-eBe-

  

Tyskland

Tog på frimerker

bullet

Det tyske rike (1871-1945)

bullet

Baden (1945-1948)

bullet

Provinz Sachsen (1945-1946)

bullet

DDR (1949-1990)

bullet

Forbundsrepublikken Tyskland (1949-)

Det tyske rike (1871-1945)

Tyskland ble for første gang samlet til ett rike etter den fransk-tyske krigen i 1871 og besto fram til nederlaget i 2. verdenskrig i 1945. Det omfattet, også etter store landavståelser etter nederlaget i 1. verdenskrig, større områder enn dagens Tyskland, og frimerkeutgivelsene var derfor gyldige i områder som i dag tilhører andre stater.

1920: Dagligmerker

RM 1,-

Motiv: Trikk ved rikspostkontoret i Berlin

1920: Dagligmerker

RM 1,25

Motiv: Trikk ved rikspostkontoret i Berlin

1921: Dagligmerker, arbeidsliv

RM 1,-

Motiv: Kullvagge og gruvearbeidere

1921: Dagligmerker, arbeidsliv

RM 1,20

Motiv: Kullvagge og gruvearbeidere

1922: Dagligmerker, arbeidsliv

RM 5,-

Motiv: Kullvagge og gruvearbeidere, men speilvendt i forhold til 1921-serien

1922: Dagligmerker, arbeidsliv

RM 30,-

Motiv: Kullvagge og gruvearbeidere

1923: Tjenestemerker for offentlig tjenestepost

RM 20,-

Motiv: Kullvagge og gruvearbeidere

1923: Innsamling til ofrene for de franske okkupasjonsstyrkene utplyndring av rhin- Rhur-området

RM 5,- + 100,- (til inntekt for nødsofrene i Rhin-/Ruhr-området)

Motiv: Kullvagge og gruvearbeidere

1935: Tyske jernbaners 100-årsjubileum

RM 0,06

Motiv: Damploker "Adler" med åpningstoget på jernbanen Nürneberg-Fürth

1935: Tyske jernbaners 100-årsjubileum

RM 0,12

Motiv: DR damplok type 03

1935: Tyske jernbaners 100-årsjubileum

RM 0,25

Motiv: DR motovogntog type TV04 "Fliegender Hamburger"

1935: Tyske jernbaners 100-årsjubileum

RM 0,40

Motiv: DR damplok 05.001

1941: Leipziger vårmesse

RM 0,25

Motiv: Leipzig Hbf.

1944: Helteminnedagen, velferdsmerker

RM 0,24 + 0,10 (til velferdsformål)

Motiv: Tung jernbanekanon

Baden (1945-1948)

Provinz Sachsen (1945-1946)

Provinz Sachsen må ikke forveksles med med hverken den nåværende delstaten Sachsen eller det tidligere kongedømmet ved samme navn. Provinz Sachsen var en provins under Preussen og utgjorde i grove trekk det samme området som den nåværende delstaten Sachsen-Anhalt. I likhet med resten av det som hadde vært Preussen, ble området liggende i den russiske okkupasjonssonen, senere i DDR, etter det tyske nederlaget i 2.verdenskrig. I 1945 og 1946. før det ble organisert et ordnet postvesen for den sovjetiske okkupasjonssonen, ble det utgitt lokale frimerker i Provinz Sachsen. Disse ble ugyldiggjort da det kom felles frimerker for den sovjetiske okkupasjonssonen.

1946: Gjenoppbygging

RM 0,42+0,28 (til gjenoppbyggingsformål)

Motiv: Reparasjon av damplok

DDR (1949-1990)

DDR ble opprettet i oktober 1949 i den delen av Tyskland som var okkupert av Sovjetunionen, som et mottrekk mot opprettelsen av Forbundsrepublikken i de tre vestlige okkupasjonssonene. De første årene nektet mange vestlige stater å befordre post som var frankert med frimerker fra DDR. Etter den tyske gjenforeningen i 1990 utgjør det tidligere DDR nå delstatene Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin (minus tidligere Vest-Berlin), Sachsen-Anhalt, Sachsen og Thüringen. Den sovjetiske oppkupasjonssektoren av Berlin ble hovedstad i DDR, men firemaktsavtalen fra 1945 gjorde at Sovjetunionen likevel tok visse forbehold når det gjaldt DDRs jurisdiksjon over Øst-Berlin. Berlins historiske sentrum lå i denne østlige sektoren.

