-eBe-

  

Zagreb

Sporvei

Den fřrste, hestetrukne sporveislinjen i Zagreb ble ĺpnet i 1895. Sporvidden var bosnisk smalspor (760 mm). En erkjennelse av at denne sporvidden var for smal for et effektivt, innenbys transportsystem fřrte imidlertid til at det ikke ble bygget flere 760 mm-linjer. I stedet valgte man i fortsettelsen ĺ satse pĺ meterspor (1000 mm). Samtidig var ogsĺ elektrifisering kommet pĺ dagsordenen, og i 1910 ble den fřrste metersporige sporveislinjen ĺpnet, med elektrisk drift.

Utover gjennom fřrste halvdel av 1900-tallet ble sporveisnettet stadig utbygd, og siden Zagreb aldri ble rammet av nedleggingsbřlgen pĺ 1960- og 1970-tallet, har byen i dag (2019) et velfungerende sporveissystem med 16 daglinjer og 4 nattlinjer. All kollektivtrafikk inne i byen ivaretas av sporveien. Trikkene gĺr ˮtett som haglˮ, og der to sporveistraséer krysser hverandre, svinges det i omtrent alle mulige kombinasjoner. Busser brukes kun som matelinjer til sporveien, og de fleste busslinjene begynner pĺ sporveiens endeholdeplasser.

Et sćrlig fenomen ved Zagrebs sporveisnett er at skinnegangangen, bortsett fra der sporveien har egen kjřrebane, ikke ligger midt i gaten, men langs fortauet pĺ begge sider, mens bilene er henvist til den midtre delen av gaten. Det har gjort det overveiende problemfritt nĺr man nĺ setter inn vogner som er hele 10 cm bredere enn de eldre typene.

I 2018 ble det foretatt en full sanering av skinnegang og elektrisk anlegg, og resultatet virket svćrt vellykket. Det planlegges ogsĺ utvidelser av nettet, bĺde linjeforlengelser og nye linjer. Samtidig pĺgĺr det en gjennomgĺende fornyelse av vognparken*, noe som forventes ĺ medfřre at samtlige ex-jugoslaviske vogner (dels innenlandskbygde, dels tsjekkiske Tatra-vogner) forventes utrangert tidlig pĺ 2020-tallet. Takket vćre en bevisst miljřvennlig kollektivtransportpolitikk er sporveien godt rustet til ĺ ivareta sin dominerende rolle i byen i all overskuelig framtid.

bullet

Motorvogner

bullet

Tilhengere

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Motorvogner

I Zagreb skilte de elektriske motorvognene seg allerede fra begynnelsen av fra hestesporvognene, i bĺde utseende, passasjerkapasitet og hastighet. Det var, her som ellers, den elektriske sporvognen som for alvor gjorde sporveien til et massekommunikasjonsmiddel.

ZET M24.88. Museumsvogn.

Ilica, 28.04.19

ZET KTM101.101, fřrste vogn bygget etter 2. verdenskrig. Museumsvogn.

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM201.205. Type KTM201 var Zagrebs fřrste boggivogntype.

Ulica Kneza Branimira, 24.04.2019

ZET KTM201.210 + TP701.718

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KTM201.210 + TP701.718

Ulica Vatroslava Jagića, 24.04.2019

ZET KTM201.210 + TP701.718

Trg Ante Starčevića, 29.04.2019

ZET KTM201.211 + TP701.720

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET KTM201.211

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET KTM201.211

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KTM201.211

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KTM201.212

Avenija Marina Držića / Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET KTM201.212

Tratinska ulica, 29.04.2019

ZET KTM201.212 + TP701.721

Tratinska ulica, 29.04.2019

ZET KTM201.221 med helreklame for Samsung mobiltelefoner.

