-eBe-

  

Nürnberg

Museums- og veterantrikker

Foreningen Freunde der Nürnberg-Fürther Straßenbahn står for restaurering og bevaring av et stort antall historiske sporvogner fra Nürnberg. De har sin base i Das historische Straßenbahndepot St. Peter, litt i utkanten av sentrum (omtrent 20 min. å gå fra Nürnberg Hbf.). De bevarte vognene er i svært god stand, de aller fleste kjørbare, og de blir stadig benytter til veteran- og charterkjøringer på byens sporveisnett, med oppmuntrende velvilje fra VAG.

bullet

Veteraner i trafikken

bullet

Historische Straßenbahndepot St. Peter

Veteraner i trafikken

Sannsynligheten for å treffe på historiske sporvogner ute i trafikken er stor i Nürnberg, og slett ikke bare i den mest typiske turistsesongen. Charterturer med veterantrikk er et populært tiltak blant mange av byens bedrifter og foreninger, og VAG oppmuntrer aktivt til slik kjøring. Er man i Nürnberg med en gruppe på mellom 20 og 50 personer, kan man selv chartre en rundtur i byen - med servering.

NFS Tw.867 [MAN / SSW 1929] + Bw.1116

Tw.867 bombeskadet under 2. verdenskrig, gjenoppbygd 1952. Utrangert 1969, brukt som arbeidsvogn til 1979. Museumsvogn 1979, restaurert til 1979-stand.

Bahnhofstraße, 06.10.2012

VAG T4.250

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG T4.250

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG T4.250

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG T4.250

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG T4.250 + B4.1556

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG B4.1556

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG B4.1556

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG B4.1556

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG B4.1556

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG T4.250 + B4.1556

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG T4.250

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305, interiør

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305, interiørdetalj

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305, førerplass

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer / Dennerstraße, 15.11.2018

Das historische Straßenbahndepot St. Peter

Sporveismuseet Das historische Straßenbahndepot St. Peter befinner seg i Schloßstraße 1, ikke langt fra Nürnberg sentrum. I ordinær åpningstid kjøres det timesrute med historisk sporvogn fra holdeplassen ved Hauptbahnhof til museet. Ellers stopper også linje 6 skrått over gaten. Dessverre er museets åpningstider begrenset til første lørdag og søndag i måneden, men med litt flaks kan man få tips om tider for charterkjørings ved å henvende seg til VAGs kundesenter i undergangen ved Hauptbahnhof t-banestasjon. Møter man da opp til riktig tid, slik jeg gjorde, er sjansen stor for at man får komme inn og ta en titt på den velholdte vognparken. Den er absolutt verd et besøk. På ordinære åpningsdager kan man også innta et godt måltid i museets "spisevogn", en tilhenger fra mellomkrigstiden, ominnredet som kafé.

Dessverre finnes det ikke utvidelsesmuligheter i Schloßstraße, og allerede nå har museet problemer med å kunne huse alt sitt materiell der. Innen kort tid vil behovet for nye lokaler derfor bli påtrengende.

Samtlige bilder er tatt 16.11.2018.

bullet

Hestesporvogner

bullet

Elektriske sporvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Hestesporvogner

I 1881 ble de åpnet en hestesporvei med flere linjer i Nürnberg. Da hadde det allerede foreligget planer i over 15 år, men krigene på 1860- og 1870-tallet hadde forhindret byggingen. Allerede i åpningsåret nådde sporveien fram til nabobyen Fürth, en strekning som tilsvarte Tysklands første jernbanestrekning fra 1835, en usedvanlig lang distanse for en hestetrukket linje. Etter elektrifiseringen fikk mange av hestesporvognene en ny karriere som tilhengere de de første motorvognene.

NFS 11 [MAN 1881]. Ombygd 1896 til tilhenger, utrangert 1903. Museumsvogn siden 1909, restaurert til originalstand 2013.

NFS 11

NFS 75 - åpen sommervogn [MAN 1888]. Ombygd til tilhenger og utrangert i 1923. Museumsvogn siden 1935, restaurert til originalstand i 1970/-71.

           

Elektriske sporvogner

I 1894 vedtok man å begynne elektrifisering av Nürnberg-Fürther Straßenbahn. En prøvestrekning ble åpnet to år senere, og driften av denne var så overbevisende at resten av nettet ble elektrifisert innen kort tid. Strømsystemet som ble valgt, var 600 V likestrøm i kontaktledning, et system som er beholdt helt til man i senere år har begynt å heve spenningen til 750 V etter hvert som transformatorer skiftes ut, eller nye strekninger bygges.

bullet

Motorvogner

bullet

Tilhengere

Motorvogner

De første elektriske motorvognene skilte seg lite fra sine hestetrukne forgjengere i størrelse og utseende. Allerede tidlig på 1900-tallet endret imidlertid dette seg, og utviklingen gikk raskt i retning av større og raskere vogner. På 1960-tallet kom de første leddsporvognene. I stor grad kunne man da unngå kjøring med tilhengere. Likevel ble tilhengere av type B4 fortsatt ofte brukt til den første generasjonen leddsporvogner, fordi veksten i passasjertall nødvendiggjorde økt kapasitet, særlig i rushtidene. Dette var teknisk ikke noe problem da leddsporvognene type GT6 teknisk var lik motorvogntype T4 som tilhengerne var bygget til.

