-eBe-

  

Rasender Roland

Smalspornettet (750 mm sporvidde) p ya Rgen i Nord-Tyskland gr tilbake til 1895 da Rgensche Kleinbahnen AG pnet strekningen fra Putbus til Binz. Nettet ndde sin strste utbredelse med sidelinjen fra Buhrkow til Bug i 1918. I 1940 ble selskapet sltt sammen med flere andre til Pommersche Landesbahnen (PLB). Da Tyskland ble delt etter 2. verdenskrig, havnet Pommern i DDR, og som alle andre private jernbaneselskaper ble PLB overtatt av Deutsche Reichbahn (DR). Etter den tyske gjenforeningen 1990 ble DR sltt sammen med vesttyske Deutsche Bundesbahn (DB) til Deutsche Bahn AG (DB) i 1994. I 1996 ble smalsporbanen p Rgen skilt ut som eget selskap, Rgensche Kleinbahn GmbH & Co, som i 2008 ble kjpt av Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS). Rgensche BderBahn, som driftsselskapet n heter, er et datterselskap under PRESS. En god del av driftsmateriellet er fremdeles merket DR eller RKB. Disse eiendomsmerkene blir ogs brukt i bildetekstene, selv om materiellet i dag tilhrer RBB.

I mellom- og etterkrigstiden var smalsporbanene en viktig del av kollektivtrafikken p Rgen. Bilismen var imidlertid en stadig voksende trussel, og allerede i 1936 skjedde den frste nedleggelsen, mellom Starrvitz-Gramtitz og Bug. I etterkrigstiden fulgte en rekke nedleggelser inntil man i 1970 kun hadde igjen strekningen fra Putbus til Ghren (over Binz). Her er banen fremdeles en del av kollektivtrafikken, hovedsaklig fordi flere av bebyggelsene langs banen ikke har skikkelig veiforbindelse. I tillegg er den en turistattraksjon, spesielt i sommerhalvret, og banens framtid virker sikker. Tilnavnet "Rasender Roland" m helst forsts ironisk. Makshastigheten p de f rette delene av banen er "hele" 30 km/t!

I tilknytning til banens hovedstasjon i Putbus finnes det ogs et lite museum med historisk materiell (Pommersche Landesbahnmuseum) fra det en gang s vidstrakte smalspornettet p Rgen. I tillegg har man samlet en rekke 750 mm-lokomotiver fra nedlagte baner rundt om i Tyskland (derav et som i noen r hadde en gjesteopptreden p Urskog-Hlandsbanen i Norge! - ikke observert i 2016!) - samt ett fra Romania (ikke observert i 2016)! Noe av materiellet er tenkt istandsatt som driftsmateriell, mens annet antakelig vil inng i museet. I tillegg til damplokene finnes det noen sm og ett strre diesellok.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Pommersche Landesbahnmuseum Putbus

Lokomotiver

Med unntak av strekningen Putbus-Lauterbach Mole og skifting p stasjonen i Putbus skjer driften utelukkende med damplok. Foruten de egentlige driftslokene holdes ogs et par museumslok i drift for charter- og veterantogkjring.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

DR 99.594 (ex UHB nr. 8 "Bingsfoss" [!], ex DR 99.1594, ex DR 99.594, ex K.Schs.Sts.E.B 184) [Hartmann 1913]

Putbus (hensatt), 29.09.2009

DR 99.594

Putbus (hensatt), 29.09.2009

DR 99 4603 [Henschel 1912] (ex PLB 205N2206, ex RKB 9m, ex DKBW 113m)

Putbus (hensatt), 29.09.2009

DR 99 4603

Putbus (hensatt), 29.09.2009

RKB 52Mh (egtl. RBB 99.4632, ex DR 99.4632, ex PLB, ex RKB 52Mh) [Vulcan 1914]

Putbus, 12.03.2016

RKB 52Mh

Putbus, 12.03.2016

RKB 52Mh

Putbus, 12.03.2016

RKB 52Mh

Putbus, 12.03.2016

RKB 52Mh

Putbus, 12.03.2016

RKB 52Mh

Putbus, 12.03.2016

RKB 52Mh

Putbus, 12.03.2016

RKB 52Mh

Mellom Seelvitz og Binz, 12.03.2016

RKB 52Mh

Mellom Seelvitz og Binz, 12.03.2016

RKB 52Mh

Binz, 12.03.2016

RKB 53Mh [Vulcan 1925] (egtl. RBB 99.4633, ex DR 99.4633, ex PLB 259H4406, ex RKB 53Mh). Museumslok.

