-eBe-

  

Mail Rail

London Post Office Railway

London Post Office Railway (fra 1987 Mail Rail) ble påbegynt i 1914 for å sikre en rask og effektiv transport av post mellom Londons viktigste postkontor og de største jernbanestasjonene. Trafikken i bygatene var allerede på midten av 1800-tallet blitt så stor at postgangen til stadighet og i økende grad ble forsinket. I 1909 var gjennomsnittshastigheten for prosttransportene i de indre bydelene helt nede i knapt 11 km/t. For å løse problemet vedtok man i 1911 å bygge en egen, førerløs, elektrisk drevet jernbane under bakken, utelukkende for transport av postforsendelser. Knapphet på materialer og arbeidskraft under 1. verdenskrig førte til at prosjektet ble sterkt forsinket, og først i 1927 kunne banen åpnes. Banen regnes som verdens første helautomatiske, førerløse jernbane, og den var i drift helt fram til 2003. På det meste betjente banen hele ni postkontor og jernbanestasjoner, men på slutten gjensto bare tre. Dette skyldtes omstrukturering av det britiske postverket, med nedlegging og utflytting av en rekke av Londons postkontor, samt at post ikke lenger ble fraktet med jernbanen.

Hvis ikke annet er angitt, er bildene tatt på Postmuseet i London 09.07.2022.

bullet

Det første forsøket

bullet

London Post Office Railway / Mail Rail

bullet

Postmuseets turisttog

Det første forsøket

Ukjent sporvidde (=< 610 mm), pneumatisk drift

Tanken om en postbane under London var første gang lansert allerede på dronning Victorias tid, og på begynnelsen av 1860-tallet ble en bane anlagt. Store vifter skapte luftovertrykk bak vognene, og dette drev dem framover. Banen var i drift fra 1863 til 1866 og igjen fra 1873 til 1874, men ble så nedlagt for godt, antakelig fordi det pneumatiske framdriftsystemet ikke fungerte slik det var ment å gjøre. Det kreves bl.a. store mengder energi for å skape tilstrekkelig stort lufttrykk til å drive vignene framover, og systemet er særdeles sårbart for luftlekkasjer. Det virker ikke som om tunnelene ble gjenbrukt da den nye banen ble anlagt et halvt århundre senere. Én vogn er bevart og utstilt på museet.

Pneumatisk drevet postvogn [1863]

London Post Office Railway / Mail Rail

610 mm sporvidde, likestrøm 440 (150) V (midstilt strømskinne)

Arbeidet medd å bygge London Post Office Railway begynte, som angitt ovenfor, i 1914, samme år som 1. verdenskrig brøt ut. Ut fra de opplysningene dette nettstedet har funnet, var det aldri på tale å gjenbruke de gamle tunnele fra 1860/-70-årene. I 1917 måtte arbeidene innstille. pga. mangel på råstoffer og arbeidskraft, og etter krigen tok det noe tid for byggingen ble gjenopptatt. Først i 1926 var arbeidet kommet så langt at skinneleggingen kunne ta til, og de første akkumulatorlokomotivene ble anskaffet. Et av disse er bevart ved museet.

Banen går 20 m under gatenivået, og under 2. verdenskrig ble de ansett som bombesikre og brukt som lageringssted for verdifulle gjenstander.

Den nye postbanen var planlagt drevet elektrisk, med førerløse, helautomatiske vogner. Strømforsyningen skjedde via en strømskinne som ble plassert meidt i skinnegangen for å kunne utnyte tunnelprofilet best mulig. Driftspenningen var 440 V likestrøm, men inne på stasjonsområdene var den av sikkerhetsmessige årsaker bare 150 V. Kun noen få akkumulatorlokomotiver var beregnet å kjøres bemannet. Disse skulle brukes ved arbeid på linjen, samt til å trekke ut eventuelle havarerte posttog. De kunne lades fra strømskinnen eller fra en ekstern strømkilde.

bullet

Materiell bevart ved Postmuseet i London

bullet

Materiell bevart andre steder

Materiell bevart ved Postmuseet i London

POR 3, akkumulatorlok [Ericsons 1926]

POR 3

POR type 1927

POR type 1927

Drivenhet 93 fra POR 1930.45, frakoplet

Drivenhet 93. Her ses tydelig lopeakselen som godsleddret hviler på, og den framre drivakselen.

Drivenhet 93

Drivenhet 93

Drivenhet 93 settt bakfra med innfestingen for det hengende godsleddet.

POR 1930.824, drivenhet 09 (Det er én drivenhet i hver ende, med hver sitt nummer.)

POR 1930.824, drivenhet 09

POR 1930.824, drivenhet 39

MR 1980.12 (ex POR 1980.512), drivenhet 12

MR 12, drivenhet 12

MR 12, drivenhet 12

MR 1980.12, drivenhet 21

MR 1980.12, drivenhet 21

Materiell bevart andre steder

Foruten det materiellet som er bevart ved selve postmuseet i London, er det også bevart materiell fra London Post Office Railway ved flere andre britiske jernbanemuseer.

POR 1930.809. Her ses tydelig hvordan vognen er konstruert med to drivenheter og et hengende godsledd mellom dem.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

POR 1930.809, drivenhet 91

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Postmuseets turisttog

610 mm sporvidde, akkumulator

I 2013 offentliggjorde British Postal Museum planer om å gjenåpne deler av postbanen som en del av museet. Av sikkerhetshensyn ønskt man ikke å benytte det gamle strømssystemet, og to akkumulatordrevne persontog ble anskaffet. Driften av museumsbanen startet opp høsten 2017, og for første gang var det mulig å reise gjennom deler av de gamle postbanetunnelene. Rundturen tar ca. 15 minutter. Det lønner seg å forhåndsbestille billetter, og billetten gir ett års fri adgang til selve postmuseet som ligger skrått over gaten for nedgangen til Mail Rail på Phoenix Place/Mount Pleasant. NB! Vognen er små¨og trange. En tur med postbanen egner seg ikke for spesielt høyvokste personer. Jeg er 1,87. Det gikk greit.

Museumsbanedriften har vært en ubetinget suksess, og det vurderes å utvide den til nye deler av den gamle banen. Postmuseet arrangerer også vandreturer gjennom flere av de gamle postbanetunnelene.

PM Green Train

PM Green Train

PM Green Train

Begge togene

PM Red Train

PM Red Train

PM Red Train. Bildet viser hvor trangt profilet er.

 

MR = Mail Rail   PM

=

Postal Museum, London

  POR = London Post Office Railway

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023