-eBe-

  

Finland

Enheter merket som museumslok/-vogn/-enhet kan være representert med flere bilder og utfyllende opplysninger under vedkommende museum. Her er de kun tatt med for å illustrere typen.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Lokomotiver med forbrenningsmotor

Damplokomotiver

bullet

Russisk bredspor (1524 mm)

bullet

Tertiærspor (750 mm)

Russisk bredspor (1524 mm)

Finland har i stor grad brukt ved som brensel for sine damplok. Lokene har derfor vært utstyrt med gnistfangere som har resultert i store og dominerende utblåsningsrør ("skorsteiner").

VR B1.9. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR C1.21. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR A5.58. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR G1.124. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR F1.132. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Sk3.400. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Vk3.489. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Hv1.555. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Vr1.669. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Tertiærspor (750 mm)

Finland hadde tidligere flere lokale baner med 750 mm sporvidde, fortrinnsvis knyttet til tømmervirksomheten i de enorme finske skogene. Det er ikke kjent om noen av disse fremdeles eksisterer.

VR Rro.2, 750 mm sporvidde. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Elektriske lokomotiver

Finland er det eneste landet utenom Sovjetunionen, som har anskaffet russiskbygde ellok. Type Sr1 har vist seg robust og driftsikkert i mer enn 45 år, men vil i løpet av de kommende årene bli erstattet av moderne, sveitsisk- og tyskbygde lok. Alle finske ellok går på 25 kV 50 Hz vekselstrøm som også er driftsspenning på russisk side av grensen. Kun på grensen mot Sverige grenser de finske jernbanene til et annet strømsystem, men sporviddeforskjellen gjør flersystemslok enn så lenge uaktuelt.

VR Sr1.3021 i gammel, rød/gul design og 3039 i ny, hvit/rød design.

Helsinki, 24.08.1992

VR Sr1.3021 og 3039

Helsinki, 24.08.1992

VR Sr1.3076

Helsinki, 01.09.2008

VR Sr1.3086

Helsinki, 01.09.2008

VR Sr2.3221 og Sr1.3042

Helsinki, 01.09.2008

VR Sr2.3217

Helsinki, 01.09.2008

VR Sr2.3230

Helsinki, 01.09.2008

Lokomotiver med forbrenningsmotor

bullet

Bensinlokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Bensinlokomotiver

Små skiftelok med bensinmotor gjorde sitt inntog allerede i mellomkrigstiden og representerte et stort framskritt for arbeidsmiljøet på ulike skiftestasjoner. Ytelsen var imidlertid for liten for større oppgaver, og mange bensinlok ble bygget om til diesel da det ble utviklet små nok dieselmotorer. Bensinlokomotivene benyttet mekanisk kraftoverføring med gearkasse som på en bil.

VR Vk11.101. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Diesellokomotiver

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger. På samme måte som med en bil er imidlertid diesellokomotivet avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. I diesellokomotivets barndom ble det forsøkt mange løsninger, som damp, trykkluft etc. Etter hvert ble man stående igjen med tre prinsipper for kraftoverføring, mekanisk (med gearkasse som på en vanlig bil), hydraulisk og elektrisk. Fra år 2000 og utover er det framfor alt elektrisk kraftoverføring som dominerer.

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverføring innebærer at man benytter en gearkasse som på en bil. Dette er en enkel og robust løsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe også lastebilnæringen har innsett). Den egner seg derfor kun for små skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. århundre så godt som ute av bruk. Skiftetraktorer med mekanisk kraftoverføring kan imidlertid fortsatt finnes på museumsjernbaner.

VR Trr.378 ("Kisko-Kalle"). Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. På moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverføring brukes i dag hovedsakelig på mindre og mellomstore skiftelok.

