Tyskland

Diverse museums- og veterantog

Utenom de større museene og veteranbanene finnes det en rekke mindre samlinger og enkeltstående museumsobjekter rundt om i Tyskland. En del materiell brukes også til kjøring på det nasjonale jernbanenettet.

bullet

Heringsdorf, Usedom

bullet

Leipzig Hbf.

bullet

Lichtenberg, Berlin

bullet

Lubmin / Greifswald

bullet

Peenemünde, Usedom

bullet

Natur-Park Südgelände, Schöneberg, Berlin

bullet

Oldenburg Stadthafen

bullet

Vienenburg

bullet

Wiesenttalbahn

bullet

Andre steder i Tyskland

Heringsdorf, Usedom

I tilknytning til Heringsdorf stasjon er det opprettet er lite jernbanemuseum som er ment å vise litt av øyas jernbanehistorie. Bildene er tatt 15.06.2010.

DR ASF.157 (lite batterilok for å rangere lok inn og ut i lokstaller med svingskive eller travers)

DR ASF.157

KPEV C3.1254

KPEV C3.1254

KPEV C3.1254

DR 9326428

DR 9326428

DR 9450323

DR 9540322

DR 9927511 (personvogn ombygd til verkstedsvogn)

DR 9927511

Leipzig Hbf.

Spor 24 på Leipzig Hauptbahnhof benyttes som museumsspor. De utstilte objektene er i førsteklasses stand. Bildene er tatt 13.06.2010.

DR 52,5448, DDR "Umbaulok", samme kjeletype som de såkalte Reko-lokene, men ellers i originalutførelse.

DR 52,5448

DR VT137.225b [1936]

Lichtenberg, Berlin

Lichtenberg stasjon i Berlin har i en årrekke vært base for restaureringen av de gjenværende settene av DDRs prestisjetog type 175 (opprinnelig type VT18.16, nå registrert som DB type 675). Klikk her for å se bilder av typen i drift i DDR! Lengre nede på denne siden finnes det også bilder av typen som veterantog ulike steder i Tyskland. Typen er antakelig Tysklands - og en av verdens - mest elegante motorvogntype.

DR 175.015

22.06.2015

DR 175.015

22.06.2015

DR 175.016 (den andre motorvognen i samme sett som nr. 015)

22.06.2015

DR 175.016

22.06.2015

DR 675.019 (ex 175.019 - For driftsbilder av dette settet se "Tyskland - Jernbaner i DDR"!)

14.08.1993

DR VT18.16.10 (175/675.019) restaurert tilbake til originalstand og med original typebetegnelse og nummer.

13.04.1995

Lubmin / Greifswald

Kleinbahn Greifswald - Wolgast var en smalsporet bane langs kysten fra Greifswald til Wolgast. Linjen gikk via Lubmin der stasjonsbygningen fremdeles eksisterer, og man har stilt opp to vogner fra banen. Der endestasjonen i Greifswald lå, like ved havnen, har man stilt opp en ikke helt troverdig replika av en godsvogn.

KGW 5

Lubmin, 22.08.2012

KGW 5

Lubmin, 22.08.2012

KGW 113

Lubmin, 22.08.2012

KGW 113

Lubmin, 22.08.2012

Replika av godsvogn

Greifswald havn, 30.09.2009

Peenemünde, Usedom

Den gamle rakettforskningsstasjonen fra 2. verdenskrig, der kryssermissilet V1 og rakettvåpenet V2 ble utviklet, er det bygget opp et museum for å minnes det som skjedde er under krigen. Blant de utstilte objektene finnes det også et togsett som i sin tid fraktet de ansatte til og fra arbeidsstedet. Motorvognen ble ombygget fra akkumulator- til kontaktledningsdrift (15 kV vekselstrøm) av DB etter krigen. Bildene er tatt 21.09.2011.

DB 426.002 (ex OKW Trw/Bw 02)

DB 426.002

DB 426.002 (motorvogn) og 826.602 (styrevogn)

