-eBe-

  

Riga

Latvias jernbanemuseum

Latvias jernbanemuseum avd. Riga holder til på et nedlagt jernbaneverksted vest for elven Daugava, knappe 10 minutters spasertur fra gamlebyen og like ved det praktfulle, nye nasjonalbiblioteket. Museet ble åpnet i 1994, og på friluftsområdet er det samlet et relativt representativt utvalg lok og motorvogner som har vært i bruk i Latvia fra sen sovjettid og fram til begynnelsen av 2000-tallet. Det som oppleves skuffende, er at ikke Rigas egen enorme produksjon av motorvognmateriell, både el og diesel, i sovjettiden er bedre representert på museet. Dette kan skyldes at Latvia selv hadde få enheter da landet fikk friheten i 1991. Forhåpentlig vil dette bedre seg når de enhetene som fortsatt er i drift, blir utrangert om få år.

På det nåværende museumsområdet er det knapt plass til mer materiell, men det ser ut som at museet kan ha gode utvidelsesmuligheter, forutsatt at vilje og økonomi er til stede. Det ser også ut for at museet har sporforbindelse til det nasjonale jernbanenettet.

Alt materiell har sporvidde 1520 mm (russisk bredspor), med mindre annet er spesifikt oppgitt. Alt utstilt materiell har dessuten i perioden 1939/1945-1991 tilhørt CЖД, det sovjetiske statsbaneselskapet eller sovjetiske industribedrifter, og korrekt sovjetisk (russisk) betegnelse er satt i parentes for det materiellet som ble tatt i bruk av LZD, eller som tidligere tilhørte LVD. For industrimateriellet er de sovjetiske betegnelsene overveiende ukjent. Opprinnelig sovjetisk materiell som ble utrangert før Latvia ble selvstendig, har kun sovjetisk (russisk) betegnelse. Klikk på pilen til venstre for å få opp en transkriberingstabell for det kyrilliske (russiske) alfabetet.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Person- og godsvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Lokomotiver med forbrenningsmotor

Damplokomotiver

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

CЖД TЭ.036 (ex DR 52.036) [Henschel 1942, utrangert 1990], krigsbytte etter 2. verdenskrig, ombygd til bredspor.

02.06.2022

CЖД TЭ.036 - NB! Tenderen er fra CЖД TЭ.6039 (ex DR 52.6039).

02.06.2022

CЖД TЭ.036 med tender fra TЭ.6039

02.06.2022

LZD L.0312 (ex CЖД Л.0312) [Kolomna 1945, hensatt på 1990-tallet, muligens kjørbart]

02.06.2022

LZD L.0312

02.06.2022

LZD L.0312, førerhusinteriør

02.06.2022

Feltspor (600 mm)

LVD MI.657 [1923]

25.05.2022

Elektriske lokomotiver

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning / akkumulator)

LDZ VL26.005 (ex CЖД ВЛ26.005) [Dnjepropetrovsk (Dnipropetrovsk) 1967, utrangert 1995]

Det ble kun bygget en prøveserie på 10 lok av denne typen. Grunnet store problemer med batteriene ble produksjonen stanset. VL26.005 er eneste bevarte eksemplar av typen.

25.06.2022

Lokomotiver med forbrenningsmotor

På strekninger som [ennå] ikke er elektrifisert, samt på skifteterminaler, ble dampdriften avløst av lok med forbrenningsmotor. Det ble etter hvert dieselmotoren som ble toneangivende, men før man fikk egnede dieselmotorer, og en tilfredsstillende løsning på overføringen av motorkraften til hjulene, ble det også benyttet bensinmotorer. I denne samlingen er disse representert ved én eneste type.

bullet

Bensinlokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Bensinlokomotiver

Små skiftelok med bensinmotor gjorde sitt inntog allerede i mellomkrigstiden og representerte et stort framskritt for arbeidsmiljøet på ulike skiftestasjoner og industriområder. Ytelsen var imidlertid for liten for større oppgaver, og mange bensinlok ble bygget om til diesel da det ble utviklet små nok dieselmotorer. Bensinlokomotivene benyttet mekanisk kraftoverføring med gearkasse som på en bil.

PLG M2K-15.885 (Tilhørighet i sovjet-tiden ukjent) [Kaluga 1950, utrangert ca. 1995]

25.08.2022

PLG M2K-15.885

25.08.2022

Diesellokomotiver

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger. På samme måte som med en bil er imidlertid diesellokomotivet avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. I diesellokomotivets barndom ble det forsøkt mange løsninger, som damp, trykkluft etc. Etter hvert ble man stående igjen med tre prinsipper for kraftoverføring, mekanisk (med gearkasse som på en vanlig bil), hydraulisk og elektrisk.

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. Ved motorytelser over 2000 hk blir den hydrauliske kraftoverføringen imidlertid for svak.