Et spesielt fenomen ved frimerkeutgivelsene i DDR var at mange serier hadde et høyverdimerke som ikke var i allment salg, kun til frimerkesamlere med spesiell samlerlegitimasjon. Disse såkalte "sperreverdiene" hadde en pålydende verdi som det knapt var behov for, og de ble knapt brukt i frankeringsøyemed. Poststemplede eksemplarer av dem er derfor uhyre sjeldne. I DDR-tiden ble det også regnet som valutasmugling å ta postfriske frimerker med ut av landet. At det likevel fantes postfriske DDR-merker på markedet i vest, skyldtes at landets myndigheter selv tjente valuta på å selge merkene i utlandet.

1953: Arbeidere for 5-årsplanen (boktrykk)

DDR-Mark 0,25

Arbeidere som bygger damplok

1953: Arbeidere for 5-årsplanen (offset)

Samme verdi og motiv som boktrykkutgaven.

1956: Leipzigermessen 1956

DDR-Mark 0,20

Motiv: Jernbanekraner

1956: Leipzigermessen 1956

DDR-Mark 0,35

Motiv: Jernbanekraner

1957: Leipziger vårmesse 1957

DDR-Mark 0,25

Motiv: 6-akslet ellok, ukjent type. Ingen loktype som likner dette ble bygget i DDR i 1957.

1957: Brunkullsproduksjon i DDR

DDR-Mark 0,10

Motov: Lasting av jernbanevogner

1957: Brunkullsproduksjon i DDR

DDR-Mark 0,20

Motov: Anleggstog med elektrisk lokomotiv i brunkullsbrudd

1958: Frimerkets dag 1958

DDR-Mark 0,20

Motiv: Moderne postvogn

1960: Tyske jernbaner 125 år

DDR-Mark 0,10

Motov: 2-etasjers leddtog

1960: Tyske jernbaner 125 år

DDR-Mark 0,20

Motiv: Persontog som kjører ombord i M/F "Sassnitz" i Saßnitz

1960: Tyske jernbaner 125 år

Utagget utgave av forrige merke

1960: Tyske jernbaner 125 år

DDR-Mark 0,25

Motiv "Adler fra 1835 og protoyp av DRs diesellok type V180 (type 118)

1960: Frimerkets dag 1960

DDR-Mark 0,25

Motiv: Prøyssisk postvogn fra 1800-tallet

1962: 10-årsjubileet for Friedrich Lists trafikkhøyskole, Dresden

DDR-Mark 0,05

Protoyp av DRs diesellok type V180 (type 118)

1963: Leipziger høstmesse 1963

DDR-Mark 0,10

Motiv: Motorvogntog type 181 (VT 12.14)

1963: Leipziger høstmesse 1963

DDR-Mark 0,10 og 0,10

Sammentrykk av foregående og et merke uten jernbanemotiv

1963: Frimerkets dag 1963

DDR-Mark 0,20

Motov: Mekanisert lasting/lossing av postvogn

1964: DDRs 15-årsjubileum

DDR-Mark 0,10

Motiv: Lukket godsvogn på havnespor og skinnegående havnekran

1968: Leipziger vårmesse 1968

DDR-Mark 0,10

Motiv: Dieselelektrisk lok type DE1, eksportmodell for Brasil

1968: Leipziger høstmesse 1968

DDR-Mark 0,10

Motiv: Piko modelltog, derav et ungarsk NoHAB type M61

1969: Trafikksikkerhet

DDR-Mark 0,,20

Motiv: Planovergang med diesellok (tilsynelatende av vesttysk type!)

1970: Volkspolizei 25 år

DDR-Mark 0,20

Motiv: Motorvogntog type 175 (VT18.10) og transportpolitibetjent

1973: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,05

Motov: Ellok 211.702. Type 211 var den første elloktypen som ble utviklet i DDR.

1973: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,10

Motiv: Termovogn type MK4 med kjøleaggregat

1973: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,20

Motiv: Personvogn produsert for eksport til Sovjetunionen

1973: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,25

Motiv: Kulebeholdervogn for gods i pulverform

1973: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,35

Motov: 2-etasjers personvogn for mellomdistansetog

1973: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,85 (sperreverdi)

Motiv: Personvogn type B70 for fjerntog

1974: Leipziger høstmesse

DDR-Mark 0,10

Motiv: Dieselhydraulisk lok type 110 hengende i jernbanekran.

