-eBe-

  

St. Petersburg

Sporvei, trolleybuss og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

bullet

T-bane

Sporvei

St. Petersburg hadde inntil 2002 verdens største sporveisnett, målt både i linjelengde og i antall trikker. Den første sporveislinjen ble åpnet som hestesporvei i 1863, og elektrifiseringen begynte så tidlig som i 1880. St. Petersburg var dermed verdens første by med elektrisk sporvei. Sporvidden er 1520 mm.

Sporveien i St. Petersburg var sterkt nedslitt da jeg var der i 2002, og i stedet for å investere i skinnegang og rullende materiell, ble stadig flere strekninger lagt ned i de påfølgende årene. I senere år ser det imidlertid ut til at sporveien er i ferd med å få en ny giv, til dels i privatisert regi, med fornyet skinnegang og en rekke nye vogntyper. Det kan derfor være håp om at man etter hvert vil sikre sporveien som en sentral aktør i byens kollektivtrafikk.

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

УГЖД 1320

1909, evt et år eller to før.

Лентрам type MB med tilhenger type ПB, begge godt overfylt.

Stroganovskijbroen (nåværende Usjanovskijboen), 1933

TTУ ЛM-36.4501

Uidentifisert trikkestall, 1937

Лентрам ЛM-33.4275, TTУ ЛM-47.8691 + LП-47.3990, TTУ ЛM-57.5146 og TTУ ЛM-68.6249 (museumsvogner)

St. Petersburg sporveismuseum, Vasiljeostrovskij sporveisdepot, 15.04.2008

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ГM-63.1879 med ballastvogn for skinnegang på egen trassé.

Leonova sporveisdepot,15.04.2008

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛM-68M.5401+5402

Iljusjina ulitsa, 02.07.2008

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛM-68M.5442 og 5409

Musjestvaplassen, 30.11.2007

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛM-68.6465

Tsjerna Reka, 21.07.2002

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ГСВ.19, arbeidsvogn ombygd fra type ЛM68.

Tsjerna Reka, 22.07.2002

Горэлтранс ГСВ.19

Tsjerna Reka, 22.07.2002

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛВС-86.6003

Tsjerna Reka, 21.07.2002

Горэлтранс ЛВС-86.6003

Tsjerna Reka, 21.07.2002

Горэлтранс ЛBC-86.8155 (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) og ЛM-99K.832

Kronsjtadskaja ulitsa, 18.02.2008

Горэлтранс ЛM-99AВ.1321

Moskovskije Vorotaplassen, 12.04.2008

Горэлтранс ЛM-99AВH.526

Dobroljobova prospekt, 30.09.2007

Горэлтранс ЛM-99K.433

Musjestvaplassen, 30.11.2007

TЧ В85600M.007

I nærheten av Ladogskogo jernbanestasjon 21.07.2018

Trolleybuss

Etter nedleggelsen av trolleybussnettet i Moskva i 2020 har St. Petersburg verdens største trolleybussnett. Den første linjen ble åpnet i 1936. Etter 2. verdenskrig lå hele nettet i ruiner og måtte bygges opp igjen fra grunnen. Etter oppløsningen av Sovjetunionen var nettet igjen sterkt nedslitt, og da jeg var der i 2002, kan jeg ikke huske å ha sett en eneste trolleybuss i drift. Siden er imidlertid både strømforsyning og vognpark blitt fornyet, og det satses på tosystemsvogner (550 V kontaktledning / akkumulator) som også kan trafikkere bydeler uten kontaktledning (Akkumulatorene lades når vognene kjører på kontaktledning, samt ved regenerativ bremsing). Dette reduserer samtidig behovet for busser med forbrenningsmotor og reduserer ytterligere luftforurensingen i byen. Alt tyder derfor på at den skinneløse sporveien i St. Petersburg er sikret for framtiden.

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

Лентрам ЯТБ-1.111

Ved Balitisjkij-stasjonen, 1935

TTУ TБУ-1.03 og (bak t.v.) MTH-82.534

Mai 1958

TTУ ЧиУ-5Г.143. Museumsvogn

Nevskij Prospekt, 25.10.2005

TTУ ЧиУ-96217+6218 som "trolleytog"

15.07.1987

T-bane

St. Petersburgs t-banenett ble påbegynt på 1930-tallet, men byggingen ble avbrutt av den tyske invasjonen i 1941. Først på slutten av 1940-tallet kom man i gang igjen, og i 1955 ble den første linjen åpnet. Stasjonene i sentrum kan måle seg med sentrumsstasjonene i Moskva når det gjelder utsmykning, men grunnet grunnforholdene ligger de mye dypere. T-banen i St. Petersburg antas å være verdens mest dyptliggende t-banesystem, hvilket også gjør stasjonene egnet som tilfluktsrom i en krigssituasjon. Sporvidden er russisk bredspor (1520 mm), og strømforsyningen er via strømskinne med opptak på undersiden. Samtlige vogner er av innenlandsk produksjon.

Da jeg var i St. Petersburg i 2002 ble det fortsatt håndhevet et strengt fotoforbud på t-banen, og det lyktes meg derfor ikke å ta noen egne bilder av det rullende materiellet.

Likestrøm, 825 V (strømskinne)

ПM 81-540-2.10352

Volkovskaja, 20.12.2008

ПM type 81-556/557/558 ”HеBа

Nevskoje t-banedepot, 13.05.2011

 

Горэлтранс (Goreltrans) = 1994–2000: ГП ”Горэлектротранс” (GP ”Gorelektrotrans”
F.o.m. 2001: СПб ГУП ”Горэлектротранс” (SPB GUP ”Gorelektrotrans”)
Ленгорэлтранс (Lengoreltrans) = ТПО ”Ленгорэлектротранс” (TPO ”Lengorelektrotrans”)

Лентрам (Lentram)

=

Ленинградский коммунальный трест ”Лентрамвай” (Leningradskij kommunalnyj trest ”Lentramvaj”)

ПM (PM)

=

Петербургский метрополитен (Peterburgskij metropoliten)

ТТУ (TTU)

=

Трамвайно-троллейбусное управление (Tramvajno-trollejbusnoje upravlenije)

TЧ (TTsj)

=

Трамвай ”Чижик” (Tramvaj ”Tsjisjik”)

УГЖД (UGSjD)

= Управление городских железных дорог (Upravlenije gorodskikh sjeljesnykh dorog)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Reisedagbok fra St. Petersburg 2002

Diary [in Norwegian] from St. Petersburg 2002 / Reisetagebuch [auf Norwegisch] aus St. Petersburg 2002 / Diario de viaje [en noruego] de San Peterburgo 2002 / Дневник путешествия [по норвежски] из Санкт-Петербурга 2002 г.

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.04.2021