-eBe-

  

Oslo

Sporveismuseet Vognhall 5

Sporveismuseet Vognhall 5 holder til på Majorstua og drives av Lokaltrafikkhistorisk forening. Navnet kommer av at det holder til i en tidligere sporvognshall. Her finner man både sporvei og t-bane, samt Oslos eneste gjenværende trolleybuss. Museets plassering er svært gunstig bortsett fra at det ikke finnes utvidelsesmuligheter, og eierne arbeider med et større museumsprosjekt på Vinterbro sør for Oslo.

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

bullet

Trolleybuss

Sporvei

bullet

Hestesporvogner

bullet

Elektriske sporvogner

Hestesporvogner

KSS nr. 6 [Stephenson 1875], Norges eldste eksisterende sporvogn og eneste intakte hestesporvogn.

15.07.2007

KSS nr. 6

15.07.2007

Elektriske sporvogner

bullet

Motorvogner

bullet

Tilhengere

Motorvogner

De første elektriske motorvognene skilte seg utseendemessig lite fra hestesporvognene. Det gikk imidlertid ikke lang tid før trikken sa farvel til sporveiens hestetrukne fortid, i både utseende, passasjerkapasitet og hastighet. Det var den elektriske sporvognen som for alvor gjorde sporveien til et massekommunikasjonsmiddel.

bullet

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 1200 V / 600 V (kontaktledning)

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

Sporveien i Oslo ble med ett unntak elektrifisert med 600 V likestrøm.

HKB nr. 8 "Fyrstikkeske" [MAN / Schuckert 1897]. I motsetning til senere materiell var HKBs første vogner bygget som sporvogner for gatetrafikk.

15.07.2007

HKB nr. 8

13.10.2012

HKB nr. 8

13.10.2012

HKB nr. 8, interiør

13.10.2012

HKB nr. 8, førerplassen - kun ståplass!

13.10.2012

OS (ex KSS) U.6 [Falkenried / UEG 1899, samme type som U.32, remotorisert 1914, ombygd 1918]

15.07.2007

OS U.6

13.10.2012

OS U.6, interiør

13.10.2012

OS U.6, førerplassen - kun ståplass!

13.10.2012

KSS U.32 [Falkenried / UEG 1899] (1918-1981 OS arbeids- og plogvogn nr. 301)

15.07.2007

KSS U.32. Førerplassen er helt åpen, uten beskyttelse mot vær og vind - og kun ståplass!

13.10.2012

KES SS.307 [Herbrand / SS 1913] (1968-1993 OS arbeidsvogn nr. 327)

15.07.2007

KES SS.307

15.07.2007

KES SS.307

13.10.2012

KSS SS.95 [Skabo / SS 1914] (1968-1994 OS arbeidsvogn nr. 326)

15.07.2007

KSS SS.95

13.10.2012

KSS SS.96 [Skabo / SS 1914]

15.07.2007

KSS SS.96

13.10.2012

KSS SS.96, interiør

13.10.2012

KSS SS.96, førerplass - kun ståplass!

13.10.2012

KES SS.322 [Eget verksted / Falkenried / SS 1918, vognkasse fra 1899] (1924-1962 OS SS.50. 1962-1996 OS arbeidsvogn)

15.07.2007

KES SS.322

15.07.2007

KES SS.322

13.10.2012

OS (ex KSS) K.121 [Eget verksted / Busch / SS 1922, vognkasse 1899]

15.07.2007

BB A.3 [van der Zypen /SS 1924] (1945-1955 BB arbeidsvogn nr. 43, 1955-1994 OS arbeidsvogn nr. 393)

15.07.2007

BB A.3. Denne halvparten av vognen er malt i Akersbenenes farger til tross for at A.3 tilhørte Bærumsbanen!

13.10.2012

BB A.3. Den andre halvparten er malt i Bærumsbanens opprinnelige gråfarge.

13.10.2012

OS E2.163 [Strømmen / NEBB 1937] prototyp for by- og forstadstrikker type E1, B1 og B2 ("Gullfiskene").

15.07.2007

OS E2.163. Bagasjerommet blee senere fjernet.

15.07.2007

OS E1.170 "Gullfisk" [Skabo / AEG / Elin 1939]

15.07.2007

OS E1.170

15.07.2007

OS E1.183 "Gullfisk" [Skabo / AEG / Elin 1940]

13.10.2012

OS E1.183

13.10.2012

OS MBO55.234 [Høka / Hägglund 1957]

15.07.2007

OS MBO55.234

15.07.2007

OS MBO55.234

13.10.2012

OS MBO55.234, interiør sett forfra

13.10.2012

OS MBO55.234, interiør, sett bakfra

13.10.2012

OS MBO55.234, koduktørens plass. Betjeningspanelet er kledd igjen i forbindelse med ombygging til enmannsdrift.

13.10.2012

OS MBO55.234, førerplassen.

