-eBe-

  

Storbritannia

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Duo- og ˮLast-mileˮ-lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver                          

Damplokomotiver

Storbritannia er damplokomotivets hjemland. Oppfinneren het Richard Trevithick, og det første loket ble bygget etter hans tegninger ved Coalbrookdale jernverk i 1802. Om det noensinne lyktes å få dette til å fungere, er ukjent. Det første lokomotivet, også det konstruert av Trevithivck, som ble satt i drift, var ved Pennydarran-gruven i Wales i 1804. Etter en 20-års periode med en rekke konstruksjoner som nærmest må karakteriseres som prototyper, selv om noen av dem ble bygd i et visst antall, fant damploket sin varige grunnkonstruksjon med George Stephensons "Rocket", vinnerloket i Rainhill-kappkjøringen i 1929. Med få unntak tok alle senere damplok utgangspunkt i Stephensons grunnkonstruksjon. Et stort antall britiske damplok er bevart på museer og ved museumsjernbaner.

SEC "Agenoria". Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

L&MR 1 "Rocket". Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

FR 3 "Coppernob". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

NER 66 "Aerolite". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

GNR 1 "Stirling Single". Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

HW "Bauxite. Museumslok

National Railway Museum, York, 11.09.2015

NER 1001.1275. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

LB&SCR 213 "Gladstone". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

L&YR 1008. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

NER D17.1621. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

L&SWR M1.245. Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

GNR J13.1247. Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

L&SWR B4.102 "Granville". Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

GER E4.490. Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

GNR C1.990 "Henry Oakley". Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

MR 673 "Spinner". Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

SE&CR D.737. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

GER D56.87. Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

LT&SR 2.80. Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

GER Y14.564. Museumslok bevart ved NNR.

Sheringham, 05.10.2019

MR P.1000. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

GWR 2818. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

WCR (ex BR) 47.298. Museumslok.

Aviemore, Skotland, 30.06.2005

LMS 4MT.2500. Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

LMS 13000 "Crab". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

LMS 5MT.5000. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

LNER [1] A4.4468 "Mallard". Museumslok. Innehar hastighetsrekorden for damplok med 204 km/t.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

LMS 8P.6229. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

SR C1.33001. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

BR (ex SR) ("Battle of Britain") 34.051. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

RND "Victory". Museumslok.

Whitwell Station, 09.05.2017

LNER [1] B12.8572. Museumslok bevart ved NNR.

Sheringham, 05.10.2019

BR (ex SR) ("Merchant Navy") 35.029 "Ellerman Lines". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

BR 76.084. Museumslok bevart ved NNR.

Wybourne, 05.10.2019

BR (9F) 92.203 "Black Prince". Museumslok bevart ved NNR.

Wybourne, 05.10.2019

BR (9F) 92.220 "Evening Star". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Elektriske lokomotiver

Deler av lokalnettet rundt London ble rundt og under 1. verdenskrig elektrifisert med samme system som t-banenettet, med strømskinne (strømopptak på oversiden, noe som gjør det livsfarlig å ferdes i sporområdet, og jordingsskinne (midt i skinnegangen). Tanken var å legge til rette for samkjøring mellom bredprofils t-bane (Metropolitan Line, opprinnelig bygget som jernbanelinje) og lokaltog. Dette gikk man etter hvert bort fra, og da elektrifiseringen med 25 kV vekselstrøm satte inn, valgte man å bygge om 630 V-linjene.

Den første hovedlinjeelektrifiseringen skjedde rundt 1950 i Manchester-området, med 1500 V likestrøm i kontaktledning. Dette systemet ble imidlertid ikke bygd videre ut, og da elektrifiseringen med 25 kV vekselstrøm nærmet seg Manchester, gjorde man kort prosess med likestrømmen.

Den sørlige delen av  landet, området som i sin tid tilhørte Southern Railway/BRs Southern Region, valgte man å elektrifisere med 750 V likestrøm i strømskinne, også her med strømopptak på oversiden av skinnen, med den faren det medfører, men med jordforbindelsen i selve skinnegangen. Det er på tale å bygge om også denne elektrifiseringen til 25 kV vekselstrøm i kontaktledning, og kun der det er snakk om mindre utvidelser med direkte tilknytning til strømskinnenettet, tillates det utbygging av dette systemet. All annen nyelektrifisering i dag skjer med kontaktledning og 25 kV vekselstrøm.

bullet

Likestrøm, 630 V (strømskinne med jordingsskinne)

bullet

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

Akkumulator

Likestrøm 630 V (strømskinne med jordingsskinne)

MET 5 "John Hampden". Museumslok.

London Transport Museum, 08.10.2019

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

BR EM1.26020. Museumslok. EM1 og EM2 var eneste loktypene for likestrømsnettet rundt Manchester.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

BR 20002 (ex SR CC.2)

Eastleigh Works, 05.08.1964

BR 71.E5001. Museumslok

Doncaster Works jernbanemuseum, 27.07.2003

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

BR 87.001. Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

FSR 90.019 (eies av DB) og NX (ex BR type 253) HST-tog bestående av lok 43.320 og Mk3-vogner.

