-eBe-

  

Østerrike

Lokomotiver

Et fjelland som Østerrike setter helt andre krav til lokomotiver enn land med flatere terreng. Ganske tidlig valgte landet derfor å utvikle sin egen lokindustri. Østerrike har hatt en rekke loktyper som med rette har vakt oppsikt, og som er blitt forbilder for utviklingen av lok for fjellterreng også i andre land. Bl.a. har norske type 49 ("Dovregubben") helt klart østerrikske forbilder.

NB! Lok merket som museumslok, er vanligvis representert med flere bilder og utfyllende informasjon under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typen.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Bosnisk smalspor (760 mm)

Normalspor (1435 mm)

KFNB 35 "Ajax". Museumslok.

Wien tekniske museum, 26.03.2009

KRB AR.254. Museumslok.

Wien tekniske museum, 26.03.2009

SB "Steinbrück". Museumslok.

Wien tekniske museum, 26.03.2009

AB EWA.21 "Ilse". Museumslok.

Wien tekniske museum, 26.03.2009

GKB 680 (ex SB 29). Museumslok

Deutsches Technikmuseum, Berlin, Tyskland, 04.10.2009

BBÖ (ex SBG) 17c.415. Museumslok

Bahnpark Augsburg, Tyskland, 11.09,2022

Bosnisk smalspor (760 mm)

Mtb Kh.101. Museumslok bevart ved Mtb.

Weiz, 06.09.2014

ZB nr. 5. Museumslok bevart ved ZB.

Mayrhofen, 11.07.2006

ÖBB 699.02. Museumslok

Deutsches Technikmuseum, Berlin, Tyskland, 04.10.2009

Elektriske lokomotiver

bullet

Vekselstrøm, 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

3-systems, 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontakledning)

Vekselstrøm, 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

Lok for 15 kV vekselstrøm kan også brukes i grensekryssende trafikk til Sveits og Tyskland. NB! For kjøring i Sveits kreves spesielle slepestykker på strømavtakerne.

kkStB 1060.001. Museumslok.

Wien tekniske museum, 26.03.2009

ÖBB 1141.003. Museumslok

Bahnpark Augsburg, Tyskland, 11.09,2022

ÖBB 1110.529. Museumslok

Bahnpark Augsburg, Tyskland, 11.09,2022

ÖBB 1142.564 (ex 1042.564 - endret typebetegnelse etter innbygging av utrustning for multippelkjøring og styrevognstog)

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 1142.564

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 1144.025 (ex 1044.025 - endret typebetegnelse etter innbygging av utrustning for multippelkjøring og styrevognstog)

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 1144.079 (ex 1044.079)

Wien Hbf., 07.05.2018

ÖBB 1144.083 (ex 1044.083)

Wien Hbf., 07.05.2018

ÖBB 1144.099 (ex 1044.099)

Wien Hbf., 09.05.2018

ÖBB 1144.099

Spielfeld - Straß, 09.05.2018

ÖBB 1144.100 (ex 1044.100)

Wien Hbf., 07.05.2018

ÖBB 1144.116 (ex 1044.116)

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 1144.211 (ex 1044.211)

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 1144.213 (ex 1044.213)

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 1144.213

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 1144.268 (ex 1044.268)

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 1144.268 og 270

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 1144.270 (ex 1044.270)

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 1144.270

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 1016.014

Schwechat, 16.05.2018

ÖBB 1016.036

Wien Hbf., 08.05.2018

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

2-systemslok for 15 og 25 kV vekselstrøm ble primært utviklet for grensekryssende trafikk til Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Siden hovedtyngden av den nye lokgenerasjonen på 2000-tallet ("Taurus", type 1x16) er bygget som 2-systems, brukes de også i utstrakt grad innenlands og i trafikk til Tyskland.

ÖBB 1116,003

Unter St. Veit, Wien, 26.03.2009.

ÖBB 1116.022

Budapest, Ungarn, 23.09.2022

ÖBB 1116.057

Wien Mitte, 07.05.2018

ÖBB 1116.066

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 1116.079

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 1116.130

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

ÖBB 1116.142

Wien Mitte, 29.03.2009

ÖBB 1116.148

Wien Hbf., 07.05.2018

ÖBB 1116.156

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 1116.212

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

ÖBB 1116.215

Unter St. Veit, Wien, 26.03.2009.

ÖBB 1116.221

München Hbf., Tyskland, 01.03.2019

ÖBB 1116.223

München Hbf., Tyskland, 01.03.2019

ÖBB 1116.224

Unter St. Veit, Wien, 28.03.2009.

