-eBe-

  

Bahnpark Augsburg

Et alleuropeisk jernbanemuseum

Bahnpark Augsburg tar mål av seg å være et alleuropeisk jernbanemuseum der alle Europas jernbaneland med tiden skal være representert. Også et norsk Di3-lok er tiltenkt plass her, dog ikke i norsk utseende, men slik det gikk i Kosovo etter at det var faset ut i Norge. Det gikk forlydender om at det skulle være ankommet på vårparten 2022, men det har vist seg at transporten fra Kosovo har støtt på enn så lenge uoverstigelige byråkratiske hinder. Hvordan det går til slutt, gjenstår ennå på slutten av 2023 å se.

De utenlandske lokene på museet omtales som Botschafter-Loks, ambassadørlok, og mange av dem har sin spesielle historie, enten teknisk eller historisk. Foruten ambassadørlokene inneholder museet også en rekke tyske lok og motorvogner - samt noen få vogner - flere av dem historisk svært interessante. Flere enheter er også i kjørbar stand og blir brukt til veterantogkjøring.

I tillegg til den store og mangfoldige samlingen av materiell fra ulike land huser Bahnpark Augssburg også det som markedsføres som regionens største modelljernbaneanlegg. Det er vel mulig at det også er Tysklands største i sin skala. Mottoet for anlegget er at her skal det være gøy å kjøre modelltog, og folk som er veldig opptatt av at alt skal være så skalakorrekt som mulig, vil antakelig få noe bortomot nervesammenbrudd her. Men verd et besøk? Ubetinget - for både store og små barn! Et tips til slutt: Beregn god tid! Dette er ikke et museum du feier gjennom på en time eller to. Her går fort hele formiddagen - og gjerne ettermiddagen med.

Samtlige bilder er tatt 11.09.2022. Alt materiell på denne siden er normalsporet (1435 mm sporvidde), med mindre annet er spesielt anmerket.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Modellbahn im Bahnpark - museets modelljernbaneanlegg

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Feltbanespor (600 mm)

Normalspor (1435 mm)

BBÖ (ex SBG) 17c.415 [WrN 1897]

Loket har som museumslok fått navnet "Sissi" etter keiserinne Elisabeth som var en pådriver for utbyggingen av jernbanen fra Wien over Semmeringpasset til Adriaterkysten. Denne banen er i dag oppført på UNESCOs verdensarvliste.

BBÖ 17c.415

Loket symboliserer på museet Habsburgmonarkiets mangefolkstat som strakte seg fra Lviv (Ukraina) i øst til Milano (Italia) i vest og fra Wrosclaw (Polen) i nord og til Dubrovnik (Bosnia-Herzegovina) i sør.

BBÖ 17c.415

Da loket kom til Augsburg, var det demontert i sine enkelte faktorer som følge av en avbrutt hovedrevisjon. Det er gjenoppbygget av museet.

SJ B.1135 [Motala 1912]

Loket er den eneste representanten for Skandinavias jernbaner.

SJ B.1135

SNCF 5-231K.22 (ex PLM 231C.22, ex 6222) [Loire 1916]

En av Frankrikes mest tallrike - og i manges øyne vakreste - loktyper.

SNCF 231K.22

KPEV P8.PSN-2455 [LHW 1919]

SŽ (ex JŽ) 06.013 (ex DR 39.412, ex JDŽ 06.013) [Borsig 1930]

Permanent utlåndt fra Slovenias jernbanemuseum i Ljubljana, representerer jernbanene i hele det tidligere Jugoslavia.

SŽ 06.013

DR 03.295 [Borsig 1937 - reko Meiningen 1959 eller 1966]

Den spesielle matevannsforvarmeren over røykskapet røper at dette er et s.k. rekolok fra DDR. Kjele og drivverk er grunnleggende rekonstruert, men ramme og førerhytte er original.

DR 03.295

DR 03.295

Den røde trekanten har teksten "Lok in persönlicher Pflege" - "Lok i personlig pleie". I DDR fikk ofte et lokmannskap overdradd et totalansvar for "sitt" lok, inkludert ansvar for vedlikehold, reparasjoner og revisjon. Slike lok var som oftest i bedre stand enn andre, da lokmannskapet satte sin ære i å holde "sitt" lok i topp stand til enhver tid.

