-eBe-

  

DB Museum Nürnberg

Jernbanemuseet i Nürnberg er Tysklands eldste og et av de eldste i hele verden. Det ble grunnlagt allerede i 1899 som Königlich-bayerisches Eisenbahnmuseum, og den nåværende hovedbygningen stammer fra 1925. Etter å ha vært stengt under 2. verdenskrig ble museet gjenåpnet i 1953. Museet drives av stiftelsen Deutsche Bahn Stiftung GmbH. Foruten lok og vogner, hvorav de fleste befinner seg i den vognhallen tvers over gaten for selve museumsbygningen, har museet også en stor samling modeller i ulike skalaer. Museet har også avdelinger i Halle og Koblenz, og det finner tidvis sted utbytting av materiell mellom de tre avdelingene.

Dessverre gikk mange lok og vogner tapt i en stor brann  i Nürnbergs gamle ringlokstall i 2005. Noen av objektene, som 1935-replikaen av Tysklands første lokomotiv, har latt seg restaurere, men flere viktige objekter gikk tapt for bestandig.

Dette er et særdeles barnevennlig museum, med en stor avdeling i 3. etasje, der barn virkelig kan utfolde seg i lek og forskertrang. Museet er samlokalisert med post- og telegrafmuseet, og det er svært mye interessant også i den avdelingen. Et besøk anbefales varmt!

Dessverre er utvidelsesmulighetene i Nürnberg svært små. Det innebærer at mange interessante objekter sjelden eller aldri kan bli stil ut. På sikt må museet enten overta områder i Nürnberg fra DB, eller så må det flyttes. Hvis ikke er faren reell for at det vil stagnere, noe som ville være forferdelig trist.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Modellsamlingen

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Fungerende replika av NFEB "Adler", Tysklands første lok [Stephenson 1835]

"Adler" ble bygd til åpningen av Tysklands første jernbane i 1835. Replikaen ble bygd til 100-årsjubileet i 1935 [Kaiserslautern 1935].

Ved brannen i 2005 ble maskinen sterkt skadd, men lot seg reparere til kjørbar stand, nå antakelig med riktig skorsteinskrave.

14.11.2018

Ikk-fungerende replika av NFEB "Adler"

Bygget på begynnelsen av 1950-tallet for bruk i museets statiske utstilling. Legg merke til den avvikende skorsteinskraven. Øltønnene på tenderen fantes ikke i virkeligheten.

23.06.1990

"Adler", replikaen fra 1950-tallet

14.11.2018

"Adler", replikaen fra 1950-tallet

14.11.2018

"Adler", replikaen fra 1950-tallet. Øltønnene er fjernet fra tenderen fordi de ikke fantes i virkeligheten.

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. B-V.Nordgau [Maffei 1853], Tysklands eldste bevarte damplok, gjennoomskåret for å vise hvordan et damplok er bygd opp.

14.11.2018

Bad.St.B IX.Phoenix [Karlsruhe 1863] - et av de siste Crampton-lokene som ble bygget i Tyskland

14.11.2018

Bad.St.B IX.Phoenix

14.11.2018

KPEV G3.Saabrücken 3143 [HAMAG 1884]

14.11.2018

KPEV G3.Saabrücken 3143

14.11.2018

KPEV G3.Saabrücken 3143

14.11.2018

KPEV G3.Saabrücken 3143

14.11.2018

KPEV G3.Saabrücken 3143

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. S2/6.3201 [Maffei 1906], satte i 1907 fartsrekord med 154,5 km/t.

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. S2/6.3201

14.11.2018

DR 38.2884 [Vulcan 1920].

Loket ble bestilt av KPEV som type P8 før 1. verdenskrig, men først levert til DR i 1920, gikk de første årene med preussisk typebetegnelse.

14.11.2018

DR 38.2884

14.11.2018

DR type R3/3 (Fra 1925: 89.801) [Krauss 1921]. Da loket ble bygget som et bayersk type E3/3, ble denne betegnelsen brukt til 1925.

