-eBe-

  

Norge

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

I dette avsnittet er det tatt med alle typer personvogner for loktrukne tog. Mellom- og styrevogner for motorvogntog finnes på siden for elektriske og dieseldrevne motorvogner. Foruten de egentlige personvognene er det i dette kapitlet også tatt med reisegods-, konduktør- og postvogner som brukes i persontog. Persontogvogner som er ominnredet til losjivogner for anlegg og vedlikehold, finnes på siden for anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

Klassisk persontog på Bergensbanen

Geilo, begynelsen/midten av 1950-tallet

NSB A1K.24001. spesialbygd vogn for kongefamilien

Lodalen, Oslo, våren 1994

SJN [innl. fra NOR] 3875.514 (A5-1.26014, ex VY [innl. fra NOR] A5-1, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] A5-1, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.05.2023

SJN [innl. fra NOR] 3862.514 (A5-1.26062, ex VY [innl. fra NOR] A5-1, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] A5-1, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

VY [innl. fra NOR] 1775.720 (A7-1.24720 (ex VY [NOR] A7-1, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] A7-1, ex AB7-3, samme nr., ex B7-1.27034)

Oslo S, 25.07.2023

NSB AB3-1.25675 (ex B3-2/2.25675, ex B3-2.25675, ex B10.25028, ex Bo2d-1.25028. ex Bo2d-1.19028, ex Co2d-1.19028)

Halden, 15.07.2012

NSB AB3-1.25676 (ex B3-2/2-25676, ex B3-2.25676, ex WLA-1.21014, ex WLAo1b-2.21014, ex Ao1b-1.21014)

Oslo S, 17.04.2008

NSB AB3-2.25668 (ex BS7.5643, ex B3K-25668, ex B3-2.25668, ex Bo3I-2.25668)

Bergen, 29.08.2009

NSB AB3-2.25668, eneste vogn av type AB3-2.

Bergen, 29.08.2009

NSB AB12.24116 (ex type AB11, ex ABo2-3a/1 samme nr.)

Hønefoss, 20.07.2005

NSB Co.448. Museumsvogn bevart ved Norsk Jernbanemuseum, Hamar

Hamar, 17.08.1996

NSB Co.658. Museumsvogn bevart av NMT

Tøsnberg, 07.07.1990

NSB B23-2.18171, interiør. B23-2 var lette aluminiumsvogner for Fåmsbana og Hardangerbana

Gol, 07.10.1993

NSB B2-23.18171, interiør

Gol, 07.10.1993

NSB B23-2.18173 og 18171 (Begge ex type Bo3d-2, ex Co3d-2 samme nr.)

Gol, 07.10.1993

NSB B23-2.18173, bærer sterkt preg av å ha vært brukt i en katastrofeøvelse, ble hugget etterpå.

Gol, 07.10.1993

NSB personvogn type B3

Otta, vinteren 1983

NSB B3-1.25536 (ex Bo3I-1.25536, ex Bo3I-1.24536)

Trondheim, 18.05.2007

NSB B3-2.25606 (ex B03I-2.25606)

Grorud, Oslo, 13.10.2005

NSB B3-2/2.25590 (ex type B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Flåm, 11.09.2006

OBAS (ex NSB) B3-2/2.25597 (ex NSB type B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Hamar, 25.06.2007.

NSB B3-2/2.25600 (ex type B3-2, ex Bo2I-2 samme nr.), eneste ombygd med ny type dører.

Oslo S, 25.02.1995

NSB B3-2/2.25600. Her ses godt forskjellen mellom gammel og ny dørtype.

Oslo S, 25.02.1995

NSB B3-4.25648 (ex type B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Flåm, 10.02.2005

NSB B3-4.25653

Flåm, 11.09.2006

NSB B3-5.25600 (ex type B3-2/2, ex B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Flåm, 11.09.2006

NSB B3-5.25600

Flåm, 11.09.2006

NSB B3-5.25600

Kjosfossen, 05.04.2013

NSB B3-5.25600

Myrdal, 05.04.2013

NSB B3-5.25637 (ex type B3-2/2, ex B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Myrdal, 16.09.2006

NSB B3-5.25658 (ex type B3K, ex B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Myrdal, 05.04.2013

NSB type B3-6. En rekke B3-vogner ble gjennomgående oppgradert på begynnelsen av 2000-tallet.