DB 826.602 og 426.002

DB 826.602

DB 826.602

Natur-Park Schöneberger Südgelände, Berlin

Natur-Park Schöneberger Südgelände ligger, som navnet tilsier, i bydelen Schöneberg i Berlin. Jernbanemessig fikk området tidlig tilknytning til rangérstasjonen Tempelhof og Anhalter Bahnhof, med bl.a. en stor lokstall m.m. På 1930-tallet var planlagt en stor rengérstasjon her for å samle all godstrafikken i Berlin-området. I tilknytning til dette skulle det også bygges et enormt boområde for alle som arbeidet i tilknytning til rangérstasjonen og dens tilknyttede installasjoner. 2. verddet enskrig og det tyske nederlaget satte en effektiv stopp for alle slike planer, og området ble liggende brakt og tatt i bruk til kolonihager, et helt nødvendig matauktiltak i den første etterkrigstiden. Det utviklet seg med tiden et helt unikt dyre- og planteliv i området, og da det på ny dukket opp planer på 1970-tallet om en sentral rangérstasjon for godstrafikken i daværende Vest-Berlin, møtte disse en massiv motstand fra en allianse av hagekolonister og naturvernere. Dette medførte at planleggingsprosessen trakk ut, og til slutt ga DR/DB opp og overlot mesteparten av området til delstatsmyndighetene i Berlin. Noe av området var da llerede blitt brukt til den nye knutepunktstasjonen Südkreuz, annet til å bygge en motorvei, atter annet til boligbygging. Men den antatt mest verdifulle delen forble intakt og ble i 1999 erklært som natur- og landskapsvernområde. Deler av de gamle jernbaneinstallasjonene er intakt, og det befinner seg også noe rullende materiell på området, hvorav minst ett lok synes å være under museal bevaring. NB! Til tross for at Schöneberg lå i Vest-Berlin, ble jernbanen i henhold til 4-maktsavtalen om Berlin dreevet av østtyske DR gjennom hele den perioden Tyskland og Berlin var delt. Det gjenspeiles også i det bevarte materiellet.

DR 50.3707 [Henschel 1940]

22.04.2019

DR 50.3707

22.04.2019

DR 50.3707

22.04.2019

DR lastetraktor type SKL 25/1 LK

22.04.2019

DR lastetraktor type SKL 25/1 LK

22.04.2019

Oldenburg Stadthafen

Den gamle havnen i Oldenburg sentrum var tidligere en travel, kommersiell havn. I 1929 ble den utstyrt med en for sin tid kraftig, skinnegående havnekran med ett tonns løfteevne. Etter at den kommersielle skipstrafikken ble flyttet til en ny havn utenfor Oldeburg sentrum, ble kranen bevart som teknisk minnesmerke. Den står nå (2024) foran en større restaurering. Det er ikke oppgitt data for sporvidde, men det kan se ut som at sporvidden kan være 1435 mm (normalspor), og det er da naturlig å spørre om kransporet kan ha vært en del av et større havnesporanlegg der kranen har stått for direkte lasting/lossing mellom jernbane og skip. Legg merke til at kranen har primitive sidebuffere og en enkel jernbanekopling. Den ble antakelig fraktet hit på egne hjul med jernbanen.

OSH (ex BSH) skinnegående havnekran [Benrath 1899]

06.04.2023

OSH skinnegående havnekran

06.04.2023

OSH skinnegående havnekran

06.04.2023

OSH skinnegående havnekran

06.04.2023

Vienenburg

Vienenburg stasjon i Harz har en interessant, liten samling av materiell fra DR. Bildene er tatt 12.08.2006.

DR type 100 (ex Kö-I)

DR type 100

DR Gms.11-38-51

DR Gms.11-38-51

Wiesenttalbahn

Museumsbaneforeningen Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. kjører veterantog med både damp- og diesellok på den nedlagte strekningen Ebermannstadt-Behringersmühle i Wiesenttal i Bayern. Strekningen videre fra Ebermannstadt mot Forcheim er fortsatt i bruk som lokalbane. I sesongen fra 1. mai til 31. oktober kjører veterantogene på museumsstrekningen alle søn- og helligdager. Vognmateriellet består hovedsakelig av såkalte "Donnerbüchsen", men her er også 3-akslere og ombygde godsvogner fra den første etterkrigstiden. I tillegg finnes det et gammelt motorvogntog. Alt materiellet er godkent for kjøring på det nasjonale jernbanenettet. I det hele gir Wiesenttalbahn en opplevelse av tysk sidebanedrift på slutten av 1940-tallet/begynnelsen av 1950-tallet. Vel verd et besøk!

DFS 0236.123 (V36.123, ex DB 236.123, ex V36.123, ex DR V36.123, ex OKH WR360-C-14.36123) [BMAG 1940]

Ebermannstadt, 25.10.2020

DFS 0236.123. Flere av DBs V36-lok fikk påbygd en takforhøyning for å muliggjøre enmanns rangerging.

Ebermannstadt, 25.10.2020

DFS 0236.235 (V36.235, ex RTC WR360-C-14.36235, ex OKH WR360-C-14.36235) [Jung 1939]

Ebermannstadt, 25.10.2020

DFS 0236.235

Ebermannstadt, 25.10.2020

Andre steder i Tyskland

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Ordinære damplokomotiver

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

Et damplokomotiv genererer ordinært damp selv fra medbrakt brennstoff og vann. Brennstoffet vil i de fleste tilfeller være kull, men i Tyskland har også oljefyring vært utbredt i perioder. Vann og brennstoff medføres enten på en separat vogn tilkoplet loket, en tender, eller ombord i selve loket, et såkalt tanklokomotiv.

