-eBe-

  

Storbritannia

Motorvogner

Et spesielt trekk ved engelske motorvogntog er at toget som helhet har ett type- og løpenummer, mens hver enkelt vogn i tillegg har sine egne. Det er ikke uten videre noen logisk sammenheng mellom togets type- og løpenummer og numrene på de enkelte vognene.

NB! Enheter merket Museumsvogn eller Museumstog vil som oftest være representert med flere bilder og utfyllende opplysninger på siden for vedkommende museum.

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Duo- og ˮLast mileˮ-motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

I den sørlige delen av  landet, området som i sin tid tilhørte Southern Railway/BRs Southern Region, kjører man med 750 V likestrøm i strømskinne, med strømopptak på oversiden av skinnen, noe som gjør det livsfarlig å bevege seg til fots i sporområdet. Kun der det er snakk om mindre utvidelser med direkte tilknytning til strømskinnenettet, tillates det utbygging av dette systemet. All annen nyelektrifisering i dag skjer med kontaktledning og 25 kV 50 Hz vekselstrøm, og også i sør er nyere materiell forberedt for en framtidig konvertering til vekselstrøm, noe som er synlig på enkelte av bildene.

bullet

Likestrøm, 630 V (strømskinne med jordingsskinne)

bullet

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 750 V = (strømskinne) / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

3-systems, 750 V = (strømskinne) / 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV =  / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ (kontaktledning)

Likestrøm, 630 V (strømskinne med jordingsskinne)

Deler av lokalnettet rundt London ble rundt og under 1. verdenskrig elektrifisert med samme system som t-banenettet, med strømskinne (strømopptak på oversiden, med de farer det medfører) og jordingsskinne (midt i skinnegangen). Tanken var å legge til rette for samkjøring mellom bredprofils t-bane (Metropolitan Line ble opprinnelig bygget som jernbanelinje) og lokaltog. Dette gikk man etter hvert bort fra, og da elektrifiseringen med 25 kV vekselstrøm satte inn, valgte man å bygge om 630 V-linjene.

L&NWR 28249. Museumsvogn.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

SR 4-SUB.8143. Museumsvogn.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

SE 375.703

Næær Clapham Junction, London, 08.06.2022

SE 376.015 (vogn 61115)

London Bridge, London, 08.10.2019

SE 376.016 (vogn 61116)

London Bridge, London, 08.10.2019

SN 377.111

Gatwick, 14.10.2015

GTR (ex SN) 377.113

Gatwick, 10.07.2022

SN 377.124

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.403

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.419

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.429

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.433

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.437

Gatwick, 14.10.2015

GTR (ex SN) 377.452 (vogn 73.852)

Victoria, London, 03.07.2022

GTR 377.452 (vogn 73.852)

Victoria, London, 03.07.2022

SN 377.460

Gatwick, 05.05.2017

SN 377.465

Gatwick, 14.10.2015

GTR (ex SN) 377.473

Gatwick, 03.07.2022

GTR 377.473 (vogn 73.473)

Victoria, London, 03.07.2022

SN 377.486

East Croydon, London, 05.05.2017

GTR (ex SN) 377.612 (vogn 70512)

London Bridge, London, 07.10.2019

LO (ex LOROL) 378.135 (vogn 38.035 "Daks Hamilton")

Highbury & Islington, 05.07.2022

LO (ex LOROL) 378.141 (vogn 38.141)

Highbury & Islington, 05.07.2022

LO (ex LOROL) 378.150

Clapham Junction, London, 08.07.2022

LO (ex LOROL) 378.152 (vogn 38.152)

Wandsworth Road, 05.07.2022

GX 442.406

Gatwick, 14.10.2015

GX 442.417

Gatwick, 14.10.2015

GX 442.419

Gatwick, 14.10.2015

SWR 444.013

Waterloo, London, 09.10.2019

SWR 444.022 og 707.003

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 444.027 og 450.550. Type 444 og 450 er hhv. 5- og 4-vognerssett av samme type.

