-eBe-

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2006

Årets største nyhet er at Vebjørn giftet seg med sin kjære Bodil den 19. august. Vielsen fant sted i Haug Kirke, og de nygifte heter ikke hverken Berg eller Nybråten, men Sortebekk. Det er visst bare et dusin mennesker som har rett til å bruke det navnet.

Huset på Hønefoss er ferdig oppusset, og de har fått leieboere i kjellerleiligheten. Bodil fortsetter på Hønefoss sykehus, og Vebjørn er i full gang med bl.a. prosjektering av ombyggingen av Ullevål stadion. Han er blitt firmaets fagmann på jording av elektriske anlegg.

Eivor var ferdig med videregående i sommer og har tatt seg et friår før hun går igang med studier. Hun bor fortsatt i Bergen, men nærmere sentrum, og har en deltidsjobb på døves SFO. Dessuten jobber hun en del på Bergen Døvesenter. Hun sitter også i Døvekirkens landsdekkende ungdomsråd. I midten av desember ble hun CI-operert (CI = Cochlea Implantat), og året sluttet i stor spenning med tanke på hvilke konsekvenser denne operasjonen vil få for Eivors hørsel og fremtid.

Asgeir fylte 30 i april! Han og Tove er fortsatt trøndere. Asgeir jobber i en naturbarnehage i Trondheim og var førstesideoppslag i Aftenposten som skrev om menn og naturbarnehager på høstparten.

Mor flyttet til Johanneskirkens aldershjem, like i nærheten av der vi bodde da jeg var liten. Hun stortrives og er glad for å slippe å bo alene i leiligheten sin.

For min egen del strømmer arbeidsoppdragene på. Jeg har en liten, fast stilling som redaksjonssekretær for Luthersk Kirketidende, jeg oversetter bøker, og i midten av august var jeg en uke i Tyskland som ansvarlig for tolketjenesten på årets internasjonale konferanse for sjelesorg blant hørselshemmede. Jeg har en spennende jobbsituasjon og ser at -eBe- Data er liv laga.

- og jeg har vært på moltetur for aller første gang! Bodils familie er ivrige plukkere, og i sommer fikk jeg bli med i molteterrenget deres. Vi hadde en deilig tur -  og molter fant vi også.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.10.2020