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KTM201.221 + TP701.714

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KTM201.221 + TP701.714

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET KTM201.227 + TP701.725

Ulica Kneza Branimira, 29.04.2019

ZET T4YU.428 + B4YU.820

Trg bana Josipa Jelačića, 25.04.2019

ZET T4YU.428 + B4YU.820

Ozaljska ulica, 27.04.2019

ZET T4YU.432 + B4YU.884

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET T4YU.433

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET T4YU.452 + B4YU.854

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET T4YU.453

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET T4YU.453

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET T4YU.453

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET T4YU.453 + B4YU.853

Mihanovićeva ulica, 24.04.2019

ZET T4YU.456

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET T4YU.456

Praška ulica, 29.04.2019

ZET T4YU.472

Avenija Marina Držića, 23.04.2019

ZET T4YU.472

Avenija Marina Držića, 23.04.2019

ZET T4YU.477 + B4YU.857

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET T4YU.477 + B4YU.857

Draškovićeva ulica / Ulica Kneza Mislava, 24.04.2019

ZET T4YU.480 + B4YU.885

Ulica Kneza Branimira, 29.04.2019

ZET T4YU.486 + B4YU.812

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET T4YU.486 + B4YU.812

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET T4YU.486 + B4YU.812

Mihanovićeva ulica, 29.04.2019

ZET T4YU.487 + B4YU.856

Draškovićeva ulica, 23.04.2019

ZET T4YU.487 + B4YU.856

Draškovićeva ulica, 26.04.2019

ZET T4YU.488 + B4YU.883

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET T4YU.488 og KTM2200.2218

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET T4YU.490 + B4YU.850

Ulica Kneza Branimira, 29.04.2019

ZET T4YU.491 + B4YU.829

Savska cesta / Tratinska ulica, 29.04.2019

ZET KT4YU.301

Ulica kralja Zvonimira, 23.04.2019

ZET KT4YU.301

Ulica Kneza Branimira / Avenija Marina Držića, 23.04.2019

ZET KT4YU.301

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.303

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.303

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.303

Ulica Valentina Vodnika, 24.04.2019

ZET KT4YU.308

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KT4YU.308 og KTM2200.22128

Jurišićeva ulica, 26.04.2019

ZET KT4YU.312

Trg kralja Tomislava, 27.04.2019

ZET KT4YU.315

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.315

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.315

Ulica Kneza Branimira / Draškovićeva ulica, 23.04.2019

ZET KT4YU.316

Draškovićeva ulica, 23.04.2019

ZET KT4YU.316

Draškovićeva ulica, 23.04.2019

ZET KT4YU.316

Trg kralja Tomislava, 27.04.2019

ZET KT4YU.318

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.318

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.319

Trg bana Josipa Jelačića, 25.04.2019

ZET KT4YU.321

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET KT4YU.325

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.327 med helreklame for avisen "Večernij list"

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.327

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.327

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.327

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.328

Mihanovićeva ulica, 27.04.2019

ZET KT4YU.329

Savska cesta, 27.04.2019

ZET KT4YU.332

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.332

Trg bana Josipa Jelačića, 25.04.2019

ZET KT4YU.333

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.334

Trg kralja Tomislava, 24.04.2019

ZET KT4YU.338

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.338

Ulica Kneza Branimira, 27.04.2019

ZET KT4YU.341

Mihanovićeva ulica, 22.04.2019

ZET KT4YU.341

Tratinska ulica, 29.04.2019

ZET KT4YU.343

Draškovićeva ulica / Ulica Kneza Mislava, 23.04.2019

ZET KT4YU.343 og 313

Trg kralja Tomislava, 24.04.2019

ZET KT4YU.344

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.344

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.344

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KT4YU.346

Tratinska ulica, 29.04.2019

ZET KT4YU.347

Mihanovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KT4YU.348

Ul. Valentina Vodnika, 29.04.2019

ZET (ex MVG) GT6.924

Bruktvogner av type GT6 var en midlertidig lřsning for ĺ fase ut type KTM101, inntil řkonomien tillot kjřp av nytt, moderne materiell.