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 444.033

Waterloo, London, 09.10.2019

SWR 450.081

Waterloo, London, 09.10.2019

SWR 450.081 og 444.025

Waterloo, London, 09.10.2019

SWR 450.124

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 450.124 (vogn 63934)

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 450.547

Waterloo, London, 10.10.2019

SN 455.818

Tulse Hill, London, 07.05.2017

GTR (ex SN) 455.819

London Bridge, London, 07.10.2019

GTR (ex SN) 455.830 (vogn 77625)

London Bridge, London, 07.10.2019

SWR 455.850 (57850, vogn 77678)

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 455.850 (57850, vogn 77678)

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR (ex BR) 455.861

Waterloo, London, 10.07.2022

SWR (ex BR) 455.704 (vogn 77.704)

Nær Clapham Junction, London, 08.07.2022

SWR 455.705

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR (ex BR) 455.710 (vogn 77.745)

Waterloo, London, 10.07.2022

SWR 455.710 (vogn 77.745)

Waterloo, London, 10.07.2022

SWR (ex BR) 455.725

Waterloo, London, 10.07.2022

SWR 455.722 (5722)

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 458.501

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 458.507

Waterloo, London, 09.10.2019

SWR 450.025

Clapham Junction, London, 10.07.2022

SWR 450.002, 455.721 og 450.121

Clapham Junction, London, 10.07.2022

SWR 450.036

Waterloo, London, 10.07.2022

SWR 458.512 (67612)

Waterloo, London, 10.10.2019

SE 465.155

London Bridge, London, 07.10.2019

SE 465.186

Wandsworth Road, 05.07.2022

SE 465.241 (vogn 65.740)

London Bridge, London, 08.10.2019

SE 465.908 (vogn 65.707)

London Bridge, London, 08.10.2019

SWR 707.013 (vogn 425.013). Type 707 er forberedt for ombygging til 25 kV.

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 707.017

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 707.017

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 707.020

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 701.022

Clapham Junction, London, 10.07.2022

SWR 701.025 og 450.121

Clapham Junction, London, 10.07.2022

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

GA (ex BR) 317.343

Liverpool Street, London, 03.07.2022

FCC (ex BR) 317.344

King's Cross, London, 05.06.2008

HX 332.013

Paddington, London, 14.10.2019

HX 332.013

Paddington, London, 14.10.2019

LM 350.103 og 242

Euston, London, 06.05.2017

LM 350.118

Euston, London, 05.05.2017

LM 350.118

Euston, London, 05.05.2017

LM 350.118

Euston, London, 05.05.2017

WMT (ex LM) 350.250 (vogn 61450)

Euston, London, 13.10.2019

LM 350.253

Euston, London, 05.05.2017

LM 350.253 og LOROL 378.256

Euston, London, 05.05.2017

WMT (ex LM) 350.255 (vogn 61555)

Euston, London, 13.10.2019

WMT 350.255 (vogn 61555)

Euston, London, 13.10.2019

WMT (ex LM) 350.372 (vogn 60145)

Euston, London, 13.10.2019

WMT 350.372 (vogn 60145)

Euston, London, 13.10.2019

EMR (ex EMT) 360.102

St. Panchras, London, 07.07.2022

GN 365.502

King's Cross, London, 05.05.2017

GN 365.516

King's Cross, London, 05.05.2017

GN 365.518 "The Fenman", bestående av endevognene 65.952 og 65.911 samt mellomvognene 72.274 (med strømavtaker) og 72.275.

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.518

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.518

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.518

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.522

King's Cross, London, 05.05.2017

GN 365.522

Ely, 10.05.2017

GN 365.532

Euston, London, 05.05.2017

VT 390.006 (vogn 69106)

Euston, London, 13.10.2019

AWC (ex VT) 390.009 og 014

Euston, London, 04.07.2022

AWC (ex VT) 390.114

Euston, London, 04.07.2022

VT 390.115 og 221.118

Euston, London, 05.05.2017

VT 390.125 og 191

Euston, London, 06.05.2017

AWC (ex VT) 390.130

Euston, London, 04.07.2022

VT 390.137 (vogn 69137)

Euston, London, 13.10.2019

VT 390.137 (vogn 69137)

