-eBe-

  

Bergens tekniske museum (BTM)

Bergens elektriske sporvei (BES)

Bergens tekniske museum holder til i den gamle sporveishallen på Møhlenpris, like ved Møhlenpris skole. Trikkehallen som er fredet av riksantikvaren, pekte seg ut som et naturlig sted for et teknisk museum da tanken om dette oppsto på 1980-tallet, særlig fordi man raskt så dette i kombinasjon med en museumssporvei med Møhlenpris som naturlig utgangspunkt. I senere år har Bergen kommune påkostet en vesentlig restaurering av bygget som nå framstår som godt egnet til formålet. Museet konsentrerer seg i det vesentlige om Bergens transporttekniske historie. På sikt håper man også å kunne overta den øvrige bygningsmassen som i sin tid tilhørte Bergens Sporvei, og få bedre plass til utstillingsobjektene. Selv om utstillingen har fått en vesentlig ansiktsløftning etter restaureringen av trikkehallen, gjenstår det mye arbeid med oppstillingen av objektene. Ikke minst gjelder dette trolleybussene som per i dag (2021) langt fra får den plass og oppmerksomhet de fortjener.

Hvis ikke annet er angitt, er bildene tatt inne på museumsområdet på Møhlenpris.

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

bullet

Fløibanen

bullet

Jernbane

Sporvognsdriften i Bergen ble nedlagt 31. desember 1965, og med ett unntak ble samtlige gjenværende sporvogner hogget opp eller senket på dypt vann i sjøen utenfor Bergen. Kun én av Bergens Sporveis vogner er bevart, nr. 10 fra åpningsåret 1897. I senere år er det også gjenfunnet én vognkasse av samme årgang. Den står på museet, men det vites ikke hva som kommer til å skje videre med den. Da tanken om et teknisk museum og en museumssporvei i Bergen dukket opp på 1980-tallet, måtte man derfor anskaffe vogner fra andre steder for å kunne dokumentere denne delen av Bergens historie. Det ble anskaffet en vogn fra Oslo Sporveier, tilnærmet lik en som gikk i Bergen på 1940-tallet. Dessuten overtok man en plogtrikk fra Oslo. I 1993 fikk man tre motorvogner med tilhengere fra Berlin. Disse er såkalte REKO-vogner (rekonstruerte) fra 1969, prinsipielt ombygde og moderniserte vogner fra før 2. verdenskrig. I praksis var vognene helt nye. Den ene tilhengeren er pusset opp og oppstilt som statisk minnesmerke på den gamle vendesløyfen for sporveiens linje 1 på Minde.

Museumssporveien, Bergens elektriske sporvei (BES) følger den gamle linje 3 (nedlagt i 1950, samme år som jeg ble født) fra Møhlenpris over Nygårdshøyden til Engen. Prosjektet har vært langt mer tidkrevende enn man så for seg da det begynte. I 2021 ble linjen åpnet for drift til Muséplassen (halvveis). Fortsatt mangler det ca. 50 m skinnegang og noen hundre meter kontaktledning, men man håper at hele strekningen skal kunne være i drift i løpet av 2022. Linjen er enkeltsporet og (foreløpig) uten krysningsmulighet, så kun én vogn kan være i drift om gangen. Det er heller ikke mulig å gå rundt på Engen, så tilhengerdrift vil heller ikke være mulig - med mindre tilhengerne utstyres med kjørekontroller. De tyske vognene kan imidlertid multippelstyres, så på store trafikkdager vil det være teknisk  mulig å kjøre 3-vognstog med to motorvogner med en tilhenger mellom.

BS 10 - eneste gjenværende sporvogn fra BS, for egen maskin for første gang siden utrangeringen i 1930!

Valkyrieplass, Oslo, i forbindelse med 100-årsjubileet for elektrisk sporveisdrift i Norden, 04.06.1994. Oslo var første nordiske by med elektrisk sporvei (trikk).

BS 10

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

BS 10

Grensen, Oslo, 04.06.1994

BS 10

Stortorvet, Oslo, 04.06.1994

BS 10, førerplass

Stortorvet, Oslo, 04.06.1994

BS 10, interiør

Stortorvet, Oslo, 04.06.1994

BS 10 og NS 1

Sagene, Oslo, 05.06.1994

BS 10, levert til åpningen i 1897.

16.10.1994

BS 10, levert til åpningen i 1897.

Juli 1997

BS 10, en flott 100-åring

Juli 1997

BS 10

04.09.2005

BS 10 - interiør med passasjerer

04.09.2005

BS 10

Wolffs gate, 04.09.2005.

BES 10 og TZ69.62

03.10.2021

BS 10, verdens eldste, kjørbare trikk!