Putbus, 29.09.2009

RKB 53Mh

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.4633 (ex RKB 53 Mh)

Binz, 12.03.2016

RBB 99.4633

Putbus, 12.03.2016

RBB 99.4633 og 1781

Putbus, 12.03.2016

RBB (ex RKB, ex DR) 99.4011 (ex MBB 7) (O&K 1931]

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.4011-5

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.4011-5

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.4011-5

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.4011

Putbus, 12.03.2016

RBB 99.4011

Putbus, 12.03.2016

RBB 99.4011

Putbus, 12.03.2016

RBB (ex RKB, ex DR) 99.4802 (ex KJI 21) [Henschel 1938]

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.4802

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.4802

Ghren, 03.03.2013

RBB 99.4802

Ghren, 03.03.2013

RBB 99.4802

Ghren, 03.03.2013

RBB 99.4802

Ghren, 03.03.2013

RBB 99.4802

Ghren, 03.03.2013

RBB 99.4802

Ghren, 03.03.2013

RBB 99.4802

Ghren, 03.03.2013

DR 99.4652 (ex JKLB 1, ex OKW)

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

DR 99.4652

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

DR 99.4652 - n i full drift med museumstog

Seelvitz, 12.03.2016

DR 99.4652

Seelvitz, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652

Putbus, 12.03.2016

DR 99.4652, PRESS 251.901 og RBB 99.4633

Putbus, 12.03.2016

RBB (ex RKB, ex DR) 99.1781 (ex DR 99.781) [LKM 1953]

Putbus, 12.03.2016

RBB 99.1781

Putbus, 12.03.2016

RBB 99.1781

Putbus, 12.03.2016

RBB (ex RKB, ex DR) 99.1782 (ex DR 99.782) [LKM 1953 / ny ramme og kjele: Meiningen 1992]

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.1782

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.1782

Putbus, 29.09.2009

RBB 99.1782

Binz, 29.09.2009

DR 99.783 (ex 99.1783) [LKM 1953]

Putbus (hensatt), 29.09.2009

DR 99.783

Putbus (hensatt), 29.09.2009

RBB (ex RKB, ex DR) 99.1784 (ex DR 99.784) [LKM 1953]

Putbus, 12.03.2016

RBB 99.1784

Putbus, 12.03.2016

RBB 99.1781

Putbus, 12.03.2016

CFR 764.431

Putbus (hensatt), 29.09.2009

CFR 764.431

Putbus (hensatt), 29.09.2009

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

DR [ex OKW] 199 001

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

RBB Kf 6003 [Deutz 1942] (ex DR 199.002, ex OKW)

Putbus, 29.09.2009

RBB Kf 6003. Brukes til rangering i Putbus.

Putbus, 29.09.2009

PRESS 251.901 (ex (StLB VL.21, ex DB 251.901, ex DB V51.901). Brukes hovedsakelig p strekningen Putbus-Lauterbach Mole

Putbus, 12.03.2016

PRESS 251.901

Putbus, 12.03.2016

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

RBB Ai.163

Putbus, 29.09.2009

RBB Ai.163

Putbus, 12.03.2016

RBB Ai.163

Putbus, 12.03.2016

DR KAB.971.210

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

DR KAB.971-210

Seelvitz, 12.03.2016

DR KAB.971-210

Putbus, 12.03.2016

DR KAB4.97-151

Putbus, 12.03.2016

DR KAB4.97-151

Putbus, 12.03.2016

RKB 33

Putbus, 29.09.2009

RKB 33

Putbus, 12.03.2016

RKB 53

Putbus, 12.03.2016

DR (ex PLB?, ex RKB?)uidentifisert personvogn

Putbus, 12.03.2016

DR KBG.970.152

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

DR KBp.971-212

Putbus, 12.03.2016

DR KBp.971-214

Putbus, 12.03.2016

DR KBp.971.214

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

DR KBp.971-216

Putbus, 12.03.2016

RBB KB4.974.341

Putbus, 29.09.2009

DR KB4i.970-152

Putbus, 12.03.2016

DR KB4ip.970-771

Putbus, 12.03.2016

RBB KB4ip.970-783

Ghren, 03.03.2013

RBB (ex RKB, ex DR) KB4ip.970-784. Vognene oppvarmes av en brunnkullsfyrt ovn midt i vogna.

