-eBe-

  

Ungarn

Lokomotiver

I dobbeltmonarkiets tid ble damplok for bĺde Ungarn og Řsterrike produsert ved fabrikker i begge deler av monarkiet, og ofte ble samme typer brukt i begge land. Det utviklet seg etter hvert likevel noen sćregne typer for de to landene. Etter opplřsningen av dobbeltmonarkiet gikk de to landene hver sin vei, og da utviklingen av el- og diesellok tok til, valgte de ulike lřsninger og satset hver for seg pĺ innenlandsk produksjon. Med fĺ unntak har Ungarn vćrt selvforsynt med el- og diesellok helt opp mot ĺr 2000. Landets inntreden i EU har imidlertid stilt den innenlandske lokproduksjonen overfor nye utfordringer i mřte med utenlandske produsenter som nĺ skal kunne konkurrere pĺ like fot med de innenlandske.

NB! Lok merket "Museumslok" vil vanligvis vćre representert med flere bilder og utfyllende info under vedkommende museum. Her er de bare tatt med for ĺ synliggjřre typen.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Duo- og ˮLast-mileˮ-lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Damplokomotivets historie startet med Richard Trevithick i Pennydarran-gruvene i Wales i 1804. Det tok 42 ĺr fřr det fřrste damplokomotivet kom til Ungarn, med ĺpningen av strekningen mellom Pest (nĺ bydel i Budapest) og Vác i 1846. De aller eldste lokene er dessverre gĺtt tapt, men en rekke loktyper fra 1800-tallet er bevart, flere av dem i kjřrbar stand.

bullet

Ordinćre damplokomotiver (Damp genereres ved fyring ombord i lokomotivet)

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinćre damplokomotiver

Et damplokomotiv genererer ordinćrt damp selv fra medbrakt brennstoff og vann. Brennstoffet vil i de fleste tilfeller vćre kull, men bĺde ved og olje har ogsĺ vćrt benyttet.

bullet

Adhesjonsdrift

bullet

Tannstangdrift

Adhesjonsdrift

Adhesjonsdrift vil kort og godt si at loket drives av normale hjul pĺ stĺlskinner. Dersom ikke annet er anmerket er dette framdriftsmĺten for alt jernbanemateriell. Fordi stĺlhjul mot stĺlskinne har lavere adhesjon enn f.eks. gummihjul mot asfalt, er begrensningen pĺ hvor bratte stigninger/fall et tog kan kjřre i, tilsvarende střrre.

MÁV IIIk-1026. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

AVT 480. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

GySEV 17. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 765. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV IIIe.2495. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MS Va.7111. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

BHeV 27. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 376.615. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV (ex DNyBV) 377.493. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

GC O.2. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV S301.016. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

ÓKÜ 5. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 342.006. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV R3228.054. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 442.013. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 22.034. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV (ex CЖД, ex DR) 520.034. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 424.365. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 375.1032. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

Tannstangdrift (system Riggenbach)

System Riggenbach ble brukt pĺ tannstangbanen mellom Városmajor og Széchenyi-hegy i Budapest fra ĺpningen i 1874 til banen ble renovert i august 1973.

IGB 1

Svábhegy, Budapest, 1912

IGB 2

Városmajor, Budapest, 1896

IGB 3

Evetke utca, nćr Városmajor, Budapest, 1896

Dampakkumulatorlokomotiver

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp. I stedet hentes damp fra en stasjonćr kilde. Slike lok har primćrt vćrt brukt pĺ industriomrĺder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vćrt sćrlig viktig ĺ unngĺ rřykforurensning, ofte innendřrs og i gruver e.l.

MÁV 91.001. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

Elektriske lokomotiver

Allerede pĺ 1920-tallet begynte ungarerne under ledelse av den berřmte elektropioneren Kálmán Kandó arbeidet med ĺ utvikle elektromotorer for 50 Hz enfaset vekselstrřm, og i 1938 ble den fřrste strekningen, fra Budapest til Hegyeshalom pĺ grensen mot Řsterrike, elektrifisert med 16 kV 50 Hz, Etter 2. verdenskrig ble spenningen řkt til 25 kV for ĺ kunne hente strřm direkte fra det ordinćre overfřringsnettet. Ungarerne kan dermed med rette pĺberope seg pionerstatus i utviklingen av det strřmsystemet som nĺ regnes som standard for alle nyelektrifiseringer over hele verden.

bullet

Likestrřm, 600 V (kontaktledning)

bullet

Vekselstrřm, 16 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 16 kV ≈ 50 Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

