-eBe-

  

Norge

Utenlandske person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

I dette kapitlet er det tatt med alle typer personvogner for loktrukne tog. Mellom- og styrevogner for motorvogntog finnes på siden for utenlandske motorvogner. Foruten de egentlige personvognene er det også tatt med reisegods-, konduktør- og postvogner som brukes i persontog. Persontogvogner som er ominnredet til losjivogner for anlegg og vedlikehold, finnes på siden for utenlandsk anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

Svenske vogner fra 1950-tallet innleid for å ta unna ekstratrafikk under OL på Lillehammer

Oslo S, 22.02.1994

Svenske vogner fra 1950-tallet innleid for å ta unna ekstratrafikk under OL på Lillehammer

Oslo S, 22.02.1994

SJ A7.5514

Oslo S, 22.02.1994

SJ AB9.5238

Oslo S, 14.10.2006

SJ 2273.253 (B7A)

Oslo S, 14.09.2019

SJ 2273.335 (B7C)

Oslo S, 14.09.2019

COT BS7.5638 (ex NSB B3.25589)

Grorud, Oslo, 13.10.2005

SJ B8.5226, familievogn for barnefamilier, ombygd fra type B7.

Oslo S, 22.02.1994

SJ B9.5317

Lodalen, Oslo, 04.05.2006

SJ type BFS9

Osl S, 14.10.2006

SJ ekspressgodsvogn

Ål, 27.01.1994

SJ 8573.213 (RB7)

Oslo S, 14.09.2019

SJ S2RT.5577 - konferansevogn

Oslo S, 22.02.1994

SJ WL4.5597

Lodalen, Oslo, 30.04.2007

SJ WL4.5597

Lodalen, Oslo, 30.04.2007

SJ WL4.5604

Lodalen, Oslo, 20.05.2008

CЖД WLABm.70-80-439 (bygd i Görlitz, DDR), ukentlig direkte sovevogn til Moskva via Gøteborg, Malmø, Berlin og Warzawa.

Oslo S, 1983. Vognen ble hovedsaklig benyttet av sovjetisk ambassadepersonale

CЖД WLABm.70-80-439

Oslo S, 1983.

Godsvogner

I dette kapitlet tas med alle typer godsvogner unntatt vogntyper som kun brukes i forbindelse med anlegg og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. Slike vogner finnes på siden for utenlandsk anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

SJ type H3

Bryggen, Bergen, ca. 1920. Legg merke til at vognen trekkes av hester. Gatelegemet på Bryggen var for svakt til å bære vekten av damplok.

DB Habbiins.2740285

Sundland, Drammen, 11.08.2011

AAE Habbilins.2780149

Sundland, Drammen, 27.05.2006

ČDC (ex ČD) Habbillnss.2780183

Larvik, 14.03.2010

ČDC Habbillnss.2780183

Larvik, 14.03.2010

TWA Habbins-2473044

Sundland, Drammen, 27.05.2006

GC Hbbillns.2457085

Sundland, Drammen, 07.08.2009

DB (RD) Hbbillns.2457119

Sundland, Drammen, 27.05.2006

GC (ex SJ) Hbbillns.2457148

Sundland, Drammen, 27.05.2006

DB (RD) Hbbillns.2458501

Sundland, Drammen, 06.05.2006

SBB Hbbillns.2462660

Sundland, Drammen, 27.05.2006

GC (ex SJ) Hbins.2265764

Sundland, Drammen, 06.05.2006

TWA (ex DB) Hiirrs.2921448. På identifikasjonsskiltet står det fortsatt DB, men annet steds på vogna er merkingen oppdatert.

Hønefoss, 08.06.2006

TWA (ex DB) Hiirrs.2942673. Typen består av to kortkoblede vogner med felles numrering.

Hønefoss, 08.06.2006

TWA 2923.021 (Himrrs)

Begna bro, Hønefoss, 02.04.2021

GC (ex SJ) Kils.3380106

Sundland, Drammen, 06.05.2006

GC (ex SJ) Kils.3380112

Sundland, Drammen, 27.05.2006

GC (ex SJ) Kis.3364007

Sundland, Drammen, 27.05.2006

ALG Laaeilprs.4380345

Åndalsnes, 30.07.2009

ALG Laaeilprs.4380345

Åndalsnes, 30.07.2009

GC (ex SJ) Laais.4359403

Sundland, Drammen, 20.08.2006

GC Lnps.4131090

Sundland, Drammen,29.05.2009

GC Lnps.4131205

Sundland, Drammen,29.05.2009

GC (ex SJ) Os.3703251

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

GC (ex SJ) Os.3702698

Sundland, Drammen, 06.05.2006

INFRA Qbv.9455083

Hønefoss, 25.12.2016

RCH (ex MÁV) 3917.636 (Rgs)

