-eBe-

  

Frankrike

Utenlandsk jernbanemateriell

Frankrike har i alle år hatt en utstrakt trafikk over grensene. Med sin beliggenhet midt på Europas vestlige nord-sør-akse har landet alltid vært et europeisk trafikknutepunkt, også for øst-vest-gående trafikk. Tog fra nabolandenes jernbaneselskaper, fra Belgia, Italia, Luxembourg, Spania, Sveits og Tyskland, er derfor stadig å se i Frankrike, og franske tog krysser også grensene til nabolandene. Etter åpningen av Kanaltunnelen mellom franske Calais og engelske Folkstone (Dover) er også britiske tog hyppig å se på franske spor, i høyhastighetstog mellom Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Motorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

bullet

3-systems, 750 V = (strømskinne) / 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

3-systems, 750 V = (strømskinne) / 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

EuroStar-togene som trafikkerer Kanaltunnelen mellom Storbritannia og Frankrike/Belgia, kjører på hhv. 25 kV vekselstrøm i Frankrike og på høyhastighetslinjene i Belgia. Inn til belgiske byer må de imidlertid kjøre på 3 kV likestrøm. Opprinnelig måtte de kjøre på 750 V likestrøm i strømskinne på britisk side, noe som innebar at de også måtte bygges etter det langt mindre, britiske jernbaneprofilet. Etter åpningen av høyhastighetslinjen mellom Folkstone og London St. Panchras kjører de på 25 kV også i Storbritannia. Utstyret for strømskinne og 750 V er imidlertid beholdt i tilfelle behov for omledning. Selv om de ikke er utstyrt for kjøring på 1,5 V likestrøm, skal de også kunne tåle å kjøre på det franske likestrømsnettet.

ES 373.011 (3011)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

ES 373.014 (3014)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

DB 5407.509, sett 709. Settnummeret består av siste siffer i typenummeret og de to siste (samme sifre i hele settet) i løpenummeret.

Strasbourg, 09.03.2018

DB 5407.509 og SNCF 0028.069 (TGV28.069), sett 535

Strasbourg, 09.03.2018

DB 5407.017, sett 717

Strasbourg, 07.03.2018

DB 5407.317

Strasbourg, 07.03.2018

DB 5407.517

Strasbourg, 07.03.2018

Dieselmotorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

FS ALn663.1202

Sospel, august 2005

SWEG (ex OSB) 0650.572 (VT.510)

Strasbourg, 11.09.2018

SWEG (ex OSB) 0650.573 (VT.511)

Strasbourg, 07.03.2018

SWEG 0650.573

Strasbourg, 11.09.2018

SWEG (ex OSB) 0650.574 (VT.512)

Strasbourg, 03.03.2023

SWEG (ex OSB) 0650.574

Strasbourg, 03.03.2023

SWEG (ex OSB) 0650.575 (VT.513)

Strasbourg, 07.03.2018

 

DB

=

Deutsche Bahn AG

- Tyskland   FS = Ferrovia dello Stato - Italia   SWEG =

2018-30.09.2021: SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-Aktiengesellschaft

- Tyskland
ES = Eurostar International Ltd. - Storbritannia   OSB = Ortenau-S-Bahn - Tyskland  

F.o.m. 01.10.2021: SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 18.05.2024