-eBe-

  

Mecklenburgische Bäderbahn Molli

Smalsporbanen mellom Bad Doberan og Kühlungsborn West (900 mm sporvidde) på den tyske østersjøkysten, ikke langt fra Rostock, går tilbake til 1886 da Doberan-Heiligendammer-Eisenbahn (DHE) åpnet strekningen fra Doberan til Heiligendamm, og i 1910 ble banen bygd helt fram til Arendsee, nåværende Kühlungsborn. I 1890 ble banen statsbane og inngikk i Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn (M.F.F.E) som igjen ble en del av Deutsche Reichsbahn (DR) i 1920. I 1995 ble banen skilt ut fra det som da het Deutsche Bahn AG (DB), som eget selskap.1)

"Molli", som banen heter i dagligtale, har alltid spilt en rolle i den lokale kollektivtrafikken. Den er en del av Verkehrsverbund Warnow, samordningsorganet for kollektivtrafikken i Rostock-regionen, og gjennom Bad Doberan sentrum går den som en sporveislinje gjennom gatene, med flere holdeplasser underveis. Også i badebyen Kühlungsborn har "Molli" flere holdeplasser, men går der på egen trasé. I Bad Doberan er endestasjonen samlokalisert med DB. I tillegg er "Molli" en turistattraksjon, spesielt i sommerhalvåret, og banens framtid virker sikker. I senere år er det bygget et nytt, moderne verkstedsanlegg i Bad Doberan. Her vedlikeholdes ikke bare eget materiell, men også materiell fra andre smalsporbaner.

I tilknytning til endestasjonen i Kühlungsborn West finnes det et lite museum med historisk materiell (Molli-Museum). Dette inneholder også et 600 mm-lok med vogner, som ble brukt ved utbygningen av strandanleggene i Kühlungsborn.

bullet

Lokomotiver

bullet

MBB-tog underveis

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Molli-Museum Kühlungsborn

bullet

Fremmedmateriell på MBBs verksted i Bad Doberan

Lokomotiver

Med unntak av dieseldrevne skiftelok i Bad Doberan og Kühlungsborn West skjer driften utelukkende med damplok, og i 2009 fikk man et helt nybygget lok (99.2324). Eksteriørmessig er det likt banens øvrige lok, men teknisk bygger det på helt moderne prinsipper med. bl.a. en langt høyere termisk virkningsgrad enn eldre lok og lavere utslipp av avgasser.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

DHE 2

Bad Doberan, ikke senere enn 1890

DR 99.2321 (ex 99.321) [O&K 1932]

Goethestraße, 1985

DR 99.2321

Goethestraße, 1985

DR 99.2321

Goethestraße, 1985

MBB 99.2321 (ex DB 099.901, ex DR 99.2321)

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2321

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2321

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2321

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2321

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2321

Bad Doberan Severinstraße, 21.08.2012

MBB 99.2321

Bad Doberan Severinstraße, 21.08.2012

MBB 99.2321

Bad Doberan Severinstraße, 21.08.2012

MBB 99.2321

Kühlungsborn West, 21.08.2012

MBB 99.2321

Kühlungsborn West, 21.08.2012

MBB 99.2321

Kühlungsborn West, 21.08.2012

MBB 99.2321

Kühlungsborn West, 21.08.2012

MBB 99.2321

Kühlungsborn West, 21.08.2012

MBB 99.2321

Kühlungsborn West, 21.08.2012

MBB 99.2321

Mellom Steilküste og Heiligendamm, 21.08.2012

DR 99.2322

Bad Doberan Bhf, mai 1989

DR 99.2323

Mellom Bad Doberan Stadmitte og Bad Doberan Bhf., mai 1989

MBB 99.2323 (ex DB 099.903, ex DR 99.2323, ex DR 99.323) [O&K 1932]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2323

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2323

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 99.2323

Heiligendamm, 21.08.2012

MBB 99.2323

Heiligendamm, 21.08.2012

MBB 99.2323

Heiligendamm, 21.08.2012

MBB 99.2324 [Meiningen 2009]

Bad Doberan, 21.08.2012

MBB 99.2324

Bad Doberan, 21.08.2012

MBB 99.2324

Bad Doberan, 21.08.2012

DR 99.232 (99.2332, ex SDAG Wismut) [LKM Babelsberg 1951]

Molli-Museum, Kühlungsborn West, 21.08.2012

Diesellokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

MBB 199.016 (ex BKK 8) [LKM Babelsberg 1961]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 199.016

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 199.016 og 99.2321

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 199.016 med KB.990-317 og en ikke-identifisert KB

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB-tog underveis

En reise med MBB går fra en sporveisaktig trasé gjennom tett trafikkerte bygater i Bad Doberan til et praktfullt kystlandskap langs den tyske østersjøkysten, en opplevelse også for den som ikke primært er jernbaneinteressert.

