-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanefrimerker Lenker / Links
Reisedagbok fra Den transsibirske jernbanen sommeren 2002

Jernbanebilder

Railway picture gallery / Bahnbilder / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

Både hjemme og på reisene mine har jeg flittig benyttet sjansen til å dyrke jernbanehobbyen i bilder. Det er gjennom årene blitt en anselig samling bilder av mange ulike typer skinnegående materiell, også sporveier. Familie og gode venner har bidradd til at jeg har kunnet bygge opp en mangfoldig og spennende billedsamling, og bildene vises med deres velvillige tillatelse. Bidragsyternes navn står på hvert enkelt bilde (copyright). I tillegg skylder jeg en lang rekke både norske og utenlandske jernbane- og sporveisfolk stor takk for velvilje og imøtekommenhet. Det hadde ikke vært mulig å bygge opp denne samlingen uten dem. Jeg har også lagt ut en del gamle bilder der copyright er utløpt, og som har ˮmimreverdiˮ for meg, eller som er av vesentlig, historisk betydning.

Pictures from my travels in Europe, Asia and Africa. I'm deeply grateful to numerous railway and tramway employees for their benevolence and assistance. I could never have build this gallery without them. / Bildaufnahmen von meinen Reisen in Europa, Asien und Afrika. Ich bin unzählige Bahnmitarbeitern sehr dankbar für ihre Wohlwollen und Freundlichkeit. Es wäre mir ohne sie nicht möglich gewesen, diese Bildersammlung aufzubauen. / Fotos de mis viajes en Europa, Asia y África. Estoy profundamente agradecido a numerosos empleados de ferrocarril y tranvía por su benevolencia y asistencia. Nunca podría haber construido esta galería sin ellos. / Фотоочет о моих путешествиях в Европе, Азии и Африке. Я глубоко признателен многочисленным сотрудникам железной дороги и трамвайных линий за их доброжелательность и помощь. Я бы никогда не смог построить эту галерею без них.

Per 23.09.2021 består samlingen av 15.070 bilder fra 50 land.

 

20.09.21: NSB 26c.411 kjører igjen etter 16 års restaurering! Takk til Fredrik Krogness Flander.

24.07.21: 100.000 besøkende på knapt 10 år. Siden 03.08.2011 har nettstedet hatt 100.000 besøk. Det tilsvarer akkurat i overkant av 10.000 per år. De aller fleste besøkene er på jernbanegalleriet, men også andre deler av nettstedet viser hyggelige besøkstall. I perioden sommeren 2004 - august 2011 ble det ikke ført tall på besøkene, og det må ut fra erfaringen fra de 10 siste ti årene antas at det totale besøkstallet for hele nettstedets eksistenstid kan ligge på i overkant av 150.000.

09.07.21: Mitt eget MJ-anlegg: Nytt oppsett med fyldigere historikk, samt framtidsperspektiv.

03.07.21: Sporveien i Graz: Historiske bilder fra 1970- og 1990-tallet (Takk til Gustav Stehno og Kurt Rasmussen), samt fra ca. år 1900. Oppdatert og utvidet infotekst

22.06.21: Sächsisches Schmalspurbahn-Museum, Oberrittersgrün: Helt nytt oppsett med korrigerte og fyldigere infotekster.

21.05.21: Eisenbahn- und Technikmuseum Rügen heter nå Oldtimer-Museum Rügen. Helt nytt sideoppsett med fyldigere info.

10.05.21: Ny sporveisside: Dresden, bl.a. med historisk info (inkl. bilder) om Dresdner Haide-Bahn.

07.05.21: Berlin: Flere bilder skannet på nytt med høyere kvalitet. Også bilder som tidligere ikke lot seg skanne. Nytt oppsett for trolleybusser med fyldigere infotekst, spesielt om de tidligste systemene.

07.05.21: Hamburger Hochbahn - oppdatert med historisk info (inkl. bilder!) om Hamburgs tidligere sporveis- og trolleybussnett.

