-eBe-

  

Simferopol

Trolleybuss

Simferopol utgjør kjernen i verdens lengste trolleybussnett som også dekker byene Jalta, Alusjta, Krasnokamjanka og Saprudne. Trolleybussdriften i Simferopol ble åpnet i 1959. En prosjektert utbygging av et lokalbaneprosjekt ble i de påfølgende årene avblåst til fordel for et interurbant trolleybussnett. Etter mer enn 50 års drift har dette nettet bevist at trolleybusser egner seg godt for lengre strekninger, også under krevende topografiske forhold, og nettet består nå av til sammen 19 linjer med en samlet linjestrekning på over 8,5 mil i til dels sterkt kupert fjellterreng i den sørlige delen av Krim-halvøya. Tidvis har man endog kjørt tog med to sammenkoplete vogner. Framtiden for dette unike trolleybussnettet er imidlertid usikker. I senere år har det møtt konkurranse fra private småbusselskaper som ofte underbyr trolleybussen på pris.

Politisk har Krim hatt en turbulent historie. Etter at tyrkerne ble tvunget til å trekke seg ut fra Krim etter den tyrkisk-russiske krigen (1768-1774) ble halvøyen annektert og innlemmet i det russiske imperiet under Katharina den store. Da imperiet ble omorganisert til Sovjetunionen på 1920-tallet, ble Krim, eller Krym som den het på russisk i tsar- og sovjettiden, en autonom delrepublikk innen den russiske føderative sovjetrepublikken. Da ukraineren Nikita Krustsjov ble statsminister i Sovjetunionen i 1954, sørget han for at Krim ble overdratt til den ukrainske sovjetrepublikken. Ved oppløsningen av Sovjetunionen forble Krim ukrainsk, til tross for at den russiske Svartehavsflåten beholdt sin største marinebase i Sevastopol. Dette førte til sterke gnisninger mellom Ukraina og Russland, og i 2014 annekterte Russland hele halvøyen. Offisielt var det lokale krefter som rev seg løs og søkte tilknytning til Russland. I de påfølgende årene har Russland befestet grepet om Krim, bl.a. ved en ny, direkte broforbindelse mellom Russland og Krim. Den russiske annekteringen har møtt en samstemt internasjonal fordømmelse, og internasjonalt regnes Krim fremdeles som en del av Ukraina. Hva den russiske annekteringen vil få å si for Krims trolleybussnett, er uvisst.

КPЫMТРОЛЛ 8Tp.1459. Museumsvogn.

Moskva transportmuseum, 06.09.2009

КPИMТРОЛ (ex КPЫMТРОЛЛ) 9Tp.7012

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPИMТРОЛ (ex КPЫMТРОЛЛ) 9Tp.7706

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPИMТРОЛ (ex КPЫMТРОЛЛ) 9Tp.7706

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPИMТРОЛ (ex КPЫMТРОЛЛ) 14Tp.8100

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPИMТРОЛ T70110.4327

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPИMТРОЛ 5265-05.2600 og 2603

Simferopol akvarium, 18.09.2018

 

КPИMТРОЛ  [KRIMTROL] = ГУП РК "Кримтролейбус» [GUP RK "Krimtrolejbus"]
КPыMТРОЛЛ  [KRYMTROLL] = ГУП РК "Крымтроллейбус» [GUP RK "Krymtrollejbus"]

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 140 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 26.02.2022