Edinburgh, Skottland, juni 2008

FSR 90.019, ECR MkIV.82204 og DB (ex EWS) type 67

Edinburgh, Skottland, 27.01.2012

DB (ex EWS) 90.028 og type 67, samt FSR type 382

Edinburgh, Skottland, 27.01.2012

VT 91.103

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 91.104

King's Cross, London, 07.05.2017

VT 91.104

King's Cross, London, 07.05.2017

LNER [2] (ex VT) 91.112

King's Cross, London, 13.10.2019

VT 91.116

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 91.118

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 91.118

King's Cross, London, 05.05.2017

NX 91.119 og (ex BR) 43.320

Edinburgh, Skottland, juni 2008

VT 91.120

King's Cross, London, 07.05.2017

LNER [2] (ex VT) 91.125

King's Cross, London, 13.10.2019

LNER [2] (ex VT) 91.126

King's Cross, London, 13.10.2019

VT 91.132

King's Cross, London, 07.05.2017

Serco (ex NX) 92.006

Euston, London, 13.10.2019

Serco 92.006

Euston, London, 13.10.2019

Serco 92.006

Euston, London, 13.10.2019

Serco (ex NX) 92.014

Euston, London, 04.07.2022

Serco 92.014

Euston, London, 04.07.2022

Serco 92.014

Euston, London, 04.07.2022

Serco (ex NX) 92.033

Euston, London, 13.10.2019

Serco 92.033

Euston, London, 04.07.2022

 

Akkumulator

Akkumulatorlok har vært benyttet på ikke-elektrifiserte linjer og på skifte- og industriområder der det ikke har vært mulig å legge kontaktledning eller strømskinne samtidig som man har hatt behov for å unngå brannfare fra damplok og/eller avgasser fra damp- og diesellok. Grunnet lav batterikapasitet har bruken av akkumulatorlok hatt liten utbredelse, men nyere batteriteknologi innevarsler en gjenkomst for denne loktypen.

NSR 1

11.09.2015

NRM skifterobot type BRR3000, kjører på gulvet mellom oppdragene.

06.07.2022

Duo- og ˮLast-mileˮ-lokomotiver

Duo- og ˮLast-mileˮ-lokomotiver benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske lokomotiver som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) også kan kjøre på ikke-elektrifiserte spor. Men mens duolok har et aggregat som gjør dem i stand til å yte en fullverdig tjeneste på ikke-elektrifiserte strekninger, har et ˮlast-mileˮ-lok bare et lite hjelpeaggregat som kan brukes til rangering og kortere sidespor, vanligvis ved lave hastigheter. Britene har vært pionerer i utviklingen av disse teknologiene og tok dem i bruk i den sørlige delen av landet allerede tidlig på 1960-tallet.

Duolokomotiver

Likestrøm, 750 V (kontaktskinne) / diesel

BR 73.001

Clapham Junction, 13.04.1982

BR 73.001. Museumslok bevart ved Dewan Forest Railway, tilbakeført til originalutseende

Lydney Junction, 26.07.2012

GBR (ex BR) 73.109, 961, 962 og 128

Tonbridge West, 12.03.2016

GBR (ex BR) 73.968

Connel Ferry, 20.02.2016

BR 74.003

Første halvdel av 1970-tallet

 

Diesellokomotiver

Store deler av Storbritannia er fortsatt ikke elektrifisert. Dette gjelder også hovedlinjer. Mens det tidligere utelukkende ble anskaffet lok av innenlandsk produksjon, kjøper britiske jernbaner nå, i likhet med andre europeiske selskaper, sine lok på det åpne markedet. Det begrensede profilet på britiske jernbaner representerer imidlertid en utfordring for utenlandske produsenter. Type 66 er likevel blitt en salgssuksess også i en rekke andre land og er å finne i bl.a. Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.

NB! Loktype 43 var opprinnelig klassifisert som drivenhet i motorvogntog type 353 og 354, HST - High Speed Train - de første britiske togene som kjørte med en normalhastighet på 200 km/t (125 mph). De gikk derfor også under betegnelsen InterCity 125. Typen satte i 1987 verdensrekord for dieseldrevne tog med en topphastighet på 238 km/t (148 mph). Denne rekorden er mer enn 35 år senere fremdeles ikke slått!

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverføring innebærer at man benytter en gearkasse som på en bil. Dette er en enkel og robust løsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe også lastebilnæringen har fått merke). Den egner seg derfor kun for små skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. århundre så godt som ute av bruk. Skiftetraktorer med mekanisk kraftoverføring kan imidlertid fortsatt finnes på museumsjernbaner.

LMS 7050. Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok har kun i liten grad vært brukt i Storbritannia. Med unntak av noen mindre skifteloktyper fantes de kun hos BRs Western Region, den delen av nettet som i sin tid tilhørte GWR. Der har man alltid hatt tradisjon for spesielle løsninger, som tidligere tiders bredspor med 2140(!) mm sporvidde (Brunel-spor).