Mellom Seelvitz og Binz, 12.03.2016

RBB KB4ip.970-784

Mellom Seelvitz og Binz, 12.03.2016

DR KB4ip.970-809

Putbus, 12.03.2016

DR KB4ip.970-809

Putbus, 12.03.2016

DR KB4ip.970-809

Putbus, 12.03.2016

RBB (ex RKB, ex DR) KB4ip.970-810

Putbus, 12.03.2016

RBB KB4ip.970.811

Putbus, 29.09.2009

DR KB4ip.970.812

Putbus, 29.09.2009

RKB 28

Putbus, 29.09.2009

RKB 28

Putbus, 12.03.2016

RKB 28

Putbus, 12.03.2016

RBB KD.974.452

Putbus, 29.09.2009

RBB KD4i.974-481

Ghren, 03.03.2013

RBB (ex RKB, ex DR) KD4i.974-452

Putbus, 12.03.2016

RBB KD4i.974-452

Putbus, 12.03.2016

DR KD4i.974-481

Putbus, 12.03.2016

DR KD4i.974-481

Putbus, 12.03.2016

DR KDw.975.101

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

Godsvogner

Godstrafikken p smalsporbanene p Rgen ble avviklet utelukkende med smalsporete godsvogner. Etter hvert som kravet til effektivitet kte, ble ulempene med sporbruddet stadig tydeligere, og den delen av godstrafikken som skulle videre med normalsporet jernbane, ble i kende grad kjrt direkte dit med bil. Det lokale godsvolumet ble da for lite til at det var regningssvarende oppettholde godstrafikken p smalspornettet, og fra 1960 av ble den gradvis avviklet. Noen f godsvogner er beholdt som museumsvogner eller til internt bruk.

DR Gw.97-42-22

Putbus, 12.03.2016

DR Gw.97-42-23

Putbus, 12.03.2016

DR Gw.97-42-51 og 48

PLB-museet, Putbus, 12.03.2016

DR Gw.97-42-63

Putbus, 12.03.2016

DR 97-42-97

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

DR Gw.52-42-22

Putbus, 29.09.2009

DR type Gw, ikke identifisert

Putbus, 12.03.2016

DR Ow.97-40-

Putbus, 12.03.2016

DR Ow.97-40-75

Putbus, 12.03.2016

DR Ow.97-40-73

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

Umerket godsvogn med kull til damplokene

Putbus, 29.09.2009

Kullet er brunkull i briketter, som i DDR-tiden

Putbus, 29.09.2009

DR OO.97-44-08

Putbus, 12.03.2016

DR OOw.71-44-36

Seelvitz, 12.03.2016

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer, bde motorisert og ikke-motorisert. P denne siden er det delt opp i flgende kategorier:

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Snrydding

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte ogs kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan pmonteres ulike typer snryddingsmateriell. De eldste typene var sm og kunne bare trekke lette tilhengere. Frerhuset p disse hadde kun plass til freren, til nd med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svrt begrenset. De nyere typene har frerhus med god plass til et strre mannskap, ogs egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

RKB (ex DR) Klw.23000045

Putbus, 29.09.2009

RBB SKL MUV 69-1/23000045 (ex RKB Klw.23000045)

Putbus, 12.03.2016

RBB SKL MUV 69-1/23000045

Putbus, 12.03.2016

RBB SKL-henger nr. 2

Ghren, 03.03.2013

RBB SKL-henger nr. 1 og 2

Putbus, 12.03.2016

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger p) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for mling av sporkvalitet/feilsking, for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, bde enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv. I dette arbeidet spiller selvflgelig ogs lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid ftt sitt eget avsnitt ovenfor.

bullet

Ordinrt, skinnegende materiell

bullet

Vei-/skinnegende materiell - justerbar sporvidde

Ordinrt, skinnegende materiell

DR SVP.74 - skinnegende gravemaskin (selvgende?)

Putbus, 29.09.2009

DR SVP.74

Putbus, 12.03.2016

Vei-/skinnegende materiell - justerbar sporvidde

BB 1304. Kan brukes p sporvidder fra 1520 mm (russisk bredspor) til 600 mm (feltbanespor)

Ghren, 03.03.2013

BB 1304

Ghren, 03.03.2013

Snrydding

Snryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snploger via snfresere til sm skinneskraper montert p vogner. Snfresere kan vre alt fra spesialbygde, ofte selvgende maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snploger) til sm fresere som monteres foran p en lastetraktor eller liknende. Det finnes ogs snskraper som skraper snen inn i skinnegangen, for at snfreserne skal f tak p den og fjerne den fra sporet.

