-eBe-

  

Norge

Utenlandsk anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden har jeg valgt å dele det opp i følgende avsnitt:

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Kraner

bullet

Losji- og kontor- og verkstedsvogner

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnende, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv. Det finnes også lastetraktorer til bruk for elrevisjon.

Vei- og skinnegående materiell

For mindre vedlikeholdsoppgaver benyttes ofte spesialtilpassede revisjonsbiler. De kjører på gummihjul og har flensede støttehjul for å holde dem på plass på jernbane- eller sporveisskinnene. Fordelen er at de kan kjøres av skinnegangen når behovet tilsier det, og at de kan kjøre på vei mellom oppdragene. Av den grunn er de også registrert som veigående kjøretøy.

BV 16944 - Volvo B18 revisjonsbil (FJK 865)

Asker, 20.10.2005

BV 16944

Asker, 20.10.2005

BB LRBB.3 - revisjonsbil

Asker, 20.10.2005

BB LRBB.3

Asker, 20.10.2005

BB trommelbil for kontaktledning

Asker, 20.10.2005

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

INFRA (ex BV) 484.603

Larvik, 17.08.2013

INFRA 484.603

Larvik, 17.08.2013

BV MTR.0122M

Tønsberg, 25.01.2005

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget kapittel ovenfor.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

SWIETELSKY P&T svillepakker "UNIMAT"

Larvik, sommeren 1995

SWIETELSKY P&T svillepakker "UNIMAT"

Larvik, sommeren 1995

LEW 24008 [P&T ballastplog type SSP 110 SW.]

Brakerøya, Drammen, 01.06.2007

LEW 24008

Brakerøya, Drammen, 01.06.2007

LEW 88522 [P&T ballastplog type SSP 110 SW]

Sundland, Drammen, 06.06.2008

LEW 88522

Sundland, Drammen, 06.06.2008

LEW 9425.043 (88522)

Alna, Oslo, 06.08.2017

LEW 9425.043

Alna, Oslo, 06.08.2017

Strukton PLB9030.4652318-5 [Plasser & Theurer ballastplog type SSP110 SW]

Larvik, 20.06.2010

Strukton PLB9030.4652318-5

Larvik, 20.06.2010

Strukton PLB9030.4652318-5

Larvik, 20.06.2010

SPITZKE 4051318-9 [P&T SSP 110 SW]

Larvik, 13.09.2010

SPITZKE 4051318-9

Larvik, 13.09.2010

SPITZKE 4054318

Sundland, Drammen, 30.04.2012

SPITZKE 4054318

Sundland, Drammen, 30.04.2012

LEW 25011 [Matissa svillepakker type B41U]

Sundland, Drammen, 06.05.2006

LEW 25011

Sundland, Drammen, 06.05.2006

LEW 25011

Sundland, Drammen, 06.05.2006

LEW 9222.004 (25011)

Otta, 30.06.2017

LEW 8222.004

Otta, 30.06.2017

ES "Silver Bullet" [P&T svillepakker type UNIMAT 09-3X]

Ål, 17.07.2008

LEW 88508 [P&T svillepakker type Frankenexpress 09-2XY]

Bodø, 11.10.2014

LEW 88508

Bodø, 11.10.2014

LEW 88508

Bodø, 11.10.2014

LEW 88508

Bodø, 11.10.2014

LEW 88508

Bodø, 11.10.2014

LEW 88521 [P&T svillepakker type UNIMAT 09-475/4S Y]

Sundland, Drammen, 06.06.2008

LEW 88521

Sundland, Drammen, 06.06.2008

Strukton SPR.9421019-5 [Plasser & Theurer sporpakkemaskin type 09- 3X]

Larvik, 20.06.2010

Strukton SPR.9421019-5

Larvik, 20.06.2010

Strukton SPR.9421019-5

Larvik, 20.06.2010

Strukton SPR.9424014-3 [Plasser & Theurer svillepakker type Unimat 08-275 3S

Larvik, 20.06.2010

Strukton SPR.9424014-3

Larvik, 20.06.2010

Strukton SPR.9424014-3

Larvik, 20.06.2010

SPITZKE 4151217-2 [P&T 08-275 Unimat 3 S]

