-eBe-

  

Preßnitztalbahn

For å knytte steder som ble ansett for å ha for lite trafikkgrunnlag til å få normalsporet jernbane, til jernbanenettet ble det i (det daværende kongeriket) Sachsen bygget en rekke smalsporete baner, med få unntak med 750 mm sporvidde (samme som bl.a. Urskog-Hølandbanen i Norge). Noen av disse banene var større systemer som forbandt flere destinasjoner, andre kun én enkelt linje. En av disse banene var Preßnitztalbahn fra Wolkenstein til Jöhstadt. Den ble åpnet i 1892. En planlagt forlengelse inn i Böhmen (vår tids Tsjekkia) ble aldri gjennomført grunnet det tyske nederlaget i 1. verdenskrig. Hovedtyngden av trafikken på banen var gods, allerede fra 1911 gjennomført med normalsporvogner på smalsporete overføringsvogner, senere også rulleskamler. Likevel var trafikken i økende grad uøkonomisk, og allerede på 1960-tallet var det på tale å nedlegge banen. Valutamangel og økende vansker med å få importert olje til DDR bidro likevel til å holde banen i gang helt fram til begynnelsen av 1980-tallet. Strekningen Steinbach-Jöhstadt ble nedlagt i 1982, og i 1984 var det slutt også for resten.

Bruken av overføringsvogner eller rulleskamler som normalsporvognene ble kjørt opp på, muliggjorde framføring av gods på smalsporbanene uten omlasting. Banelegemet måtte imidlertid forsterkes, og linjeprofilet måtte utvides, faktisk til større enn det normalsporete, i og med at normalspormateriellet sto oppå en annen vogn.

Egne loktyper ble utviklet til de saksiske smalsporbanene. Den mest utbredte typen var IVk, en loktype med et helt spesielt, leddet understell utviklet av ingeniøren Günther Meyer ved Sächsische Maschinenfabrik. Ett slik lok ble i 1977 solgt av DR til Urskog-Hølandbanen der det var i drift noen få år før det ble solgt tilbake til Tyskland. Det befant seg en tid på banen Putbus-Göhren ("Rasender Roland"). Hvor det siden er blitt av, er ukjent.

Sommeren 1990 begynte foreningen Interessegemeinschaft Preßnitztalbahn e.V. gjenoppbyggingen av strekningen mellom Steinbach og Jöhstadt med tanke på å gjenopplive en del av banen som museumsbane. Museumsdriften startet i 1995 og har vært en ubetinget suksess. Det foreligger imidlertid ikke planer om å bygge videre mot Wolkenstein da deler av traséen er disponert til andre formål.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

Damplokomotiver

DR 99.1590 (ex DR 99.590, ex KSStEB IVk.180)

Jöhstadt, 16.12.2018

DR 99.1590

Jöhstadt, 16.12.2018

DR 99.1590

Jöhstadt, 16.12.2018

DR 99.1590

Jöhstadt, 16.12.2018

 

DR 99.1590 kjører inn på Jöhstadt stasjon 16.12.2018:

Vogner

Persontogvogner

DR KB4trp.970-628

Jöhstadt, 16.12.2018

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Snørydningsmateriell

DR SPS-039.97-09-43, lokomotivskjøvet snøplog med klimatisert førerkabin.

Jöhstadt, 16.12.2018

DR SPS-039.97-09-43

Jöhstadt, 16.12.2018

 

DR = Deutsche Reichsbahn   KSStEB = Königliche Sächsische Staatseisenbahnen

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Urskog-Hølandsbanen ("Tertitten")

              (The Urskog-Høland line / Die Urskog-Hölandsbahn / El Ferrocarril de Urskog-Høland / Урскoгская-Xoлaндcкая железная дорога)

bullet

"Rasender Roland"
("The Raging Roland" / "Rolando Rápido" / "Быстрое Роланд")

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 133 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 22.08.2020