994) = Deutsche Bahn AG   LOKOOP = Lokoop AG (Sveits)   SKJB = Skandinaviska Jernbanor AB (Sverige)
DLB = Die Länderbahn   ME = metronom Eisenbahngesellschaft mbH   TXL = TX Logistics AB (Sverige)
DP = Deutsche Privatbahn GmbH   MEG = Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH   WAB = Westfälische Almetalbahn GmbH
DR = Deutsche Reichsbahn (Fusjonert med DB 1984)   MRCE = MRCE Dispolok GmbH   ÖBB = Österreichische Bundesbahnen (Østerrike)
EGP = Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH   MThB = Mittelthurgaubahn (Sveits)        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbaner i DDR

(Railways in The German Democratic Republic / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР)

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

              (Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 05.04.2020