ÖBB 1116.224

Wien Hbf., 07.05.2018

ÖBB 1116.224

Wien Hbf., 07.05.2018

ÖBB 1116.225

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 1116.227

München Hbf., Tyskland, 03.04.2012

ÖBB 1116.229

Budapest, Ungarn, 23.09.2022

ÖBB 1116.230

Wien Hbf., 07.05.2018

ÖBB 1116.240

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 1116.240

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 1116.248

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 1116.249

Wien Hbf., 15.05.2018

ÖBB 1116.264

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ELL (utleid til RJ) 6193.221

Wien Hbf., 08.05.2018

ELL 6193.221

Wien Hbf., 08.05.2018

ELL (utleid til GySEV) 6193.236

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

WLB (innleid fra ELL) 6193.238

Kassel, Tyskland, 18.11.2018

ELL (utleid til RTB) 6193.727

Kehl, Tyskland, 07.03.2023

3-systems, 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Med 3-systemslok er østerrikske jernbaneselskaper i stand til å kjøre over grensene til samtlige av Østerrikes naboland uten å måtte skifte lok.

ÖBB 1216.004

München, Tyskland, 01.03.2019

ÖBB 1216.005

München, Tyskland, 01.03.2019

ÖBB 1216.141

Ljubljana, Slovenia, 14.05.2018

ÖBB 1216.145

Ljubljana, Slovenia, 10.05.2018

ÖBB 1216.226

Wien Hbf., 07.05.2018

RTS 1216.902

Ljubljana, Slovenia, 11.05.2018

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontakledning)

Mangel på 3-systemslok for godstrafikken til Slovenia og 3 kV-linjene i Italia, Slovakia og Tsjekkia har medført at ÖBB leier inn 4-systemslok fra Tyskland. Det østerrikske utleiefirmaet ELL tilbyr også 4-systemslok til det internasjonale jernbanemarkedet. Disse lokene kan kjøre på hele det elektrifiserte, europeiske normalspornettet - unntatt Storbritannia, pga. det langt mindre, britiske friromsprofilet.

ÖBB (innleid fra MRCE) 6189.155

Ljubljana, Slovenia, 12.05.2018

ÖBB (innleid fra MRCE) 6189.156

Ljubljana, Slovenia, 13.05.2018

ELL (utleid til ČD) 9193.290

Hamburg, Tyskland, 20.09.2018

ELL (utleid til SBB) 6193.259

Kassel, Tyskland, 28.02.2020

ELL (utleid til SBB-I) 6193.259

Mannheim, Tyskland, 07.03.2023

ELL (utleid til ČD) 9193.293

Berlin, Tyskland, 27.02.2020

ELL (utleid til ČD) 9193.298

Berlin, Tyskland, 22.11.2022

R&S 1293.901

Erfurt, Tyskland, 22.11.2022

 

Diesellokomotiver

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverføring innebærer at man benytter en gearkasse som på en bil. Dette er en enkel og robust løsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe også lastebilnæringen har fått merke). Den egner seg derfor kun for små skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. århundre så godt som ute av bruk. Skiftetraktorer med mekanisk kraftoverføring kan imidlertid fortsatt finnes på museumsjernbaner.

ÖBB X112.02 (ex DR Kö-II.4246). Museumslok

Deutsches Technikmuseum, Berlin, Tyskland, 04.10.2009

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. På moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverføring brukes i dag hovedsakelig på mindre og mellomstore skiftelok.

ÖBB type 2068

Graz, 09.05.2018

ÖBB 2068.038

Bruck am Mur, 15.05.2018

ÖBB 2068.053 og 048

Graz, 09.05.2018

ÖBB 2070.046

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2070.046

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2070.079 og 046

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2070.079

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2070.079

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2070.080

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 2070.080

Wien Westbahnhof, 26.03.2009.

ÖBB 2070.082

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 2070.082

Wien Hbf., 08.05.2018

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår

ÖBB 2016.016

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2016.016

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2016.016

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2016.038

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 2016.038

Wien Hbf., 08.05.2018

ÖBB 2016.040

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2016.065

Ljubljana, Slovenia, 14.05.2018

ÖBB 2016.098

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

ÖBB 2016.098

Wien Westbahnhof, 08.05.2018

 

AB = Aspangbahn   KRB = Kronprinz Rudolph-Bahn   RTS = RTS Rail Transport Service GmbH
BBÖ = Bundesbahnen Österreich   MRCE = MRCE Dispolok GmbH (Tyskland)   SB = Südbahn
ČD = České Dráhy, a.s. (Tsjekkia)   Mtb = Murtalbahn   SBB = Schweitzerische Bundesbahnen (Sveits)
ELL = European Locomotive Leasing GmbH   RJ = RegioJet a.s. (Tsjekkia)   ZB = Zillertalbahn
KFNB = Kaiser Ferdinands-Nordbahn   RTB = Rurtalbahn GmbH (Tyskland)   ÖBB = Österreichische Bundesbahnen
kkStB = Kaiserliche und königliche Staatsbahnen                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Slovenia - Utenlandske tog

Slovenia - Foreign trains / Slowenien - Ausländische Züge / Eslovenia - Trenes etranjeros / Слове́ния - Иностранные поезда

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

Germany - Foreign trains / Deutschland - Ausländische Züge / Alemania - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 144 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 21.01.2024