Euston, London, 13.10.2019

VT 390.148

Euston, London, 05.05.2017

LO 710.118

Liverpool Street, London, 03.07.2022

GA 720.105

Liverpool Street, London, 04.07.2022

GA 720.517

Liverpool Street, London, 03.07.2022

GA 720.566

Liverpool Street, London, 03.07.2022

MTR 345.005 (vogn 340.105)

Custom House, 07.07.2022

MTR 345.047

Custom House, 07.07.2022

MTR 345.047

Custom House, 07.07.2022

2-systems, 750 V = (strømskinne) / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

GN (ex BR) 313.024

King's Cross, London, 07.05.2017

GN 313.024

King's Cross, London, 07.05.2017

GN 313.024

King's Cross, London, 07.05.2017

GN (ex BR) 313.059

King's Cross, London, 05.05.2017

GN 313.059

King's Cross, London, 05.05.2017

GN (ex BR) 313.064

King's Cross, London, 07.05.2017

TL (ex BR) 319.432

St. Panchras, London, 07.05.2017

TL (ex BR) 319.436

Tulse Hill, London, 05.05.2017

TL (ex BR) 319.444

Tulse Hill, London, 05.05.2017

SE 375.614 (vogn 67864)

London Bridge, London, 08.10.2019

GTR (ex SN) 377.202

Gatwick, 10.07.2022

GTR (ex SN) 377.207 (vogn 78.777)

Shepherd's Bush, London, 03.07.2022

TL 377.502

Herne Hill, London, 05.05.2017

SN 377.510

Gatwick, 14.10.2015

GTR (ex SN) 377.702 (vogn 65202)

London Bridge, London, 07.10.2019

LOROL 378.204

Euuston, Londin, 06.05.2017

LOROL 378.204 (vogn 38104)

Euuston, Londin, 06.05.2017

LO (ex LOROL) 378.206

Shepherd's Bush, London, 07.07.2022

LO 378.206

Shepherd's Bush, London, 07.07.2022

LOROL 378.209

St. Panchras, London, 13.10.2019

LO (ex LOROL) 378.212 (vogn 38.012)

Willesden Junction, London, 05.07.2022

LO 378.212 (vogn 38.012)

Highbury & Islington, 05.07.2022

LO (ex LOROL) 378.214

Shepherd's Bush, London, 03.07.2022

LO (ex LOROL) 378.219 (vogn 38.119)

Shepherd's Bush, London, 03.07.2022

LO 378.219 (vogn 38.119)

Shepherd's Bush, London, 03.07.2022

LO 378.219 (vogn 38.119)

Shepherd's Bush, London, 03.07.2022

LO (ex LOROL) 3788.221 (vogn 38.021)

Clapham Junction, London, 08.07.2022

LO 378.221 (vogn 38.021)

Shepherd's Bush, London, 08.07.2022

LOROL 378.225 og 378.204 (vogn 38104)

Euuston, Londin, 06.05.2017

LO (ex LOROL) 378.229 (vogn 38.129)

Shepherd's Bush, London, 03.07.2022

LO (ex LOROL) 378.231 (vogn 38.031)

Willesden Junction, London, 05.07.2022

LO 378.231, interiør

Mellom Willesden Junction og Shepherd's Bush, London, 05.07.2022

LO 378.231 (vogn 38.031)

Shepherd's Bush, London, 05.07.2022

LOROL 378.223 og 204

Euuston, Londin, 07.05.2017

LO (ex LOROL) 378.233

Shepherd's Bush, London, 07.07.2022

LO 378.233

Shepherd's Bush, London, 07.07.2022

LO 378.233

Shepherd's Bush, London, 07.07.2022

LOROL 378.256 og LM 350.253

Euston, London, 05.05.2017

LM 350.253 og LOROL 378.256

Euston, London, 05.05.2017

LO (ex LOROL) 378.256 (vogn 38.156)

Highbury & Islington, 05.07.2022

LO 378.256 (vogn 38.156)

Shepherd's Bush, 05.07.2022

LO (ex LOROL) 378.257 (vogn 38.057)

Highbury & Islington, 05.07.2022

GTR (ex GX) 387.002

Gatwick, 10.07.2022

GN 387.101 (vogn 421.101 - toget består av to motoriserte styrevogner, en i nummerserie 421.xxx og en i serie 424.xxx, samt motoriserte mellomvogner)