ABR TGM1.532 (ex [Firmabetegnenlsen i svjet-tiden er ukjent] TГM1.532) [Murom 1960, utrangert 2000]

25.08.2022

ABR TGM1.532

25.08.2022

LDZ TGK2.5999 (ex CЖД TГK2.5999) [Kaluga 1981, utrangert 1994]

25.08.2022

LDZ TGK2.5999

25.08.2022

LDZ TGM3B.2804 (ex CЖД TГM3Б.2804) [Ljudinovo 1970, utrangert 1994]

25.08.2022

LDZ TGM3B.2804

25.08.2022

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene.

LDZ TE3.7593 (ex CЖД TЭ3.7593) [Lugansk [Luhansk] 1971, utrangert 1994)

25.06.2022

LDZ TE3.7593

25.06.2022

LDZ TEM2.1000 (ex CЖД TЭM2.1000) [Brjansk 1972, utrangert 1995]

25.06.2022

LDZ TEM2.1000

25.06.2022

LDZ TEP60.1206 (ex CЖД TЭП60.1206) [Kolomna ca. 1980, utrangert 1995]

25.06.2022

LDZ type TEP60 (ex CЖД type TЭП60), førerplass

25.06.2022

Motorvogner

Elektriske motorvogner

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

LDZ ER2.39701 (ex. CЖД ЭP2.39701) [Riga 1963, utrangeringsår ikke oppgitt], styrevogn til motorvogntog LDZ ER2.397 (ex. CЖД ЭP2.397)

25.06.2022

LDZ ER2i.82104 (ex. CЖД ЭP2и.82104, ex ЭP2Б.59606) [Riga 1966, utrangert 2004]

Motorvogn til motorvogntog LDZ ER2i.821 (ex. CЖД ЭP2и.821), tidligere til ЭP2Б.596, et tog som ble brukt til utprøving av nye teknologiske løsninger.

25.06.2022

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LVD (ex СПВ) K.304 [Produksjons- og utrangeringsdata ikke oppgitt]. I 1918 ble det selvstendige Latvia utropt fra denne vognen.

25.06.2022

LVD K.3951

[Liepaja 1925, bygd av deler fra amerikanskeproduserte godsvogner fra 1. verdenskrig, overtatt fra Russland ved fredsoppgjøret i 1920, overført til Sovjetunionens strategiske reserve på 1970-tallet, endelig utrangert 1994]

25.06.2022

LDZ (ex CЖД) 008.700006 [Görlitz 1979, utrangert ca. 2010], spesialvogn for høyere parti- og regjeringstopper, senere chartervogn.

25.06.2022

CЖД 3412 [antakelig mellom 1935 og 1953, ukjent utrangeringsår]. Fangevogn for transport av fanger til fangeleire i Nord-Russland og Sibir.

Slike vogner ble opprinnelig innført av tsar Nikolaj IIs inneriksminister P. Stolypin etter 1905-revolusjonen. Navnet hans ble for all ettertid hengende ved disse vognene. "Stolypin"-vognene ble avskaffet etter tsardømmets fall, men gjeninnført av Stalin midt på 1930-tallet.

25.06.2022

CЖД 3412

I perioden 1939-1941 og 1945-1953 ble 10.000-vis av latviere deportert til Sibir i slike vogner under umenneskelige vilkår.

25.06.2022

CЖД 3412

Latvia har valgt å ta vare på den siste gjenværende "Stolypin"-vognen for å minne kommende generasjoner hva landets selvstendighet, frihet og demokrati har kostet.

25.06.2022

Feltspor (600 mm)

PFL (tidligere historikk ukjent) personvogn [bygget i Latvia eller Estland etter 2. verdenskrig på boggier fra 1. verdenskrig, utrangert før 1998]

25.06.2022

PFL personvogn

25.06.2022

Godsvogner

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LVD 803-449 (ant. ex Bad.St.B., 1941-45 OKW, senere CЖД) [før 1900, utrangert senest 1957]

Vognen er opprinnelig tysk, antakelig fra Baden. Antakelig kommet til Baltikum med den tyske hæren under 1. verdeskrig og blitt omsporet fra normalspor (1435 mm) til bredspor (dengang 1524 mm). Overtatt av LVD etter frigjøringen, beslaglagt av tyske styrker i 1941 og overtatt av CЖД i 1945. Koplingene røper at den neppe har vært i bruk etter ca. 1955.

25.06.2022

Feltspor (600 mm)

PFL (ex LVD) godsvogn [Liepaja 1920-tallet på boggier fra 1. verdenskrig, utrangert 1997]

25.06.2022

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Dresiner

bullet

Kraner

bullet

Snørydding

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner enten påmontert jordingsanordninger som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv.

