-eBe-

  

Technik-museum Kassel

Det tekniske museet i Kassel befinner seg på det gamle fabrikkområdet til Henschel-konsernet, ikke langt fra Hauptbahnhof (som kun betjenes av lokaltog og RegioTram-trikker. Den egentlige sentralstasjonen i Kassel er den nye stasjonen Kassel-Wilhlemshöhe, i utkanten av sentrum). Museet holder til i noen av de tidligere fabrikkhallene og bærer preg av å være under oppbygging. Nesten vegg-i-vegg ligger også Henschel-konsernets eget museum, og en besøkende vil ha vanskelig for å fri seg fra tanken på at de to museene burde vært slått sammen.

Foruten et mindre antall lokomotiver inneholder museet et rikholdig utvalg av trikker fra Kassels lange og spennende sporveishistorie, et TransRapid-tog og en samling modeller av loktyper som Henschel har levert til ulike deler av verden, deriblant NSBs El17. Det er imidlertid et all-round teknisk museum som også har svært mye å by på for den del av familien som ikke er jernbaneinteressert, bl.a. en samling brannbiler, en avdeling fokusert på medisinsk utstyr, en avdeling fokusert på gruvedrift i denne delen av Tyskland m.m. Når museet en gang blir ferdig, vil det være et særdeles spennende og mangfoldig besøksmål.

Samtlige bilder er tatt 30.03.2017.

bullet

Jernbane

bullet

TransRapid

bullet

Sporvei

bullet

Modeller

Jernbane

FWNB 19 "Drache" [Henschel 1848]

Henschels første lokomotiv. Originalen er gått tapt, og museet har kun en ikke fungerende replika bygget i tre.

FWNB 19

Loket skal ha tender, men det er ikke bygget noen replika av denne.

DB (ex DR) 44.481 [Henschel 1942]

DB 44.481

KSStEB E.2 (feilmerket som nr. 1) [Henschel 1905] - 1000 mm sporvidde (meterspor)

Det ene av Henschels to første ellok.

Feldbahnlok type OME 117 F [Deutz mellom 1932 og 1942] - 600 mm sporvidde

Antakelig brukt i 1945 og utover ved oppryddingen etter bombeangrepene mot Kassel.

Feldbahnlok

Feldbahnlok - motordekselet

Rose inspeksjonsddressin, bensindrevet

Rose inspeksjonsddressin

SAG mineralbruddvagge

TransRapid

På 1970- og 1980-tallet ble det stilt store forhåpninger til ulike magnetsvevebaneprosjekter. I Berlin ble den såkalte M-banen bygget på en t-banelinje som var nedlagt pga. delingen av byen. Etter gjenforeningen i 1990 ble imidlertid t-banelinjen gjenopprettet, og M-banen ble pakket bort - for godt. Det mest kjente magnetsvevebaneprosjektet var imidlertid TransRapid-prosjektet i Emsland i Tyskland. Her oppnådde man hastigheter på 500 km/t - en rekord som senere er overgått av tradisjonell jernbaneteknologi med stålhjul på stålskinne. På et tidspunkt ble det undertegnet kontrakt med DB om bygging av en TransRapid-linje i Sør-Tyskland, men dette prosjektet ble senere kansellert da de viste seg at kostnadene ville bli altfor høye, både anleggs- og driftskostnadene. Ikke minst sporveksler vil være kompliserte og kostbare på en magnetsvevebane. En ulykke på teststrekningen i Emsland i 2006, med 23 omkomne og et stort antall skadde, satte en stopper for den videre driften av forsøksstrekningen. Inntil da var det kun bygget én TransRapid-linje for kommersiell drift, flyplassekspressen i Shanghai i Kina. Det finnes også noen få linjer bygd etter M-banemodellen, bl.a. i Beijing. Selv om japanerne fortsatt mener at magnetsvevebaner har noe for seg, er det blitt svært stille om teknologien etter ulykken i Emsland i 2006. Innen overskuelig tid er ingen nye prosjekter planlagt, og tidligere vedtatte utbyggingsplaner i Tyskland er kansellert.

TransRapid 05 [Krauss / MBB / Henschel 1979]

Det første TransRapid-toget som var tillatt for persontransport, trafikkerte en demostrekning på Den internasjonale transportutstillingen i Hamburg i 1979.

TransRapid 05, interiør, passassjeravdelingen.

TransRapid 05, førerplassen.

TransRapid 05

Sporvei

Sporveien i Kassel har ofte vært - og er fortsatt - i spissen av den teknologiske utviklingen. Fram til midten av 1960-årene ble store deler av sporvognsparken bygget i Kassel, av Waggonfabrik Gebrüder Credé.