Vekselstrřm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

3-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrřm, 600 V (kontaktledning)

Likestrřmelektrifisering har spilt en helt underordnet rolle i Ungarn og har kun forekommet pĺ gruve- og industrilinjer og pĺ helt lokale strekninger med kun persontrafikk.

bullet

Adhesjonsdrift

bullet

Tannstangdrift

Adhesjonsdrift

MS II. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

Tannstangdrift (system Riggenbach)

FVV (ex BSZKRT) 34

Széchenyi-hegy, Budapest, mellom 1970 og 1973

Vekselstrřm, 16 kV 50 Hz (kontaktledning)

16 kV 50 Hz er et strřmsystem som kun har vćrt benyttet i Ungarn. Hvorfor denne spenningen ble valgt, er uvisst, men men en velfungerende vekselstrřmmotor er det ingen grunn til ĺ benytte en annen spenning enn den som er i den ordinćre overfřringsnettet. Da sparer man kostnadene ved bygging av egne transformatorer for jernbanen.

MÁV V50.001

V50 var den fřrste forsřkstypen i utviklingen av en funksjonell motor for 50 Hz vekselsstrřm. Kun ett eksemplar ble bygget. Utrangert fřr 1945, antakelig som fřlge av krigsskader.

GANZ' fabrikkomrĺde, 1923

MÁV V40.016

Keleti, Budapest, 1951

MÁV V40.016. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV V44.001

Type V44 er tyfdelig basert pĺ tyske type E18. Kun to stk. ble bygget fřr krigshandlingene stanset produksjonen. Etter ble typen ansett som foreldet og ikke viderefřrt.

GANZ' fabrikkomrĺde, 1943

MÁV V55.004. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

2-systems, 16 kV ≈ 50 Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Etter 2. verdenskrig var bĺde infrastruktur og lokpark sĺpass nedslitt at man valgte ĺ benytte sjansen til ĺ heve kjřrespenningen pĺ all nyelektrifisering til det ordinćre overfřringsnettets 25 kV. Pĺ 1960-tallet ble spenningen hevet ogsĺ pĺ de eldre strekningene. I overgangsfasen fantes det noen fĺ loktyper som kunne kjřre pĺ begge spenninger.

MÁV V41.523. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0420.527 (V42.527). Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV type V42 som varmelok for personvogner, antakelig varmelok VF4.

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV VF4(?)

Loket mangler synlig nr., men VF4 er dokumentert pĺ denne plassen noen ĺr tidligere. Det antas derfor at det fortsatt er samme lok.

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV VF4(?)

Keleti, Budapest, 18.09.2022

Vekselstrřm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

Av Ungarns naboland bruker bĺde Romania, Serbia, Kroatia og den sřrlige delen av Slovakia samme strřmsystem som Ungarn. 25 kV-lok kan derfor brukes i grensekryssende trafikk til disse landene, forutsatt at de ellers er godkjent for trafikk i vedkommende land.

MÁV 0431.070 (V43.1070)

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0431.070

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0431.182 (V43.1182)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.182

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.182

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.193 (V43.1193)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.193

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.225 (V43.1225)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.274 (V43.1274)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.274

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.274

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.274

Nyugati, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0431.296 (V43.1296)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.296

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.296

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.296

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0431.296

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0460.053 (V46.053)

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0460.053

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0460.053

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0460.058 (V46.058)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0460.058

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0460.058

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0460.058

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0460.058

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0460.058

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0460.058

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV V63.001. Museumslok, prototyplok, avviker pĺ en del punkter fra de senere seriebygde lokene av type V63/630.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0630.019 (V63.019)

Kerenföld, Budapest, 23.09.2022

MÁV 0630.030 (V63.030)

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0630.038 (V63.038)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

RCH (innleid fra CRRC) 0461.002

Nyugati nord, Budapest, 18.09.2022

RCH 0461.002

Nyugati nord, Budapest, 18.09.2022

2-systems, 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Jernbanene i Řsterrike og Tyskland er elektrifisert med 15 kV lavfrekvent vekselstrřm (16 ⅔ Hz). Med moderne 2-systemslok bortfaller behovet for lokbytte pĺ grensen mellom Ungarn og Řsterrike.

