-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanefrimerker Lenker / Links
Reisedagbok fra Den transsibirske jernbanen sommeren 2002

Jernbanebilder

Railway picture gallery / Bahnbilder / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

Både hjemme og på reisene mine har jeg flittig benyttet sjansen til å dyrke jernbanehobbyen i bilder. Det er gjennom årene blitt en anselig samling bilder av mange ulike typer skinnegående materiell, også sporveier. Familie og gode venner har bidradd til at jeg har kunnet bygge opp en mangfoldig og spennende billedsamling, og bildene vises med deres velvillige tillatelse. Bidragsyternes navn står på hvert enkelt bilde (copyright). I tillegg skylder jeg en lang rekke både norske og utenlandske jernbane- og sporveisfolk stor takk for velvilje og imøtekommenhet. Det hadde ikke vært mulig å bygge opp denne samlingen uten dem. Jeg har også lagt ut en del gamle bilder der copyright er utløpt, og som har ˮmimreverdiˮ for meg, eller som er av vesentlig, historisk betydning.

Pictures from my travels in Europe, Asia and Africa. I'm deeply grateful to numerous railway and tramway employees for their benevolence and assistance. I could never have build this gallery without them. / Bildaufnahmen von meinen Reisen in Europa, Asien und Afrika. Ich bin unzählige Bahnmitarbeitern sehr dankbar für ihre Wohlwollen und Freundlichkeit. Es wäre mir ohne sie nicht möglich gewesen, diese Bildersammlung aufzubauen. / Fotos de mis viajes en Europa, Asia y África. Estoy profundamente agradecido a numerosos empleados de ferrocarril y tranvía por su benevolencia y asistencia. Nunca podría haber construido esta galería sin ellos. / Фотоочет о моих путешествиях в Европе, Азии и Африке. Я глубоко признателен многочисленным сотрудникам железной дороги и трамвайных линий за их доброжелательность и помощь. Я бы никогда не смог построить эту галерею без них.

Per 28.09.2022 består samlingen av 15.843 bilder fra 51 land.

28.09.22: Rigas skinneløse sporvei, verdens første trolleybussnett med hydrogendrevne duovogner for kjøring på strekninger uten kontaktledning. Totalt over 25 nye bilder.

01.09.22: Sporveien i Riga, over femti nye bilder + eget avsnitt for sporveiens anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

26.08.22: Ny side: Utenlandsk jernbanemateriell i Latvia - med strandete russiske godsvogner som følge av sanksjonene mot Russland.

26.08.22: Gjensyn med Latvias jernbaner etter 27 år, denne gang i Riga. Mange nye bilder.

17.08.22: Nytt land i samlingen: Albania. Takk til Jonas Sortebekk.

16.08.22: Ny side: Latvias jernbanemuseum, Riga, en unik anledning til å se gammelt, sovjetisk jernbanemateriell.

25.07.22: Over 550 lysbilder, hovedsakelig fra Norge, Danmark og Tyskland, fra perioden 1980-2004 skannet på nytt med ny og radikalt forbedret teknologi. Mange bilder som ikke lot seg skanne tidligere.

16.07.22: "Brattvågbanen" (MJ): En rekke bilder fra 1990-årene, som aldri har vært vist før.

22.05.22: Det første glimt av Oslos nye trikkegenerasjon (Takk til Jorid Haavardsholm) (NB Flere bilder kommet til senere!) - og nesten 40 bilder fra perioden 1985-2004 nyskannet med radikalt forbedret kvalitet.

25.04.22: Oppdatert info om utbyggingen av nytt normalspornett i Tanzania.

(Se også innom de andre sidene! Det dukker stadig opp nye bilder uten at de nødvendigvis føres på nyhetslisten, særlig på de norske og tyske sidene.)

Albania

Albanien

Алба́ния

Belarus

Weißrussland

Bielorrusia / Белоруссия

Belgia

Belgium / Belgien

Belgica / Белгия

Bosnia-Herzegovina

 Bosnien und Herzegowina

Босния и Герцеговина

Canada

Kanada

Canadá / Канада

Cuba

Kuba

Куба

Danmark

Denmark / Dänemark

Dinamarca / Дания

Estland

Estonia

Эстония

Finland

Finnland

Finlandia / Финландия

Frankrike

France / Frankreich

Francia / Франция

Irland

Ireland

Irlanda / Ирландия

Israel

 

Израиль

Italia

Italy / Italien

Италия

Jordan

Jordanien

Jordania / Иордания

Kamerun

Cameroon

Camerún / Камерун

Kina

China

Китай

Kroatia

Croatia / Kroatien

Croacia / Хорва́тия

Latvia

Lettland

Латвия

Litauen

Lithuania

Lituania / Литва

Madagaskar

Madagascar

Мадагаскар

Malaysia

 

Malasia / Малайзия

Man

Isle of Man / Insel Man

Isla de Man / О́стров Мэн

Marokko

Morocco

Marruecos/ Марокко

Mongolia

Mongolei

Монголия

Nederland

Netherland / Niederland

Paises Bajos / Нидерланды

New Zealand

Neues Seeland

Nueva Zelanda / Новая Зелндия

Norge

Norway / Norwegen

Noruega / Норвегия

Peru

 

Perú / Перу

Polen

Poland

Polonia / Польша

Portugal

 

Португалия

Romania

Rumänien

Rumania / Румыния

Russland

Russia

Rusia / Россия

Slovenia

Slowenien

Eslovenia / Слове́ния

Spania

Spain / Spanien

España / Испания

Storbritannia

UK / Großbritannien

Gran Bretaña / Великобритания

Sveits

Switzerland / Schweitz

Suiza / Швейцария

Sverige

Sweden / Schweden

Suecia / Швеция

Syria

Syrien

Siria / Сирия

Sør-Afrika

South Africa / Südafrika

Sudáfrica / Ю́жная А́фрика

Taiwan

 

Taiwán / Тайвань

Tanzania

Tansania

Танзания

Thailand

 

Tailandia / Таилнд

Tsjekkia

Czech Rep. / Tschechien

Rep. Checa / Чехия

Tyrkia

Turkey / Türkei

Turquía / Турция

Tyskland

Germany / Deutschland

Alemania / Германия

Ukraina

Ukraine

Ucraina / Украина

Ungarn

Hungary

Hungría / Ве́нгрия

USA

Vereinigte Staaten

EUA / США

Usbekistan

Uzbekistan

Uzbekistán / Узбекистан

Vietnam

 

Вьетнам

Østerrike

Austria / Österreich

Австрия

   

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen

Funiculares / Фуникулярные железные дороги

Sporveier og t-baner

Trams and underground / Straßen- und U-Bahnen

Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße

Trolebuses / Троллейбусы

Modelljernbane

Model railway / Modelleisenbahn

Maquetrenes / Mодель железной дороги

Tog på frimerker

Trains on stamps / Züge auf Briefmarken

Trenes en sellos / Поезда на марках

Frem til slutten av 1980-tallet ble de fleste bildene tatt som vanlige papirbilder. Fra 1989 til 2004 brukte jeg så godt som utelukkende lysbilder. De fleste av disse eldre bildene er skannet inn og vises i samlingen. Fra januar 2005 har jeg gått over til digital fotografering og bruker nå et Panasonic-kamera type Lumix TZ90 med Leica-optikk.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 28.09.2022