BR 52.D1029 "Western Fusilier". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Dieselelektriske lokomotiver

BR 31.018. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

BR 31.D5631. Musseumslok bevart ved NNR.

Wybourne, 05.10.2019

WCR (ex BR) 31.190 "Gryphon"

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

WCR 31.190

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

BR 40.D200. Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

BR 37.D6700. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

BR 37.D6732. Museumslok bevart ved NNR.

Weybourne, 05.10.2019

WCR (ex BR) 37.261

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

WCR 37.261

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

DRS (ex BR) 37.422 "Victory" (D6966)

York, 06.07.2022

DRS 37.422

York, 06.07.2022

DRS 37.422

York, 06.07.2022

BR 55.D9002 "King's Own York Light Infantry". Museumslok.

National Railway Museum, York, 06.07.2022

BR 20.D8000. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

BR 20.227. Museumslok bevart av The Class 20 Society.

Sheringham, 05.10.2019

BR 25.057. Museumslok, avventer restaurering ved NNR.

Mellom Wybourne og Holt, 05.10.2019

BR 47.798. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

GWR (ex BR) 57.603 "Tintangel Castle"

Paddington, 13.10.2019

GWR 57.603

Paddington, 13.10.2019

GWR (ex BR) 57.604 "Pendennis Castle"

Paddington, 13.10.2019

GWR 57.604

Paddington, 14.10.2019

GWR 57.604

Paddington, 14.10.2019

EMT (ex BR) 43.047

St. Panchras, London, 05.05.2017

NX (ex BR) 43.057

King's Cross, London, 05.06.2008

NX (ex BR) 43.108

Edinburgh, Skottland, juni 2008

VT (ex ECR, ex BR) 43.203

King's Cross, London, 05.05.2017

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.272

King's Cross, London, 13.10.2019

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.272

King's Cross, London, 13.10.2019

NX (ex BR) 43.290

King's Cross, London, 05.06.2008

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.295

King's Cross, London, 13.10.2019

VT (ex ECR, ex BR) 43.300

King's Cross, London, 05.05.2017

VT (ex ECR, ex BR) 43.307 og 311

King's Cross, London, 07.05.2017

VT (ex ECR, ex BR) 43.311

King's Cross, London, 07.05.2017

VT (ex ECR, ex BR) 43.313

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 43.313

King's Cross, London, 05.05.2017

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.314

King's Cross, London, 13.10.2019

NX (ex BR) 43.320 og 91.119

Edinburgh, Skottland, juni 2008

VT (ex ECR, ex BR) 43.320

King's Cross, London, 07.05.2017

GC (ex BR) 43.467

King's Cross, London, 05.05.2017

DBS (ex EWS) type 66 med godstog

Sheffield, 09.10.2015

GBRf 66.731

Euston, London, 04.07.2022

GBRf 66.745 "HMS Argyll"

Euston, London, 13.10.2019

GBRf 66.745

Euston, London, 13.10.2019

GBRf 66.745

Euston, London, 13.10.2019

DBC (ex DBS, ex EWS) 67.016

King's Cross, London, 07.05.2017

CH (innleid fra DRS) 68.015

West Ruislip, London, 09.07.2022

TPEX (innleid fra DRS) 68.019 "Brutus"

York, 06.07.2022

TPEX 68.019 og 020

York, 06.07.2022

TPEX (innleid fra DRS) 68.020 "Reliance"

York, 06.07.2022

TPEX 68.020

York, 06.07.2022

 

BR = British Railways  

GWR

=

Great Western Railway   NER =

North Eastern Railway

CH

=

The Chiltern Railway Company Ltd.

  HW = Hebburn Works   NNR = North Norfolk Railway
DBC = DB Cargo UK   L&B = Lynton and Barnstaple Railway   NRM = National Railway Museum
DBS = DB Schenker Rail (UK)   L&MR = Liverpool and Manchester Railway   NSR = North Staffordshire Railway
DRS = Direct Rail Services   L&SWR

=

London and South Western Railway   NX = National Express

ECR

=

East Coast Main Line Company   L&YR

=

Lancaster and Yorkshire Railway

  RND = Royal Naval Dockyard, Cheltenham
EWS = English, Welsh and Scottish Railway

 

LB&SCR

=

London, Brighton and South Coast Railway

  SE&CR = South Eastern and Chatham Railway
FR = Furness Railway

 

LMS

=

London, Midland and Scottish Railway

  SEC = Shutt End Colliery Railway, Staffordshire

FSR

=

ScotRail Trains Ltd.

  LNER [1] = London and North Eastern Railway   Serco = Serco Group plc
GBRf = GB Railfreight Ltd.   LNER [2] = London North Eastern Railway   SR = Southern Railway
GC = Grand Central Railway   LT&S

=

.London, Tilbury and Southend Railway

  TPEX = First TransPennine Express Ltd.
GER = Great Eastern Railway   MET = Metropolitan Railway   VT = Virgin Trains
GNR = Great Northern Railway   MR = Midland Railway   WCR =

West Coast Railways

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 02.05.2023