GySEV (innleid fra ÖBB) 1116.063

Wien, Řsterrike, 26.03.2009

GySEV (innleid fra ÖBB) 1116.064

Wien, Řsterrike, 26.03.2009

MÁV 0470.002

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0470.002

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0470.005

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0470.006

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0470.006

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0480.010

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0480.010

Nyugati, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0480.010

Nyugati, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0480.011

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0480.011

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0480.013

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0480.013

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0480.018

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0480.018

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0480.018 og 0460.058

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0480.019

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0480.019

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0480.019

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0480.020

Wien, Řsterrike, 08.05.2018

MÁV 0480.023

Keleti, Budapest, 18.09.2022

PCIHU (innleid fr AKIEM) 6185.637

Kerenföld, Budapest, 23.09.2022

GySEV 0471.003

Keleti, Budapest, 18.09.2022

Gysev (innleid fra ELL) 6193.236

Keleti, Budapest, 18.09.2022

Gysev 6193.236

Keleti, Budapest, 18.09.2022

3-systems, 1,5 kV =  / 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Med lok som opprinnelig var bygget for trafikk mellom Frankrike, Belgia, Nederland og Italia kan ungarske operatřrer krysse grensene til Slovenia (likestrřm, 3 kV) og Slovakia (bĺde vekselstrřm, 25 kV 50 Hz og likestrřm, 3 kV) uten lokbytte. Disse lokene kan derimot ikke brukes i trafikk til Řsterrike og eventuelt videre til Tyskland.

AKIEM 0490.010. Type 0490 er ovetatt og modifisert fra ungarske Akiems franske morselskaps type 0036.

Nyugati nord, Budapest, 18.09.2022

AKIEM (innleid av MÁV?) 0490.010

Nyugati nord, Budapest, 18.09.2022

AKIEM 0490.010

Nyugati nord, Budapest, 18.09.2022

AKIEM 0490.010

Nyugati nord, Budapest, 18.09.2022

4-systems, 1,5 kV =  / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

4-systemslok kan brukes i grensekryssende trafikk til samtlige av Ungarns normalsporete naboland, inkludert Řsterrike.

RCH (innleid fra AKIEM) 6186.358

Kerenföld, Budapest, 23.09.2022

Duo- og ˮLast-mileˮ-lokomotiver

Duo- og ˮLast-mileˮ-lokomotiver benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske lokomotiver som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) ogsĺ kan kjřre pĺ ikke-elektrifiserte spor. Men mens duolok har et aggregat som gjřr dem i stand til ĺ yte en fullverdig tjeneste pĺ ikke-elektrifiserte strekninger, har et ˮlast-mileˮ-lok bare et lite hjelpeaggregat som kan brukes til rangering og kortere sidespor, vanligvis ved lave hastigheter.

ˮLast-mileˮ-lokomotiver

2-systems, 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning) / diesel

GySEV 0471.005

Keleti, Budapest, 18.09.2022

GySEV 0471.005

Keleti, Budapest, 18.09.2022

Diesellokomotiver

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske kokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverfřring innebćrer at man benytter en gearkasse som pĺ en bil. Dette er en enkel og robust lřsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe ogsĺ lastebilnćringen har innsett). Den egner seg derfor kun for smĺ skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. ĺrhundre sĺ godt som ute av bruk. Skiftetraktorer med mekanisk kraftoverfřring kan imidlertid fortsatt finnes pĺ museumsjernbaner.

SC A21.009. Musumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

(Ukjent industribane) A21.064. Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for ĺ overfřre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverfřring pĺ lok med motorytelse opp til 2000hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverfřring er lav vekt, og at lite motorkraft gĺr tapt i kraftoverfřringen. Pĺ moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverfřring brukes i dag hovedsakelig pĺ mindre og mellomstore skiftelok.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Bosnisk smalspor (760 mm)

Normalspor (1435 mm)

MÁV M31.2035. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV M46.2001. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

FG A26.064. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0439.001 (M43.1001). Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV M47.2070. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0418.103 (M41.2103). Loket er utsett som kommende museumslok og tilbakefřrt til leveranseutseende.

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.103

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.103

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.154 (M41.2154)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.154

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.154

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.154

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.154

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.154

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.178 (M41.2178)

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.178

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.178

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0418.178

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

Bosnisk smalspor (760 mm)

MÁV type Mk49.

Szépjuhászné, tidlig pĺ vĺren 1964

MÁV Mk49.2002 og et uidentifisert av samme type

Szépjuhászné, sommeren 1970

MÁV Mk45.2001

Szépjuhászné, vĺren 1973

MÁV 8276.001 (Mk45.2001). NB! Loket er feilmerket som 8279.001!