King's Cross, London, 05.05.2017

GN 387.101 (vogn 421.101)

King's Cross, London, 05.05.2017

GN 387.101 (vogn 424.101)

King's Cross, London, 05.05.2017

GN 387.101 (vogn 424.101)

King's Cross, London, 05.05.2017

TL 387.114

Gatwick, 14.10.2015

TL 387.117

Gatwick, 14.10.2015

GN 387.119

King's Cross, London, 05.05.2017

GTR (ex GN) 387.121 (vogn 424.121)

King's Cross, London, 13.10.2019

GTR 387.121 (vogn 424.121)

King's Cross, London, 13.10.2019

TL 387.127

Gatwick, 14.10.2015

GTR (ex GX) 387.211 (vogn 421.211)

Gatwick, 10.07.2022

GTR 387.211 (vogn 421.211)

Gatwick, 10.07.2022

GWR 387.141 (vogn 424.141)

Paddington, London, 14.10.2019

GWR 387.150 (vogn 421.150)

Paddington, London, 14.10.2019

GWR 387.150 (vogn 424.150)

Paddington, London, 14.10.2019

GWR 387.171 (vogn 421.171)

Paddington, London, 14.10.2019

GTR (ex GX) 387.227 (vogn 424.227)

Gatwick, 14.10.2019

SE 395.001

St. Panchras, London, 07.05.2017

SE 395.001 og 023

St. Panchras, London, 07.05.2017

SE 395.023 og 001

St. Panchras, London, 07.05.2017

TL 700.003

Gatwick, 07.05.2017

TL 700.003, interiør på 1. kl.

Mellom London og Gatwick, 07.05.2017

GTR (ex TL) 700.025

Blackfriars, London, 09.10.2019

GTR (ex TL) 700.049

Tooting, London, 08.07.2022

GTR (ex TL) 700.055

Blackfriars, London, 09.10.2019

TL 700.107

East Croydon, London, 05.05.2017

GTR (ex TL) 700.107

London Bridge, London, 11.10.2019

GTR 700.107

Hassocks, 11.10.2019

TL 700.108

Gatwick, 05.05.2017

TL 700.108, interiør på 2. kl.

Mellom Gatwick og London, 05.05.2017

GTR (ex TL) 700.108

Hassocks, 13.10.2019

GTR (ex TL) 700.131

Blackfriars, London, 09.10.2019

GTR (ex TL) 700.128

Gatwick, 03.07.2022

GTR (ex TL) 700.145

Gatwick, 03.07.2022

LO 710.377

Euston, London, 04.07.2022

LO 710.377

Willesden Junction t-banestasjon(!), London, 05.07.2022. Legg merke til t-banens jordinsskinne midt i sporet! Neste tog på samme plattform er LUL type 1972!

3-systems, 750 V = (strømskinne) / 3000 V = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Første generasjons EuroStar-tog i trafikken Kanaltunnelen mellom Storbritannia og Frankrike/Belgia, kjører på 25 kV vekselstrøm i Frankrike og på høyhastighetslinjene i Belgia. Inn til belgiske byer må de imidlertid kjøre på 3 kV likestrøm. Opprinnelig måtte de kjøre på 750 V likestrøm i strømskinne på britisk side, noe som innebar at de også måtte bygges etter det langt mindre, britiske jernbaneprofilet. Etter åpningen av høyhastighetslinjen mellom Folkstone og London St. Panchras kjører de på 25 kV også i Storbritannia. Utstyret for strømskinne og 750 V er imidlertid beholdt i tilfelle behov for omledning. Selv om de ikke er utstyrt for kjøring på 1,5 V likestrøm, skal de også kunne tåle å kjøre på det franske likestrømsnettet, om enn med redusert hastighet. Dette har imidlertid kun skjedd rent unntaksvist.

