-eBe-

  

Ukraina

Ukraina fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av det russiske imperiet og senere Sovjetunionen fram til 1992. I 1918 tilfalt den vestlige delen av landet det gjenopprettede Polen, og jernbanene i Vest-Ukraina ble bygd om fra russisk bredspor (1524 mm - senere 1520 mm) til normalspor (1435 mm). Sovjetunionen annekterte denne delen i 1939 som en del av pakten mellom Hitler og Stalin og beholdt den etter krigen, og jernbanenettet ble igjen ombygd til russisk bredspor. Fremdeles er det merkbare, kulturelle forskjeller mellom Vest- og Øst-Ukraina. I senere år har disse forskjellene slått ut i væpnede konflikter i flere østlige deler av landet. Av Ukrainas naboland bruker både Hviterussland, Moldova og Russland samme sporvidde som Ukraina, mens samtlige naboland i vest bruker normalspor. Alle omsporingsstasjoner ligger utenfor landets grenser. I nyere tid er det også bygd en ny, bredsporet forbindelse for råvareleveranser (malm) til et industriområde som ligger midt inne i Polen. Det er ikke aktuelt å bygge om Ukrainas jernbaner til normalspor. Derimot arbeides det i samarbeid med flere utelanske jernbaneselskaper om å utvikle teknologi for omsporing i fart.

De fleste nyere loktypene for trafikk på hovedlinjene er 2-seksjonslok som består av en A- og en B-seksjon med førerhus kun i én ende (kun rangerkontroller i den andre). Begge seksjonene kan imidlertid kjøres enkeltvis - som énretningslok - noe som iblant gjøres i persontog. Det finnes også 3-seksjonslok. Midtseksjonen til disse har kun rangerkontroller.

I likhet med russerne bruker ukrainerne det kyrilliske alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker her, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet. Samtlige bilder er tatt i Zaporizjzja (også kjent under det russiske navnet Saporosje) 15.09.2012

УЗ (ex CЖД) type ВЛ8.

УЗ (ex CЖД) ВЛ8.1424

УЗ (ex CЖД) ВЛ11.013A

УЗ ВЛ11.013Б

УЗ (ex CЖД) ЧС2.431

УЗ ЧС2.431

УЗ (ex CЖД) ЭР2.696

УЗ (ex CЖД) ЧMЭ3.2557

УЗ ЧЭ3.2557

УЗ (ex CЖД) 2TЭ116-1055A.

УЗ (ex SZD) 2TЭ116.1306A

УЗ 2TЭ116.1306A

УЗ 2TЭ116.1306A

УЗ 2TЭ116.1306Б

УЗ 2TЭ116.1306Б

УЗ 2TЭ116.1306Б

УЗ (ex CЖД) KД9.161

УЗ (ex CЖД) motortralle type AGD-1A

УЗ (ex CЖД) motortralle/arbeidsplattform type MПД2

 

Уз (UZ) = Українські залізниці (Ukrainski zaliznitsji)   CЖД (SZD) = Советские Железные Дороги (Sovjetskije Zheleznije Dorogi) (Russland)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 29.05.2019