-eBe-

  

Ravenglass and Eskdale Railway

 

Ravenglass and Eskdale Railway i Nordvest-England (Western Lake District) ble åpnet i 1873 med en sporvidde på 610 mm (3') og ombygd til 381 mm (15") i 1915. Banens hovedoppgave var å frakte stein fra steinbrudd ut til kysten. Også post og annet gods ble transportert, i tillegg til at man hadde persontrafikk. Persontrafikken opphørte ved utbruddet av 2. verdenskrig, men ble gjenopptatt etter krigen. Steintransportene opphørte i 1953, og banen ble nedlagt i 1960. Entusiaster sikret banen for museumsdrift, og en del av materiellet fra driftstiden er bevart. I tillegg har man anskaffet en del materiell som kommer inn under begrepet "hobby- og miniatyrjernbane"; dvs. fungerende modeller av normalsporet materiell.

Bildene er tatt 8. juni 2005.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

R&ER 7 "River Esk" [Paxman 1923]

Ravenglass

R&ER 7 "River Esk"

Ravenglass

R&ER 7 "River Esk" på svingskiven

Ravenglass

R&ER 7 "River Esk" på svingskiven

Ravenglass

R&ER 7 "River Esk" på svingskiven

Ravenglass

R&ER 10 "Northern Rock" [R&ER 1976], verdens kraftigste damplok for 381 mm-spor)

Irton Road

R&ER 10 "Northern Rock"

Irton Road

R&ER "The Flower of the Forest" [R&ER(?) 1987]

Ravenglass

R&ER "The Flower of the Forest"

Ravenglass

R&ER "The Flower of the Forest"

Ravenglass

Diesellokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

R&ER 21 "Les" [Lister 1960]

Ravenglass

R&ER 21 "Les"

Ravenglass

R&ER 8 "Lady Wakefield" [R&ER 1980]

Ravenglass

R&ER 7 "Shelagh of Eskendale" [Opprinnelig som dieselhydraulisk lok Heathcotes 1957, etter flere ombyginger nåværende form: R&ER 1998]

Ravenglass

R&ER 7 "Shelagh of Eskendale"

Ravenglass

R&ER 7 "Shelagh of Eskendale"

Ravenglass

R&ER 7 "Shelagh of Eskendale"

Ravenglass

 

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

bullet

381 mm sporvidde

bullet

Normalspor (1435 mm)

381 mm

R&ER personvogner, uvisst om noen av disse skriver seg fra driftstiden

Ravenglass

Normalspor (1435 mm)

I Ravenglass er det stil opp en del gamle restaurantvogner som benyttes som restaurant for banens besøkende. Den museale verdien av disse er tvilsom da de er sterkt ombygd og til dels "slaktet".

Ex BR (sannsynligvis eldre) restaurantvogner

Ravenglass

½ ex BR (sannsynligvis eldre) restaurantvogn. Uvisst om den står på hjul.

Ravenglass

Godsvogner

Samtlige godsvogner på dagens R&ER stammer fra driftstiden, enten fra denne banen eller fra andre baner med samme sporvidde.

bullet

381 mm sporvidde

bullet

610 mm sporvidde

381 mm

R&ER godsdtog

Ravenglass

R&ER lukket godsvogn

Ravenglass

R&ER tankvogn "TEXACO"

Ravenglass

610 mm

R&ER steinvagge. Denne skal ha gått på R&ER før omsporingen i 1915, men har vært brukt på andre baner før den kom tilbake som statisk museumsobjekt.

Ravenglass

 

BR = British Railways  

R&ER

=

Ravenglass & Eskdale Railway

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

(Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 11.03.2021