-eBe-

  

Tsjekkia

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Tsjekkoslovakia var blant Europas store damplokprodusenter i mellomkrigstiden, og tsjekkoslovakiske damplok var kjent for sin høye kvalitet og ble eksportert til flere land. En rekke lok er tatt vare på, mange i kjørbar stand.

ČSD 252.008. Museumslok.

Tsjekkias tekniske nasjonalmuseum, Praha, juli 1998

Elektriske lokomotiver

For å unngå lokskifte på fjerntogene ved overgangen mellom 3 kV likestrøm og 25 kV vekselstrøm har man utviklet et antall lok i tosystemsutgave. For å lette trafikken til Tyskland og Østerrike har man også anskaffet et begrenset antall lok som kan kjøre på 15 kV vekselstrøm. Typenumrene viser lokets strømsystem: type (7)1xx er likestrøms-, (7)2xx vekselstrøms- og (7)3xx flersystemslok. NB! Dette nummersystemet fravikes ved innleide/leasede lok.

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

3-systems, 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

Likestrømslok kan foruten innenlands også brukes på det polske og slovakiske likestrømsnettet.

ČD (ex ČSD) 111.002

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD 111.002

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD 111.002

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD 111.002

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD (ex ČSD) type 121

Praha-Smichov, juli 1998

ČD type 121, utrangert

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČSD 150.013

Dečin, des. 1989 - etter kommunistregimets fall. Legg likevel merke til lokførerens truende pekefinger mot fotografen. Gamle vaner er vonde å vende!

ČSD 150.014

Dečin, des. 1989

ČSD 163.011

Dečin, des. 1989

ČSD 163.011

Dečin, des. 1989

ČD (ex ČSD) 163.022

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD (ex ČSD) 163.068

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD 163.068

Praha-Masarykovo, juli 1998

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

LTEU (ex ZSSK, ex ČSD) 6240.111

Budapest, Ungarn, 23.09.2022

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

2-systemslok for 3 kV likestrøm og 25 kV vekselstrøm kan brukes over hele det tsjekkiske jernbanenett, samt i Slovakia, Polen og Ungarn.

ČD (ex ČSD) type 363, 2-systemsutgave av type 163.

Karlštein, juli 1998

ČD (ex ČSD) 363.056

Karlštein, juli 1998

2-systems, 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

2-systemslok for 15 og 25 kV vekselstrøm åpner for trafikk til Tyskland og Østerrike, samt - med spesielt slepestykke på strømavtakeren - til Sveits.

RJ (innleid fra ELL) 6193.221

Wien, Østerrike, 08.05.2018

3-systems, 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

3-systemslok kan kjøre uhindret av systemskifte både innenlands og til samtlige naboland.

ČD 7380.002

Wien, Østerrike, 07.05.2018

ČD 7380.005

Budapest, Ungarn, 16.09.2022

ČD 7380.016

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

ČD 7380.019

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

4-systemslok kan benyttes på hele det europeiske normalspornettet.

ČD (innleid fra ELL) 9193.290

Hamburg, Tyskland, 20.09.2018

ČD (innleid fra ELL) 9193.293

Berlin, Tyskland, 27.02.2020

Diesellokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

ČD (ex ČSD) type 742

Praha-Smichov, juli 1998

ČD (ex ČSD) 742.302

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD 742.302

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD 742.302

Praha-Masarykovo, juli 1998

ČD 742.302

Praha-Masarykovo, juli 1998

 

ČD = České dráhy   ELL = European Locomotive Leasing GmbH (Østerrike)   RJ = RegioJet a.s.
ČSD = Československé dráhy (Tsjekkoslovakia)   LTEU = LokoTrain s.r.o.   ŽSSK = Železničná spoločnosť Slovensko (Slovakia)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

Germany - Foreign trains / Deutschland - Ausländische Züge / Alemania - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда

bullet

Ungarn - Utenlandske tog

Hungary - Foreign trains / Ungarn - Ausländische Züge / Hungría - Trenes etranjeros / Ве́нгрия - Иностранные поезда

bullet

Østerrike - Utenlandske tog

Austria - Foreign trains / Österreich - Ausländische Züge / Austria - Trenes etranjeros / Австрия - Иностранные поезда

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 02.05.2023