-eBe-

  

Italia

Motorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

950 mm-spor

Normalspor (1435 mm)

bullet

3 kV likestrøm

bullet

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈

bullet

2-systems, 3 kV = / 15 kV ≈

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ / 25 kV ≈

3 kV likestrøm

SRFN ECD.21. Museumsvogn.

Parco Museo Ferroviario, Porta, San Paolo, Roma, 26.05.2012

FS ALe801.041

Roma Termini, 25.05.2012

FS ALe940.046

Roma Termini, 25.05.2012

FS ALe940.047

Roma Termini, 25.05.2012

FS ALe801.056

Roma Termini, 03.07.2012

ATAC/SRFN 101. Toget består av to motorvogner med påfølgende numre, samt mellomvogner

Roma Nord, 03.07.2012

ATAC/SRFN 102

Roma Nord, 03.07.2012

ATAC/SRFN 115

Roma Nord, 28.02.2019

FS 4460.055 (ETR460.25). Toget består av 2 motorvogner, den ene med løpenr 00x, den andre 05x, samt 10 mellomvogner.

Roma Termini, 25.05.2012

FS ETR460.055

Roma Termini, 25.05.2012

FS 4463.001 (ETR463.21)

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS 4463.051 (ETR463.01)

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS 4463.008 (ETR463.28)

Type 463 er identisk med type 460, men var opprinnelig også beregnet for kjøring på 1,5 kV likestrøm i Frankrike. De er senere overført til ren innenlands trafikk, og utstyret for 1,5 kV er demontert.

Roma Termini, 03.07.2012

FS 4463.058 (ETR460.28)

Roma Termini, 03.07.2012

FS 4506.021 (ALe506.21) Settet består av én motorvogn type ALe426 og én type ALe506, samme løpenr., samt to mellomvogner.

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS 4506.024 (ALe506.24)

Fiumicino Aeroporto, 09.02.2018

FS ALe426.30.

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS ALe506.30

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS ALe506.30

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS ALe426.31

Roma Ostiense, 26.05.2012

FS 4426.031 (AL426.31)

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS 4506.031 (ALe506.31)

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS 4506.036 (ALe506.36)

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS ALe426.50

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS ALe506.50

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS 4426.069 (AL426.69)

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS 4506.069 (ALe506.69)

Roma San Pietro, 08.02.2018

FS 4426.075 (Ale426.75)

Venezia, 25.08.2017

FS 4426.075

Venezia, 25.08.2017

FS 4426.075

Venezia, 25.08.2017

FS ALe426.088

Roma Ostiense, 26.05.2012

FS ALe506.088

Roma Ostiense, 26.05.2012

FS 4426.096 (Ale426.98)

Venezia, 25.08.2017

ATAC/SRFN 319

Roma Nord, 03.07.2012

ATAC/SRFN 320

Roma Nord, 03.07.2012

ATAC/SRFN 320

Roma Nord, 03.07.2012

FS ALe501.005. Settet består av to motorvogner, type ALe501 og ALe502, samme løpenummer, og én mellomvogn type Le.

Roma Termini, 25.05.2012

FS ALe501.005 - "Leonardo Express" mellom Roma Termini og Fiumicino.

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS ALe501.008

Roma Termini, 25.05.2012

FS ALe502.008

Roma Termini, 25.05.2012

FS ALe502.008

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS ALe502.022

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS ALe502.023

Fiumicino Aeroporto, 28.05.2012

FS 4343,.010 (ETR343.010)

Venezia, 25.08.2017

FS 4425.022 (ETR425.022)

Fiumicino Aeroporto, 09.02.2018

FS 4425.042 (ETR425.042) - "Leonardo Express mellom Roma Termini og Fiumicino.

Fiumicino Aeroporto, 09.02.2018

FS 4425.326 (ETR425.066). "Leonardo Express" skiller sg fra øvrige tog av samme type kun ved fargesettingen.

Roma Termini, 06.02.2018

FS 4425.330 (ETR425.066)

Roma Termini, 06.02.2018

FS 4425.395 (ETR425.079)

Roma Termini, 06.02.2018

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈

De nye høyhastighetslinjene er elektrifisert med 25 kV vekselstrøm. Høyhastighetstogene er likevel tvunget til å kjøre på likestrømselektrifiserte linjer inn til de store bystasjonene. Samtlige tog for høyhastighetslinjene er derfor 2-systems.

