-eBe-

  

Frankrike

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer, både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt (Enheter merket museumsvogn/-enhet vil ofte være representert med flere bilder på siden for vedkommende museum):

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kjøreledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Dresiner

bullet

Lastetraktorer og motordresiner

bullet

Snørydding

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert pantograf eller annen jordingsinnretning som leder strøm direkte fra kjøreledningen til skinnende, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliteter og arbeidsplattform/-kurv.

SNCF elrevisjonsmaskin

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF elrevisjonsmaskin

Strasbourg, 07.03.2018

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, samt tunneler og broer) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv.

SNCF 9128.050 [Framafer svillepakker type EMV 97-E]

Haguenau, 17.09.2018

SNCF 9128.050

Haguenau, 17.09.2018

SNCF motordresintilhenger 2 "Mauzinette". Målevogn for undersøkelse av skinnegang. Museumsvogn

Cité du Train, 08.02.2018

SNCF VE.90251. Målevogn innredet i ombygget personvogn og ble satt inn i ordinære persontog. Museumsvogn

Cité du Train, 08.02.2018

Dresiner

Dresiner er små, enkle kjøretøyer til ulike formål innen anlegg og vedlikehold, inspeksjon av skinnegangen, personelltransport, material- og verktøytransport. Felles for dem er at de lett kan løftes av sporet og settes på igjen. De fleste har vært drevet med hånd- eller fotkraft, ofte tungt arbeid. De mest avanserte har hatt en liten bensinmotor for framdriften. Klassiske dresiner er knapt i bruk lenger. De er erstattet av lastetraktorer og motordresinder.

Pumpedresin. Muesumsenhet.

Cité du Train, 08.02.2018

NORD sykkeldresin 2.106. Museumsenhet.

Cité du Train, 08.02.2018

Lastetraktorer og motordresiner

Grensen mellom lastetraktorer og motordresider er ofte flytende. De har derfor et felles kapittel her. Begge har utviklet seg fra de klassiske dresinene og brukes til ulike formål, sporinspeksjon, personelltransport, oppholdsrom, frakt av verktøy og mindre gjenstander m.m. Lastetraktorer og motordresiner er reelt motoriserte kjøretøy og har langt større kapasitet enn de klassiske dresinene, samt større rekkevidde og et videre bruksområde, foruten at de også kan trekke tilhengere. Nyere lastetraktorer og motordresiner kan også trekke opptil flere normale godsvogner og eliminerer langt på vei behovet for skiftelokomotiver i anleggs- og vedlikeholdsarbeidet.

SNCF 4070. Museumsenhet.

Cité du Train, 08.02.2018

SNCF 2 "Mauzinette". Tilhenger til mototdresiner av samme type som 4070. Målevogn for undersøkelse av skinnegang. Mudseumsenhet.

Cité du Train, 08.02.2018

SNCF ST-8.152

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF ST-8.152

Mulhouse, 08.03.2018

Snørydding

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. Vanlige ploger er gjerne montert på lokomotiver, lastetraktorer eller annet selvgående materiell.

PO ZRI. Roterende snøplog, dampdrevet. Skyvelok var nødvendig da den ikke hadde framdriftsmaskineri. Museumsenhet.

Sideveggen er demontert for å vise hvordan drivverket et bygget opp.

Cité du Train, 08.02.2018

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- lager- og verkstedsvogner. Lager- og verkstedsvogner er ofte godsvogner som er tatt i bruk og evt. ominnredet til nytt formål.

SNCF Gs4.9590214, utrangert som trafikkvogn, brukes som lagervogn for anlegg og vedlikehold.

Strasbourg, 07.03.2018

 

NORD = Compagnie des chemins de fer du Nord   PO = Compagnie de Paris à Orléans   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 30.12.2020