Olaf Ryes vei, 03.10.2021

BS 10

Olaf Ryes vei, 03.10.2021

BS 10 - Nygårdshøyden er gjenerobret etter 71 år! Neste mål er å komme forbi Johanneskirken (i bakgrunnen) og videre til Engen.

Det ble en (velfortjent) kostbar fornøyelse for eierne av de to feilparkerte bilene som hindret trikken i å kjøre de siste 30 meterne fram til midten av plassen.

Muséplassen, 03.10.2021

BS 10

Muséplassen, 02.10.2021

BS 10

Muséplassen / Olaf Ryes vei, 03.10.2021

BS 16, kun kupékassen eksisterer. Uvisst om den kan/vil bli restaurert, eller om den blir bevart i den stand den ble gjenfunnet.

03.10.2021

BES SS.47 (ex. OS SS.74, ex KSS SS.74)

Tilnærmet lik BS SS.46 (ex OS SS.39, ex KES SS.192) som ble overtatt fra OS i 1942, og som gikk i Bergen til 1954/-55.

16.10.1994

BES SS.47

Juli 1997

BES SS.47. Vognen er under restaurering med tanke på å settes i drift igjen.

01.10.2017

BES SS.47. Restaurering pågår fortsatt. Utvendig oppussing synes å være gjennomført.

03.10.2021

BES SS.47, TZ69.61 og TZ69.62

Juli 1997

BES TZ69.60 (ex BVG TZ69.3001, ex BVB 223.001, ex TZ69.5126)

03.10.2021

BES TZ69.61 (ex BVG TZ69.3003, ex BVB 223.003, ex TZ69.5128)

Juli 1997

BES TZ69.61

04.12.2010

BES TZ69.61

01.10.2017

BES TZ69.61

01.10.2017

BES TZ69.61

01.10.2017

BES TZ69.61

01.10.2017

BES TZ69.61

01.10.2017

BES TZ69.61, førerplass

01.10.2017

BES TZ69.61

I svingen Wolffs gate / Olaf Ryes vei, 01.10.2017

BES TZ69.61

I svingen Wolffs gate / Olaf Ryes vei, 01.10.2017

BES TZ69.61

I svingen Wolffs gate / Olaf Ryes vei, 01.10.2017

BES TZ69.61

Wolffs gate, 03.10.2021

BES TZ69.61

Muséplassen 03.10.2021

BES TZ69.61

Muséplassen 03.10.2021

BES TZ69.61

Muséplassen / Olaf Ryes vei, 03.10.2021

BES TZ69.61

03.10.2021

BES TZ69.61 og 62, anskaffet brukt fra BVB (Berlin) for bruk på museumssporveien i Bergen.

Juli 1997

BES TZ69.62 (ex BVG TZ69.3004, ex BVB 223.004, ex TX69.5129)

14.08.2000

BES TZ69.62. Bak står en plogvogn nylig overtatt fra OS (senere BES 150)

14.08.2000

BES TZ69.62

29.05.2010

BES TZ69.62

04.12.2010

BES TZ69.62

01.10.2017

BS TZ69.62

03.10.2021

BES BZ69.160 (ex BVG BZ69.3702, ex BVB 269.002, ex BZ69.2242)

Juli 1997

BES BZ69.160

01.10.2017

BES BZ69.160. Brukes som utstillingslokale for fotoutstilling om trikkene i Bergen. Interiøret er typisk for 1950-tallet; sml. med O-5621 nedenfor.

01.10.2017

BES BZ69.160

03.10.2010

BES BZ69.161 (ex BVG BZ69.3703 og 3707, ex BVB 269.003 og 007, ex BZ69.2243 og 2247) i originalt fargeskjema

28.06.2005

BES BZ69.161 el, 162

Minde, 02.10.2010

BES BZ69.161 el, 162

Minde, 02.10.2010

BES BZ69.161 el, 162

Minde, 02.10.2010

BES 150, BZ69.160 og SS.47

01.10.2017

BES 150, plogtrikk, overtatt fra OS.

04.09.2005

BES 150

01.10.2017

Trolleybuss

Den elektriske kollektivtrafikken forsvant ikke helt fra Bergens gater da trikken ble nedlagt. Den skinneløse trikken, trolleybussen, som på 1950-tallet erstattet noen av sporvognslinjene, holder fortsatt stand. Kun få av de eldre vognene eksisterer, og av de få som finnes, har flere et akutt behov for restaurering om ikke viktige elementer i denne delen av Bergens teknologiske historie skal gå tapt for alltid. I 2021 befinner kun én vogn seg på museet, til tross for at også nr. 302 er i utstillingsdyktig stand.

BS MF2B.5621 [Sunbeam / Munck (Bergen) 1957] under restaurering.