Oslo S, 17.04.2008

NSB B3-6.25624 (ex type B3-2/2, ex B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.) + 25562 (ex type B3-2/2, ex B3-1, ex Bo3I-1 samme nr.)

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

NSB B3-6.25628 (ex type B3-2/2, ex B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

NSB B3-6.25628

Oslo S, 17.04.2008

NSB B3-6.25644 (ex type B3-2/2, ex B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Halden, 15.07.2012

NSB B3-7.25580 (ex type BS7, ex B3-2/2, ex B3-2, ex Bo3I-2 samme nr.)

Bergen, 29.08.2009

NSB B3-7.25580

Bergen, 29.08.2009

Detaljbilde som viser forskjellen mellom inngangspartiene på type B5 (B5-2.26014) og type B3.

Oslo S, 25.02.1995

SJN [innl. fra NOR] 2875.504 (B5-7.26004, ex B5-3, ex VY [NOR] B5-3, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B5-3, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

NSB B5-2.26014 (ex B5.26014

Oslo S, 25.02.1995

SJN [innl. fra NOR] 2875.516 (B5-3.26016, ex VY [NOR] B5-3, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B5-3, ex ex B5-6, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

SJN [innl. fra NOR] 2875.517 (B5-5.26017, ex VY [NOR] B5-5, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B5-5, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

SJN [innl. fra NOR] 2875.518 (B5-3.26018, ex VY [NOR] B5-3, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B5-3, ex ex B5-6, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

SJN [innl. fra NOR] 2875.520 (B5-3.26020, ex VY [NOR] B5-3, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B5-3, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.05.2023

NSB B5-2.26021 (ex B5.26021) - fremdeles i originale farger!

Halden, 09.04.2007

NSB B5-2.26028 (ex B5.26028)

Lodalen, Oslo, 30.04.2007

NSB B5-2.26028

Halden, 16.12.2007

SJN [innl. fra NOR] 2875.533 (B5-5.26033, ex VY [NOR] B5-5, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B5-5, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

SJN [innl. fra NOR] 2875.541 (B5-3.26041, ex VY [iNOR] B5-3, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B5-3,, ex BC5-2, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

NSB B5-2.26048 (ex B5.26048)

Oslo S, 10.03.2006

NSB (innleid fra NOR) 2875.538 (B5-3.26038, ex NSB B5-2.26038, ex B5.26038) - første vogn obeservert med eierregistrering hos NOR.

Bergen 29.09.2017. Fra 01.01.2017 er alt persontogmateriell overført til et nytt statlig eierselskap, Norske tog (NOR) som leier det ut til operatørselskapene.

NSB B6-2.26303 (ex DSB Af.346, ex type Bfg, ex Bfh, ex Afh, ex Al, ex AL samme nr.)

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

NSB B6-2.26303

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

NSB B7-4.27001 (ex type B7-2/1, ex B7-1 samme nr.)

Oslo S, 18.07.2006

NSB B7-4.27012 (ex type B7-2/1, ex B7-1 samme nr.)

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB B7-4.27024 (ex B7-1.27024)

Finse, 16.09.2006

NSB B7-5.27014 (ex type B7-4, ex B7-2/1, ex B7-1 samme nr.). Type B7-5 har reise- og ekspressgodsavdeling og skulle egentlig vært litterert som BF7

Oslo S, 18.07.2006

NSB B7-5.27019 (ex type B7-4, ex B7-2/1, ex B7-1 same nr.)

Bergen, 09.05.2005

VY [innl. fra NOR] 2875.711 (B7-6.27011, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B7-6, ex B7-4, ex B7-2/1, ex B7-1 samme nr.)

