-eBe-

  

Polen

Da jernbanebyggingen startet i det som i dag er Polen, var landet delt mellom det russiske imperiet, kongeriket Preussen og det habsburgske dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Den russiske delen av landet fikk derfor russisk bredspor (1524 mm), mens de øvrige delene fikk normalspor (1435 mm). I tillegg fantes det en rekke smalsporbaner, hvorav de russiske og prøyssiske hovedsakelig hadde sporvidde 750 mm, mens de ungarsk-østerrikske hadde 760 mm ("bosnisk smalspor"). Etter opprettelsen av den polske republikk i 1918 ble de gamle, russiske strekningene umiddelbart ombygd til normalspor, og de ungarsk-østerrikske smalsporstrekningene ble gradvis bygd om til 750 mm. Under 2, verdenskrig ble Polen på ny delt mellom Tyskland og Sovjet-Unionen. De sovjetiskokkuperte områdene forble sovjetiske også etter krigen og utgjør i dag (etter oppløsningen av Sovjetunionen) de vestlige delene av Ukraina og Belarus. Som kompensasjon ble den polske grensen forskjøvet vestover på tysk bekostning. Den politiske historien resulterte i et mangfold av materielltyper og sikkerhetssystemer på de polske jernbanene, og først i på slutten av forrige århundre framsto Polens jernbaner som ett, helhetlig system - som nå igjen er i ferd med å bli brutt opp som følge av privatisering.

New pictures coming soon Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Электровозы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

New pictures coming soon Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

New pictures coming soon Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Be patient!

New pictures coming soon Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

New pictures coming soon Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 146 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 26.06.2024