13.10.2012

OS MO.52 "Kylling" [OS / Høka / SS 1957] på eldre understell og med elektrisk utsyr fra SS.91 [Falkenried / SS 1913]

15.07.2007

OS MO.52, interiør

13.10.2012

OS MO.52, konduktørens plass, med intakt betjeningspanel.

13.10.2012

OS MO.52, førerplassen

13.10.2012

OS SM83.207 [Eget verksted / Høka / Hägglund / AEG 1987], ombygget fra type MBO55.219[Høka / Hägglund / AEG 1953]

15.07.2007

Likestrøm, 1200 V / 600 V (kontaktledning)

Ekebergbanen ble bygget av et privat selskap og åpnet i 1917. Den ble bygget som en forlengelse av sporveislinjen til Gamlebyen og krysset den daværende kommunegrensen til Aker kommune. Spesielt på grunn av den sterke stigningen fra Gamlebyen og opp til Bekkelagsplatået valgte man å elektrifisere med 1200 V likestrøm i stedet for bytrikkens 600 V. Ekebergbanens vogner kunne kjøre med redusert effekt på bylinjene, og allerede fra starten kjørte Ekebergbanens vogner helt inn til den daværende Østbanestasjonen, senere helt til Skøyen. Bytrikkene kunne derimot ikke kjøre på Ekebergbanens linje.

EB nr. 1001 [Skabo / SS 1917] "Vikingskip"/"Pansertrikk"

13.10.2012

EB nr. 1001

1995

EB nr. 1001

15.07.2007

EB nr. 1001, interiør

13.10.2012

EB nr. 1001, førerplassen. Førerens eneste "komfort" var en løs taburett. Opprinnelig hadde han kun ståplass.

13.10.2012

EB nr. 1013 [Skabo / SS 1934] (ombygget front, opprinnelig med delt frontrute)

1995

EB nr. 1013

15.07.2007

EB nr. 1013

13.10.2012

EB nr. 1013, interiør

13.10.2012

EB nr. 1013, førerplassen

13.10.2012

Tilhengere

Helt fra begynnelsen kunne de elektriske sporvognene trekke lette tilhengere. Mange av de første tilhengerne var ombygde hestesporvogner som på denne måten fikk forlenget sin karriere. Senere skjedde utviklingen av tilhengere parallelt med utviklingen av motorvogner, og både motorvogn og tilhenger fikk samme design og innredning.

KSS nr. 220 "Hatteeske" [Skabo 1911]

15.07.2007

KSS nr. 220

13.10.2012

OS TBO55.563 [Strømmen 1956] (bakerste dør fjernet ved ombygging til ubetjent 1984)

15.07.2007

T-bane

bullet

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

HKB 42 [Skabo / Westinghouse1917]

13.10.2012

HKB 42, interiør

13.10.2012

HKB 42, endevestibylen

13.10.2012

HKB 42, førerplassen

13.10.2012

HKB nr. 110 [Skabo / Westinghouse1930 - ombygd eget verksted 1964]

1995

HKB nr. 110

15.07.2007

OS C2.405 [Eget verksted / Vickers / Skabo 1954]

13.10.2012

OS C2.405

13.10.2012

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

OS T2.1089 [Strømmen / Høka / AEG / NEBB 1967]

13.10.2012

OS T2.1089

13.10.2012

Trolleybuss

Oslo hadde "skinneløse trikker" - dvs. trolleybusser - i perioden 1947-1968. Kun én av Oslos trolleybusser er bevart.

OS A-15810 [Strømmen / NEBB 1951] (1963-1967 DKT F-5026)

15.07.2007

OS A-15810

13.10.2012

OS A-15810

13.10.2012

OS A-15810

13.10.2012

OS A-15810, interiør

13.10.2012

OS A-15810, førerplassen

13.10.2012

 

BB = AS Bærumsbanen HKB = AS Holmenkollbanen KSS = Kristiania Sporveisselskab
DKT = Drammens kommunale trikk KES = AS Kristiania Elektriske Sporvei

OS

=

Oslo Sporveier

EB = AS Ekebergbanen
Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteran- og museumsspor- og t-banevogner i Oslo

(Vintage trams in Oslo / Veteranstraßen- und U-bahnwagen in Oslo / Tranvías Y subterraneos de ventaja y museos en Oslo / Tрамы и метро ветерана и музея b Осло)

bullet

Oslotrikken

              (The Oslo tramway / Straßenbahnen in Oslo / Las tranvías de Oslo / Tрамы в Осло)

bullet

Oslo - T-bane

               (Oslo - The underground / Oslo - U-Bahn / Oslo - El Subterraneo / Осло - Mетро)

bullet

Oslo - Trolleybusser

               (Oslo - Trolleybuses / Oslo - O-Buße / Oslo - Trolebuses / Осло - Троллейбусы)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 17.05.2022