-eBe-

   

Velkommen til -eBe- Data
Startside Opp Neste

 

 

-eBe- Data var i sin aktive driftstid langt mer enn et datafirma. Fra begynnelsen som et rent datafirma i 2003 hadde firmaet en rivende utvikling, både når det gjaldt oppdragsmengde, og når det gjaldt oppdragsfokus. I senere år hadde vi vår hovedvirksomhet innen språktjenester og administrasjon, med et bredt spekter av konsulenttjenester innen personalforvaltning, ulike typer kurs m.m., foruten, som firmanavnet fortsatt tilsa, data, bl.a. salg av egenutviklede databaseløsninger. Etter over 14 gode og framgangsrike år innstilte firmaet hovedtyngden av sin virksomhet i 2017. Dette hang sammen med at firmaets innehaver og primus motor gikk over i pensjonistenes rekker samme år. Salg av web-løsninger fortsatte imidlertid ytterligere et par år. I tillegg fullførte vi våre forpliktelser overfor våre tre gjenstående, langsiktige oppdragsgivere fram til utløpet av 2019.

Firmaets nyhetsarkiv gir et godt bilde av vår aktivitet og utvikling gjennom de årene vi var aktive i markedet.

Vi takker våre kunder og oppdragsgivere gjennom 16 spennende år og ønsker lykke til videre.

Innehaver og daglig leder: Eyolf Berg

Kontaktinformasjon:

Telefon + Viber
91 17 65 37
Postadresse
Bekkeliveien 5, 3470 SLEMMESTAD
E-post
ebe@ebe-data.com 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023