Ca. 1990. Loket er senere flyttet til Koblenz.

DR 78.501 [Vulcan 1924]. DR-type 78 = KPEV-type T18. 501 gikk med preussisk typebetengelse det første året.

14.11.2018

DR 78.501

14.11.2018

DR 05.001 [Borsig 1935] og E19.12

Hall 1, 23.06.1990

DR 05.001

Hall 2,14.11.2018

DR 05.001

14.11.2018

DR 05.001

14.11.2018

DR 05.001

14.11.2018

DR 05.001, førerhytteinteriør

14.11.2018

Elektriske lokomotiver

Verdens første ellok ble bygget i Tyskland i 1879 (og finnes fremdeles på Deutsches Museum Verkehrszentrum i München), og Tyskland har i alle år ligget helt i teten av utviklingen av elektriske lok og motorvogner. Etter en del innledende forsøk med både 3-faset vekselstrøm og likestrøm valgte man å elektrifisere det nasjonale jernbanenettet med 15 kV lavfrekvent, 1-faset vekselstrøm, samme system som også benyttes i Norge, Kun isolerte lokalstrekninger og S-banene i Berlin og Hamburg ble elektrifisert med likestrøm.

bullet

15 kV 1-faset vekselstrøm

bullet

155 V 3-faset vekselstrøm

15 kV 1-faset vekselstrøm

DB (ex DR) E69.02 (ex LAG 2 "Pauline") [Krauss/SSW 1909], bygget opprinnelig for 5,5 kV lavfrekvent vekselstrøm, ombygd til 15 kV i 1954

14.11.2018

DB E69.02

14.11.2018

DR E32.12 (ex EP2.20012) [Maffei/BBC 1924], førerhytteinteriør. Kun førerhytten er bevart.

14.11.2018

DR EP5.21534 [Maffei/WASSEG 1925] (fra 1926 DR/DB E52.534, fra 1970 DB 152.534), Tysklands hittil tyngste elloktype.

14.11.2018

DR EP5.21534

14.11.2018

DR E91.99 [AEG/WASSEG 1929]

14.11.2018

DR E91.99

14.11.2018

DR 05.001 og E19.12 [Henschel/SSW 1940]

23.06.1990

DR E11.033 [LEW 1962], førerhytteinteriør. Kun førerhytten er bevart.

14.11.2018

DB 103.224 [Henschel 1973(?)]. Type 103 var Tysklands første loktype med topphastighet > 200 km/t.

14.11.2018

DB 103.224

14.11.2018

155 V 3-faset vekselstrøm

Postbanen i München var verdens første i sitt slag og forbilde for bl.a. den langt mer kjente postbanen i London. Den ble åpnet i 1910 og besto til det gamle sentralpostkontoret i München ble nedlagt i 1988. Både sporvidde (450 mm) og strømsystem (155 V 3-faset vekselstrøm i kontaktledning). Den 450 meter lange strekningen var dobbeltsporet, og med en hastighet 10-12 km/t tok det ca. 1 min. 40 sek. å tilbakelegge strekningen. Togene kjørte uten lokfører, og sikkerheten ble ivaretatt ved at på de to endestasjonene var det strøm i kontaktledningen kun når et tog skulle kjøre fra stasjonen.

DP lok fra München Post-U-Bahn [Krauss/SSW 1910]

14.11.2018

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokmotiver

DB V36.108 (ex OKW type WR 360 C 14) [BMAG 1940]

14.11.2018

DB V36.108

14.11.2018

DB V36.108

14.11.2018

Motorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Motorvogner med forbrenningsmotor

Elektriske motorvogner

DB 420.001 [MAN 1969]. Settet består av to motoriserte vogner med førerhus, type 420, og én motorisert mellomvogn type 421.

Prototyp til en type som kom til å prege nærtrafikken rundt de fleste større byene i dav. Vest-Tyskland, unntatt Berlin og Hamburg, i en hel generasjon.

14.11.2018

DB 420.501 [MAN 1969]. Vognene med førerhus har førstesiffer hhv. 1xx-4xx og 5xx-9xx.

