-eBe-

  

Tsjekkia

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

I dette kapitlet er det tatt med alle typer personvogner for loktrukne tog. Mellom- og styrevogner for motorvogntog finnes på siden for motorvogner. Foruten de egentlige personvognene vil det i dette avsnittet også bli tatt med reisegods-, konduktør- og postvogner som brukes i persontog.

ČD (ex ČSD) parkerte personvogner

Praha-Smichov, juli 1998

ČD 1091.002 (Ampz146)

Berling Hbf, Tyskland, 11.03.2013

ČD 1091.008 (Ampz146)

Stralsund, Tyskland, 01.10.2009

RJ 3090.035 (ABmz)

Wien, Østerrike, 08.05.2018

ČD type Bdmtee

Praha-Masarykovo, 13.05.2010

ČD 2191.035 (Bmz241)

Berlin, Tyskland, 11.03.2013

ČD 2191.024 (Bmz245)

Berlin, Tyskland, 11.03.2013

RJ 2073.015 (Bp015)

Wien, Østerrike, 08.05.2018

ČD 8891.008 (WRmz815)

Berlin, Tyskland, 16.03.2015

ČD 8891.009 (WRmz815)

Berlin, Tyskland, 11.03.2013

ČD 8891.010 (WRmz815)

Stralsund, Tyskland, 01.10.2009

ČD 1970.202 (Azc108)

Budapest, Ungarn, 16.09.2022

ČD 2071.063 (Bdpee231)

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

Godsvogner

I dette kapitlet tas med alle typer godsvogner unntatt vogntyper som kun brukes i forbindelse med anlegg og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. Slike vogner vil eventuelt være å finne på siden for anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

ČD (ex ČSD) Daa-k.5356

Praha-Smichov, juli 1998

ČD (ex ČSD) godvogner

Praha-Smichov, juli 1998

MT Sggrss-4576.536

Ljubljana, Slovenia, 13.05.2018

MT Sggrss-4960.447

Ljubljana, Slovenia, 13.05.2018

 

ČD = České dráhy   MT = METRANS Rail s.r.o.   RJ = RegioJet a.s.
ČSD = Československé dráhy                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Slovenia - Utenlandske tog

Slovenia - Foreign trains / Slowenien - Ausländische Züge / Eslovenia - Trenes etranjeros / Слове́ния - Иностранные поезда

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

Germany - Foreign trains / Deutschland - Ausländische Züge / Alemania - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда

bullet

Ungarn - Utenlandske tog

Hungary - Foreign trains / Ungarn - Ausländische Züge / Hungría - Trenes etranjeros / Ве́нгрия - Иностранные поезда

bullet

Østerrike - Utenlandske tog

Austria - Foreign trains / Österreich - Ausländische Züge / Austria - Trenes etranjeros / Австрия - Иностранные поезда

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 02.05.2023