Ulica kralja Zvonimira, 07.10.2007

ZET KTM2100.2102. Typen er bygd opp pĺ rammer og boggier fra utrangerte KTM210- og TP701-vogner

Ozaljska ulica, 29.04.2019

ZET KTM2100.2103

Avenija Marina Držića / Ulica Kneza Branimira, 29.04.2019

ZET KTM2100.2107

Tratinska ulica, 29.04.2019

ZET KTM2100.2109

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KTM2100.2109

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KTM2100.2112 og KTM2200.22124

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2112 og KTM2200.22124

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2112

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2112

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2112

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2112, interiřr

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2112, fřrerplass

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2112

Ozaljska ulica, 29.04.2019

ZET KTM2100.2114

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2100.2114

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM2200.2202

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KTM2200.2204 og 2219

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET KTM2200.2211

Draškovićeva ulica, 23.04.2019

ZET KTM2200.2229

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KTM2200.2230

Trg bana Josipa Jelačića, 25.04.2019

ZET KTM2200.2231

Jurišićeva ulica / Trg hrvatskih velikana / Draškovićeva ulica, 22.04.2019

ZET KTM2200.2234

Avenija Marina Držića, 23.04.2019

ZET KTM2200.2244

Jurišićeva ulica, 25.04.2019

ZET KTM2200.2244 og 2205

Draškovićeva ulica, 25.04.2019

ZET KTM2200.2249

Ulica Kneza Branimira / Draškovićeva ulica, 23.04.2019

ZET KTM2200.2253 og 22128

Jurišićeva ulica, 26.04.2019

ZET KTM2200.2254

Jurišićeva ulica / Trg hrvatskih velikana / Draškovićeva ulica, 25.04.2019

ZET KTM2200.2262

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KTM2200.2262

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KTM2200.2267

Jurišićeva ulica, 22.04.2019

ZET KTM2200.2267

Trg hrvatskih velikana / Draškovićeva ulica, 26.04.2019

ZET KTM2200.2270

Salaka Cesta, 27.04.2019

ZET KTM2200.2272

Jurišićeva ulica / Trg hrvatskih velikana, 22.04.2019

ZET KTM2200.2296

Jurišićeva ulica, 22.04.2019

ZET KTM2200.22100

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KTM2200.22100

Ulica grada Vukovara, 23.04.2019

ZET KTM2200.22109

Trg bana Josipa Jelačića, 25.04.2019

ZET KTM2200.22117

Jurišićeva ulica, 26.04.2019

ZET KTM2200.22128

Jurišićeva ulica, 26.04.2019

ZET KTM2200.22129

Jurišićeva ulica, 25.04.2019

ZET KTM2200.22129 og 22121

Jurišićeva ulica / Draškovićeva ulica, 25.04.2019

ZET KTM2200.22133

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET KTM2200.22135

Jurišićeva ulica, 25.04.2019

ZET KTM2200K.2302

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KTM2200K.2302

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KTM2200K.2302

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KTM2200K.2302

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET KTM2200K.2302

Tratinska ulica, 24.04.2019

ZET KTM2200K.2302

Ulica Kneza Branimira, 29.04.2019

Tilhengere

Helt fra begynnelsen kunne de elektriske sporvognene trekke lette tilhengere. I fřrste omgang ble de gamle hestesporvognene tilpasset den nye sporvidden og brukt som tilhengere. Da nye og kraftigere motorvogner kom pĺ 1920-tallet, ble fřrste generasjons motorvogner ombygd til tilhengere, og det finnes bilder av motorvogner type M24 i ordinćr drift med hele tre slike tilhengere!  Etter hvert som moderne leddsporvogner erstatter de eldre motorvogntypene, senest innen 2025, vil bruken av tilhengere sannsynligvis opphřre helt.

ZET T24.520, tilhenger til type M22 og M24. Museumsvogn.

Ilica, 28.04.2019

ZET TP501.592, tilhenger til type KTM101. Museumsvogn.

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET TP701.707, tilhenger til type KTM201.

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET TP701.714 + KTM201.221

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET TP701.714 + KTM201.221

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET TP701.718

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET TP701.718 + KTM201.210

Trg Ante Starčevića / Trg kralja Tomislava, 29.04.2019

ZET TP701.718 + KTM201.210

Ulica Vatroslava Jagića, 24.04.2019

ZET TP701.720

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET TP701.720 + KTM201.211

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET TP701.721

Tratinska ulica, 29.04.2019

ZET TP701.728 + KTM201.211

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET B4YU.806, tilhenger til type T4YU.