Avgangsklart tog

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

Tog mot Bad Doberan

Mellom Kühlungsborn West og Kühlungsborn Ost, 21.08.2012

Mellom Kühlungsborn West og Kühlungsborn Ost, 21.08.2012

På vei inn til Heiligendamm, 21.08.2012

Bad Doberan Goethestraße, 21.08.2012

Bad Doberan Goethestraße/Mollistraße, 21.08.2012

Bad Doberan Goethestraße/Mollistraße, 21.08.2012

Bad Doberan Mollistraße, 21.08.2012

Bad Doberan Mollistraße, 21.08.2012

Bad Doberan Mollistraße/Stadmitte, 21.08.2012

Bad Doberan Stadtmitte, 21.08.2012

Mellom Bad Doberan Stadmitte og Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

DHE 3

Bad Doberan, ikke senere enn 1890

MBB (ex DR) KB.990-309 [Wismar 1926]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB (ex DR) KB.990-311 [1926]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB (ex DR) KB.990-312 [1928]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB KB.990-312

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB (ex DR) KD.996-002 [Wismar 1933]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB (ex DR) KD.996-004 [Wismar 1933]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB KD.996-006 [Meiningen 2008] - ramme og understell fra eldre SSw-vogn (ex DR, ex MFFE) [Altenburg 1989]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

Godsvogner

Godstrafikken på ble avviklet utelukkende med smalsporete godsvogner. Etter hvert som kravet til effektivitet økte, ble ulempene med sporbruddet stadig tydeligere, og det ble vurdert løsninger for å frakte normalsporete godsvogner direkte til mottakere langs det smalsporete nettet uten omlasting. Man fant det imidlertid uforsvarlig å frakte normalsporete godsvogner på overføringsvogner gjennom tett trafikkerte bygater i Bad Doberan, og godstrafikken på banen ble nedlagt i 1969. Noen få godsvogner er beholdt som museumsvogner eller til internt bruk.

DR GGw.Schwerin-123 (98-02-04) [Wismar 1931]

Molli-Museum, Kühlungsborn West, 21.08.2012

DR OOw.98-03-02 [HaWa 1922]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

DR OOw.98-03-12 [Wismar 1915]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

DR Rf4.97-05-47 [LHB 1943 eller 1944, oppr. 750 mm], opplastet med rammer fra andre tilsvarende vogner, deriblant HSB 99-50-82.

Uvisst hva denne vognen har vært brukt til, og hva de øvrige er tiltenkt. Antakelig er de utrangert.

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB 23-026 (ex VEB Braunkohlenkombinat) [Sarajevo 1961]

Kühlungsborn Ost, 21.08.2012

MBB 23-026

Kühlungsborn Ost, 21.08.2012

MBB 23-077 (ex VEB Braunkohlenkombinat) [Sarajevo 1968]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB (ex VEB Braunkohlenkombinat Bitterfeld) SSw.98-04-01 [Altenburg 1987]

Kühlungsborn West, 21.08.2012

MBB (ex VEB Braunkohlenkombinat Bitterfeld) SSw.98-04-02 [Altenburg 1989]

Bad Doberan, 21.08.2012

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer, både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kategorier:

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell. MBBs lastetraktorer er små og kan antakelig bare trekke lette tilhengere. Førerhuset har kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann.

DR SKL24.Ro-213 "Gerdi" [Gleisbaumechanik in Brandenburg-Kirchmöser 1975(?)]

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

DR SKL24.Ro-213 - ser vel egentlig helst utrangert ut.

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for måling av sporkvalitet/feilsøking, for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget avsnitt ovenfor.

MBB 23-026 (ex BKK) [Sarajevo 1961]. Pukkvogn for utkjøring av ballast.