DB (ex DR) 98.812 (ex K.Bay.St.B GtL4/4.2562) med tog for BDEF

Kempten, siste halvdel av 1980-tallet

***N***

DG 41.018 (ex DB 042.018, ex DB 41.018, ex DR 41.018) [Henschel 1939]

Ingolstadt, 10.09.2022

***N***

DG 41.018

Ingolstadt, 10.09.2022

***N***

DG 41.018

Ingolstadt, 10.09.2022

DR 41.1144 (reko-lok)

Eisenach Hbf., 10.09.2017

DB 043.195 (ex DR 43.195)

Oberhausen, 06.04.2012

DB 043.903 (ex DR 43.903)

Emden, 21.03.2008

DB 043.903

Emden, 21.03.2008

DB 043.903

Emden, 21.03.2008

DB 043.903

Emden, 21.03.2008

DR 52.8171 (rekolok, ex 52.1514) [Esslingen 1943, reko 1966]

Lohmühle, 31.05.2010

DR 52.8171

Lohmühle, 31.05.2010

Eierne evnet dessverre ikke å ta vare på dette flotte loket, og i 2018 ble det hogget.

Dampakkumulatorlokomotiver

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp. I stedet hentes damp fra en stasjonær kilde. Slike lok har primært vært brukt på industriområder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vært særlig viktig å unngå røykforurensning, ofte innendørs og i gruver e.l. Flere slike lok er bevart i Tyskland.

SP&K (ex P&KS) INA14.3

Eberswalde, 11.03.2013

SP&K INA14.3

Eberswalde, 11.03.2013

SP&K INA14.3

Eberswalde, 11.03.2013

SP&K (ex P&KS) C-koplet dampakkumulatorlok

Pasewalk, 01.03.2013

Elektriske lokomotiver

15 kV vekselstrøm (kontaktledning)

DR type 250

Angermünde, 16.03.2015

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

DR type 102

Nær Ramibin, Rügen, 03.03.2013

Motorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

15 kV vekselstrøm (kontaktledning)

DB 430.119 mellom DR 675.014 og DB 613.603

Hannover, 17.03. 1994

Dieselmotorvogner

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

OHE VT.0508 "Ameisenbär"

Bispingen, juli 1992

OHE VT.0508 "Ameisenbär"

Bispingen, juli 1992

OHE VT.0508 "Ameisenbär"

Bispingen, juli 1992

Dieselhydrauliske motorvogner

DB 601.008 (VT11.5008) - Tilhører siden 2003 DB Museum Nürnberg

Neuhausen (Erzgebirge), 26.11.1994

DR 675.014 (ex 175.014) - Tilhører siden 2018 DB Museum Nürnberg

Stettin, 14.08.1993

DR 675.014

Oberhof, Thüringen, 12.02.1994

DR 675.014

Hannover, 17.03.1994

DR 175.015 har fått igjen sin øst-tyske typebetegnelse (Omnumreringen til DBs typeskjema ble gjennomført 01.01.1993).

Wriezener Bhf., Berlin, 19.09.1994

DR 675.019 (ex 175.019, ex VT18.16.10) - Tilhører siden 2018 DB Museum Nürnberg.

Rummelsburg, Berlin, 02.04.1994

DR VT18.16.10. tilbakerestaurert til leveranseutførelse med opprinnelig nummer.

Rummelsburg, Berlin, 11.03.2013

 

BDEF = Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.   DR = Deutsche Reichsbahn   OKH = Oberkommando des Heeres
BSH = Braker Seehafen   K.Bay.Sts.B. = Königliche Bayerische Staatsbahnen   OSH = Oldenburg Stadthafen
DB = Før 1994: Deutsche Bundesbahn   KGW = Kleinbahn Greifswald - Wolgast   P&KS = VEB Papier- u. Kartonwerke, Schwedt
F.o.m 1994: Deutsche Bahn AG   KPEV = Königliche Preußische Eisenbahnvervaltung   RTC = Royal Transportation Corps (Storbritannia)
DFS = Dampfbahn Fränkische Schweitz E.V. OHE = Osthavelländische Eisenbahn AG SP&K = Schwedt Papier u. Karton GMBH
DG = Dampflokgesellschaft München

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

DB Museum Nürnberg

              DB Museum Nuremberg  / El Museo de DB Nurembergo / ДБ музей Нюрнберг

bullet

Jernbaner i DDR

Railways in GDR / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 144 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 05.01.2024