Larvik, 13.09.2010

SPITZKE 4151217-2

Larvik, 13.09.2010

SPITZKE 4151217

Sundland, Drammen, 30.04.2012

SPITZKE 4151217

Sundland, Drammen, 30.04.2012

Strukton STAB11.0150517-5 [Plasser& Theurer sporstabilisator type DGS 62 N]

Larvik, 20.06.2010

Strukton STAB11.0150517-5

Larvik, 20.06.2010

Swietelsky UST78.U

Lilleaker, 11.07.2010

Swietelsky UST78.U

Lilleaker, 11.07.2010

Swietelsky UST78.U

Lilleaker, 11.07.2010

VR P&T S8M200 sporhøvel med utskiftbare aksler da Finland har 1524 mm sporvidde i motsetning til normalsporvidden på 1435 mm.

Dombås, 13.09.1990

VR P&T S8M200

Dombås, 13.09.1990

SPENO, skinneslipetog RR 1455

Larvik, sept. 1990

SPENO DR.79226

Larvik, 14.11.1996

SPENO DR.79226

Larvik, 14.11.1996

SPENO DR.79226

Larvik, 14.11.1996

SPENO skinneslipetog US6-1

Antakelig på slutten av 1990-tallet

SPENO 99713047401-5 [skinneslipetog type RR 16 M6]

Alna, Oslo, 23.03.2006

SPENO 99713047401-5

Alna, Oslo, 23.03.2006

SPENO 99713047401-5

Alna, Oslo, 23.03.2006

SPENO 97330990957-8 [mannskapsvogn til skinneslipetog 99713047401-5]

Alna, Oslo, 23.03.2006

SPENO skinneslipetog type RR 40 MF1

Hamar, 27.07.2006

SPENO skinneslipetog type RR 40 MF1

Hamar, 27.07.2006

Schweerbau skinneslipemaskin type RGT for sporveislinjer, opplastet på semitrailer for transport på vei.

Holtet, Oslo, 13.06.2007

Schweerbau skinneslipemaskin

Holtet, Oslo, 13.06.2007

Schweerbau skinneslipemaskin

Holtet, Oslo, 13.06.2007

Schweerbau skinneslipemaskin

Holtet, Oslo, 13.06.2007

NS 978.1002 (målevogn)

Asker, ca. midten av 1990-tallet.

NS 978.1002

Asker, ca. midten av 1990-tallet.

SRS 97861250110-3 [Ultralydmåletogtype SRS200, driftes i Europa av Berlin-firmaet Pethoplan GmbH]

Larvik, 22.06.2005

SRS 97861250110-3

Larvik, 22.06.2005

EURAILSCOUT UST-02.13501 [ultralydmåletog]

Alna, Oslo, 02.07.2011

EURAILSCOUT UST-02.13501

Alna, Oslo, 02.07.2011

EURAILSCOUT UST-02.13501

Alna, Oslo, 02.07.2011

SRS ULV.240 [ultralydmålevogn]

Sundland. Drammen, 21.06.2012

SRS ULV.240

Sundland. Drammen, 21.06.2012

SRS ULV.240

Sundland. Drammen, 21.06.2012

GC/BV Qbx.985343-5, pukkvogn med styrekabin

Sandefjord , 24.07.2005

SCHWEERBAU SNF.3455.457 [P&T ballastvogn type MFS100]

Halden, 25.09.2016

GC Obv.9452169

Larvik, 17.08.2013

GC Obv.9452169

Larvik, 17.08.2013

Svensk (BB el. BV?) vei-/skinnetraktor. Kjører på vei mellom oppdrag.

Asker, 20.10.2005

Svensk (BB el. BV?) vei-/skinnetraktor.

