-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Bilder av Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanebilder Lenker
Kontakt Eivor

 Eivor 

        Eivor er familiens eneste ekte vestfolding. Hun er født i Tønsberg 2. februar 1987. Allerede som 3½-åring, sommeren 1990, var hun på sin første utenlandsreise. Ferden gikk med bil gjennom Danmark, Tyskland (inkludert det ennå eksisterende DDR), Sveits, Frankrike, Spania, Gibraltar og til slutt en snartur med båt over til den spanske enklaven Ceuta på kysten av Nord-Afrika. Siden har hun fortsatt å reise, både i Europa og i Midt-Østen der hele familien var i 1999 da vi besøkte Israel og de palestinske selvstyreområdene på Vestbredden.

        I 3-årsalderen ble vi også klar over at Eivor ikke hørte så godt som vi kunne ønske. Undersøkelser påviste et progredierende hørselstap, og det ble klart at hun sannsynligvis kom til å bli døv som voksen. Hun fikk raskt plass på Førskolen for hørselshemmede i Tønsberg, senere på Sem, og vi var aldri i tvil om at Vestfold interkommunale hørselsklasse på Sem var det rette stedet for Eivor da hun skulle begynne på skolen. Da hadde hun allerede lært å lese, og hun hadde også med seg et grunnlag for tegnspråk fra førskolen. Da hun kom over i ungdomsskolen, var hørselstapet blitt så stort at hun selv ønsket å skifte til Nedre Gausen skole for døve i Holmestrand, og hun var ikke i tvil om at veien videre gikk til Bjørkåsen skole i Bergen, den eneste videregående skolen i Norge med undervisning på tegnspråk.

        Allerede på ungdomsskolen ble Eivor valgt som elevrådsleder, og hun hadde ikke vært lenge på Bjørkåsen før hun fikk tillitsverv og ble plukket ut til oppgaver både innen- og utenlands, bl.a. høsten 2004 da var i både Tsjekkia og Finland. To år på rad, 2003 og 2004, hadde hun sommerjobb som kirketjener i Oslo Døvekirke, en jobb hun høstet mange godord for, og i 2003 var hun dessuten ungdomsdelegat på Døvekirkenes Fellsmøte i Bergen.  Fra høsten 2005 til våren 2007 satt hun i styret for Bergen Døves Ungdomsklubb, og i juni 2007 ble hun innvalgt som 1. vararepresentant i Norges Døveforbunds hovedstyre, for en periode på 3 år, den til da yngste som har vært valgt! I september 2008 var hun én av tre hovedforedragsholdere på IVSS Churchears internasjonale konferanse for sjelesorg blant hørselshemmede i Hvittorp utenfor Helsinki i Finland, en konferanse som samlet ca. 60 deltakere fra 9 land. Dette foredraget blir fremdeles framhevet av folk som hørte det, mer enn ti år etterpå.

         Vinteren 2005 jobbet Eivor som helgevakt i ca. 20 % stilling ved Kloppedalen bofellesskap og dagsenter for døvblinde på Nesttun, en nyttig og verdifull erfaring å ta med seg videre. Høsten 2005/våren 2006  jobbet hun som støttekontakt for andre døve barn og unge. Da hun var ferdig med videregående, jobbet hun et års tid i ca 40 % på SFO for døve i Bergen. I tillegg hadde hun en deltidsstilling på Bergen Døvesenter.

         Høsten 2008 flyttet Eivor til Oslo for å studere psykologi. Eivor er en engasjert og ressurssterk ung kvinne som ikke lar hørselstapet hemme seg. Vi legger ikke skjul på at vi er stolte av datteren vår. 

        Etter hvert kom Kristian inn i bildet, og vi lærte veldig fort å bli glad i ham. I oktober 2012 kjøpte de seg leilighet på Lambertseter der de bodde til høsten 2016. Etter to år på hybel i Enebakk flyttet de høsten 2018 inn i en kjellerleilighet på Slemmestad. 8. juni 2019 giftet de seg, med vielse på den tidligere hyttetomta vår. Den er nå helt og fullt Eivors etter at hun og Kristian kjøpte ut Vebjørn for et par år siden.

         Like før påske 2020 gjorde en ny generasjon sitt inntog også hos Eivor og Kristian idet vårt sjette barnebarn, Synnøve, ble født. Vi gleder oss over nok en liten jente i familien. Familieforøkelsen innebar imidlertid at kjellerleiligheten ble i minste laget, og da anledningen bød seg, leide de et hus like i nærheten.

           Byggeplanene har fått konkret form, og i november 2021 ble selve byggetomta stukket ut av firmaet som skal levere huset. Kommunalt byråkrati og problemer med vanntilknytning medførte at håpet om bygging i 2022 dessverre brast. Vi håper nå på 2023..

Eivor i media:

"Døves Blad" april 2003

"Budstikken" 18.12.2003 (s. 4-5)

(Opprinnelig trykt i "Vårt Land" mars 2003)

"Døves Blad" sept. 2004 (3)
"Døves Blad" sept. 2004 (1) "Døves Blad" sept. 2004 (2) "Døves Tidsskrift", mai 2006

"Hradecké Noviny" 22.10.2004

(Hradec Králové, Tsjekkia)

Bergen Døvesenters hjemmeside  

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.10.2022