ES 373.001 (3001)

St. Panchras, London, 05.05.2017

ES 373.008 (3008). Museumsvogn

National Railway Museum, York, 06.07.2022

ES 3011

Gare du Nord, Paris, Frankrike, 22.10.2011

ES 3214

Gare du Nord, Paris, Frankrike, 22.10.2011

ES 373.216 (3216) og 374.010 (4010)

St. Panchras, London, 05.05.2017

ES 374.020 (4020) og 373.231 (3231)

St. Panchras, London, 05.05.2017

4-systems, 1500 V = / 3000 V = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

2. generasjons EuroStar har ikke utstyr for kjøring på det engelske 750 V-nettet. Til gjengjeld er de utstyrt for kjøring på hele det kontinentale normalspornettet.

ES 373.216 (3216) og 374.010 (4010)

St. Panchras, London, 05.05.2017

ES 374.020 (4020) og 373.2331 (3231)

St. Panchras, London, 05.05.2017

ES 374.025 (4025)

St. Panchras, London, 05.05.2017

ES 374.025

Mechelen, Belgia, 07.03.2018

Duo- og ˮLast mileˮ-motorvogner

Duo- og "Last mile"-motorvogner benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske motorvogner som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) også kan kjøre på ikke-elektrifiserte spor. Men mens duomotorvogner har et aggregat som gjør dem i stand til å yte en fullverdig tjeneste på ikke-elektrifiserte strekninger, har en "last mile"-motorvogn bare et lite hjelpeaggregat til bruk ved rangering og akutthjelp ved f.eks. strømbrudd, vanligvis ved lave hastigheter.

bullet

Duomotorvogner

bullet

ˮLast-mileˮ-motorvogner

Duo-motorvogner

Bruken av duovogner eliminerer behovet for omstigning underveis, samtidig som man unngår å kjøre med forurensende dieselmotorer på elektrifiserte strekninger. På sikt vil antakelig duovognene helt utkonkurrere rene dieselvogner.

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning) / diesel

GWR 800.011 (vogn 815.011)

Paddington, London, 14.10.2019

GWR 800.020 (vogn 811.020 "Bob Woodward")

Paddington, London, 04.07.2022

GWR 800.020 (vogn 815.020 "Elisabeth Ralph")

Paddington, London, 04.07.2022

GWR 800.023 (vogn 815.023 "Katthryn Osmond")

Paddington, London, 14.10.2019

GWR 800.026 (vogn 811.026 "Don Cameron")

Paddington, London, 13.10.2019

TPEX 802.210 (0835.210)

York, 06.07.2022

TPEX 802.211 (vogn 835.211)

York, 06.07.2022

ˮLast-mileˮ-motorvogner

ˮLast mileˮ-motorvogner eliminerer behovet for å bruke diesellokomotiv for skifting på ikke-elektrifiserte oppstillingsområder eller for kunne forflytte et tog til nærmeste stasjon ved strømbrudd. Ved hjelp av det innebygde aggregatet kan motovognsettet selv utføre disse tjenestene. I et land med så lav elektrifiseringsgrad som Storbritannia kan man imidlertid stille spørsmål ved hvorfor man ikke like gjerne har bygget inn et fullverdig dieselaggregat for å bruke dem som duovogner.

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning) / diesel

LNER 801.108 (vogn 825.108)

King's Cross, London, 13.10.2019

LNER 801.108 (vogn 825.108)

King's Cross, London, 13.10.2019

LNER 801.110

King's Cross, London, 13.10.2019

LNER 801.201 (vogn 821.201)

York, 06.07.2022

LNER 801.201 (vogn 825.201)

York, 06.07.2022

LNER 801.201 (vogn 825.201)

York, 06.07.2022

LNER 801.203 (vogn 821.203)

York, 06.07.2022

LNER 801.225 (vogn 821.225)

York, 06.07.2022

Dieselmotorvogner

Store deler av Storbritannia er fortsatt ikke elektrifisert. Dette gjelder også hovedlinjer. Type 253/254, High Speed Train (HST), satte i 1987 hastighetsrekord for dieseltraksjon med 238 km/t. I 2019 er denne rekorden fremdeles ubeseiret. Disse togene ble senere omklassifisert til loktrukne tog med lok i begge ender. I denne samlingen er drivenhetene derfor plassert under diesellokomotiver og vognene under personvogner.

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

GWR W4W. Museumsvogn

National Railway Museum, York, 06.07.2022

BR (type 101) 56062 (styrevogn) og 51228 (motorvogn). Museumsvogner bevart ved NNR.