Hønefoss, 18.10.2020

VY 2875.711

Hønefoss, 18.10.2020

VY 2875.711

Oslo S, 25.07.2023

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 2875.715 (B7-4.27015, ex NSB type B7-4, ex B7-2/1, ex B7-1 samme nr.)

Bergen, 02.10.2021

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 2875.720 (B7-5.27020, ex NSB type B7-4, ex B7-2/1, ex B7-1 samme nr.)

Hønefoss, 18.10.2020

NSB B7-6.27027 (ex B7-1.27027)

Oslo S, 18.07.2006

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 2875.747 (B7-6.27047, ex NSB type B7-3.27047, ex B7-3.24701, ex AB7-1.24701)

Hønefoss, 18.10.2020

NSB (innleid fra NOR) 8475.503 (BC5-3.26003, ex NSB type B5-2, ex B5 samme nr.)

Bergen 29.09.2017

NSB NSB 8475.503

Bergen 29.09.2017

SJN [innl. fra NOR] 8475.536 (BC5-3.26036, ex VY [innl. fra NOR] BC5-3, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] BC5-3, ex B5-2, ex B5, samme nr.)

Oslo S, 25.05.2023

SJN 8475.536

Oslo S, 25.07.2023

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 8475.545 (BC5-3-26045, ex NSB type BC5-2, ex B5-2, ex B5 samme nr.)

Trondheim, 25.09.2021

VY [innl. fra NOR] 8475.743 (BC7-1.27043, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B7-1, samme nr., ex AB7-1.24708)

Bergen, 02.10.2021

VY 8475.743

Oslo S, 25.07.2023

VY [innl. fra NOR] 8475.744 (BC7-1.27044, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] B7-1, samme nr., ex AB7-2.24712)

Hønefoss, 18.10.2020

VY 8475.744

Hønefoss, 18.10.2020

NSB BF-1.3552 (ex type CF-1, ex Fd-1, ex Fd-3 samme nr.)

Otta, 1985

NSB type BFV1 (ex BF3-4, ex BF3-1, ex B3-1, C3, ex Ci-30, ex DR type Ci-30)

Sundland, Drammen, 23.10.1993

NSB type BFV1

Sundland, Drammen, 23.10.1993

NSB BF3-3.25537 (ex type B3-2/2, ex B3-1, ex B3-1, ex bo3I-1 samme nr. ex Bo3I-1.24537)

Flåm, 11.09.2006

NSB BF3-3.25537

Kjosfossen, 05.04.2013

NSB BF3-3.25537 og B3-5.25600 (ex B3-2/2.25600 (Se ovf.))

Kjosfossen, 05.04.2013

NSB type BF12

Larvik omformerstasjon, 23.06.1998

OBAS (ex NSB) BF1.21601

Hamar, 25.06.2007.

OBAS BF1.21601

Hamar, 25.06.2007.

NSB XØ-BF12.202 (= BF12.21532, ex BF2a-8.21532), øvelsesvogn for katastrofeøvelser

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB BF12.21533 (ex BFo2a-8.21533)

Hønefoss, 20.07.2005

NSB BF12.21533

Hønefoss, 20.07.2005

NSB BF13-2.21707

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB BF13-2.21709

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB BF14.21711

Oslo S, 17.04.2008

NSB BF14.21711

Oslo S, 17.04.2008

NSB BF14.21711

Oslo S, 17.04.2008

NSB BF14.21711

Halden, 15.07.2012

JBV BF14.0021716A (ex NSB BF14.21716)

Hønefoss, 17.07.2016

JBV BF14.0021716A

Hønefoss, 17.07.2016

NSB BF14.21720

Bergen, 29.08.2009

NSB BF14.21720

Bergen, 29.08.2009

NSB BF14.21720

Bergen, 29.08.2009

NSB BF14.21722 - fremdeles i originale farger!