1974 Verdenspostunionen (UPU) 100 år

DDR-Mark 0,20

Motiv diesellok type 118 (V180) og damplok

1975: Trafikkopplæring

DDR-Mark 0,35

Motiv: Varselsskilt: Usikret planovergang

1977: Dresden traafikkmuseum

DDR-Mark 0,05

Motiv: Damploket "Muldenthal" fra 1861

1977: Dresden traafikkmuseum

DDR-Mark 0,10

Motov: Dresdens eldste, bevarte trikk, fra 1896

1978: Posttransport før og nå

DDR-Mark 0,25

Motiv: Postvogn fra 1896

1978: Posttransport før og nå

DDR-Mark 0,35

Motiv: Postvogn fra 1978

1978: Posttransport før og nå

DDR-Mark 0,10, 0,20, 0,25 og 0,35

Blokk bestående av de to foregående merkene to merker uten jernbanemotiv

1978: Containertransport

DDR-Mark 0,35

Motiv: Diesellok type 118 (V180) og containervogner

1979: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,05

Motiv: Elektrisk lokalmotorvogntog type MXA for Budapest, Ungarn

1979: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,10

Motiv: Selvtømmende massegodsvogn type Us-y

1979: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,20

Motiv: Diesellok 110.836

1979: Jernbanemateriell produsert i DDR

DDR-Mark 0,35

Motiv: Biltransportvogn type Laaes

1979: Jernbanefergeforbindelsen Saßmitz-Trelleborg 70 år

DDR-Mark 0,20

Motiv: M/F "Rostock"

1979: Jernbanefergeforbindelsen Saßmitz-Trelleborg 70 år

DDR-Mark 0,35

Motiv: M/F "Rügen"

1979: Jernbanefergeforbindelsen Saßmitz-Trelleborg 70 år

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Kart over Østersjøen med fergeruten og tilstøtende jernbanelinjer i DDR og Sverige inntegnet

1980: Trafikkhistorisk leketøy

DDR-Mark 0,10

Motiv: Leketøyslokomotiv fra ca. 1850

1980: Trafikkhistorisk leketøy

DDR-Mark 0,10, 0,20, 0,25, 0,35, 0,40 og 0,50

Miniatyrark med foregående merke og fem merker uten jernbanemotiv

1980: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,20

Motiv: KSStEB type IVk fra veteranbanen Radebeul-Radeburg (750 mm)

1980: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,25

Motiv: KSStEB personvogn fra veteranbanen Radebeul-Radeburg (750 mm)

1980: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Schloß Moritzburg og strekningsskisse

1980: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,20

Motiv: Damplok 99.2323 fra banen Bad Doberan - Ostsebad Kühlungsborn ("Molli") (900 mm)

1980: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,35

Motiv: Personvogn 990-205 fra banen Bad Doberan - Ostsebad Kühlungsborn ("Molli") (900 mm)

1980: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Tog i Mollistraße i Bad Doberan og strekningsskisse

1981: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,05

Motiv: Damplok 99.1761 fra banen Freital - Kurort Kipsdorf (750 mm)

1981: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,15

Motiv: Konduktør- og reisegodsvogn fra banen Freital - Kurort Kipsdorf (750 mm)

1981: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Kurort Kipsdorf stasjon og strekningsskisse

1981: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,05

Motiv: Damplok 99.4632 fra banen Putbus-Göhren ("Rasender Roland") (750 mm)

1981: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,05

Motiv: Personvogn type KB4ip fra banen Putbus-Göhren ("Rasender Roland") (750 mm)

1981: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Jagdschloß Granitz og strekningsskisse

1983: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,15

Motiv: Damplok 99.5804 fra banen Wernigerode-Nordhausen (Harzquerbahn, nå del av HSB) (1000 mm)

1983: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,20

Motiv: Personvogn fra banen Wernigerode-Nordhausen (Harzquerbahn, nå del av HSB) (1000 mm)

1983: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Steinerne Renne og strekningsskisse

1983: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,20

Motiv: Damplok 99.1731 fra banen Zittau-Kurort Oybin / Kurort Jonsdorf (750 mm)

1983: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,20

Motiv: Lukket godsvogn fra banen Zittau-Kurort Oybin / Kurort Jonsdorf (750 mm)

1983: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Landskap i Zittauerfjellene og strekningsskisse

1984: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,30

Motiv: Damplok 99.1775 fra banen Cranzahl-Kurort Oberwiesenthal (750 mm)

1984: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,80

Motiv: Personvogn type KAB4 fra banen Cranzahl-Kurort Oberwiesenthal (750 mm)

1984: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Svevebanen til Fichtelberg og strekningsskisse

1984: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,40

Motiv: Damplok 99.6001 fra Selketalbahn (nå en del av HSB) (1000 mm)

1984: Smalsporbaner i DDR

DDR-Mark 0,60

Motiv: Person- og reisegodsvogn type KBD fra Selketalbahn (nå en del av HSB) (1000 mm)

1984: Smalsporbaner i DDR

Sammentrykk av de to foregående merkene med etikett imellom

Etikettmotiv: Alexisbad og strekningsskisse

1985: Det sosialistiske jernbanevesen og dets tradisjoner

DDR-Mark 0,20

Motiv: Stillverkstårn og stillverkstavle

1985: Det sosialistiske jernbanevesen og dets tradisjoner

DDR-Mark 0,25

Motiv: Damploket "Saxonia" og lokfører Andreas Schubert fra 1838, og ellok type 250

1985: Det sosialistiske jernbanevesen og dets tradisjoner

DDR-Mark 0,50

Motiv: Montering av kontaktledning ved hjelp av helikopter. I bakgrunnen peson- og godsvogner

1985: Det sosialistiske jernbanevesen og dets tradisjoner

DDR-Mark 0,85 (sperreverdi)

Motiv: Leipzig Hbf.

