-eBe- Data                    

Startside Tilbakemelding Lenker Eyolf Berg

            Nyhetsmelding 28.08.2016

Nyheter
Domene og webhotell
Tjenester
Hjemmesider

 

-eBe- Datas Eyolf Berg høster nok en gang ros for innsats på internasjonal konferanse og gjenvelges i styret for IVSS-Churchear

På årets generalforsamling i IVSS-Churchear i Løgumkloster i Danmark ble Eyolf Berg enstemmig innvalgt i styret for en ny 4-årsperiode. IVSS-Churchear er en internasjonal organisasjon som arbeider for tilrettelegging for hørselshemmede i kirker og kirkelige organisasjoner. Eyolf Berg har fungert som styrets sekretær de siste åtte årene og vil fortsette i denne funksjonen - ved siden av sitt ansvar som tolkeansvarlig på organisasjonens styremøter og konferanser. Han vil fortsatt også ha en sentral rolle i videreutviklingen av organisasjonens hjemmesider.

Berg ble av flere foreslått som organisasjonens nye president, men ga selv klar beskjed om at det trengs yngre krefter inn i ledelsen, og presidentstillingen er i så måte den aller viktigste for å synliggjøre at det nå foregår et helt nødvendig generasjonsskifte. Av samme grunn gjorde han det helt klart at dette blir hans siste periode som medlem av organisasjonens styre.

Også på årets IVSS Churchear-konferanse, 18. - 22. august, var Berg hovedtolk og ansvarlig for tolketjenesten. Fra både konferansedeltakere, organisasjones styre og den danske ansvarsgruppen for årets konferanse, ble det gitt uttrykk for ros og stor tilfredshet med måten Berg løste sine oppgaver. Selv sier han at det er en glede å få medvirke og bruke en så stor bredde av sin kompetanse, som det en slik stor konferanse krever.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.12.2017