14.11.2018

DB 421.001 [WMD 1969]. Kun mellomvognen har strømavtakere.

14.11.2018

Designstudie av DB type 412 som settes i drift fra 2018 og utover.

14.11.2018

Motorvogner med forbrenningsmotor

bullet

Dieselmotorvogner

bullet

Gassturbinmotorvogner

Dieselmotorvogner

På 1930-tallet gjorde dieselmotoren for alvor sitt inntog på jernbanen og tok opp konkurransen med dampen. Tyskland lå helt i teten av utviklingen av raske, komfortable motorvogner. Det var ikke lenger bare snakk om små skinnebusser, men om store jernbanevogner, ofte flere sammenkoplet (multippelstyring) og/eller med én eller flere styre- og mellomvogner.

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

DB 798.711 (ex VT98.9711) [Uerdingen ca. 1960], førerplassinteriør. Kun førerhytten er bevart.

14.11.2018

DB VT11.5008 (fra 1970 601.008) [MAN 1957]

14.11.2018

DB VM11.5203, mellomvogn til type VT11.5. Vognene hadde kun 1. klasse. Motorvognenheten hadde ikke passasjeravdeling.

14.11.2018

DR VTa.18.16.10 (175.019) [Görlitz 1968]. Typen er antakelig Tyskland mest elegante motorvogntype.

For driftsbilder av dette settet se "Jernbaner i DDR"! Se også nedenfor for bilder av settet som museumstog andre steder i Tyskland!

14.11.2018

DR VTa.18.16.10

14.11.2018

DR VTa18.16.10 og DB 602.003. Bildet viser tydelig hvor mye mer elegant det østtyske toget er enn det vesttyske.

14.11.2018

DR VTa18.16.10 og DB 602.003

14.11.2018

DR VTa.18.16.10, interiør.

14.11.2018

DR VMc18.16.07 [Görlitz 1966(?)], mellomvogn med restaurant og 1.-klassekupéer til type VT18.16

14.11.2018

DR VMc18.16.07, restaurantinteriør

14.11.2018

DR VMc18.16.07, kjøkkenet

14.11.2018

DB 614.005 [MAN eller Uerdingen 1972]. Settet består av to motorvogner med påfølgende nummer, og én mellomvogn.

14.11.2018

DB 614.006 [MAN eller Uerdingen 1972]

14.11.2018

Dieselelektriske motorvogner

DR SVT.877 [WUMAG 1932] "Der fliegender Hamburger"

Hall 1, 23.06.1990. På dette tidspunktet var hele toget fremdeles intakt!

DR SVT.877. Dessverre er det nå bare halve den ene motorvognen som er bevart. Resten er hogd siden 1990.

Hall 2, 14.11.2018

Gassturbinmotorvogner

Gassturbinmotoren er utviklet fra flyenes jetmotorer og ble sett på som en mulig erstatning for dieselmotoren til bruk der det var ønske om høye hastigheter. I Tyskland kom bruken av gassturbiner aldri ut over forsøksstadiet. Gassturbinene viste seg å være beheftet med store svakheter. Bl.a. forekom det et høyt antall motorhavarier pga. de høye temperaturene i turbinene. Et svært høyt støynivå bidro til at mange fant dem lite egnet i tettbygde strøk, og da det viste seg at drivstofforbruket var svært høyt i forhold til effekten, langt høyere enn dieselmotorens, førte de raskt stigende drivstoffprisene fra midten av 1970-tallet og utover til at gassturbinen forble en parentes i jernbanehistorien.

DB 602.003, ombygd fra type 601 (dieselmotor) til type 602 (gassturbin). Kun én type 602 gikk i hvert tog. Den andre motorvognen var type 601.

14.11.2018

DB 602.003 og DR VTa18.16.10. Bildet viser tydelig hvor mye mer elegant det østtyske toget er enn det vesttyske.

