-eBe-

  

Eyolf Berg  Bekkeliveien 5, 3470 SLEMMESTAD

Mob. 91 17 65 37, e-post: eyolf@ebe-data.com

Attester og vitnemål

 

                        Curriculum Vitae         

Personlige data | Nøkkelkompetanse | Arbeidserfaring | Utdannelse | Kurs | Tillitsverv | Språk

Personlige data:

Født                 24.01.50

Gift                  30.05.73  -  Torunn, f. Gran

Far til               Asgeir (f. 1976), Vebjørn (f. 1978), Eivor (f. 1987).

Bestefar til        Vegard (f. 2008), Joakim (f. 2010), Jonas (f. 2010), Eirik (f. 2013), Martine (f. 2013)

Nøkkelkompetanse:

bulletBred erfaring fra offentlig virksomhet. God kjennskap til saksgang, rutiner, jus , økonomi, personalforvaltning og informasjonsteknologi.
bulletBred erfaring fra veiledning og rådgivning overfor mennesker i ulike situasjoner og livskriser.
bulletLang og mangfoldig erfaring fra undervisning og opplæring.
bulletErfaring fra samarbeid med ulike faggrupper innen både offentlig og privat virksomhet.
bulletMeget gode EDB-kunnskaper, både som bruker og som programmerer.
bulletUtadvendt, serviceinnstilt og fleksibel med gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
bulletHar ord på meg for å være en lojal medarbeider og en positiv miljøfaktor med høy arbeidskapasitet.
bulletSelvstendig med evne til både å ta beslutninger og å delegere oppgaver.
bulletLøsningsorientert og systematisk, ikke redd for å gå nye veier for å finne løsninger.
bulletSpråksterk med gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig.
bulletKunnskapssøkende og setter meg lett inn i nye ting, også helt nye fagområder.

Arbeidserfaring: 

Periode

Organisasjon / firma

Stilling / oppgaver

20142017 Døvekirken i Norge, kirkevergens administrasjon IT-rådgiver, førstelinjesupport, webmaster, redaksjonssekretær.
2008 – dd IVSS-Churchear Sekretær
2007 – 2014 Døvekirken i Norge, Oslo Døvemenighet Web-design, rådgiver administrative rutiner og IT, periodevis fungerende daglig leder.

20062019

Luther Forlag / Lunde Forlag AS

Redaksjonssekretær for flere tidsskrift, oversetter, korrekturleser.

2005 (okt.-des.)

AOF Telemark og Vestfold

Timelærer: Datakortet samt Grunnleggende datakunnskap

2004 (okt.-des.)

Døvekirken i Norge, Østenfjeldske distrikt

Rådgiver for administrasjon og personalopplæring (IT og administrasjon)

2003 – 2018

-eBe- Data

Rådgivning innen IT, administrasjon og personalforvaltning, databaseutvikling, web-design, kurs, tolke- og oversettelsestjenester.  

2000 – dd

Den nordisk katolske kirke

IT-konsulent, systemforvalter for medlemsregisteret. Vikartjeneste som prest.

1998 – 2003

 Provida/TietoEnator

Systemkonsulent, programmerer for bank og finans, både stormaskin og PC, brukerstøtte, problemløsning, opplæring av nye medarbeidere.

1996, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012 2014, 2016 og 2018 IVSS-Churchear (Internasjonalt forbund for arbeid blant hørselshemmede) Oversetter og tolk på forbundets internasjonale konferanser.

1986 – 1998

 Tunsberg bispedømme

Residerende kapellan i Larvik, stedfortreder for prosten (avdelingsdirektør). Oppgaver regionalt og internasjonalt (administrasjon, personalforvaltning, IT). Ressursprest for hørselshemmede i Vestfold. Undervisning/kurs.

1984 (okt.-des.)

Fylkessjukehuset i Ålesund

Hospiterende sykehusprest (utdanningsstilling)

1976 – 1986

Bjørgvin (Møre) bispedømme

Kallskapellan i Vatne (Haram kommune). Utstrakt arbeid med psykiatriske pasienter. Undervisning.

1976 (jan.-juli)

Borg, Oslo og Nord-Hålogaland bispedømmer

Vikarprest.

1967 – 1974

Flere arbeidsgivere

Helge- og feriejobber: Drosjesjåfør, sikkerhetsvakt på hoteller, vare- og lastebilsjåfør, nattevakt (orden og sikkerhet) på passasjerskip i utenriksfart.

 

Formell utdanning:

Periode

Organisasjon

Tittel/ utdanning

1985

Lovisenberg Diakonale Senter

Tilleggsutdanning basert på TA-modellen (Transaksjonsanalyse, skoleretning innen psykiatrien)

1975

Det teologiske Menighetsfakultetet

Praktisk-teologisk seminar (inkl. administrasjon, pedagogikk og psykologi)

1969 – 1974

Det teologiske Menighetsfakultetet

Cand. theol.

 

Diverse kurs:

Periode

Kurs

2006 (21.04)

"Gradert menneskeverd - en konsekvens av endret biolov" - Godkjent som kompetansegivende av Den norske legeforening og av Norsk Sykepleieforbund.

2006 (februar - mars)

ECDL Expert Nor EM4 – Excel XP

2004 (mai - juni)

ECDL Expert Nor EM3 – Word 2000 og EM5 – Access 2000

1998 - 2003

Div. bedriftsintern opplæring innen data og programmering. Regi: arbeidsgiver.

1994

Innføringskurs i HMS, Larvik kommune

1993 - 2003

Tegnspråkopplæring for foreldre med hørselshemmede barn, 2 ukelange intensivkurs årlig. Regi: Sosialdepartementet og kompetansesentra for hørselshemmede.

1976 - 1998

Div. etterutdanning. Regi: arbeidsgiver og/eller Den norske Kirkes Presteforening

 

Tillitsverv:

Periode

Organisasjon

Verv

2016 - 2020 Veilaget Ødegårdsskogens vel Formann
2008 - dd IVSS-Churchear Styremedlem

2000 - 2004

Søndre Vestfold Stamkundelag / Vestfold og Grenland Stamkundelag  (pendlerforening)

Talsmann, leder 2002-2004.

 

1996 - 1998

Sem skole, Hørselsklassen

Representant i Foreldrerådets arbeidsutvalg og i skolens Samarbeidsutvalg.

1991 - 2008

Sameiet Bekkelivn. 5, Slemmestad

Forretningsfører (Sameiet ble avviklet pr. 01.11.08.)

1982-1984 og 1990 - 1998

Lokallag av Presteforeningen (fagforening)

Styremedlem, leder 1992-1998

Språkkompetanse:

Språk

Tale/Lese/Skrive

Kompetansenivå

Engelsk, tysk

T/L/S

Flytende, bred erfaring som tolk, oversetter og foredragsholder.

Dansk, svensk T/L Flytende, bred erfaring som tolk, oversetter og foredragsholder.

Fransk, spansk, nederlandsk

T/L

Tilstrekkelig for turisme, dagligliv og enkle oversettelser. Noe tolkeerfaring.

Russisk, italiensk

T

Tilstrekkelig for turisme

Tegnspråk

-

Har en døv datter,  mangeårig arbeid blant og med døve.

 

-eBe-

  

Attester og vitnemål Ý
 Eksempel på tekst oversatt til engelsk og tysk

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 17.11.2020