-eBe-

  

Latvia

Denne siden viser kun materiell som har vært i bruk i det selvstendige Latvia, altså i perioden 1920-1940 og f.o.m. 1991. Museumsmateriell fra sovjet- eller tsartiden finnes, dersom det per i dag befinner seg i Latvia, under veterantog og jernbanemuseer. Enheter som nedenfor er markert som museumsenheter, vil normalt være representert med flere bilder og utfyllende opplysninger under vedkommende museum. Her er de bare tatt med for å illustrere typen.

Alt materiell har sporvidde 1520 mm (russisk bredspor), med mindre annet er spesifikt oppgitt.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Person- og godsvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Lokomotiver med forbrenningsmotor

Damplokomotiver

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LZD (ex CЖД) L.0312. Museumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 02.06.2022

Feltspor (600 mm)

LVD MI.657. Museumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.05.2022

Elektriske lokomotiver

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning / akkumulator)

LDZ (ex CЖД) VL26.005. Museumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Lokomotiver med forbrenningsmotor

På strekninger som [ennå] ikke er elektrifisert, samt på skifteterminaler, ble dampdriften avløst av lok med forbrenningsmotor. Det ble etter hvert dieselmotoren som ble toneangivende, men før man fikk egnede dieselmotorer, og en tilfredsstillende løsning på overføringen av motorkraften til hjulene, ble det også benyttet bensinmotorer. I denne samlingen er disse representert ved én eneste type.

bullet

Bensinlokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Bensinlokomotiver

Små skiftelok med bensinmotor gjorde sitt inntog allerede i mellomkrigstiden og representerte et stort framskritt for arbeidsmiljøet på ulike skiftestasjoner og industriområder. Ytelsen var imidlertid for liten for større oppgaver, og mange bensinlok ble bygget om til diesel da det ble utviklet små nok dieselmotorer. Bensinlokomotivene benyttet mekanisk kraftoverføring med gearkasse som på en bil.

PLG M2K-15.885. Museumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Diesellokomotiver

bullet

Dieselhydraulsike lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. Ved motorytelser over 2000 hk blir den hydrauliske kraftoverføringen imidlertid for svak.

ABR TGM1.532. Musumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.08.2022

LDZ (ex CЖД) TGK2.5999. Musumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.08.2022

LDZ (ex CЖД) TGM3B.2804. Musumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.08.2022

 

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Tertiærpor (750 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LDZ (ex CЖД) TE3.7593. Museumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

LDZ (ex CЖД) TEM2.1000. Museumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

LDZ (ex CЖД) 2M62.0737

Riga, 09.08.2010

LDZ (ex CЖД) TEP60.1260. Museumslok

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

LDZ (ex CЖД) ČME3.5962

Zemitāni, Riga, 27.06.2022

LDZ ČME3.5962

Zemitāni, Riga, 27.06.2022

LDZ (ex CЖД) TEP70.0201

Valga, Estland, 06.10.1995

LDZ TEP70.0201

Valga, Estland, 06.10.1995

LDZ ČME3M.5119, ombygd fra (ex CЖД) ČME3.5119

Zemitāni, Riga, 27.06.2022

 

Tertiærspor (750 mm)

DGA (ex CЖД) TU2m.244

Alūksne, 01.05.2006

Motorvogner

Elektriske motorvogner

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

PV (ex LDZ, ex CЖД) type ER2 eller ER2T

Jernbanebroen over Daugava, Riga, 25.06.2022

PV (ex LDZ, ex CЖД) ER2.989 (989-01) med modernisert front

Riga, 25.06.2022

PV (ex LDZ, ex CЖД) ER2.1300 (1300-01)

Riga, 25.06.2022

PV ER2.1300 (1300-09)

Majori, Jurmala, 26.06.2022

PV (ex LDZ, ex CЖД) ER2.3034 (3034-01)

Riga, 26.06.2022

PV ER2M.605, teknisk og interiørmessig modernisert fra (ex LDZ, ex CЖД) ER2.605 (605-09), eneste sett som ble modernisert.