14.11.2018

DB 602.003 og DR VTa18.16.10

14.11.2018

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

I dette avsnittet er det tatt med alle typer personvogner for loktrukne tog. Mellom- og styrevogner for motorvogntog finnes i avsnittene for elektriske eller dieseldrevne motorvogner. Foruten de egentlige personvognene er det i dette avsnittet også tatt med reisegods-, konduktør- og postvogner som brukes i persontog.

NFEB - nybygget replika av vogn fra åpningstoget i 1835. Replikavognene fra 1935 gikk tapt i brannen i 2005. Likheten med hestevogner er påfallende!

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. 8 [1835 - ombygd 1838 og 1846], Tysklands eldste, bevarte jernbanevogn

14.11.2018

K.Bay.Sts.B., kong Ludwig II av Bayerns salongvogn [Klett 1865]

14.11.2018

Kong Ludwig II av Bayerns salongvogn, interiør, kongesalongen

23.06.1990

K.Bay.Sts.B., plattformvogn med store endeplattforner i kong Ludwig II av Bayerns hofftog [Klett 1866]

14.11.2018

K.W.St.E. AB.161 [Esslingen 1868], en av Tysklands første gjennomgangsvogner.

14.11.2018

K.W.St.E. AB.161, interiør, 1. klasse

14.11.2018

K.W.St.E. AB.161, interiør, 2. klasse

14.11.2018

KPEV S.5 [BFE 1872], Otto von Bismarcks personlige salongvogn, gitt som gave fra Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

14.11.2018

KPEV S.5

14.11.2018

KPEV Pw.Berlin 1419 [Breslau 1888]

14.11.2018

LBE DW.8 [WUMAG eller LHW 1937], 2-etasjes, leddete vogner med førerhus i begge ender for bruk i dampdrevne styrevognstog.

14.11.2018

LBE DW.8. Her ses jakobsboggien og leddet som forbinder de to halvdelene.

14.11.2018

LBE DW.8. Vognen tilhører formelt Verein Lübecker Verkehrsfreunde e.V.

14.11.2018

DB Bmz264-7.2219.212

14.11.2018

DB Bxf796-1.2733.114, styrevogn til loktrukket S-banetog (lokaltog). Typen er fremdeles i aktiv bruk.

14.11.2018

Godsvogner

SH 1155 [1829], eldste bevarte rullende jernbaneenhet utenfor Storbritannia!

14.11.2018

ATE VI.815 [Klett 1870], eldste bevarte, tysbygde godsvogn.

14.11.2018

ATE VI.815

14.11.2018

ATE VI.815

14.11.2018

DB 0923.548

14.11.2018

Modellsamlingen

Foruten et stort modelljernbaneanlegg i skala H0 (1:87) huser museet en imponerende samling modeller av tyske tog, fra de aller eldste til materiell som fremdeles er i full drift. En rekke skalaer er representert i samlingen, fra 1:10 via de mer kjente modelljernbaneskalaene til 1:700, den siste neppe motorisert og mest en kuriositet, en imponerende detaljrikdom til tross. Her er tatt med et (forhåpentlig) representativt utvalg:

Damplok i skalaer fra 1:10 til 1:700

14.11.2018

Det minste loket, skala 1:700. Bildet yter dessverre ikke detalsjrikdommen rettferdighet.

14.11.2018

S&DR 1 "Locomotion" [G. Stephenson 1825]. S&DR var verdens første jernbane for offentlig trafikk.

14.11.2018

DR 61.001. Søsterloket 61.002 ble i 1960 ombygd til DRs rekordlok 18.201.

14.11.2018

DR 42.001. Type 42 er i likeht med type 52 utviklet for å bygges i stort antall under 2. verdenskrig. Bruken var mer begrenset pga. høyere akseltrykk.

14.11.2018

DB 10.001. Type 10 var den siste damploktypen som ble utviklet i Tyskland. Kun to prototyper ble bygget.

14.11.2018

DR E71.28 (ex KPEV EG.528), forbilde for NSBs type El1.

14.11.2018

DR E93

14.11.2018

DR E44.002. Med type E44 gjorde boggilokene for alvor sitt inntog i Tyskland. Typen var i drift til langt opp på 1980-tallet.

