-eBe-

  

Budapest

Trolleybuss

Budapests fřrste skinnelřse sporveislinje var 2,7 km lang og ble ĺpnet i 1933 i Buda, vest for Donau. Denne linjen ble imidlertid řdelagt under 2. verdenskrig og ikke gjenoppbygd. I 19491) ble det imidlertid ĺpnet en ny trolleybusslinje, og denne ble starten pĺ et utstrakt nett i Pest, řst for Donau.

Merk at Budapests trolleybusser helt fra begynnelsen av har vćrt definert som skinnelřse trikker, ikke som busser. I likhet med de sporbundne trikkene har de derfor ikke registreringsskilter. Trolleybussens sćrstilling som noe annet enn en vanlig buss kommer ogsĺ til uttrykk ved at holdeplassene har egne skilt som skiller dem fra ordinćre bussholdeplasser, ogsĺ der trolleybussen kjřrer pĺ akumulator eller dieselmotor. I de tilfellene der bĺde trolleybuss og ordinćr buss har felles holdeplass, har holdeplasskiltet bĺde trolleybuss- og bussymbol.

I 2011 la en gruppe private investorer fram en plan for ĺ gjenoppbygge trollebussnettverket pĺ Buda-siden for private midler. Dette nettverket skulle ogsĺ dekke Margaret-řya. Sĺ langt er det ikke komet noe ut av dise planene. Fra myndighetenes side er det utredet en rekke utvidelsesmuligheter pĺ Pest-siden. Sĺ langt har disse utredningene resultert i en forlengelse av trolleybusslinje 82. Denne forlengelsen mangler forelřpig (i 2022) kontaktledning og kan bare trafikkeres av vogner i Tr12- og Tr18-familien. Trolleybusser blir ogsĺ stadig satt inn som erstatningsvogner for t-banen i forbindelse med linjeoppgraderinger og andre behov, og ved gatearbeider kan nyere trolleybusser ogsĺ bli omledet til gater uten kontaktledning. I alle disse situasjonene kjřrer vognene enten pĺ diesel eller pĺ akkumulator. Fortlřpende anskaffelser av nytt, moderne materiell i senere ĺr tyder pĺ at Budapest satser pĺ trolleybussen som det miljřvennlige supplementet til sporvei og t-bane i de sentrale bydelene ogsĺ i framtiden.

bullet

Likestrřm, 550 V (kontaktledning)

bullet

Likestrřm, 600 V (kontaktledning)

bullet

Likestrřm, 600 V (kontaktledning / akkumulator)

bullet

Duovogner, 600 V = (kontaktledning) / diesel

Likestrřm, 550V (kontaktledning)

Den fřrste skinnelřse sporveien i Budapest var juridisk definert som nettopp det, og besto av én linje, mellom Vörövári utca og Óbudai temető. Ungarn praktiserte pĺ den tiden venstrekjřring. Hřyrekjřring ble fřrst innfřrt i 1941. Det har ikke vćert mulig ĺ finne bilder av vognene etter at de ble ombygd til hřyrekjřring, og i september 1944 ble hele trolleybussanlegget řdelagt av allierte bombeangrep. Vognene skal imidlertid ha overlevd og skal, da spenningsforskjellen mellom det gamle og det nye anlegget ikke var střrre enn at det var innenfor vognenes toleransegrense, ha vćrt i sporadisk drift pĺ det nye trolleybussnettet i Pest i ĺrene 1953-55.

BSZKRT T.100 (senere omnumrert til T.470)

Vörösvári utca, 1934

BSZKRT T.472 - leveransefoto

M\AVAGs fabrikkomrĺde, Budapest, 16.12.1933

Likestrřm, 600V (kontaktledning)

FVV MTB-82.120

László Rudas utca (nĺvćrende Podmaniczky utca) x Lenin körút (nĺvćrende Teréz körút), 1956

BKV (ex FVV) ZiU-9.927. Museumsvogn.

Izabella utca x Király utca, 17.09.2022

BKV 280-94T.207

Izabella utca x Király utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.215

Izabella utca x Király utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.215

Izabella utca x Király utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.215

Izabella utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.226

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.226

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.226 og 216 (til venstre, delvis skjult bak bilene)

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.236

Izabella utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.236

Izabella utca x Király utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.260

Izabella utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.260

Izabella utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.273

Kerepesi utca, 06.05.2014

BKV 280-94T.279

Izabella utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.279. Legg merke til hvordan leddet fřyer seg etter ujevnheten i gaten.