DB (ex DR) 64.446 [Krauss 1938]

Loket er utlånt på ubestemt tid fra DB Museum Nürnberg

Feltbanespor (600 mm)

Feltbanespor betyr ikke nødvendigvis militærbaner. Begrepet er et samlebegrep for mer eller mindre (oftest mindre) permanente baner i forbindelse med bygg og anlegg, gruvevirksomhet, industri m.m. Under oppryddingen etter 2. verdenskrig ble det anlagt et stort antal feltbaner for borttransport av ruinrester fra utbombete bygninger i de tyske byene. Skinnegangen har ofte bestått av ferdige seksjoner som ble lagt ut omtrent som modelljernbanespor.

Riebel feltbanelok [Krauss 1920]

Elektriske lokomotiver

bullet

Vekselstrøm, 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

Akkumulator

Vekselstrøm, 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

Tyskland har i alle år ligget helt i teten av utviklingen av elektriske lok og motorvogner. Etter en del innledende forsøk med både 3-faset vekselstrøm og likestrøm valgte man å elektrifisere det nasjonale jernbanenettet med 15 kV lavfrekvent, 1-faset vekselstrøm, samme system som også benyttes i Norge. Samme system ble også tatt i bruk i Sveits og Østerrike.

SBB Ae 4/7.10949 [SLM 1931 - utrangert 1996]

Restaurert til kjørbar stand av foreningen Mikado1244

SBB Ae 4/7.10949

SBB Ae 4/7.10949

DB E44.1170 (ex DB, ex DR E44W.170)

Type E44 var det første, moderne tyske ellok med boggier og enkeltakseldrift uten løpeaksler.

DB E44.1170

Det 4-sifrete løpenummeret - og den opprinnelige W-en forteller at loket er utstyrt med motstandsbremse.

DB (ex DR) E63.05 [Krauss 1935 - utrangert 1978 som siste av sin type]

Loket er utlånt på ubestemt tid fra DB Museum Nürnberg.

DB E63.05

DB E63.05

DB E63.05

DB E63.05, førehusinteriør, førerstand 1

DB E63.05, førehusinteriør, førerstand 2

DB E63.05

DR E18.08 [1935 - utrangert 1998, restaurert til leveransestand. Kjørbar]

Type E18 var forbilde for NSBs type El8.

DR E18.08

Type E18 vant en rekke priser på verdensutstillingen i Paris i 1937, for design, for tekniske løsninger og for førerplassmiljø.

ÖBB 1141.003 [SGP 1955 - utrangert 2003]

ÖBB 1110.529 [SGP 1960]

ÖBB 1110.529

DB 120.003 [Krupp / BBC 1979]

Denne loktypen lå til grunn for utviklingen av NSBs type El17.

Vekselstrøm, 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

CFL BB.3602 [SFAC 1954]

Loket bærer reklame for Radio Luxembourg, etterkrigstidens mest populære musikkstasjon for europeisk ungdom til langt opp på 1980-tallet.

CFL BB.3602

BB.3602 var siste lok av sin type i drift hos CFL.

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

DB 184.112 (ex E410.012) [Krupp / BBC 1965]

Loket tilhører Deutsches Technikmuseum i Berlin og ble fotografert der i 1993.

DB 184.112

DBs type 184 ble kalt "Europaloket" og var det første som kunne kjøre under alle strømsystemene på det europeiske normalspornettet.

Likestrøm 1,5 kV (kontaktledning)

NS 1211 [Werkspoor 1951]

Dette loket var i sin driftstid reservert for dronning Beatrix' hofftog. Loket er utlånt på ubestemt tid fra det nederlandske jernbanemuseet i Utrecht.

NS 1211

SNCF 406503 (CC.6503) "Bourges" [Alsthom 1969]

Loket symboliserer etterkrigstidens fransk-tyske vennskap og bærer byvåpenet til Augsburgs franske vennskapsby Bourges.

SNCF 406503

Likestrøm 3 kV (kontaktledning)

FS E636.147 [Breda 1955 - utrangert 2002]

Type E636 var en av Italias mest ikoniske og tallrike loktyper gjennom mer enn 60 år, fra slutten av 1930-tallet til begynnelsen av 2000-tallet.

Akkumulator

Akkumulatorlok ble lenge regnet for knapt å ha noen framtid ut over lett skiftetjeneste i miljøer der man ønsket å unngå forurensing fra damp- eller dieseldrevne skiftelok. I Tyskland fantes det lenge knapt elektriske akkumulatorlok til annet bruk enn å trekke/skyve lok ut av/inn i lokstaller.