20.03.1994

BS MF2B.5621, ferdig restaurert i leveranseutførelse og i kjørbar stand.

Mannsverk, 27.04.2008

BS MF2B.5621

Mannsverk, 27.04.2008

BS MF2B.5621

Mannsverk, 27.04.2008

BS MF2B.5621

Mannsverk, 27.04.2008

BS MF2B.5621 - interiør sett bakfra. Konduktørens plass i forgrunnen til høyre

01.10.2017

BS MF2B.5621

01.10.2017

BS MF2B.5621, fortsatt fullt kjørbar og har nylig vært ute og kjørt på Nattlandslinjen.

03.10.2021

BS MF2B.5621

03.10.2021

BS 5607 [Sunbeam / Munch 1959, elektriske komponenter fra 1. generasjons trolleybusser (Strømmen 1949)]

04.09.2005

BS 5607

19.03.2006

BS 5607

19.03.2006

BS 9Tr.302 [Škoda 1973]

Mannsverk, våren 1994

BS 9Tr. 302

Mannsverk, våren 1994

BS 9Tr. 302

Mannsverk, våren 1994

BS 9Tr. 302

28.05.2010

BS 9Tr. 302

28.05.2010

BS 9Tr. 302

28.05.2010

BS 9Tr. 302

28.05.2010

BS 9Tr. 302

28.05.2010

BS 9Tr. 302

28.05.2010

BS 9Tr. 302

04.12.2010

BS 9Tr. 302

04.12.2010

BS B58.324 [Volvo 1980]

04.09.2005

Fløibanen

Tanken på å bevare eldre materiell fra Fløibanen dukket dessverre for sent opp til å redde vognene fra 1917. Da 1954-generasjonen ble utrangert i 1974, var det snakk om å bevare vognene. Den ene ble avgitt til Lokaltrafikkhistorisk forening i Oslo og plassert en kort periode i Vognhall 5. Etter en tid ble den fjernet fra museet og lagret utendørs på Vinterbro der den forfalt, og uten å varsle eventuelle interessenter i Bergen besluttet man å hogge den. Den andre sto i flere år på Bergens Tekniske museum, men er nå satt på lager - visstnok utendørs, under ugunstige forhold.  Begge vognene fra 1974 er tatt vare på, og til museets nyåpning i 2017 påkostet Fløibanen oppmontering av dem i et flott tablå inne i hallen. Det er sterkt å ønske at også den gjenværende 1954-vognen med sitt norskbygde karosseri kan få sin rettmessige plass inne på museet.

FB 1954.2.

Juli 1997

FB 1954.2

Juli 1997

FB 1974.1

29.05.2010

FB 1974.1, nedre førerplass. NB! Vognføreren styrer ikke vognens hastighet, er kun sikkerhetsansvarlig.

01.10.2017

FB 1974.2 og 1

14.08.2010

FB 1974.2 og 1

14.08.2010

FB 1974.2 og 1 oppstilt i korrekt helninsvinkel

014.10.2017

FB 1974.2

29.05.2010

FB 1974.2

29.05.2010

BTM er ikke egentlig et jernbanemuseum. Når man likevel har funnet plass til et skiftelokomotiv av type Di2, skyldes dette at de norskbygde lokomotivene av denne typen representerer et stykke bergensk teknologihistorie i og med at de er motorisert med dieselmotorer fra Bergens mekaniske verksted (BMV). Det burde også finnes plass til én eller flere skiftetraktorer av hovedtype Skd220 (3 undertyper) da mange av disse er bygget på jernbaneverkstedet på Kronstad i Bergen.

NSB Di2.817

01.10.2017

 

BES

=

Bergens Elektriske Sporvei

 

FB

=

Fløibanen

  NS = Norrköpings Spårväg (Sverige)

BS

=

Bergens Sporvei

  KES = AS Kristiania Elektriske Sporvei  

NSB

=

Norges Statsbaner

BVB

=

Berlin Verkehsbetriebe (DDR)

  KSS = Kristiania Sporveisselskab  

OS

=

Oslo Sporveier

BVG

=

Berlin Verkehsbetriebe (Tyskland)

               

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Trikk og bybane i Bergen

Bergen Trams snd Light Rail / Die Bergen Straßen- und Stadtbahn / Tranvías de Bergen / Tрамы в Берген

bullet

Trolleybusser i Bergen

Trolleybuses of Bergen / O-Buße in Bergen / Ttrolebuses en Bergen / Tроллейбусы в Берген

bullet

Fløibanen

The Fløyen Funicular / Die Fløibahn / El funicular de Fløyen / Фуникулярнoе железнaя дорогa Флоиен

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 25.11.2021