-eBe-

  

Tyskland

Trolleybuss

Tyskland er trolleybussens opprinnelige hjemland. Det begynte i Berlin, og til sammen 79 byer i dagens Tyskland (foruten et antall byer i områder som ble avstått til naboland etter de to verdenskrigene) har hatt trolleybusser i kortere eller lengre perioder. I dag finnes kun tre systemer tilbake, nemlig Eberswalde, Esslingen (Neckar) og Solingen. I disse byene synes trolleybussen å ha en sikker posisjon, spesielt i Solingen som baserer kollektivtrafikken på nettopp trolleybussen. Hvorvidt også andre tyske byer (Erfurt er antakelig den mest aktuelle kandidaten) kommer til å (gjen)innføre trolleybuss, vil avhenge både av vilje til å satse på miljøvennlig transport og av den teknologiske utviklingen, først og fremst av eventuelle pålitelige batteribusser. Per 2018 finnes det intet annet reelt, miljøvennlig alternativ enn trolleybusser til busser med forbrenningsmotor, dersom man ikke vil ta skrittet helt ut og bygge sporvei.

Berlin

(Berlín / Берлин)

Erfurt

(Эрфурт)

Kassel

(Кассель)

München

(Munich / Múnich / Мюнхен)

Potsdam

(Потсдам)

Deutsches Museum Verkehrszentrum, München

(The German Museum Trafic Center, Munich  / El Museo Alemán de Tráfico, Múnich / Германский музей Трафик центр, Мюнхен)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 20.01.2018