Avenija Marina Držića, 23.04.2019

ZET B4YU.812

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET B4YU.812

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

ZET B4YU.817 + T4YU.433

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET B4YU.820 + T4YU.428

Trg bana Josipa Jelačića, 25.04.2019

ZET B4YU.823

Avenija Marina Držića, 23.04.2019

ZET B4YU.823

Avenija Marina Držića, 23.04.2019

ZET B4YU.853 + T4YU.453

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET B4YU.853 + T4YU.453

Mihanovićeva ulica, 24.04.2019

ZET B4YU.856 + T4YU.487

Trg hrvatskih velikana / Draškovićeva ulica, 26.04.2019

ZET B4YU.857 + T4YU.477, i bakgrunnen to type KTM2200.

Trg kralja Tomislava, 23.04.2019

ZET B4YU.857 + T4YU.477

Draškovićeva ulica, 24.04.2019

ZET B4YU.884 + T4YU.432 med helreklame for Zagreb zoo.

Ulica Kneza Branimira, 23.04.2019

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av sporveislinjer, bĺde motorisert og ikke-motorisert. I dette kapitlet er det delt opp i fřlgende underkapitler:

bullet

Elektrisk materiell = materiell med elektrisk framdrift

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Snřrydningsmateriell

Elektrisk materiell

Elektrisk drevet anleggs- og vedlikeholdsmateriell bestĺr med fĺ unntak av tidligere trafikkvogner som er ombygd til nytt formĺl etter utrangering som trafikkvogner. En del av Zagrebs materiell av denne typen har en anselig alder, fra 1922 og 1924, men er i likevel i full drift.

ZET T.78, tidligere trafikkvogn type M22 (bygd i 1922!)

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.78

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.78, 86 og 6

Trešnjevka sporveisdepot, 27.04.2019

ZET T.81, tidligere trafikkvogn type M24 (bygd i 1924)

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.83, tidligere trafikkvogn type M24 (bygd i 1924)

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.83

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.86, tidligere trafikkvogn type M24 (bygd i 1924)

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.86

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.86

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM101.105, utrangert som trafikkvogn, nĺ arbeidsvogn. Ikke ommalt, kun merket med varselsstriper,

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM101.105

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET KTM101.105. Legg merke til den kraftige koblingen for pĺmontering av ulike typer arbeidsredskap.

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET B2.II, skinnesliper

Vlaška ulica, sommeren 2014

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til ĺ anlegge og vedlikeholde sporveiens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger pĺ, samt tunneler og broer) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, bĺde enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv.

ZET T.40, transportvogn for skinnelengder.

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.6, transportvogn for grus, sand etc.

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T.8, transportvogn for grus, sand etc.

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET B2.II, skinnesliper

Vlaška ulica, sommeren 2014

Snřrydningsmateriell

Flere av arbeidsvognene i Zagreb er utstyrt for pĺmontering av snřplog og brukes til ĺ brřyte sporveistraséene om vinteren. Vintrene kan tidvis vćre svćrt snřfylte i Zagreb. Det virker imidlertid som om snřplogene forblir pĺmontert ogsĺ i sommerhalvĺret.

ZET T-78

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T-81

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T-83

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T-86

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

ZET T-86

Trešnjevka sporveisdepot, 29.04.2019

 

MVG = Mannheimer Verkehrs-Aktiengesellschaft (MVG)   ZET = Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Se ogsĺ (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

 

*) Den kroatiske sporvognsprodusenten Končar er prismessig konkurransedyktig og har vćrt aktiv for ĺ tilby den nye vogntypen KTM2000 i ulike varianter til en rekke utenlandske sporveisselskaper som har skullet anskaffe nytt materiell de senere ĺrene. Men til tross for at KTM2000 har vist seg svćrt vellykket og driftssikker gjennom snart 15 ĺrs drift i Zagreb, og ZET akkurat har levert en stor bestilling pĺ den 3-leddete versjonen KTM2000K, har kroatene tydeligvis problemer med ĺ vinne den nřdvendige tilliten pĺ det internasjonale markedet, og sĺ langt har salgsframstřtene ikke resultert i bestillinger fra utlandet.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 01.08.2021