NFS Tw.3 [Herbrand / AEG 1896]. Utrangert 1924, museumsvogn siden 1924, restaurert til originalstand med original elutrustning 2015.

NFS Tw.3

NFS Tw.3

NFS Tw.204 [MAN / SSW 1904]. Utrangert og ombygd til slipevogn 1937. Utrangert igjen 1974, museumsvogn siden 1985. Rest. til originalstand 2001-2003.

NFS Tw.204

NFS Tw.204

NFS Tw.144 [MAN / SSW 1909]. Utrangert 1941 og overført til Kraków i Polen, utrangert der 1983. Restaurert av MPK 1984.

NFS Tw.641 [MAN / SSW 1913]. Utrangert og ombygd til arbeidsvogn 1966, museumsvogn siden 1985. Restaurert til representativ stand 2001.

NFS Tw.641

NFS Tw.641

NFS Tw.877 [MAN / SSW 1935]. Utrangert 176, brukt som arbeidsvogn til 1980. Museumsvogn siden 1980, restaurert til 1976-stand 2015.

NFS Tw.910 [DÜWAG / SSW 1940]. Utrangert 1976, brukt som arbeidsvogn til 1978. Museumsvogn siden 1978, restaurert til 1976-stand.

NFS Tw.910

NFS Tw.111 [MAN / SSW 1953]. Utrangert 1981, museumsvogn siden 1983. Restaurert til 1981-stand.

NFS Tw.111, interiør

NFS Tw.111, førerplass

NFS Tw.111

VAG T4.250 [MAN / SSW 1960]. Utrangert 1996 og overført til museet. Bevart i 1996-stand.

VAG T4.250

VAG T4.250 + B.1556 - klar til chartertur.

VAG GT6.305 [MAN / SSW 1962]. Trangert og overført til museet 2004. Bevart i 2004-stand.

Avventer charterkjøring senere på dagen.

                       

Tilhengere

Allerede de første elektriske sporvognene var kraftige nok til å kunne trekke lette tilhengere. Den første tiden brukte man ombygde hestesporvogner, men allerede rundt 1. verdenskrig begynte man å bygge dedikerte tilhengere som i kapasitet, design og innredning tilsvarte de nyere motorvogntypene. Da de første leddsporvognene kom på 1960-tallet, mente man å kunne kutte ut tilhengerdriften, både av trafikksikkerhetsgrunner og for å spare betjening. Likevel ble tilhengere av type B4 fortsatt ofte brukt til den første generasjonen leddsporvogner, type GT6, fordi veksten i passasjertall nødvendiggjorde økt kapasitet, særlig i rushtidene.

NFS Bw.336 [MAN / SSW 1906]. Utrangert og ombygd til sandtransportvogn 1958, brukt til 1985.

Musumsvogn siden 2011. Restaurert og gjenoppbygd til tilnærmet originalstand av MPK 2010-2012. Eneste gjenværende tilhenger fra før 1. verdenskrig!

NFS Bw.1116 [MAN / SSW 1926]. Utrangert 1966, arbeidsvogn til 1981. Museumsvogn siden 1981, restaurert til 1966-stand.

NFS Bw.1116

NFS Bw.1252 [MAN / SSW 1951]. Utrangert antakelig på 1970-tallet. Museumsvogn siden ca. 1980. Bevart som ved utrangering.

NFS Bw.1252

NFS Bw.1278 [MAN / SSW 1951]. Utrangert antakelig på 1970-tallet. Museumsvogn siden ca. 1980. Bevart som ved utrangering.

NFS Bw.1278

NFS Bw.1278, interiør

VAG B4.1556 [MAN / SSW 1960] + T4.250.

B4.1556 utrangert og overført til museet 1996. Bevart i 1996-stand. Type B4 ble brukt til motorvogntypene T4 og GT6.

           

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Bortsett fra noen få spesialbygde enheter har sporveiens anleggs- og vedlikeholdsmateriell tradisjonelt bestått av utrangerte sporvogner som på denne måten har fått forlenget sin levetid, ofte i sterkt ombygd stand. Flere enheter er blitt bevart og har kunnet restaureres tilbake til opprinnelig stand fordi de fortsatte å eksistere etter utrangering. I nyere tid brukes i stedet spesialbygd materiell.

NFS A.1 [VIW Pankow / SSW 1914], spesialvogn for rensing av sporveisskinner.

A.1 ble bygget som skinnerensevogn. Utseende og elektrisk utrustning (motorer og kjørekontroller) er identisk med samtidige sporvogner.

NFS A.1. Sidepanelet er tatt vekk for å vise det for sin tid avanserte maskineriet for rengjøring av skinnegangen.

NFS A.1

NFS A.86 (ex Tw.810) [MAN / SSW 1926, ombyggingsår ikke kjent].

Vil etter alt å dømme bli bevart som arbeidsvogn da motorvogntypen allerede er representert i samlingen.

NFS A.271 [Robel 1920], spesialvogn for bøying av skinner som skal legges i kurver.

Utrangert 2007. Museumsvogn siden 2011. I originalstand, men ikke restaurert.

VAG A.324 [1978], spesialvogn for strøing på vinterføre.

VAG A.324

 

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 11.09.2021