GKSB Tw.80 [Credé 1900], senere KVG Tw.713, ombygd til kvasireplika av hestesporvogn AGCSEB 8 [KVG 1964]

Motorene er tatt ut og lagret, men kontrollerne i begge ender er intakt, med tanke på evt. senere tilbakebygging til motorvogn.

GKSB Tw.80 som AGCSEB 8

"Bulen" på fronten røper plasseringen av den elektriske kontrolleren.

GKSB Tw.80 som AGCSEB 8

Interiør. Gjennom ddøren til førerplassen ses tydelig den elektriske kontrolleren.

Den opprinnelige AGCSEB nr. 8

(Etter bilde på museet)

Uferdig replika av CTC sporveislokomotiv [Original: Henschel, 1878, visstnok fabrikkens første sporveislokomotiv]

CTC sporveislokomotiv med vogn

(Etter bilde på museet)

GKSB BW.655 [van der Zypen 1898]

GKSB BW.655

GKSB TW.110 [van der Zypen 1907, ombygd med lukkede endeplatformer: Credé 1923]

Ble brukt som arbeidsvogn etter utrangering i 1960, restaurert til 1923-utseende til 100-årsjubileet for sporveien i Kassel i 1977.

GKSB TW.110, interiør

GKSB TW.110, førerplass

GKSB TW.144 [van der Zypen 1909, ombygd med lukkede endeplattformer Credé 1935. Restaurert til 1935-utseende til sporveisjubileet i 1977]

GKSB Tw.144, interiør

GKSB Tw.144, førerplass

KVG VT2.214 i originalversjon [Credé]

KVG VT2.214

KVG VT2.214, interiør

KVG VT2.214, førerplass

KVG Tw.228 [Crede 1941]

KVG VT2.228

KVG VT.228, førerplass

KVG BW.521

KVG VT2-2.229 [Credé 1957 - under restaurering til originalstand]

Disse leddvognene er egentlig ikke annet enn to 2-akslete vogner av type VT2, som er bygget sammen.

KVG VT2-2.273 [1957 - modernisert]

KVG VT2-2.273

KVG BW.569

KVG BW.575

KVG BW.575

KVG BW.575

KVG GT6.355 [1967]

KVG 6ZGTW.316 [Wegmann 1970]

KVG pukkvogn nr. 802

Ytterligere info foreligger ikke.

Modeller

Henschel-konsernet var i sin tid en av verdens største lokomotivprodusenter, og lokomotiver fra Henschel ble levert til alle deler av verden, også til land som selv hadde en stor lokomotivindustri. Til Norge leverte Henschel bl.a. NSBs El17 og Di4. Også flere av NSBs "stortyskere", type 63a (DRs type 52), var produsert av Henschel. Lokomotivdelen av Henschel-konsernet er i dag en del av Bombardier-konsernet.

DB 120.125

DB 120.125

DB 120.125

NSB El17.2221

NSB El17.2221

DSB EA.3001

DSB EA.3001

INKA BB303.57

INKA BB303.57

INKA BB303.57

CFS CC.1702

CFS CC.1702

IRR type DEM2500

IRR type DEM2500

PR HGMU30.8201

PR HGMU30.8201

PR HGMU30.8201

TRL 6424

TRL 6424

 

CFS = Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (Senegal)   DSB = Danske Statsbaner (Danmark)   KVG = Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
CSEB = Aktiengesellschaft Casseler Straßeneisenbahn   FWNB = Friedrich-Wilhelms-Nordbahn-Gesellschaft   NSB = Norges Statsbaner (Norge)
CTC = Cassel Tramways Company   GKSB = Grosse Kasseler Strassenbahn   PR = Pakistani Railways (Pakistan)
DB =

Før 1994: Deutsche Bundesbahn

  INKA = PT Industri Kereta Api (Indonesia)   Rose = Martin Rose Gleisbau

F.o.m. 1994:Deutsche Bahn AG

  IRR = Iraqi Republic Railways (Irak)   SAG = Salzdetfurth AG
DR = Deutsche Reichsbahn   KSStEB = Königliche Sächsische Staatseisenbahnen   TRL = Tanzanian Railways Ltd (Tanzania)
Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Sporvei, Kassel og omegn

Tram, Kassel and neighborhood / Straßenbahn, Kassel und Nachbargemeinden / Tranvías, Kassel y cercanías / Трамваи, Кассель и область

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 14.06.2021