-eBe-

  

Malaysia

Malaysia er en føderasjon av flere tidligere selvstendige fyrstedømmer som på 1800-tallet kom under britisk styre. I 1946 ble de slått sammen til en union, omstrukturert til en føderasjon i 1948, en struktur som ble beholdt også etter selvstendigheten i 1957. I 1963 gikk også Nord-Borneo, Sarawak og Singapore inn i føderasjonen som da tok navnet Malaysia. Singapore ble i 1965 ekskludert fra unionen og er i dag en selvstendig stat. Malaysia er et konstitusjonelt monarki der monarken velges blant delstatsfyrstene.

Den første jernbanen i dagens Malaysia ble åpnet i 1885. Sporvidden som ble valgt, var 1000 mm (meterspor). Valget av sporvidde var hovedsakelig valgt fordi den britiske kolonimakten i India allerede hadde tatt den i bruk for det indiske smalspornettet, og britene så for seg et sammenhengende jernbanenett mellom India og Sørøst-Asia der også den franske kolonimakten var i gang med å bygge et metersporig jernbanenett i det som i dag utgjør Vietnam, Kambodsja og Laos. Drømmen om det store nettverket ble aldri virkeliggjort. Malaysia har likevel grensekryssende trafikk til nabolandene Singapore og Thailand. Jernbanen på Nord-Borneo har derimot ingen grensekryssende trafikk til hverken Brunei eller Indonesia.

Den store betydningen Malaysias hovedstad Kuala Lumpur var tiltenkt i det store sørøstasiatisk jernbanenettet, gjenspeiles i den monumentale stasjonsbygningen den britiske kolonimakten bygget i byen i 1910. Selv om den i dag i stor grad er avløst av en ny og moderne sentralstasjon, regnes den fortsatt som det aller ypperste eksemplet på anglo-indisk koloniarkitektur og var blant de aller første bygningene som ble tatt inn på UNESCOs verdensarvsliste.

Etter flere årtier med manglende vedlikehold og trafikknedgang pga. tekniske problemer med både infrastruktur og rullende materiell begynte en opprustning og modernisering av Malaysias jernbaner i 1995 med elektrifisering (25 kV 50 Hz vekselstrøm) og dobbeltsporutbygging av lokalnettet rundt hovedstaden Kuala Lumpur. Per 2018 er alle vesentlige linjer langs vestkysten elektrifisert og utbygd med dobbeltspor, helt fram til den thailandske grensen. Østkysten sliter fortsatt med gamle, nedslitte linjer, men det foreligger omfattende planer om ytterligere oppgradering, elektrifisering og utbygging av det malaysiske jernbanenettet i årene framover.

I 2002 ble det åpnet en normalsporet (1435 mm) høyhastighetslinje til den nye flyplassen, samt til et nytt drabantbyområde i Klang-dalen utenfor Kuala Lumpur.  Også høyhastighetslinjene er elektrifisert med 25 kV vekselstrøm. Disse linjene er kun for persontransport, og det foreligger ingen planer om omsporing av det eksisterende jernbanenettet. Derimot vil det antakelig bli bygget flere høyhastighetslinjer for å supplere meterspornettet og frigjøre kapasitet til godstransport. Utbyggingen av en normalsporet høyhastighetslinje til Singapore, et fellesprosjekt for de to landene, ble imidlertid brutt, antakelig fra nabolandets side, i januar 2021. Malaysia vurderer nå om det vil være økonomisk gjennomførbart å fullføre den malaysiske delen av prosjektet som et rent innenlandsk tiltak.

Et særlig trekk ved malaysiske jernbaner er egne kvinnevogner, reservert for kvinner som reiser alene, evt. med mindreårige barn. Dette skyldes at ensligreisende kvinner dessverre ofte har vært utsatt for seksuelle overgrep på togene, og kvinnevognene anses som et nødvendig sikkerhetstiltak. Vognene er tydelig merket, og det er strenge straffer for den som urettmessig tar plass i disse vognene.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

T-bane og enskinnebane

(Metro and monorail / U- und Allwegbahnen / Subterraneos y monorriel / Mетро и монорельс)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Kabelbaner

(Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги)

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023