Sundland, Drammen, 01.06.2012

SNCF Rils.3540005

Sundland, Drammen, 06.05.2006

ŽSSK (ŽSSK-Cargo) Rils.3542116

Sundland, Drammen, 06.05.2006

GC (ex SJ) Rilns.3546045

Sundland, Drammen, 06.05.2006

GC (ex SJ) Rilns.3546047

Sundland, Drammen, 27.05.2006

AAE Rilns.3546343

Sundland, Drammen, 31.08.2013

ŽSSK-Cargo Rilns.3552179

Sundland, Drammen, 06.05.2006

ÖBB Rns-z.3504005

Sundland, Drammen, 20.08.2006

ÖBB Rns-z.350614

Sundland, Drammen, 12.05.2014

GC Roos.3528252

Sarpsborg, 15.10.2006

ÖBB Rs.3900079

Sundland, Drammen, 20.08.2006

GC (ex SJ) Rs.3900518

Sundland, Drammen, 20.08.2006

GC (ex SJ) Rs.3900532

Sundland, Drammen, 06.05.2006

NACCO Rs.3915503

Sundland, Drammen, 24.05.2013

AAE Sdggmrs.4955419; leddet vogn for 2 semi-hengere

Sundland, Drammen, 14.06.2006

AAE Sggmrs.4953760; leddet vogn for 2 40-fots containere (evt. 4 20-fots)

Sundland, Drammen, 14.06.2006

RN Sgns.4556412

Hønefoss, 27.07.2006

DB (RD) Sgns.4557095

Hønefoss, 27.07.2006

DB (RD) Sgns.4557438 (ex AAE Sgns.455813)

Hønefoss, 08.06.2006

WASCO Sgnss.4552091 med RR-containere med flis til Moelven bruk, strandet etter at RR gikk konkurs like før jul

Hønefoss, 25.12.2016

WASCOSA Sgnss.4552091 - hele tog ståendde i påvente av å bli frigitt fra konkursboet etter RR.

Hønefoss, 25.12.2016

WASCO Sgnss.4552146 med fliscontainere

Hønefoss, 28.05.2016

WASCO Sgnss.4552150 med fliscontainere

Hønefoss, 28.05.2016

WASCO Sgnss.4552501 med fliscontainere

Hønefoss, 28.05.2016

WASCO Sgnss.4552502 med fliscontainere

Hønefoss, 28.05.2016

WASCO Sgnss.4552510 - blant vognene som sto i konkursarrest på Hønefoss i julen.

Sundland, Drammen, 12.01.2017

DB Sgnss.4552759

Hønefoss, 20.08.2006

Innofreight fliscontainervogn

Borregård, Sarpsborg, 25.04.2010

GC (ex SJ) Shimms.4668506

Sundland, Drammen, 06.05.2006

NMBS Shimmns.4760216

Sundland, Drammen, 06.06.2008

AAE Shimmns.4777071

Sundland, Drammen, 01.04.2007

AAE Shimmns.4777199

Sarbpsborg, 25.04.2010

SJ Uaais.9935002

Sundland, Drammen, 03.06.2011

DB 7892008

Sundland, Drammen, 20.08.2006

DB 7915229

Sundland, Drammen, 20.08.2006

DB 7923193

Sundland, Drammen, 20.08.2006

ERMEWA 7957265

Sundland, Drammen, 27.05.2006

 

AAE = Ahaus Alstätter Eisenbahn AG - Sveits RCH = Rail Cargo Hungaria Zrt. - Ungarn
ALG = Autolink Group - Norge / Sverige RD = Railion Deutschland AG - Tyskland
DB = Deutsche Bahn - Tyskland RN = Railion Nederland N.V - Nederland
ČD České dráhy - Tsjekkia SBB = Schweitzerische Bundesbahnen - Sveits
ČDC České dráhy Cargo - Tsjekkia SJ = SJAB (tidl. Statens Järnvägar) - Sverige
CG Green Cargo AB - Sverige SNCF = Société National des Chemins de fere Français - Frankrike
COT = Connex Tåg - Sverige CЖД [SZD] =

Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zjeleznije Dorogi]

- Russland
ERMEWA = Ermewa GmbH - Tyskland TWA = TRANSWAGGON - Sveits / Tyskland
INNOFREIGHT = INNOFREIGHT Speditions GmbH - Tyskland WASCO = WASCOSA AG - Sveits
MÁV = Magyar Államvasutak - Ungarn   ŽSSK = Železničná spoločnosť Slovensko - Slovakia
NACCO = NACCO Deutschland GmbH - Tyskland / USA ÖBB =

Österreichische Bundesbahnen

- Østerrike
NMBS = Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Belgia          

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.04.2024