05.05.21: "Rasender Roland". Helt nytt oppsett med nye og fyldigere infotekster.

(Se også innom de andre sidene! Det dukker stadig opp nye bilder uten at de nødvendigvis føres på nyhetslisten, særlig på de norske, russiske og tyske sidene.)

Belgia

Belgium / Belgien

Belgica / Белгия

Bosnia-Herzegovina

 Bosnien und Herzegowina

Босния и Герцеговина

Canada

Kanada

Canadá / Канада

Cuba

Kuba

Куба

Danmark

Denmark / Dänemark

Dinamarca / Дания

Estland

Estonia

Эстония

Finland

Finnland

Finlandia / Финландия

Frankrike

France / Frankreich

Francia / Франция

Hviterussland

Belarus / Weißrussland

Bielorrusia / Белоруссия

Irland

Ireland

Irlanda / Ирландия

Israel

 

Израиль

Italia

Italy / Italien

Италия

Jordan

Jordanien

Jordania / Иордания

Kamerun

Cameroon

Camerún / Камерун

Kina

China

Китай

Kroatia

Croatia / Kroatien

Croacia / Хорва́тия

Latvia

Lettland

Латвия

Litauen

Lithuania

Lituania / Литва

Madagaskar

Madagascar

Мадагаскар

Malaysia

 

Malasia / Малайзия

Man

Isle of Man / Insel Man

Isla de Man / О́стров Мэн

Marokko

Morocco

Marruecos/ Марокко

Mongolia

Mongolei

Монголия

Nederland

Netherland / Niederland

Paises Bajos / Нидерланды

New Zealand

Neues Seeland

Nueva Zelanda / Новая Зелндия

Norge

Norway / Norwegen

Noruega / Норвегия

Peru

 

Perú / Перу

Polen

Poland

Polonia / Польша

Portugal

 

Португалия

Romania

Rumänien

Rumania / Румыния

Russland

Russia

Rusia / Россия

Slovenia

Slowenien

Eslovenia / Слове́ния

Spania

Spain / Spanien

España / Испания

Storbritannia

UK / Großbritannien

Gran Bretaña / Великобритания

Sveits

Switzerland / Schweitz

Suiza / Швейцария

Sverige

Sweden / Schweden

Suecia / Швеция

Syria

Syrien

Siria / Сирия

Sør-Afrika

South Africa / Südafrika

Sudáfrica / Ю́жная А́фрика

Taiwan

 

Taiwán / Тайвань

Tanzania

Tansania

Танзания

Thailand

 

Tailandia / Таилнд

Tsjekkia

Czech Rep. / Tschechien

Rep. Checa / Чехия

Tyrkia

Turkey / Türkei

Turquía / Турция

Tyskland

Germany / Deutschland

Alemania / Германия

Ukraina

Ukraine

Ucraina / Украина

Ungarn

Hungary

Hungría / Ве́нгрия

USA

Vereinigte Staaten

EUA / США

Usbekistan

Uzbekistan

Uzbekistán / Узбекистан

Vietnam

 

Вьетнам

Østerrike

Austria / Österreich

Австрия

       

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen

Funiculares / Фуникулярные железные дороги

Sporveier og t-baner

Trams and underground / Straßen- und U-Bahnen

Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße

Trolebuses / Троллейбусы

Modelljernbane

Model railway / Modelleisenbahn

Maquetrenes / Mодель железной дороги

Tog på frimerker

Trains on stamps / Züge auf Briefmarken

Trenes en sellos / Поезда на марках

Frem til slutten av 1980-tallet ble de fleste bildene tatt som vanlige papirbilder. Fra 1989 til 2004 brukte jeg så godt som utelukkende lysbilder. De fleste av disse eldre bildene er skannet inn og vises i samlingen. Fra januar 2005 har jeg gått over til digital fotografering og bruker nå et Panasonic-kamera type Lumix TZ20 med Leica-optikk.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 23.09.2021