-eBe-

  

Ungarn*

Ungarns jernbanehistorie begynte i 1846 med linjen mellom Pest (i dag bydel i Budapest) og Vác, den første delen av banen mellom Budapest og Wien. Landet var den gang en del av keiserriket Østerrike som den gang omfattet vår tids Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Slovenia og Kroatia, senere også Bosnia, samt deler av Polen og Italia. Da keiserriket ble delt i en ungarsk og en østerriksk del, med keiseren også som konge av Ungarn, ble jernbanen i Ungarn utskilt som Magyar Királyi Államvasutak, De kongelige ungarske statsbaner.

I 1918, etter nederlaget i 1. verdenskrig ble det østerriksk-ungarske dobbeltmonarkiet oppløst og stykket opp i en rekke av de statene vi kjenner i dag. Grensene skulle imidlertid bli en god del endret som følge av 2. verdenskrig, der Ungarn igjen var på den tapende siden.

Til tross for Østerrikes beskjedne størrelse er landet med sin posisjon midt i Europa et svært viktig jernbaneland, med et av verdens tetteste jernbanenett og med intensiv grensekryssende trafikk til samtlige naboland. Mye av godstrafikken er ren gjennomgangstrafikk, noe som gir de ungarske jernbanene store inntekter. Bl.a. spiller Ungarn en sentral rolle i den gjennomgående godstrafikken til og fra Kina. Ungarn har også persontrafikk over grensene til samtlige naboland.

Hovedtyngden av landets jernbaner er bygget med normalspor (1435 mm), men helt i øst finnes det også et par mil med russisk bredspor (1520 mm) fram mot grensen til Ukraina. I tillegg finnes det fortsatt noen lokale jernbaner med 760 mm sporvidde.

Allerede på 1920-tallet begynte ungarerne under ledelse av den berømte elektropioneren Kálmán Kandó å arbeide med å utvikle elektromotorer for 50 Hz enfaset vekselstrøm, og i 1938 ble den første strekningen, fra Budapest til Hegyeshalom på grensen mot Østerrike, elektrifisert med 15 kV 50 Hz, På 1950-tallet ble spenningen økt til 25 kV for å kunne hente strøm direkte fra det ordinære overføringsnettet. Ungarerne har derfor vært pionerer i utviklingen av det strømsystemet som nå regnes som standard for alle nyelektrifiseringer over hele verden.

Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

* NB! Ungarsk jernbanemateriell fotografert utenfor Ungarn (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert. 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 05.07.2019