Asker, 20.10.2005

BV MAB.3772, vei/skinnekjøretøy, her brukt som trekkraft for profilmal

Larvik, 20.04.1994

BV MAB.3772

Larvik, 20.04.1994

BV profilmal for å måle klaringsprofil i tunneler etc.

Larvik, 20.04.1994

BV profilmal

Larvik, 20.04.1994

Meterspor (1000 mm)

METRICO sporjusteringsmaskin [P&T type 08 - 75 / 4 ZW]. Innleid for sporarbeider på Thamshavnsbanen og Gråkallbanen.

Løkken, 23.06.2007

METRICO sporjusteringsmaskin

Løkken, 23.06.2007

METRICO sporjusteringsmaskin

Løkken, 23.06.2007

Kraner

Skinnegående kraner brukes til ulike formål: Opprydning etter havarier og ulykker, spesielt på veiløse strekninger, lasting og lossing av særlig tungt gods, montering av broer, sporveksler m.m. Lastetraktorer har normalt påmontert kraner til enklere oppgaver, men til de tyngre oppdragene trengs det kraftigere saker. Kraner kan være selvgående eller loktrukne; de kan være håndsveivede eller damp-, el- eller motordrevne.

HFW 5350419-2 - tung kranvogn type KRC 810 T, i Oslo for å bytte sporveksler på stasjonsområdet.

Oslo S, 17.07.2009

HFW 5350419-2

Oslo S, 17.07.2009

HFW 5350419-2

Oslo S, 17.07.2009

HFW 0924508-5. Transportstøtte- og redskapsvogn til kran type KRC 810 T

Oslo S, 17.07.2009

BahnBau EDK.152

Oslo S, 18.03.2011

BahnBau EDK.152

Oslo S, 18.03.2011

BahnBau EDK.152

Oslo S, 01.12.2011

BahnBau EDK.152

Oslo S, 01.12.2011

BahnBau EDK.152

Hønefoss, 27.12.2012

BahnBau EDK.152

Hønefoss, 27.12.2012

BahnBau EDK.152

Hønefoss, 25.03.2013

HERING "Maximus"

Hønefoss, 23.08.2022

Losji-, kontor- og verkstedsvogner

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert på godsvognunderstell. Kontorvogner er ofte brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

Speno mannskapstog, brakkekontainere lastet på flatvogner ÖBB 4445.007, 4445.008 og 4445.015 (Lgkks)

Sundland, Drammen, 11.06.2007

INFRA (ex BV, ex SJ) Qax.9453955 - mannskaps- og verkstedsvogn

Hønefoss, 20.09.2015

INFRA Qax.9453955

Hønefoss, 20.09.2015

BV (ex SJ) Qax.9454693

Kongsberg, 20.07.2005

SCHWEERBAU WVS.3302.028 - redskapsvog og transportbeskyttelse for ballastvogner

Halden 25.09.2016

 

BahnBau

=

DB Bahnbau Gruppe GmbH

-

Tyskland

 

METRICO = METRICO GmbH - Tyskland

BB

=

Balfour Beatty

-

Storbritannia/Sverige

NS

=

Nederlandse Spoorwegen

-

Nederland

BV = Banverket - Sverige SCHWEERBAU = Schweerbau GmbH & Co. KG - Tyskland
CG = Green Cargo - Sverige SJ = Statens Järnvägar - Sverige

ES

= Eliasson Spårunderhåll AB - Sverige   SPENO = Speno International - Sveits
Eurailscout = EURAILSCOUT Inspection & Analysis - Nederland   SPITZKE = SPITZKE AG - Tyskland
Hering = HERING Management GmbH - Tyskland   SRS = Sperry Rail Service - USA/Tyskland
HFW = H. F. Wiebe GmbH & Co KG - Tyskland   Strukton = Strukton Rail NV - Nederland
INFRA = Infranord AB - Sverige   SWIETELSKY = SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H - Østerrike
LEW = Leonhard Weiss Bauunternehmung GmbH - Tyskland   VR = Valtionrautatiet - Finland

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.04.2024