RBB (ex RKB, ex DR - fremdeles merket med DR) SPS-035.97-49-13

Putbus, 29.09.2009

RBB (n merket med RBB) SPS-035.97-49-13

Putbus, 12.03.2016

RBB SPS-035.97-49-13

Putbus, 12.03.2016

RBB (ex RKB, ex DR, ex PLB[?]) 97-49-11

Putbus, 29.09.2009

DR (ex PLB) 97-49-15

PLB-museeet, Putbus, 29.09.2009

RBB (ex RKB, ex DR) uidentifisert snplog

Putbus, 12.03.2016

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever bde at arbeidsstokken kan innkvarteres p stedet der arbeidet foregr, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verkty m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. RBBs mannskaps- og losjivogner er ominnredete, eldre personvogner, mens verksteds- og redskapsvognene er innredet i gamle godsvogner.

RBB (fremdeles merket RKB, ex DR) 97-49-01, redskapsvogn.

Putbus, 29.09.2009

RBB (n riktig merket) 97-49-01

Putbus, 12.03.2016

Pommersche Landesbahnmuseum Putbus

P stasjonen i Putbus finnes det et lite museum med historisk materiell fra smalsporbanene p Rgen. Antakelig er museet under oppbygging, og det har potensial til bli svrt interessant. NB! Ogs Eisenbahnmuseum Gramzow (Se lenkelisten nederst) inneholder en god del materiell fra smalsporbanene p Rgen.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Antakelig burde Mh.53, muligens ogs Mh.52, ogs vrt vist her i museumsavnittet.

DR 99.4652 (ex JKLB 1, ex OKW)

29.09.2009

DR 99.4652

29.09.2009

DR 99.4652 - n p vei mot Ghren med museumstog

Seelvitz, 12.03.2016

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

DR [ex OKW] 199 001

29.09.2009

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

Kun de vognene som er stilt opp p selve museumsomrdet og utstyrt med museal info, er tatt med her. De vrige DR-merkede vognene brukes i charter- og veterantog, men er antakelig en del av museumssamlingen. Flere av vognene som er vis her, er ogs observert i veterantog sammen med lok 99.4652.

DR KAB.971.210

29.09.2009

DR KBG.970.152

29.09.2009

DR KBp.971.214

29.09.2009

DR KDw.975.101

29.09.2009

Godsvogner

Kun de vognene som er stilt opp p selve museumsomrdet og utstyrt med museal info, er tatt med her. Antakelig er samtlige DR-merkede godsvogner anse som museumsvogner.

DR Ow.97-40-73

29.09.2009

DR Gw.97-42-51 og 48

12.03.2016

DR 97-42-97

29.09.2009

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Snrydding

DR 97-49-15

29.09.2009

 

BB =

Balfour Beatty (Storbritannia/Sverige)

  KJI = Kleinbahnen des Kreises Jerichow   PRESS = Pressnitztalbahn GmbH
CFR = Căile Ferate Romne (Romania)   K.Schs.Sts.E.B. = Kniglich Schsische Staatseisenbahnen   RBB = Rgensche BderBahn
DKBW =

Demminer Klb.-West

  MBB = Mansfelder Bergwerksbahn   RKB = 1895-1940: Rgensche Kleinbahn-Aktiengesellschaft
DR = Deutsche Reichsbahn   OKW = Oberkommando der Wehrmacht   1996-2008: Rgensche Kleinbahn GmbH & Co
JKLB = Jagsttalbahn   PLB = Pommersche Landesbahnen   StLB = Steiermrkische Landesbahnen (sterrike)
                UHB = Urskog-Hlandsbanen (Norge)

Liste over materiellprodusenter

Se ogs (See also / Sehen Sie auch / Vea tambin / См. также):       

bullet

Jernbaner i DDR

Railways in The German Democratic Republic / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР

bullet

Urskog-Hlandsbanen ("Tertitten")

The Urskog-Hland Railway / Die Urskog-Hlandsbahn / El Ferrocarril de Urskog-Hland / Урскoгская-Xoлaндcкая железная дорога

bullet

Eisenbahnbahnmuseum Gramzow

The Gramzow Railway Museum / El Museo de Ferrocarril de Gramzow / Железные дороги и техники Музей Грамцов

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalera de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 05.05.2021