Oslo S, 06.03.2006

NSB BF14.21726

Osl S, 10.03.2006

VY (ex DB) 8290.403 (BFWL1.23403 ex DB type BDcm874.1)

Testkjøring, Hønefoss, 09.11.2021

VY (ex DB) 8290.410 (BFWL1.23410, ex DB type BDcm874.1)

Oslo S, 30.03.2023

VY (ex DB) 8290.410

Oslo S, 30.03.2023

VY (ex DB) 8290.412 (BFWL1.23412 ex DB type BDcm874.1)

Testkjøring. Hønefoss, 09.11.2021

Dette bildet er trykket i "På Sporet", Norsk Jernbaneklubbs tidsskrift (ISSN 0801-1729) nr. 189, des. 2021, s 64.

VY 8290.412

Hønefoss, 19.12.2021

VY 8290.412

Oslo S, 25.07.2023

VY (ex DB) 8290.413 (BFWL1.23413 ex DB type BDcm874.1)

Hønefoss, 31.05.2022

NSB CB1.21219 (ex AB11.24118)

Oslo S, 10.03.2006

NSB CB1.21219

Oslo S, 10.03.2006

NSB CB1.21219

Voss, 26.06.2007

NSB CB1.21219

Bergen, 29.08.2009

NSB CB1.21219

Bergen, 29.08.2009

OBAS (ex NSB) CB2.21225 (ex NSB BC2.21225, ex B4.25953, ex B10-1.25021, ex Bo2d-1.19021, ex Co2d-1.19021)

Hamar, 25.06.2007.

DnK (ex NSB) CB2.21226 (ex NSB BC2.21226, ex B4.25958, ex B10-1.25011, ex Bo2d-1.19011, ex Co2d.19011). Utrangert som trafikkvogn.

Åndalsnes, 27.07.2006

DnK CB2.21226 ominnredet til kapell

Åndalsnes, 27.07.2006

DnK CB2.21226. Kapellet skal i prinsippet være åpent til enhver tid, men var stengt i juli 2020. Nedlagt?

Åndalsnes, 08.07.2020

DnK CB2.21226.

Åndalsnes, 08.07.2020

NSB CBFV.19929 (ex NSB type BFV1, ex BF3-4, ex BF3-1, ex B3-1, ex C3 samme nr, ex Ci-30.85563, ex DR Ci-30.85563)

Larvik, 19.06.1991

NSB CWLBV.19903 (ex NSB type BFV1, ex BF3-1, ex B3-1, ex C3 samme nr, ex Ci-28.83599, ex DR Ci-28.83599)

Lillehammer, 10.08.1996

NSB FV-1.1025 (ex NSB type F-1, ex Fd-1, ex Fd-8, ex Fd-11, ex NHJ type Fd-11, samme nr.)

Larvik, 03.09.1993

NSB F1.21403 (ex Fo-7.19953, ex Pw4i-32.19953, ex Pw4i-32.112363, ex DR Pw4i-32.112363, etterlatt av okkupasjonsmakten ved frigjøringen i 1945)

Grorud, Oslo, 20.05.2007

NSB F3-4.21422

Oslo S, april 1996

NSB F3-6.21429 (ex 21320)

Bergen, 17.09.2006

NSB F3.21429

Voss, 26.06.07.

NSB F3-6.21430 (ex 21321)

Bergen, 17.09.2006

NSB F6.21431 (ex B6-1.26601, ex (mellomvogn til motorvognsett type 65) B65.72, ex Bo4d-6.18851, ex Co4d-7.18851)

Flåm, sommeren 1992

NSB F7-1.21771 (ex type FR7-2, ex BF7 samme nr,)

Bergen, 16.09.2006

NSB F7-1.21771

Bergen, 16.09.2006

SJN [innl. fra NOR] 8775.522 (FR5-1.21722, ex VY [innl. fra NOR] FR5-1, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] FR5-1, ex BF14, samme nr.)

Oslo S, 25.07.2023

SJN [innl. fra NOR] 8775.525 (FR5-1.21725, ex VY [innl. fra NOR] FR5-1, ex NSB [siden 2017 innl. fra NOR] FR5-1, ex BF14, samme nr.)