DB Sz.125

DB Sz.125

DB Sz.125

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

BB (ex DB) 3323.796 (ex DB, ex DR Köf 6580)

BPA (ex DB, ex DR) Köf.6311

BPA Köf.6311

PSO 2 [Krupp 1957]

PSO 2

DB V60.860

Motorvogner

Elektriske motorvogner

Vekselstrøm, 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

DB 491.001 (ex DB, ex DR ET91.01, ex DR elT.1998) [Fuchs / AEG 1935 - utrangert 1995]

Utrangert etter kollisjon, restaurert som utstillingsobjekt. Det er teknisk mulig å sette den i kjørbar stand, men kostnaden er for høy til at det lar seg gjøre.

DB 491.001, kupéinteriør

Luksus anno 1930-tallet.

DB 491.001, førerplass med fri utsikt for passasjerene.

Typen var konstruert utelukkende for charterkjøring. Kun to stk. ble bygget. Den andre gikk tapt under 2. verdenskrig.

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

BST beredskapsvogn, ombygd 3-akslet DB personvogn fra 1950-tallet, basert på eldre DR understell. Uviss framtid.

Blue Star Train var et type 601-tog ominnredet som luksusrestaurant, inngikk i museets tidligere Dampflok Dinner-konsept. Etter nedleggelsen av dette konseptet ble toget fjernet fra museet, og det er ikke kejnt hvor det befinner seg nå.

Godsvogner

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Feltbanespor (600 mm)

Normalspor (1435 mm)

ÖBB (ex DR) 1391.565 [Gkklms)

Vognen inneholder en minneutstilling viet det mørkeste kaptittel i europeiske, og i særdeleshet tyske/østerrikse jernbaners historie, transportene av jøder, sigøynere og andre til nazi-regimets dødsleire.

ÖBB 1535.032 (Gbkks-vx), spesialinnredet for sykkeltransport

Vognens framtid er uviss

DGM (ex ukjent) 1200.248 [Gbs1510], innredet som verkstedsvogn

BPA (ex ukjent) 7202.013

ATTR 7829.754

ERSA 7841.691 [Zacns]

 

Feltbanespor (600 mm)

Vagger [1904]

Denne vogntypen har vært brukt i ulike slags gruve- og anleggsvirksomhet til å frakte malm, kull, steinmasseer e.l. De ble mye brukt på provisoriske baner under ruinoppryddingen etter 2. verdenskrig.

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

DB 9933.001, målevogn for skinnegang og kontaktledning.

Vognen er en ombygd lokaltogstyrevogn fra 1960/-70-tallet. Typen kaltes "Silberling" fordi de gikk i ulakkert, rustfritt stål.

DB 9933.001

Pantografen ble påmontert ved ombyggingen til målevogn.

DB rulleskamler

Rulleskamler brukes til transport i lav hastighet av jernbanemateriell som ikke kan kjøre på egne hjul.

 

ATRR = ATIR-Rail - Frankrike   DGM = Dampflok-Gesellschaft München e.V. - Tyskland   NSB = Norges Statsbaner - Norge
BB = BayernBahn GmbH - Tyskland   DR = Deutsche Reichsbahn - Tyskland   PSO = Papierfabriek Scheufelen GmbH & Co. KG - Tyskland
BBÖ = Bundesbahnen Österreich - Østerrike   ERSA = Ermewa SA - Frankrike  

Riebel

= Xaver Riebel Holding GmbH & Co. KG - Tyskland
BPA = Bahnpark Augsburg - Tyskland   FS = Ferrovia dello Stato - Italia  

SBG

= Die k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft - Østerrike
BST = Blue Star Train - Tyskland   JDŽ = Jugoslovenske Državne Železnice - Jugoslavia   SJ = Statens järnvägar - Sverige
CFL = Societé Nationale des Chemins de Fer Luxemburgois - Luxemburg   = Jugoslovenske Železnice - Jugoslavia   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français - Frankrike
DB = Før 1994: Deutsche Bundesbahn - Tyskland  

KPEV

=

Königliche Preußische Eisenbahnvervaltung

- Tyskland   = Slovenske Železnice, d. o. o. - Slovenia
F.o.m 1994: Deutsche Bahn AG   NS = Nederlandse Spoorwegen - Nederland   ÖBB = Österreichische Bundesbahnen - Østerrike

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Deutsches Technikmuseum, Berlin

The German Technical Museum, Berlin / El Museo Technico, Berlin / Германский технический музей, Берлин

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 143 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 06.12.2023