-eBe-

  

Modellbahn im Bahnpark

 Augsburg, Tyskland

Bahnpark Augsburg huser det som er et av Tysklands største spor G-skalaanlegg (skala 1:22,5, sporvidde 45 mm) - og det aller største MJ-anlegget i bayeriske Schwaben. Spor G er en skala som oftest brukes i hageanlegg, men i Augsburg finner vi det i en av damplokhallene i tidligere lokstallområdet. Anlegget omfatter totalt ca. 550 m skinnegang og 64 sporveksler. Her er det mye å se på, og det lønner seg å beregne god tid, spesielt hvis man har barn med - ikke for det: Her blir voksne også som barn igjen!

Egentlig er det snakk om to anlegg, hvorav det ene er et vidsningsanlegg som framviser en del av materiellmangfoldet som finnes i denne store skalaen. For å få plass til mest mulig skinnegang og flest mulig tog har man unnlatt å bygge ut med detaljert landskap. Her er det først og fremst togene som skal vises. Det legges heller ikke vekt på korrekte togsammensettinger. Her kan man se amerikanske lok med europeiske vogner - og omvendt. Her skal man ha det moro, ikke vurdere detaljer.

Det andre anlegget er i sin helhet viet sveitsiske Rhätische Bahn (RhB), det største meterspornettet i Europa. Her har man gjort litt mer ut av landskap og omgivelser, men ikke mer enn at det er blitt plass til en mengde spor og tog. Togsammensetningene er også mer korrekte på denne delen. Her finner vi også det eneste norske innslaget i hele Bahnpark Augsburg, to tankbiler fra STATOIL.

Materiellsamlingen er større en hva det er plass til på selve anlegget, spesielt samlingen av materiell fra RhB. Langs den ene veggen er det derfor satt opp hyller der "overskuddsmateriellet" er stilt ut. Plasshensyn gjør at det er vanskelig å få fotografert mer enn en liten del av det utstilte materiellet.

Samtlige bilder er tatt 11.09.2022.

bullet

Visningsanlegget

bullet

Rhätische Bahn

bullet

På hylla

Visningsanlegget

Her skal det, som sagt, først og fremst være gøy å kjøre tog. Detaljene i togsammensetning og annet spiller en helt underordnet rolle, og det petimeter som prøver å påpeke at det der stemmer da ikke med virkeligheten, blir møtt med et overbærende "Ja, und wie so denn?" ("Ja, og hva så da?"). Og det var ingen tvil om at både små og store besøkende hadde moro av å se på togene som kjørte rundt på anleggeet, flere av dem med god både motor- og fløytelyd.

WSLC 12 (Originalen ex SLC 6 - 3-boggiers Shay dampmotorlok. Tenderen utgjør den tredje boggien)

Originalens sporvidde var 914 mm. Her kjører det på de samme skinnene som metersporet og normalsporet materiell. Ja, und wie so denn?

URC 50 og 51

To smalsporete (914 mm sporvidde) amerikanske damplok med normalsporete europeiske godsvogner. Æææ ... Vel, er det så nøye da?

URC 51

SVR (originalen ex URC) 251

En kraftplugg av et smalsporet (914 mm) malletlok - på skinner det deler med meter- og normalsporet materiell. Hrelt sikkert noen som får fnatt av slikt. Men ... hva så da?

Malletlok 104. Ikke mulig å identifisere nærmere.

Uidentifisert malletlok

Uidentifisert malletlok

SNCF type 141-R med vesttyske lokaltogvogner.

Nei, det forekom aldri i virkeligheten, men er det så nøye da? Det ser jo veldig så reelt ut - for den som ikke er så opphengt i detaljene.

SNCF type 141-R

AEG E-2.32

Smalsporet? Skinnet bedrar. Werksbahn AEG var normalsporet. Loket står her opplastet på en flaavogn bak et smalsporet (914 mm) damplok som deler skinnegang med normalsportog. Men hva så?

MWB 8194.103 (1020.041, originalen ex ÖBB 1020.041, ex DR E94.103)

DB 103.134 med tidsriktige inter-city-vogner

ATSF F7.329+330+331 med tidsriktige personvogner

ATSF F7.331+330+329

Originalen til det midtre loket har kun rangérkontroller og kan ellers ikke kjøre selvstendig.

DB V200.018

DB V200.018, DB type 601, SVR 251 og DB 103.134

Hm! Et amerikansk smalsportog midt blant tyske normalsporto - og alle på samme sporvidde? Ja, und wie so denn?

DB 220.086 med tidsriktig godstog

DR 118.214

DR 118.214 med - av alle ting - amerikanske og vesttyske personvogner!

Sannsynlig? Nei, og jeg kan tenke meg en hel haug feinschmeckere som vil få fnatt av en slik togsammensetning. Men er det så nøye da? Fargerikt er det jo!

DR 118.214

DR type 132 med metersporete sommervogner fra RhB

I virkeligheten selvfølgelig en komplett umulighet. Ja, und wie so denn?

Fri fantasi!

Utganspunktet er Amtrak P42DC.98, påmontert tre store jetmotorer. Om det ville ha funket i praksis? Tja ... er det så nøye da? "Ready for take-off?"

DB type 601

DB type 601

DB type 602, turbinutgave av type 601.

DB type 602, andre enden av samme tog som på forrige bilde

I virkeligheten gikk aldri to type 602 i samme tog, men 601 i den ene enden og 602 i den andre.

DB type 602

Legg merke til de mye større luftinntakene enn dem type 601 hadde!