Oslo S, 25.05.2023

SJN 8775.525

Oslo S, 25.07.2023

NSB FR7-3.21774 (ex type FR7-2, ex BF7 samme nr.)

Oslo S, 18.07.2006

NSB FR7-3.21775 (ex type FR7-2, ex BF7 samme nr.)

Bergen, 09.05.2005

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 8775.776 (FR7-3.21776, ex NSB FR7-1.21776)

Hønefoss, 18.10.2020

OBAS (ex NSB) WLA-2.21012 (ex NSB type WLA-1, ex WLAo1b-2, ex Ao1b-2 samme nr.)

Hamar, 27.07.2006

OBAS (ex NSB) WLA-2.21012

Sundland, Derammen, 30.04.2007

NSB WLAB-1.21042 (ex WLABo1c-1.21042) - korridorsiden

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB WLAB.21042 - kupésiden

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB WLAB-1.21060 (ex WLABo1c-1-21060)

Bergen, 09.05.2005

NSB WLAB.21069 (ex WLABo1c-1-21069) - korridorsiden

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB WLAB.21069 - kupésiden

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB WLABK.21081 (ex type WLAB-1, ex WLABo1c-1 samme nr.)

Grorud, Oslo, 02.05.2006

NSB WLB-1.21002 (ex type WLB01d-4, ex WLA01d-4, ex Ao1d-1 samme nr., ex Ao1d-1.18158)

Åndalsnes, sommeren 1983

ex NSB WLB-4.21028, 21029 (begge ex type WLBo1d-2, ex Co1d-2 samme nr.) og 21032 (ex type WLBo1d-2, ex Co1d-2, ex WLABo1d-2, ex ACo1d-2 samme nr.)

Tilhørende vertshuset Sinclair, skulle brukes som anneks, men prosjektet ble aldri gjennomført.

Kvam i Gudbrandsdalen, 31.07.2006

NSB (innleid fra SJ) WL5.4598

Bergen, 09.05.2005

NSB type WLAB-2

Trondheim, 05.08.1993

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 7575.284 (WLAB-2.21084)

Bergen, 02.10.2021

NSB WLAB-2.21090

Bergen, 06.03.2006

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 7575.290 (WLAB-2.21090)

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

SJN 7575.290

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

NSB WLAB-2.21095

Bergen, 06.03.2006

NSB WLAB-2.21098

Bergen, 09.05.2005

Godsvogner

I dette avsnittet tas med alle typer godsvogner unntatt vogntyper som kun brukes i forbindelse med anlegg og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. Slike vogner finnes på siden for anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

NSB malmtog, fullastede til høyre, tomme til venstre

Narvik, juni 1968

CN (ex NSB) 7848.003; fremdeles NSB-merket! Legg merke til den permanente rørforbindelsen til neste vogn!

Alnabru, Oslo, 29.06.2006

NSB 5377.001 (Eanos)

Alna, Oslo, 17.09.2007

NoS (innleid fra VTG) 6643.315 (Falns), spesialvogn for flistransport

Hønefoss, 20.04.2021

NoS 6643.315

Hønefoss, 20.04.2021

Lagervogn på vst. Grorud (ex NSB type Gs)

Grorud, Oslo, 13.10.2005

Lagervogn på vst. Grorud (ex NSB type G3)

Grorud, Oslo, 13.10.2005

MiT (ex NSB verksted) lagervogn nr. 1

Hamar, 31.07.2006

Stasjonsvogn i Horten (ex NSB type Gklos)

Horten, 13.04.2006

Stasjonsvogner i Sarpsborg (ex NSB Gklos.1429903-5 nærmest og en uidentifisert av samme type)

Sarpsborg, 13.04.2006

BS Xbg.30769441011

Grorud, Oslo, 02.05.2006

JBV (ex NSB) Xbm 9435239

Larvik, 28.10.2008

JBV Xbm 9435239

Larvik, 28.10.2008

BS Xbm.40769435340

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS Xbm.9435242

Larvik, 22.08.2006

BS Xbm.40769535016

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS Xbms.40769535013

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS Xbms.9535013

Larvik, 22.08.2006

(ex?) NSB utrangert redskapsvogn (ombygd fra type G4). Hva vognen brukes til - om i det hele tatt noe - er uvisst.