Weybourne, 05.10.2019

BR 56062 og 51228

Weybourne, 05.10.2019

BR (type 101) 56362 (styrevogn). Museumsvogn bevart ved NNR.

Weybourne, 05.10.2019

Dieselhydrauliske motorvogner

NR 144.002

Sheffield, 10.10.2015

NR 144.007

Sheffield, 10.10.2015

ATW (ex BR) 153.310

Porthmadog, Wales, 31.05.2005

Type 171, 253, 158 og 91

Edinburgh, Skotland, juni 2008

ATW 153.310

Porthmadog, Wales, 31.05.2005

NR 153.315

Sheffield, 10.10.2015

NR 153.315

Sheffield, 10.10.2015

NR 153.345 (vogn 52.345)

York, 06.07.2022

NR 153.345 (vogn 52.345)

York, 06.07.2022

NR 153.345 (vogn 57.345)

York, 06.07.2022

NR 153.345 (vogn 57.345)

York, 06.07.2022

GA 156.418 (vogn 52.418)

Sheringham, 05.10.2019

GA 156.418 (vogn 57.418)

Sheringham, 05.10.2019

GA 156.418 (vogn 57.418)

Sheringham, 05.10.2019

EMT 158.812 (vogn 52.812 - toget består av motorisserte styrevogner, 52.xxx og 57.xxx, samt motorisert mellomvogner)

Ely, 10.05.2017

EMT 158.812 (vogn 52.812)

Ely, 10.05.2017

EMT 158.812 (vogn 57.812)

Ely, 10.05.2017

NR 158.853 (vogn 57.853+52.853)

York, 06.07.2022

EMT 158.866

Ely, 10.05.2017

NR 158.872

Sheffield, 10.10.2015

NR 158.872

Sheffield, 10.10.2015

SWR (ex TPEX) 159.885 (vogn 52876)

Waterloo, London, 10.10.2019

NR 158.904 (vogn 52.904)

York, 06.07.2022

NR 158.904 (vogn 52.904)

York, 06.07.2022

NR 158.904 (vogn 57.904)

York, 06.07.2022

SWR 159.004 (vogn 52876)

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 159.004 (vogn 57876)

Waterloo, London, 10.10.2019

SWR 159.011

Waterloo, London, 08.10.2019

CH 165.013

West Ruislip, London, 09.07.2022

CH 165.024

West Ruislip, London, 09.07.2022

CH 165.033

West Ruislip, London, 09.07.2022

CH 165.038

Marylbone, London, 13.10.2019

CH 165.038 og 168.327

Marylbone, London, 13.10.2019

CH 165.039 (vogn 58.833)

West Ruislip, London, 09.07.2022

CH 165.039 (vogn 58.833)

West Ruislip, London, 09.07.2022

CH 165.039 (vogn 58.866)

West Ruislip, London, 09.07.2022

GWR 165.102

Gatwick, 10.06.2022

GWR 165.102

Gatwick, 10.06.2022

FGW 166.217

Gatwick, 14.10.2015

CR 168.004 (vogn 58154)

Marylbone, London, 13.10.2019

CR 168.004 (vogn 58154)

Marylbone, London, 13.10.2019

CH 168.112

West Ruislip, London, 09.07.2022

CR 168.327 (vogn 58307)

Marylbone, London, 13.10.2019

FSR type 170 . I forgrunnen DB (ex ESW) type 67, DB (ex ESW) 90.028 og FSR type 382.

Edinburgh, 28.01.2012

XCT 170.110

Ely, 10.05.2017

XCT 170.110

Ely, 10.05.2017

GA 170.202

Ely, 10.05.2017

GA 170.202

Ely, 10.05.2017

GA 170.202

Ely, 10.05.2017

GA 170.206

Ely, 10.05.2017

GA 170.271

Ely, 10.05.2017

GA 170.273

Ely, 10.05.2017

NR 170.473 (vogn 79.473)

York, 06.07.2022

GTR (ex SN) 171.201 (vogn 50421)

London Bridge, London, 08.10.2019

GTR (ex SN) 171.201 (vogn 55421)

