-eBe-

  

Prora

Oldtimer-Museum Rügen

(Tidl. Eisenbahn- und Technikmuseum Rügen)

Øya Rügen på den tyske østersjøkysten byr på en rekke godbiter for jernbaneinteresserte. Den mest kjente er Rügensche Bäderbahn som på folkemunne er best kjent som "Rasender Roland", bokstavelig talt et levende museum som driver lokaltrafikk på strekningen Putbus - Binz - Göhren. Like nord for Binz der det i 1930-årene ble bygget et kjempehotell for datidens masseturisme. Her befinner det seg i dag en rekke museer der de fleste vil finne noe av interesse. Ett av disse er Oldtimer-Museum Rügen.

Museet huser en betydelig samling lokomotiver, deriblant flere av de mest kjente typene, foruten et stort antall mer eller mindre ukjente, små skifte- og industrilok, deriblant et par lok fra marinens ammunisjonsdepoter. Det huser dessuten et av de få russiske (sovjetiske) П36-lokene som er bevart utenfor det tidligere Sovjetunionen. I tillegg finnes det et antall sporvogner fra mellomkrigs- og DDR-tiden.

Som museets både nye og gamle navn tilsier, er det ikke bare et jernbanemuseum. Det huser også en imponerende samling biler, både person- og lastebiler. De aller fleste bilene er av DDR-produksjon, men det finnes også noen russiske (sovjetiske), vettyske og svenske. Flere av bilene er svært interessante. Endelig finnes det en komplett MiG21BF jagerbomber og et kamphelikopter, begge fra det tidligere østtyske flyvåpenet.

En stor svakhet ved museet er de sparsommelige opplysningene om objektene historikk. For flere objekter mangler totalt opplysninger om opphav og historikk, og noen katalog finnes ikke, hverken trykt eller på nett. En del av materiellet har derfor ikke latt seg identifisere. Dette til tross er museet vel verd et besøk, for både voksne og barn.

Samtlige bilder er tatt 22.09.2011.

bullet

Lokomotiver

bullet

Sporvei

Lokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Ordinære damplokomotiver (Damp genereres ved fyring ombord i lokomotivet)

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

Et damplokomotiv genererer ordinært damp selv fra medbrakt brennstoff og vann. Brennstoffet vil i de fleste tilfeller være kull, men olje har også vært benyttet. Ved skal ikke ha vært benyttet i Tyskland.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Russisk bredspor (1520 [oppr. 1524] mm)

Normalspor (1435 mm)

DR 03.002 [Borsig 1930]

DR 03.002

DR 03.002

DR 23.1021 [VEB Lokomotivbau "Karl Marx", Babelsberg 1958]

DR 23.1021

DB 044.397 (ex DR 44.397) [Henschel 1941]

DB 044.397

DR 50.3703 [Krauss-Maffei 1941 - rekonstruert mellom 1957 og 1962]

DR 50.3703

DR 52.8190 [Henschel 1944 - rekonstruert på 1960-tallet]

DR 52.8190

VEW (ex SBS) KDL-8.04 (ex ÖROP type KDL-8 u.nr., ex WLF KDL-8.3) [WLF 1944]

VEW KDL-8.04

Russisk bredspor (1520 [oppr. 1524] mm)

CЖД П36.0123 [Kolomna, Russland 1955] - Europas største og raskeste damploktype

Gave fra jernbanemuseet i St. Petersburg

CЖД П36.0123

CЖД П36.0123

Dampakkumulatorlokomotiver - normalspor (1435 mm)

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp. I stedet hentes damp fra en stasjonær kilde. Slike lok har primært vært brukt på industriområder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vært særlig viktig å unngå røykforurensning, ofte innendørs og i gruver e.l.

Windel 1 [Henschel 1920]

Windel 1

Windel 2 [Esslingen 1917]

Windel 2

Elektriske lokomotiver - normalspor (1435 mm)

bullet

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

Likestrøm 600 V (kontaktledning)

bullet

 Akkumulatorlokomotiver

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

ÖBB (ex DR) E18.204 (løpenummeret er antakelig gitt i forbindelse med moderniseringen på 1960-tallet) [AEG 1940]

DR 244.139 (ex E44.139) [Henschel 1940]

DR 244.139

DR 244.139

Likestrøm 600 V (kontaktledning)

IBO L.12 [AEG 1914]

IBO L.12

Akkumulatorlokomotiver

På enkelte skiftetomter og innendørsområder der lokomotiver med forbrenningsmotor ikke er egnet, brukes det mindre lok med akkumulatordrift. Disse lades enten fra kontaktledningen eller fra annet egnet strømuttak.

Varta (ex Afag) 3 [AEG 1915]

Diesellokomotiver

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverføring innebærer at man benytter en gearkasse som på en bil. Dette er en enkel og robust løsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe også lastebilnæringen har innsett). Den egner seg derfor kun for små skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. århundre så godt som ute av bruk.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Feltbanespor (600 mm)

Normalspor (1435 mm)

Klöckner MLH 332 [Deutz 1928]

MLH 332 er fabrikkens typebetegnelse.

Klöckner MLH 33

Et av verdens eldste, bevarte diesellok.

DB (ex DR) Kö-I.0099 [Gmeinder 1934]

DR 310.430 (ex 100.430, ex KöII.0430) [Jung 1934]

DR 310.430

DR Kö-I (senere type 100)

På overføringsvogn ("vognbjørn") på vei - oppstilt som blikkfang for museet i nærmeste veikryss.