Kühlungsborn Ost, 21.08.2012

MBB 23-026

Kühlungsborn Ost, 21.08.2012

MBB 23-077 (ex BKK) [Sarajevo 1968]. Pukkvogn for utkjøring av ballast.

Bad Doberan Bhf., 21.08.2012

MBB (ex BKK) SSw.98-04-02 [Altenburg 1989]. Skinneutleggingsvogn.

Bad Doberan, 21.08.2012

Molli-Museum Kühlungsborn

På stasjonen Kühlungsborn West, banens vestlige endestasjon, finnes det et interessant, lite museum som viser en del av banens historie. Inne i stasjonsbygningen er det utstilt en rekke historiske gjenstander og bilder som gir et inntrykk av livet på og langs Molli gjennom mer enn 100 år. Ute er det stilt opp et damplok og et lite antall godsvogner, samt et 600 mm anleggstog fra utbyggingen av strandanleggene in Kühlungsborn. Det utstilte damploket har en spesielt interessant historie da deet tidligere tilhørte urangruveselskapet SDAG Wismut i Erzgebirge i Sachsen.

Driftsmateriell fra Molli

Damplokomotiver

DR 99.332 (99.2332, ex SDAG) [LKM 1951]

21.08.2012

DR 99.332

21.08.2012

DR 99.332

21.08.2012

Godsvogner

DR GGw.98-01-53 og 98-02-10. Vognene mangler understell og brukes som lager.

21.08.2012

DR GGw.Schwerin-123 (98-02-04) [Wismar 1931]

21.08.2012

DR OOw.98-02-55 [Wismar 1911]

21.08.2012

600 mm anleggsmateriell

Kühlungsborn er et særdeles populært badested, og  på 1960- og 1970-tallet ble det bygd ut store strand- og badeanlegg for ferieturister fra både inn- og utland. Spesielt overfor de skandinaviske landene prøvde DDR-myndighetene å markedsføre seg som et attraktivt ferieland, og varetilbudet i forretningene var langt bedre enn ellers i DDR. Det sier seg selv at de innenlandske ferierende var underlagt streng politisk kontroll, både pga. muligheten for omgang med utlendinger og pga. faren for flukt sjøveien. Ved utbyggingen av strand- og badeanleggene ble det benyttet anleggsbaner, enkle baner med 600 mm sporvidde og flyttbare spor i seksjoner, bygd opp på samme måte som modelljernbanespor - med andre ord klassiske feltbaner. Materiellet var også typisk feltbanemateriell.

Dieselmekaniske lokomotiver

Anleggstog (600 mm sporvidde) [LKM?]

21.08.2012

Anleggstog

21.08.2012

Godsvogner

Godsvognene som ble brukt på anleggsbanen var av samme typer som ble brukt på feltbanene under både første og andre verdenskrig.

Vagger til sandransport og flatvogn (ammunisjonsvogn!) til transport av stein og andre byggematerialer.

21.08.2012

Fremmedmateriell på MBBs verksted i Bad Doberan

MBBs verksted i Bad Doberan utfører oppdrag også for andre smalsporbaner enn MBB selv, også på materielltyper som ikke trafikkerer MBB. Materiell med annen sporvidde enn MBBs egen monteres på rulleskamler for rangering inn og ut i verkstedet.

HSB 187.015 til reparasjon for kassoreriskade (kollisjon?)

21.08.2012

HSB 187.015

21.08.2012

HSB 187.015

21.08.2012

HSB 187.015 - montert på rulleskamler. HSBs sporvidde er 1.000 mm.

21.08.2012

 

BKK = VEB Braunkohlenkombinat   DR = Deutsche Reichsbahn   MFFE = Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn
DB = Deutsche Bahn AG   HSB = Harzer Schmalspurbahnen   SDAG = Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut
DHE = Doberan-Heiligendammer-Eisenbahn   MBB = Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH        

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Jernbaner i DDR

Railways in The German Democratic Republic / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

1) Opphavet til banens tilnavn skal skrive seg fra åpningsdagen i 1886. En liten jente var blant tilskuerne, og hun hadde med seg en hundevalp. Valpen het Molli. Idet toget kommer kjørende, løper valpen ut i sporet rett foran toget. Jenta roper i panikk: "Molli! Komm!" - og hunden bråsnur tilbake i siste øyeblikk. Navnet fenget og er blitt hengende ved banen siden.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.05.2021