London Bridge, London, 08.10.2019

GTR (ex SN) 171.402 (vogn 50424)

London Bridge, London, 07.10.2019

NR (ex FNW) 175.110

Manchester, 08.06.2005

NR 175.110

Manchester, 08.06.2005

GCR type 180

York, 06.07.2022

GCR 180.001 (vogn 50901 - settet består av 2 motoriserte styrevogner, 509xx og 599xx, samt 3 motoriserte mellomvogner)

King's Cross, London, 13.10.2019

GCR 180.004 (vogn 59.904)

York, 06.07.2022

HT 180.110 (vogn 50910)

King's Cross, London, 07.05.2017

HT 180.110 (vogn 50910)

King's Cross, London, 07.05.2017

HT 180.110 (vogn 59910)

King's Cross, London, 07.05.2017

TPEX 185.101

York, 11.10.2015

TPEX 185.101

York, 06.07.2022

TPEX 185.101

York, 06.07.2022

TPEX 185.118 (51.118)

York, 06.07.2022

TPEX 185.123

York, 06.07.2022

TPEX 185.123

York, 06.07.2022

FSR 185.130 og 158.738

Edinburgh, Skotland, juni 2008

TPEX 185.145

York, 11.10.2015

NR 195.002 (vogn 101.002)

York, 06.07.2022

NR 195.002 (vogn 103.002)

York, 06.07.2022

NR 195.107

York, 06.07.2022

NR 195.107

York, 06.07.2022

NR 195.107

York, 06.07.2022

Dieselelektriske motorvogner

XCT 220.027 (vogn 60.327)

York, 06.07.2022

XCT 220.027 (vogn 60.327)

York, 06.07.2022

XCT 220.028 (vogn 60.328)

York, 06.07.2022

XCT type 221.

Edinburgh, 28.01.2012

VT 221.105

Euston, London, 05.05.2017

VT 221.118

Euston, London, 05.05.2017

VT 221.118 og 390.115

Euston, London, 05.05.2017

XCT 221.132

Sheffield, 10.10.2015

XCT 221.138

Sheffield, 10.10.2015

XCT 221.138

Sheffield, 10.10.2015

XCT 221.140 (vogn 60.390)

York, 06.07.2022

XCT 221.140 (vogn 60.390)

York, 06.07.2022

EMR (ex EMT) 222.001

St. Panchras, London, 07.07.2022

EMT 222.005

St. Panchras, London, 05.05.2017

EMT 222.010

St. Panchras, London, 07.05.2017

EMT 222.022 og 013

St. Panchras, London, 05.05.2017

EMT 222.003

Sheffield, 09.10.2015

 

ATW = Arriva Trains Wales   GN =

Great Northern Route

  MTR = North Norfolk Railway
AWC = Avanti West Coast   GTR = GTR - Govia Thameslink Railway Ltd.   NNR = North Norfolk Railway
BR = British Railways   GX = Gatwick Express   NR = Northern Rail

CH

=

The Chiltern Railway Company Ltd.

 

GWR

=

Great Western Railway   SE = Før okt. 2021: London & South Eastern Railway Ltd

EMR

=

East Midlands Railway (Abelio East Midlands Ltd)

  HT = Hull Trains   Fra okt. 2021: SE Trains Limited

EMT

=

East Midlands Trains

  HX = Heathrow Express Operating Company Ltd.   SN = Southern Network
ES = Eurostar International Ltd.

 

L&NWR = London and North Western Railway   SR = Southern Railway

FCC

=

First Capital Connect

  LM = London Midland   SWR = South Western Railway
FGW = First Great Western   LN = London Northwestern Railway   TL = Thameslink

FNW

=

First North Western

  LNER = London North Eastern Railway   TPEX = First TransPennine Express Ltd.

FSR

=

ScotRail Trains Ltd.

  LO = London Overground (Arriva Rail London)   VT = Virgin Trains

GA

=

Greater Anglia (Abellio East Anglia Ltd.)

  LOROL = London Overground Rail Operations Ltd.   WMT = West Midlands Trains
GCR = Grand Central Rail   LUL = London Underground Ltd.   XCT = CrossCountry - XC Trains Ltd

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 30.04.2023