LDZ DMSu.803 (ex CЖД ДMCу.803) [Kaluga 1973, utrangert 2010]

25.06.2022

LDZ DMSu.803

25.06.2022

  

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv.

LDZ VPR1200.259 (ex CЖД BПP1200.259) [Kaluga 1986 (på lisens fra P&T?), utrangert 2004], svillepakkemaskin

25.06.2022

LDZ VPR1200.259

25.06.2022

LDZ CNII-2.160 (ex CЖД H-2.160) [Kharkov 1971 ved ombygging av restaurantvogn fra 1948, utrangert 2011], spormålevogn.

25.06.2022

LDZ CNII-2.160. Slike vognene brukes dels for å kontrollere skinnegang etter reparasjoner og nyanlegg, dels for å avsløre feil som må repareres.

25.06.2022

Dresiner

bullet

Klassiske dresiner

bullet

Motordresiner

Klassiske dresiner

Den klassiske dresinen er et enkelt hånd- eller pedaldrevet kjøretøy, vanligvis med plass til én eller flere personer. Noen kunne endog ha en liten tilhenger. Disse krevde også flere til å betjene framdriften. Noe verktøy eller bagasje kunne også medbringes. Dresinenes hovedoppgave var linjeinspeksjon for å sikre at linjen var farbar for tog. På slutten av dresinenes tid dukket det opp dresiner med en enkel mopedmotor, og noen ganger er grensen mellom en klassisk dresin og en motordresin noe flytende. De fleste klassiske dresiner ble utrangert på 1970- og 1980-tallet.

LVD (antakelig ex СПВ) pumpedresin [sannsynligvis 1800-tallet. antatt utrangert før 2. verdenskrig]

25.06.2022

CЖД (ex LVD?) tandem(!) sykkeldresin [Ingen data kjent]

25.06.2022

CЖД mopeddresin med tilhenger [Ingen data kjent]

25.06.2022

CЖД mopeddresin med tilhenger [Ingen data kjent]

25.06.2022

CЖД mopeddresin [Ingen data kjent]

25.06.2022

 

Motordresiner

Motordresiner kan være alt fra varebilaktige kjøretøyer for transport av mannskap og lettere verktøy til, særlig i eldre tid, luksuriøse, ombygde personbiler for overordnede jernbanefunksjonærer.

Feltspor (600 mm)

ZKD (ex CЖД) motordresin [Demikhovo mellom 1955 og 1974, utrangert 1999 eller 2000]

25.06.2022

ZKD motordresin

25.06.2022

ZKD motordresin

25.06.2022

Kraner

Skinnegående kraner brukes til ulike formål: Opprydning etter havarier og ulykker, spesielt på veiløse strekninger, lasting og lossing av særlig tungt gods, montering av broer, sporveksler m.m. Lastetraktorer har normalt påmontert kraner til enklere oppgaver, men til de tyngre oppdragene trengs det kraftigere saker. Kraner kan være selvgående eller loktrukne; de kan være håndsveivede eller damp-, el- eller motordrevne.

CЖД MK6.1940

25.06.2022

CЖД MK6.1940

25.06.2022

 

Snørydding

bullet

Russisk bredspor (1520 mm)

bullet

Feltspor (600 mm)

Russisk bredspor (1520 mm)

LDZ MZ.107 (ex CЖД MЖ.107) [Tula 1946, utrangert 2004]

25.06.2022

LDZ MZ.107

25.06.2022

Feltspor (600 mm)

PFL (ex CЖД, ex LVD) smalsporplog [1920- eller 1930-tallet, bygd opp på utrangert damploktender, utrangert 2001]

25.06.2022

PFL smalsporplog. I motsetning til bredsporsplogen ovenfor er denne énretnings og dermed avhengig av svingskive for å snus.

25.06.2022

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner.

LDZ (ex CЖД, ex LVD(?)) [Ingen produksjonssdata oppgitt. Vognen kan stamme fra før 1. verdenskrig. Utrangert ikke tidligere enn 2014].

Verkstedsvogn, antakelig opprinnelig personvogn.

25.06.2022

LDZ anleggsbrakke [Ingen data oppgitt]

25.06.2022

 

ArB = Asfaltbetona rūpnica ”Burzava”   LVD = Latvijas valsts dzelzceļi   СПВ [SPV] = Санкт-Петербурго-Варшавская железная дорога [Sankt-Peterburgo–Varsjavskaja zheleznaja doroga] (Russland)
Bad.St.B. = Badische Staatsbahn (Tyskland)   OKW = Oberkommando Wehrmacht (Tyskland)   CЖД [SZD] = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zheleznije Dorogi] (Russland)
DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   PFL = SIA Papīrfabrika Līgatne   ZKD = Zilākalna kūdras dzelzceļš
LDZ = Latvijas dzelzceļš   PLG = SIA Prodimpekss Loģistikas Grupa        
Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 25.08.2022