14.11.2018

DB E10.286. Type E10 var den første elloktypen som ble utviklet i Tyskland etter 2. verdenskrig. Teknisk mye felles med NSBs El13.

14.11.2018

DR 243.002. Med denne loktypen klarte DDR det de ikke klarte politisk eller militært, å erobre hele Tyskland. Men da var DDR allerede historie.

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. dampmotorvogn, et forsøk på å økonomisere trafikken på svakt trafikkerte baner. Dampmotorvogner ble aldri den suksessen man hadde håpet.

14.11.2018

LAG 502, en av de første vellykkede elmotorvognene.

14.11.2018

DR ET65.023

14.11.2018

DR VT137.240

14.11.2018

S&DR personvogn fra 1825. Likheten med hestevogner er påfallende.

14.11.2018

S&DR personvogn

14.11.2018

ELB "Hannibal". ELB var en hestedrevet jernbane åpnet i 1841, men tiden hadde løpt fra hestedriften allerede ved åpningen.

En fullskala replika av vognen står på Deutsches Museum Verkehrszentrum i München.

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. AB.17760

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. Pw.2217

14.11.2018

K.Bay.Sts.B. Pw-3b.10

14.11.2018

DR type DBmue

2-etasjes vogner var utbredt hos DR i DDR. Vesttyske DB hadde ikke slike. Etter gjenforeningen i 1990 har 2-etasjesprisippet erobret mellomdistansetrafikken over hele Tyskland.

14.11.2018

DB WRxms.66-94535.

Strømavtakeren brukes for å skaffe strøm til matlaging og kjøleskap når vognen står fra koplet lok på elektrifisert stasjon. Når toget begynner å kjøre, går strømavtakeren autiomatisk ned ved 10 km/t.

14.11.2018

DB utsiktsvogn fra 1980-årenes prestisjetog "Rheingold".

14.11.2018

DB tankvogn for dør-til-dør-transport fra/til kunder uten egen sportilknytning.

Jernbanehjul og koblinger ble tatt av før videretransport på vei. Den økte egenvekten med to understell medførte lavere lastekapasitet, og konseptet med vei-/banevogner ble aldri noen suksess.

14.11.2018

DB 701.032, revisjonsvogn for kontaktledningsnettet. Samme type som NSBs type Lm1.

14.11.2018

Beilhack snøfreser, en forløper til NSBs type DiR2 og DiR3.

14.11.2018

Beilhack snøfreser

14.11.2018

Jernbanefergen "Mukran" lastet med godsvogner. Skala H0 (1:87). "Mukran" trafikkerer strekningen Sassnitz (Tyskland) - Klaipeda (Litauen).

14.11.2018

Stormannsgalskap i skala H0 (1:87). Hitlers urealiserte - og høyst urealistiske - megatog sammenliknet med en normal jernbanevogn.

14.11.2018

 

ATE = K.k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (Østerrike)   K.Bay.Sts.B. = Königliche Bayerische Staatsbahnen   NFEB = Nürnberg-Fürther Eisenbahn
BadStB = Badische Staatsbahn   K.W.St.E. = Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen   NSB = Norges Statsbaner (Norge)
DB = Deutsche Bundesbahn / Deutsche Bahn AG  

KPEV

=

Königliche Preußische Eisenbahnvervaltung

  OKW = Oberkommando Wehrmacht
DP = Deutsche Post  

LAG

=

Lokalbahn Aktien-Gesellschaft

  S&DR = Stockton & Darlington Railway (Storbritannia)
DR = Deutsche Reichsbahn  

LBE

=

Lübeck-Büchener Eisenbahn

  SH = South Hatton Quarries (Storbritannia)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Deutsches Museum Verkehrszentrum, München

              (The German Museum Trafic Center, Munich  / El Museo Alemán de Tráfico, Múnich / Германский музей Трафик центр, Мюнхен)

bullet

Jernbaner i DDR

              (Railways in GDR / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.01.2019