Sundland, Drammen, 03.06.2011

NSB Gs.17024

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NSB Gs.17024

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

CN (ex NSB) Hbbis-tt.2668220

Alna, Oslo, 23.03.2006

CN (ex NSB) Hccrrs.2190122 (Biltransportvogn for personbiler)

Alna, Oslo, 23.03.2006

ATS (ex. NSB og fremdeles med NSB-registrering) Hccrrs.2910506

Sundland, Drammen, 29.09.2013

ATS Hccrrs.2910506

Sundland, Drammen, 29.09.2013

NSB His.2102608 som lagervogn

Bergen 19.03.2007

(ex NSB) Ibblps.8256025 som lagervogn for transportfirmaet Pi-Trans

Åndalsnes, 27.07.2006

NSB (CN?) Kbkmmp.3258009

Sundland, Drammen, 06.05.2006

ATS Laaeilprs.4380402

Sundland, Drammen, 08.08.2013

ATS Laaeilprs.4380402

Sundland, Drammen, 08.08.2013

CN Laaps.4309038

Alna, Oslo, 23.03.2006

CN Lgns.4432146 på lagerbukker. Ved bruk hentes den med gaffeltruck!

Trondheim, 18.05.2007

GRAS (ex NSB) Lgs.4425030

Sundland, Drammen, 07.08.2009

GRAS (ex ČDC) 3900.359

Hønefoss, 29.09.2021

CN (ex NSB) Lps.4128154

Alna, Oslo, 23.03.2006

NSB Om.500398, åpen godsvogn

Åndalsnes, sept. 1983

CN (ex NSB) Os.3701202

Alna, Oslo, 23.03.2006

CN (ex NSB) Os.3701296

Alna, Oslo, 23.03.2006

CN (ex NSB - og fremdeles NSB-merket!) Rps.3933388

Hønefoss, 27.07.2006

GRAS (ex ŹSSK) 3939.204 (Res), her brukt som buffervogn mellom lok og transporrtvogn for brukt ballast.

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

BN 4556.233 (Sgns)

Hønefoss, 09.12.2020

NRCM 9924.083 (Uaikts)

Hønefoss, 05.06.2018

JBV (? - eiendomsmerke mangler) Xabgs.9831740

Hønefoss, 08.06.2006

JBV (ex NSB) 9431.036 (Xbg, transportvogn for veigående kjøretyøyer. CN bruker samme typen i kommersiell drift.)

Voss, 16.03.2006

BN (ex JBV, ex NSB) 9432.716 (Xbh, vogn for transport av containere eller kjøretøyer)

Mo i Rana, 09.07.2023

 

ATS

=

Auto Transport Service AS

 

DnK

=

Den norske kirke

 

NMT

=

Norsk Museumstog

 

SJ =  SJAB (tidl. Statens Järnvägar) (Sverige)

BS

=

Baneservice

 

GRAS

=

Grenland Rail

 

NOR

=

Norske tog

 

SJN

=

SJ Norge AS ("NORD")

BN = Bane NOR SF

 

JBV

=

Jernbaneverket

NoS = Norske Skog ASA

 

VTG = VTG Aktiengesellschaft (Tyskland)
ČDC České dráhy Cargo (Tsjekkia)  

Mantena

=

Mantena AS

  NRCM = NRC GROUP ASA  

VY

=

Vygruppen

CN

=

CargoNet

 

MiT

=

MiTrans AS

 

NSB

=

Norges Statsbaner

  ŽSSK = Železničná spoločnosť Slovensko (Slovakia)

CL

=

CargoLink

 

NHJ

=

Norsk Hovedjernbane AS

 

OBAS

=

Ofotbanen AS

       

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Utenlandske person- og godsvogner i Norge

Foreign coaches and wagons / Ausländische Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas etranjeras / Иностранные фургоны пассажирские и товаров

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.04.2024