DP (?) type 100 (ex type Kö-I - identisk med DRs tilsvarende type

Industribanelok type OME 117 R [Humboldt-Deutz 1936]

DR 100.936 [Jung 1939]

Sannsynligvis en Kö-I-variant, muligens fra DB

Industrilok type NS 1 b [LKM 1960]

Bygget for teglverksbane med 600 mm sporvidde, ombygd til normalspor ca. 1970.

Feltbanespor (600 mm)

Feltbaner er en fellesbetegnelse for lette baner, som oftest lagt med sporlengder som lett kan tas opp og flyttes, omtrent som modelljernbanespor. Feltbaner har vært brukt som frontnære militærbaner, spesielt under 1. verdenskrig, gruvebaner, torvmyrbaner m.m. Flere sporvidder har forekommet, men den vanligste tyske feltbanesporvidden er 600 mm.

Bohemia teglverkslok type DL 6 [Diema 1968]

Feltbanelok, antakelig fra en leirebruddbane [LKM)

Feltbanelok

NVM. Internlok 2 fra marineammunisjonsdepot nr. 1.

NVM. Internlok 2 fra marineammunisjonsdepot nr. 1.

NVM. Internlok 2 fra marineammunisjonsdepot nr. 2.

NVM. Internlok 2 fra marineammunisjonsdepot nr. 2.

Uidentifisert industrilok [LKM?]

Dieselhydrauliske lokomotiver - normalspor (1435 mm)

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000 hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen.

DB V200.006 (etter 1968: 220.009-5) [MaK 1957]

DP type 101 (ex type V15/20-23) - identisk med DRs tilsvarende type

Oppstilt som reklameplakat ved innkjørselen til museet.

DP type 101

EBG V16.03

EBG V16.03

BW Industrilok type KS 230 B [Deutz 1962]

Benyttet av den vesttyske hæren som internlok i ammunisjonsdepotet i Leck

BW industrilok type KS 230 B

KWR TGK2.4 [Kaluga, Russland 1978]

KWR TGK2.4

Industribanelok type DL1

Industrilok type MV6b [O&K 1957]

Dieselelektriske lokomotiver - normalspor (1435 mm)

DB Köe.6042

Motorvogner - normalspor (1435 mm)

Elektriske motorvogner

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

Strømskinnedrift brukes vanligvis på t-baner eller på t-baneliknende lokaltog som S-banene i Berlin og Hamburg. I de sistnevnte tilfellene må S-banesporene være elektrisk isolert fra øvrige, elektrifiserte spor.

DB 475.057-6 (ex DR 275.057-6) [1934]

DB 475.057-6

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner - tertiærspor (750 mm)

DR (?, ex PLB?) Gc-7.2337p

Merk utstyret for linebremse!

DR (?, ex PLB?) Gc-7.2337p

Godsvogner - normalspor (1435 mm)

NWD tankvogn på overføringsvogn ("vognbjørn") for transport på vei.

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell - normalspor (1435 mm)

Snørydning

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner.

DR 700.582 [Schickau, Elbing 1930]

DR 700.582

Sporvei

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

WS 11 (ex BVB 5617 - overtatt 1964, omnumrert til 26 1978) [O&K/AEG 1913]

BVB 218.036 [Gotha 1950-tallet]

BVB 218.036 - fungerer som inngang og billett- og souvenirutsalg.

BVB 218.036

BVG 3015 (ex BVB type 224)

"Rekovogn" [Gotha eller LOWA], formelt ombygd fra mellomkrigsmateriell, i praksis mer eller mindre helt nybygd i DDR-tiden. Dette var en måte å komme rundt COMECONs "arbeidsfordeling" som forbød nybygging av sporvogner i DDR.

BVG 3015

BVG 3015

Meterspor (1000 mm)

VSP 48 [MAN 1928]

 

 

AFAG =  AFAG   DP

=

Deutsche Post   SBS = Schoeller-Blreckmann Stahlwerke AG, Ternitz (Østerrike)
Bohemia = Ziegelei Bohemia, Würtemberg   EBG

=

Elektronische Bauelemente GmbH (Østerrike)   CЖД (SZD) = Советские Железные Дороги (Sovjetskije Zheleznije Dorogi) (Russland)
BVB/BVG = Berliner Verkehrsbetriebe   IBO

=

Industriebahn Oberschöneweide   Varta = VARTA AG
BW = Bundeswehr   Klöckner = Klöckner Stahlhandel, Køln   VSP = Før 1990: VEB Verkehrsbetrieb der Stadt Plauen
DB =

Før 1994: Deutsche Bundesbahn

  KWR = VEB Kreidewerke Rügen   F.o.m. 1994: Plauener Straßenbahn GmbH

F.o.m. 1994: Deutsche Bahn AG

  NVM = Nationale Volksmarine (DDR)   Windel = Textilwerk Herman Windel, Bielefeld
DR = Deutsche Reichsbahn   NWD = [ikke identifisert]   WS = Woltersdorfer Straßenbahn GmbH
DKM = Deutsche Kriegsmarine (før 1945)   PLB = Pommersche Landesbahnen   ÖBB = Österreichische Bundesbahnen (Østerrike)

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 04.06.2021