Rhätische Bahn

Jernbane

På dette anlegget er togdetaljene langt mer korrekte enn på visningsanlegget. Her kjøres det tog som meget vel kunne påtreffes på virrkelighetens RhB - bortsett fra at det kjøres ulike epoker om hverandre i en salig blanding, og Berninabanens 1 kV likestrømstog og RhBs 11 kV vekselstrømstog om hverandre. Og skulle noen være uheldig nok til å påpeke at det ikke går i virkeligheten, rller at landskapet er altfor komprimert til å virke naturtro (Nei, jeg gjorde ikke det! Men jeg fikk en liten omvisning bak kulissene av en hyggelig medarbeider som fortalte litt om ulike opplevelser med folk som var opphengt i detaljer.), er svaret nok en gang et overbærende "Ja, und wie so denn?".

RhB G 3/4.1 "Rhätia" og 11 "Heidi"

RhB G 3/4.1 "Rhätia" og 11 "Heidi"

RhB G 3/4.11 "Heidi" og 1 "Rhätia"

RhB G 3/4.8

RhB G 4/5.114

BB ABe4.30

RhB Ge 2/4.202

RhB De 2/4.205

HFW motordresin, ombygd VW-buss, RhB Ge 6/6 I.412, ukjent eier 69 og RhB Ge 4/4 III.649 "Lavin"

RhB lokparade med bl.a. Ge 6/6 I.410 (på svingskiva), 415, 404, 401, 413, 407, Ge 4/4 II.633, Ge 4/4 III. 647 og Ge 6/6 I.407

RhB Ge 6/6 I.410

Loktypen kalles "Baby-Krokodil"

RhB Ge 6/6 I.410 med flere andre av samme type i bakgrunnen.

RhB Ge 6/6 I.411

RhB Ge 6/6 I.412 omgitt av RhB Ge 4/4 III 648, HFW motordresin, Diesellok 69 (ukjent eier) og RhB Ge 4/4 III 649 "Lavin"

RhB Ge 6/6 I.413

RhB Ge 6/6 I.413 og Ge 4/4 II.622

RhB Ge 6/6 I.415

RhB Ge 6/6 I.415, ABe 4/4 I.34 og Ge 6/6 II.620

RhB ABe 4/4 I.34

RhB ABe 4/4 I.34

RhB Ge 4/4 II 611 "Landquart"

RhB Ge 4/4 II 618

RhB Ge 4/4 II 620

RhB Ge 6/6 III 701 "Rhaetia"

RhB Ge 6/6 III 706 "Disentis"

RhB Ge 4/4 III 641, Ge 4/4 II 631, Ge 4/4 II.19 og ABe 4/4 III.51

RhB Ge 4/4 III 641 "Maienfeld"

RhB Ge 4/4 III 647

RhB Ge 4/4 III 647

RhB Ge 4/4 III 651 "Pointresina"

RhB Ge 4/4 III 658 "Heidiland"

RhB Ge 4/4 III 658 "Heidiland"

RhB ABe 8/12.3500

RhB ABe 8/12.3510

RhB ABe 8/12.3513

RhB Ge 2/4.212

RhB Gm 4/4.241

RhB Gmf 4/4 I.23402 og roterende snøplog Xrot-mt.95404

RhB revisjonsvogn Xe 4/4.23201 (Originalen ombygd fra tidligere personmotorvogn)

Annet

Om det ikke var noe norsk jernbanemateriell å se i Bahnpark Augsburg, ambisjonene om å være et alleuropeisk jernbanemusum til tross, var Norge i det minste representert i skala 1:22,5 med to tankbiler fra STATOIL. Om slike har eksistert i Sveits i virkeligheten, skal dette nettstedet ikke ha noen sterke meninger om, men det varmer jo alltid en nordmanns hjerte å se noe fra hjemlandet i en sammenheng som dette, ikke sant?

På hylla

RhB Ge 6/6 I.409

RhB Ge 6/6 I.415

RhB Ge 4/4 II.611 "Landquart"

RhB Ge 4/4 II.615 "Klostero"

RhB Ge 4/4 II.621 "Felsberg"

RhB type Ge 4/4 III med reklame for museets tidligere tilbud "Dampflok Dinner" der det ble arrangert store festmiddager i de gamle lokhallene.

 

AEG = Werkbahn AEG Henningsdorf Berlin - Tyskland   DR = Deutsche Reichsbahn - Tyskland   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français - Frankrike
Amtrak = National Railroad Passenger Corporation - USA   HFW = H. F. Wiebe GmbH & Co KG - Tyskland   STATOIL = Det norske statsoljeselskap as Statoil - Norge
ATSF = Atchison, Topeka and Santa Fe Railway - USA   MWB = Mittelweserbahn GmbH - Tyskland   SVR = Sumpter Valley Railway - USA
BB = Berninabahn AG - Sveits RhB = Rhätische Bahn - Sveits   URC = Uintah Raiway Company - USA
DB = Før 1994: Deutsche Bundesbahn - Tyskland SJ = Statens Järnvägar - Sverige   WSLC = West Side Lumber Company railway - USA
F.o.m. 1994: Deutsche Bahn AG SLC = Swayne Lumber Company railway - USA   ÖBB = Österreichische Bundesbahnen - Østerrike

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Bahnpark Augsburg

The Augsburg Railway Park / Parque ferroviario de Augsburgo / Аугсбургский железнодорожный парк
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 143 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 17.11.2023