Hűvösvölgy, 21.09.2022

MÁV Mk45.2002

Hűvösvölgy, vĺren 1973

MÁV 8276.003

Hűvösvölgy, 21.09.2022

MÁV Mk45.2004

Hűvösvölgy, vĺren 1973

MÁV Mk45.2005

Széchenyi-hegy, sommeren 1983

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fřrer med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strřmaggregat som leverer strřm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng pĺ hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen ĺpner for duo-lřsninger, altsĺ kjřring bĺde pĺ strřm fra kontaktledning og pĺ strřm produsert ombord. Dette vil overflřdiggjřre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjřring med forurensende diesellok pĺ elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til ĺ tro at det rene dieselloket kommer til ĺ forsvinne i lřpet av et par tiĺr.

To nćrmest ikoniske dieselelektriske loktyper utgjřr de viktigste unntakene fra regelen om ungarsk selvforsyning i det 20. ĺrhundre. Den ene, type M61, er lik NSBs type Di3a. Ungarn var det eneste COMECON-landet som fikk tillatelse til ĺ kjřpe et begrenset antall av disse lokene fra NoHAB i Sverige. Den andre er type M62, en type som ble utvikle for Ungarn av den sovjetiske lokfabrikken i Lugansk (nĺvćrende Luhansk i Ukraina). Totalt 294 M62 ble levert til Ungarn, derav 15 (+ 3 som senere ble bygd om) med russisk sporvidde (1520 mm) for bredsporstrekningene i grenseomrĺdet mot Sovjetunionen (nĺvćrende Ukraina). Lugansk fortsatte imidlertid ĺ levere - og videreutvikle - loktypen, ogsĺ som 2- og 3-seksjonslok, til en rekke andre COMECON-land, inkludert Sovjetunionen selv (dagens Russland, Ukraina, Belarus, Litauen, Latvia, Estland, Usbekistan m.fl.), Mongolia, Nord-Korea og Cuba. I de aller fleste landene ble den ungarske typebetegnelsen (med tilleggsbokstaver/-tall for videreutviklinger og flerseksjonslok) beholdt. I noen land ble de derimot innordnet i det nasjonale typesystemet, i DDR som BR 120, i Polen som ST44 og i Tsjekkoslovakia (dagens Tsjekkia og Slovakia) som T679.

MÁV M61.004

Nyugati nord, Budapest, 1963

MÁV 0618.006 (M61.006). Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV M62.123

Ved Zebegény, sommeren 1971

MÁV 0408.209 (M40.209). Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0448.209 (M44.209). Museumslok

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

MÁV 0448.401 (M44.401). 400-serien er remotoriserte og moderniserte M44-lok. Tidligere numre har ikke latt seg identifisere.

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0448.401

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0448.401

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0448.401

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0448.401

Nyugati, Budapest, 16.09.2022

MÁV 0448.404 (M44.404)

Keleti, Budapest, 18.09.2022

MÁV M63.003. Museumslok.

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest, 18.09.2022

 

AKIEM = Akiem (HU)   ELL = European Locomotive Leasing GmbH (Řsterrike)   MS = Mecseki Szénbányák
ÁVT = Cs. kir. szab. osztrák Államvasút-Társaság   FG = Ferroglobus   ÓKÜ   Ózdi Kohászati Üzemeknek
BHeV = Budapesti helyiérdekű vasút   FVV = Fővárosi Villamosvasútnak   RCH = Rail Cargo Hungaria Zrt
BSZKRT = Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság   GC = Garamvölgyi Cukorgyár   SC = Sárvári Cukorgyár
CRRC = CRRC ZELC EUROPE   GySEV = Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (Raab–Ödenburg–Ebenfurter Eisenbahn)   CЖД [SZD] = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zheleznije Dorogi] (Russland)
DNyBV = Debrecen-Nyírbátori HÉV   MÁV = 1864-1918: Magyar Kiralyi Államvasutak   ÖBB = Österreichische Bundesbahnen (Řsterrike)
DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   Etter 1918: Magyar Államvasutak        

Se ogsĺ (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Barnas jernbaner

Children's railways / Kindereisenbahnen / Ferrocarriles de los nińos / Детские железные дороги

bullet

Tannstangbane

Cog an rack railway / Zahnradbahn / Ferrocarril de cremallera / Зубчатая железная дорога

bullet

Ungarns jernbanehistoriske park, Budapest

The Hungarian Railway History Park, Budapest / Ungarns Eisenbahnhistorischer Park, Budapest / Parque Histórico Ferroviario de Hungría, Budapest / Венгерский железнодорожный исторический парк, Будапешт

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 18.04.2024