-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanebilder Lenker

Å se nye byer og møte nye mennesker er

 den store gleden ved å reise (Djenghis Khan)

Jeg gjør gjerne Djenghis Khans ord til mine (uten å identifisere meg med ham for øvrig!! Det var vel de færreste steder folk var spesielt glade for å se ham!).

Og jeg har fått anledning til å reise mye, se mange steder og møte mange spennende mennesker - helt fra min første utenlandsreise (til Sverige og Danmark) i 1952, en reise jeg av naturlige grunner bare husker små glimt av. I 1965 kunne jeg plusse Spania på listen, og siden har de fulgt, i kronologisk rekkefølge: Nederland (1967), Tyskland (1968), England (1968), Sveits (1973), Frankrike (1973), Finland (1976), Israel (1983), Vestbredden/Palestina (1983), DDR (1989), Marokko (1990), Russland (1992), Estland (1995), Latvia (1995), Østerrike (2000), Kina (2002), Mongolia (2002), Syria (2008), Jordan (2008), Romania (2010), Libanon (2010), Polen (2011), Italia (2012), Vatikanstaten (2012), Madagaskar (2012), Belgia (2018), Slovenia (2018) og Kroatia (2019). Alt etter hvorvidt man regner Vestbredden, DDR og Vatikanstaten som egne land, er det så langt 30 land; hvis ikke, blir det 27, og da er en kort mellomlanding i Ankara (Tyrkia) i 2008 ikke regnet med. Mange av landene har vært besøkt gjentatte ganger. I tillegg har jeg vært innom en bygning tilhørende en eksterritorial stat, Den suverene Malteserordenens kirke i Wien. Ordenens bygninger, spredt over store deler av verden, er dens statsterritorium. I 2020 sto både Ungarn og USA på programmet, nok en tur til London, foruten flere turer til Tyskland. Den første turen til Tyskland ble gjennomført etter programmet, men resten av reiseprogrammet bortfalt pga. koronapandemien. Når jeg kan gjenoppta reiseprogrammet, er i øyeblikket umulig å si noe om.

På denne siden deler jeg med dere noen av mine reiseopplevelser.

Observatør i DDR 1.-11. september 1989
     

Hjelpesending til Estland 1.-8. oktober 1995
     

Israel og Vestbredden 9.-17. mai 1999
     

TransSibir 2.-26. juli 2002

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 17.11.2020