-eBe-

  

Budapest

Sporvei, t-bane og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Sporveien i Budapest er blant verdens eldste og skriver seg helt tilbake til 1866. Elektrifiseringen fant sted allerede i 1887. De første linjene var metersporige (1000 mm), og først i 1889 ble den første normalsporete (1435 mm) linjen åpnet. De to nettene ble drevet av hver sine selskaper fram til mellomkrigstiden. Metersporlinjene ble etter hvert bygget om til normalspor eller nedlagt, en prosess som først ble fullført etter 2. verdenskrig. Ved utbruddet av 1. verdenskrig ble sporveien i Budapest regnet som en av Europas aller største, og selv om begge verdenskrigene førte til både slitasje og enorme skader, overlevde sporveien. Planøkonomien under kommuniststyret i etterkrigstiden resulterte i at et sporveissystem som tidligere hadde vært kjent for å ligge helt i tet i den tekniske utviklingen, kom kraftig i bakleksa hva både infrastruktur og rullende materiell angikk. Etter kommunismens fall har sporveien fått tilført store midler til fornyelse og utvidelse av både infrastruktur og vognpark og framtrer nå som både velholdt og moderne, selv om det fremdeles er en del eldre vogner i bruk. Det foreligger ytterligere moderniserings- og utbyggingsplaner, og alt tyder på at Budapest satser på sporveien også i framtiden.

BKV KCSV-7.1326

22.09.2016

BKV KCSV-7.1346

22.09.2016

BKV 2001 (t.h.) og 2020

Margit híd (Margaretabroen), 05.09.2016

BKV 2020

Margit híd (Margaretabroen), 05.09.2016

T-bane

T-banen i Budapest er verdens nest eldste. Kun Londons er eldre. Fram til etter 2. verdenskrig besto systemet av bare én linje. Med bidrag fra Sovjetunionen ble det på 1960-tallet bygget to nye linjer (åpnet i 1970 og 1972), og i 2014 åpnet også linje M4. En femte linje er på et tidlig planleggingsstadium, men det foreligger konkrete planer om videre utbygging av de fire eksisterende. Den eldste linjen, linje M1 har et vesentlig smalere profil enn de nyere linjene, noe som medfører at materiell fra de andre linjene ikke kan trafikkere linje M1 - eller omvendt. Med de foreliggende utbyggingsplanene er det helt klart at t-banen også i framtiden vil spille en sentral rolle i Budapests kollektivtrafikk, i nært samspill med sporveien.

Smalprofil

BKV G.25

22.09.2016

 Trolleybuss

Budapests første skinneløse sporveislinje  var 2,7 km lang og ble åpnet i 1933 i Buda, vest for Donau. Denne linjen ble imidlertid ødelagt under 2. verdenskrig og ikke gjenoppbygd. I 1949 ble det imidlertid åpnet en ny trolleybusslinje, og denne ble starten på et utstrakt nett i Pest, øst for Donau. Fortløpende anskaffelser av nytt, moderne materiell i senere år tyder på at Budapest satser på trolleybussen som det miljøvennlige supplementet til sporvei og t-bane i de sentrale bydelene.

Merk forresten at Budapests trolleybusser fremdeles er definert som skinneløse trikker, ikke som busser. I likhet med de sporbundne trikkene har de derfor ikke registreringsskilter.

BKV 280T.273

Kerepesi út, 06.05.2014

BKV 280T.281

Kerepesi út, 06.05.2014

BKV 280T.281

Kerepesi út, 06.05.2014

 

BKV = Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 23.06.2021