FS type 2404 (ETR500)

Roma Termini, 06.02.2018

FS ETR500.19

Venezia, 25.08.2017

FS 7404.624 (ETR500/P02)

Venezia, 25.08.2017

FS 404.651 (ETR500/P02.54)

Roma Termini, 25.05.2012

FS 404.660 (ETR500.58)

Roma Termini, 25.05.2012

FS 404.660

Roma Termini, 25.05.2012

FS 4600.711 (ETR600.11)

Roma Termini, 25.05.2012

FS 4600.711

Roma Termini, 25.05.2012

FS 4600.711

Roma Termini, 06.02.2018

NTV 4575.011 (ETR575.11)

Roma Termini, 06.02.2018

NTV 4575.011

Roma Termini, 06.02.2018

NTV 4575.253 (ETR575.23)

Roma Termini, 06.02.2018

2-systems, 3 kV = / 15 kV ≈

Første generasjon Cisalpino-tog (Cisalpino = "Over Alpene") var Italias første 2-systems høyhastighetstog. De kjørte på 3 kV i Italia og kunne trafikkere de nye høyhastighetslinjene i Tyskland. Etter hvert som 25 kV-linjene i Italia ble bygd ut, falt behovet for disse togene i internasjonal trafikk bort, og de brukes i dag utelukkende innenlands. De har imidlertid alt utstyr for kjøring på 15 kV lavfrekvent vekselstrøm i Sveits, Tyskland og Østerrike i behold.

FS 3470.008 (ETR470.08)

Roma Termini, 06.02.2018

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ / 25 kV ≈

For grensekryssende trafikk til Frankrike, Østerrike og Sveits (og videre til Tyskland) har FS anskaffet 4-systems motorvognstog. Foruten de på to innenlandske systemene kan de kjøre på 1500 V likestrøm (Frankrike) og 15 kV lavfrekvent vekselstrøm (Sveits, Tyskland og Østerrike).

FS 2400.048 (ETR400.48)

Venezia, 25.08.2017

FS 3400.106 (ETR400.06)

Roma Termini, 06.02.2018

Smalspor (950 mm)

Ferrovia Roma-Giardinetti

Den smalsporete jernbanen Roma-Giardinetti (FRG) var opprinnelig et selvstendig jernbaneselskap, men eies og drives i dag av ATAC. Banen følger i store trekk samme trasé som t-banelinje C. Det innebærer at etter hvert som utbyggingen av t-banelinje C skrider (langsomt) fram, vil tilsvarende strekning av FRG bli nedlagt. Kun på det siste stykket inn mot sentrum (langs Via Prenestina til Porta Maggiore) avviker de to traséene, og her er planen at FRG-linjen skal bygges om til 1445 mm sporvidde og integreres i bysporveien, mens de få meterne fra Porta Maggiore til endestasjonen Laziali blir nedlagt. 800-serien vil derfor bli stående som det siste materiellet som ble anskaffet til FRG.

ATAC/FRG 03

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 03

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 03

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 03

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 106

Langs Via Prenestina, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 106

Langs Via Prenestina, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 106

Langs Via Prenestina, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 106

Langs Via Prenestina, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 110

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 110

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 420

Langs Via Prenestina, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 421 (styrevogn 056)

Laziali, Roma, 28.02.2019

ATAC/FRG 421 (motorvogn 421 - hele settet numreres etter motorvognen)

Laziali, Roma, 28.02.2019

ATAC/FRG 421 (styrevogn 063)

Laziali, Roma, 28.02.2019

ATAC/FRG 423. Togene besto opprinnelig av motorvogn og styrevogn. Styrevogn nr. 2 stammer fra tog der motorvognen er utrangert

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 423

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 423

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 423

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 423. Ved døren ses fremdeles nummeret til denne vognens opprinnlige tog.

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC/FRG 831

Laziali, Roma (vegg i vegg med Roma Termini), 03.07.2012

ATAC/FRG 833

Laziali, Roma, 06.02.2018

ATAC/FRG 833

Laziali, Roma, 06.02.2018

ATAC/FRG 834

Laziali, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 834 og 836

Laziali, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 834 og 836

Laziali, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 836

Langs Via Prenestina, Roma, 03.07.2012

ATAC/FRG 833 og 836

Laziali, Roma, 06.02.2018

ATAC/FRG 833 og 836

Laziali, Roma, 06.02.2018

Dieselmotorvogner

bullet

Normalspor

bullet

950 mm-spor

Normalspor (1435 mm)

ST Aln776.059FC "Piazza Navone" og Aln776.073FC "Citta del Vaticano". Bakerste vogn er ikke identifisert. Luksustog for charterreiser.

På stikksporet fra San Pietro stasjon inn mot porten til den pavelige stasjonen i Vatikanet, Roma, 01.05.2014

Smalspor (950 mm)

FdS type Adm

Alghero, Sardinia, 14.07.2014

FdS Ade.97

Sassari, Sardinia, 14.07.2015

 

ATAC = Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma   FS = Ferrovia dello Stato   SRFN = Societá Romana Ferrovie del Nord
FdS = ARST Gestione FdS srl   NTV = Italo S.p.A.   ST = Seatrain Tours
FRG = Ferrovia Roma Giardinetti                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 24.08.2019