Riga, 25.06.2022

 

Dieselmotorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

PV (ex LDZ, ex CЖД) DR1AM.267 (267-1) og PV DR1AC 187 (187-3)

Riga, 25.06.2022

PV DR1AC.187, modernidsert fra (ex LDZ, ex CЖД) DR1A.187 (187-3)

Riga, 25.06.2022

 

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Tertiærpor (750 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LVD (ex СПВ) K.304. Museumsvogn

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

LVD K.3951. Museumsvogn

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

LDZ (ex CЖД) 008.700006. Museumsvogn

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Tertiærspor (750 mm)

DGA (ex CЖД) personvogner

Alūksne, 01.05.2006

Feltspor (600 mm)

PFL (tidligere historikk ukjent) personvogn. Museumsvogn

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Godsvogner

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LVD 803-449 (ant. ex Bad.St.B.). Museumsvogn

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

LDZ (ex CЖД?) 29000726

Skantse, Riga, 26.06.2022

Feltspor (600 mm)

PFL (ex LVD). Museumsvogn

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kategorier:

bullet

Elektrisk materiell = materiell med elektrisk framdrift

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Dresiner

bullet

Snørydding

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

Elektrisk materiell

Elektrisk drevet anleggs- og vedlikeholdsmateriell benyttes på sporveislinjer. Svært ofte er det gamle sporvogner som er ombygget til nytt formål, men det forekommer også spesialbygd materiell. Dette materiellet har ofte mange bruksområder (Se også nedenfor).

RS T3SU.302 - ombygd til arbeidsvogn

Riga sentrum, 09.08.2010

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner enten påmontert jordingsanordninger som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv.

LDZ (ex CЖД) DMSu.803. Museumsenhet

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv.

 

LDZ (ex CЖД) VPR1200.259. Museumsenhet

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

LDZ (ex CЖД) CNII-2.160, målevogn. Museumsvogn

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

RS T3SU.302 ombygd til skinnerensevogn

Riga sentrum, 09.08.2010

Dresiner

bullet

Klassiske dresiner

bullet

Motordresiner

Klassiske dresiner

Den klassiske dresinen er et enkelt hånd- eller pedaldrevet kjøretøy, vanligvis med plass til én eller flere personer. Noe verktøy eller bagasje kunne også medbringes. Dresinenes hovedoppgave var linjeinspeksjon for å sikre at linjen var farbar for tog.

LVD (antakelig ex СПВ) pumpedresin. Museumsenhet

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Motordresiner

Motordresiner kan være alt fra varebilaktige kjøretøyer for transport av mannskap og lettere verktøy til, særlig i eldre tid, luksuriøse, ombygde personbiler for overordnede jernbanefunksjonærer.

Feltspor (600 mm)

ZKD (ex CЖД) motordresin. Museumsenhet

Latvias jernbanemuseum, Riga, 25.06.2022

Snørydding

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LDZ (ex CЖД) MZ.107. Museumsenhet

Latvias jernabnemuseum, 25.06.2022

Feltspor (600 mm)

PFL (ex CЖД, ex LVD) smalsporplog. Museumsenhet

Latvias jernabnemuseum, 25.06.2022

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner.

LDZ (ex CЖД, ex LVD?). Verkstedsvogn, museumsvogn

Latvias jernabnemuseum, 25.06.2022

LDZ anleggsbrakke. Museumsvogn

Latvias jernabnemuseum, 25.06.2022

 

ArB = Asfaltbetona rūpnica ”Burzava”   LVD = Latvijas valsts dzelzceļi   RS = RP SIA Rīgas satiksme
Bad.St.B. = Badische Staatsbahn (Tyskland)   PFL = SIA Papīrfabrika Līgatne   СПВ [SPV] = Санкт-Петербурго-Варшавская железная дорога [Sankt-Peterburgo–Varsjavskaja zheleznaja doroga] (Russland)
DGA = Dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne   PLG = SIA Prodimpekss Loģistikas Grupa   CЖД [SZD] = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zheleznije Dorogi] (Russland)
DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   PV = A/S Pasažieru Vilciens   ZKD = Zilākalna kūdras dzelzceļš
LDZ = Latvijas dzelzceļš                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 30.01.2023