VR type Tve2. Museumslok

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR type Dv12

Riihimäki, 06.09.2008

VR Dv12.2718 - bygd 1966, siste som ble levert fra Valmet

Riihimäki, 06.09.2008

VR Dv12.2719 og 2718

Riihimäki, 06.09.2008

VR Dv12.2719 - bygd 1967, første som ble levert fra Lokomo

Riihimäki, 06.09.2008

VR Dv12.2736

Riihimäki, 06.09.2008

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

VR DR12.2216 Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Dr13.2349. Museumslok.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Motorvogner

I dette avsnittet er det tatt med alle typer motorvogner i persontrafikk. Motorvogner som er ombygd til anleggs- og vedlikeholdsformål, finnes i avsnittet for anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

VR Sm1.6046. Typene Sm1 og Sm2 består av motorvogn nr. 60xx og styrevogn nr. 62xx (samme sluttsifre).

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm1.6201

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm1.6201 og Sm4.6429

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm1.6225

Helsinki, 23.08.1992

VR Sm2.6092 og Sm1.6020

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm2.6260 - fremdeles i gamle farger, 16 år etter at det nye designet ble innført!

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm2.6264 fremst i en lang rad Sm1- og Sm2-sett

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm2.6283

Helsinki, 23.08.1992

VR Sm2.6283 og 6298

Helsinki, 23.08.1992

VR Sm2.6084

Helsinki, 23.08.1992

VR Sm2.6289

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm3.7106 ("Pendolino")

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm3.7113

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm4.6310

Helsinki, 01.09.2008

VR Sm4.6429

Helsinki, 01.09.2008

Dieselmotorvogner

Dieselelektriske motorvogner

VR Ds1.1. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

I dette avsnittet er det tatt med alle typer vogner for loktrukne persontog. Mellom- og styrevogner for motorvogntog finnes i avsnittet for Motorvogner. Foruten de egentlige personvognene er det i dette avsnittet også tatt med reisegods-, konduktør-, post- og bilvogner som brukes i persontog.

VR nr. 22757. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR nr. 22794. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR BT.01155. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Efit.23513. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Eit.23114. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Edb.28420 - toetasjers vogn for intercity-tog

Helsinki, 01.09.2008

VR Fo.22637. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Fangevogn. Finland er, såvidt vites, eneste vestlige land som har hatt egne vogner for transport av fanger mellom landets fenglser. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Gfot.31027 - toetasjers biltrasnportvogn for personbiler i persontog.

Helsinki, 01.09.2008

Hccmqqr.445005 - lukket biltransportvogn for nattog

Helsinki, 01.09.2008

Godsvogner

VR g.04296. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kategorier:

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. I Finland har man lenge benyttet ombygde vogner som er utrangert fra persontrafikken.

VR revisjonsvogn nr 15 for kjøreledning, ombygd fra motorvogn type Dm7. Museumsvogn.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort. Det samme gjelder dresiner og inspeksjonskjøretøyer.

VR Tka7.197

Riihimäki, 06.09.2008

VR Tka7.197

Riihimäki, 06.09.2008

VR Tka7.234

Riihimäki, 06.09.2008

Dresiner og inspeksjonskjøretøyer

Dresiner kan være alt fra enkle hånd- eller pedaldrevne kjøretøyer til motoriserte mannskapstransportvogner. De brukes til inspeksjons av spor og kontaktledning eller til transport av mannskap og verktøy. For ulike behov hos høyere jernbanefunksjonærer fantes det tidligere også spesielle inspeksjonsbiler, ofte svært luksuriøse. Denne materiellgruppen er stort sett gått ut av bruk, og funksjonene ivaretas med lastetraktorer (Se ovenfor!).

Pumpedresin. Museumsenhet.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Fiat skinnebil. Museumsenhet.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Rtr-HR.14 - Cadillac. Museumsenhet.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

VR Tre-Rto.9. Museumsenhet.

Finlands nasjonale jernbanemuseum, Hyvinkää, 06.09.2008

 

VR = Valtionrautatiet

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Norge - Utenlandsk anleggs- og vedlikeholdsmateriell

              (Norway - Building and maintenance, foreign units / Norwegen - Ausländisches Baumateriell / Noruega - Unidades etranjeros de construcción y de mantenimiento / Норвегия - Иностранные oбслуживание рельса)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Photogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 22.05.2022