Izabella utca x Király utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.279

Izabella utca, 19.09.2022

BKV 280-94T.279

Dózsa György utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.279

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.279

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV 280-94T.281

Kerepesi utca, 06.05.2014

BKV 280-94T.281

Kerepesi utca, 06.05.2014

BKV 412-81T.703

Király utca, 20.09.2022

BKV 412-81T.705

Izabella utca x Hevesi Sándor tér,

BKV 412-81T.705

Izabella utca x Hevesi Sándor tér,

BKV 412-81T.705

Izabella utca x Hevesi Sándor tér,

BKV 412-81T.712

Dohány utca, 17.09.2022

BKV 412-81T.712

Dohány utca, 17.09.2022

BKV 412-81T.712

Dohány utca, 17.09.2022

BKV 412-81T.712

Dohány utca - med den berřmte synagogen t.v., 17.09.2022

Likestrřm, 600 V (kontaktledning / akkumulator)

Vogntypene Tr12-III, Tr18-III, Tr12-IV og Tr18-IV har fire kilometers akkumulatorkapasitet med full last. Det anses ĺ vćre fullt ut tilstrekkelig for Budapests behov i overskuelig framtid. Lading skjer nĺr vognene kjřrer pĺ kontaktledning.

BKV Tr12-III.8000

Izabella utca x Andrássy utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8001

Király utca x Izabella utca, 16.09.2022

BKV Tr12-III.8001

Király utca, 16.09.2022

BKV Tr12-III.8001

Izabella utca x Király utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8001 og Tr12B.611

Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8001 pĺ akkumulator pĺ den (forelřpig) kontaktledningslřse forlengelsen av linje 82.

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-III.8001

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-III.8001

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-III.8001

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-III.8001 og Urbos3-5.2213 (t.v. i bakgrunnen)

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-III.8002

Lehel tér, 18.09.2022

BKV Tr12-III.8002

Lehel tér, 18.09.2022

BKV Tr12-III.8006

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr12-III.8006

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr12-III.8006

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr12-III.8007

Király utca, 16.09.2022

BKV Tr12-III.8007

Király utca x Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8008

Dohány utca, 17.09.2022

BKV Tr12-III.8009, defekt, avventer borrtauing

Izabella utca x Király utca, 17.09.2022

BKV Tr12-III.8009

Izabella utca x Király utca, 17.09.2022

BKV Tr12-III.8010

Wesselényi utca, 15.09.2022

BKV Tr12-III.8010

Ciklámen utca, 20.09.2022

BKV Tr12-III.8011

Király utca x Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8012

Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8012

Izabella utca x Király utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8013

Izabella utca, 20.09.2022

BKV Tr12-III.8016

Dózsa György utca x Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr12-III.8017

Király utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8017

Király utca x Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8018

Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-III.8019

Lehel tér, 18.09.2022

BKV Tr18-III.9000

Dórza György utca x Hősök tere, 20.09.2022

BKV Tr18-III.9015

Dórza György utca, 20.09.2022

BKV Tr12-IV.8101

Király utca x Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-IV.8101

Király utca x Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12-IV.8107

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-IV.8107

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-IV.8107

Mexikói útca, 24.09.2022

BKV Tr12-IV.8109

Izabella utca, 17.09.2022

BKV Tr18-IV.9104 og 9108

Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9104

Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.910

Gundel Károly utca x Dózsa György utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9105

Gundel Károly utca x Dórza György utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9108

Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9108

Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9108

Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9108

Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9108

Gundel Károly utca x Dórza György utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9110

Gundel Károly utca x Dózsa György utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9110

Gundel Károly utca, 20.09.2022

BKV Tr18-IV.9112 - pĺ akkumulator som trolleybuss for t-bane

Andrássy utca, 16.09.2022

BKV Tr18-IV.9112

Andrássy utca, 16.09.2022

BKV Tr18-IV.9113

Deák Ferenc tér, 16.09.2022

Duovogner, 600 V = (kontaktledning) / diesel

BKV Tr12B.602

Izabella utca x Király utca, 19.09.2022

BKV Tr12B.605

Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12B.609

Király utca, 19.09.2022

BKV Tr12B.610

Izabella utca x Hevesi Sándor tér, 15.09.2022

BKV Tr12B.610

Izabella utca x Hevesi Sándor tér, 15.09.2022

BKV Tr12B.610

Izabella utca, 20.09.2022

BKV Tr12B.610

Izabella utca, 20.09.2022

BKV Tr12B.611

Izabella utca, 16.09.2022

BKV Tr12B.611

Izabella utca, 16.09.2022

BKV Tr12B.611 og Tr12-III.8001

Izabella utca x Király utca, 19.09.2022

BKV Tr12B.611

Izabella utca, 19.09.2022

BKV Tr12B.613

Izabella utca, 24.09.2022

 

BKV = Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság   BSZKRT = Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság   FVV = Fővárosi Villamosvasútnak

Se ogsĺ (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteran- og museumstrolleybusser

Vintage trolleybuses / Veteran-O-Buße und Museen / Trolebuses de ventaja y museos / Троллейбусы ветерана и музея

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

 

1) Det nye trolleybussnettet i Budapest ble ĺpnet 21. desember 1949, pĺ Stalins (offisielle) 70-ĺrsdag. Til ćre for diktatoren fikk den fřrste linjen derfor linjenummer 70.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 27.04.2023