1986: SEDs 11. partikongress

Miniatyrark. DDR-Mark 1,- (sperreverdi)

Motiv i arkranden: Ellok type 250

1986: Tekniske høydepunkter: Historiske sporvogner

DDR-Mark 0,10

Motiv: Hestesporvogn fra 1886, Dresden

1986: Tekniske høydepunkter: Historiske sporvogner

DDR-Mark 0,20

Motiv: Elektrisk sporvogn fra 1896, Leipzig

1986: Tekniske høydepunkter: Historiske sporvogner

DDR-Mark 0,40

Motiv: Elektrisk sporvogn fra 1910, Berlin

1986: Åpningen av jern banefergeforbindelsen mellom Mukran i DDR og Klaipeda i Sovjetunionen (nå i Litauen)

DDR-Mark 0,50

Motiv: Ombordkjøring på 2.-etasjers fergerampe

1986: Åpningen av jern banefergeforbindelsen mellom Mukran i DDR og Klaipeda i Sovjetunionen (nå i Litauen)

DDR-Mark 0,50

Motiv: 2-dekks jernbaneferge

1986: Åpningen av jern banefergeforbindelsen mellom Mukran i DDR og Klaipeda i Sovjetunionen (nå i Litauen)

Sammentrykk av de to foregående merkene

1989: 150-årsjubileet for åpningen av den første tyske fjerntogsforbindelsen, Leipzig-Dresden / Friedrich Lists 200-årsdag

DDR-Mark 0,15

Motiv: Friedrich List, ingeniør, jernbanegründer

1989: 150-årsjubileet for åpningen av den første tyske fjerntogsforbindelsen, Leipzig-Dresden / Friedrich Lists 200-årsdag

DDR-Mark 0,20

Motiv: Dresdner Bhf. i Leipzig

1989: 150-årsjubileet for åpningen av den første tyske fjerntogsforbindelsen, Leipzig-Dresden / Friedrich Lists 200-årsdag

DDR-Mark 0,50

Motiv Liepziger Bhf. i Dresden

Forbundsrepublikken Tyskland (1949-)

bullet

Vest-Tyskland (1949-1990)

bullet

Vest-Berlin (1949-1990)

bullet

Det gjenforente Tyskland (1990-)

Vest-Tyskland (1949-1990)

Forbundsrepublikken Tyskland ble opprettet i mai 1949 etter en avtale mellom de tre vestlige okkupasjonsmaktene, Storbritannia, USA og Frankrike, etter at det hadde vist seg umulig å nå fram til en felles avtale for hele det okkuperte Tyskland. Ved opprettelsen omfattet Forbundsrepublikken delstatene Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland.Pfalz, Saarland og Schleswig-Holstein. De vestallierte sektorene i Berlin inntok en særstilling (Se nedenfor!). Av den grunn ble Forbundsrepublikkens hovedstad liggende i Bonn.

Vest-Berlin (1949-1990)

Den vesttyske grunnloven av 1949 definerte Berlin (uten forbehold om øst og vest) som en av forbundsrepublikkens delstater. Dette ville hverken Sovjetunionen eller de tre vestlige okkupasjonsmaktene akseptere, og helt fram til den tyske gjenforeningen i 1990 sto de tre vestlige sektorene under direkte militært styre av hhv. Storbritannia, USA og Frankrike. Fra 1950 overlot de tre okkupasjonsmaktene det daglige styret til Vest-Berlins folkevalgte parlament og byregjering. I alle vesentlige spørsmål behandlet både vesttyske og byens egne myndigheter Vest-Berlin som en del av forbundsrepublikken, men med visse unntak:

bullet

Alle vesttyske lover måtte vedtas av byens eget parlament før de kunne gjøres gjeldende i Vest-Berlin. Dette skjedde normalt ved akklamasjon.

bullet

Vest-Berlin var ikke representert i Forbundsdagen eller Forbundsrådet (de to kamrene i nasjonalforsamlingen).

bullet

Innbyggerne i Vest-Berlin var ikke vernepliktige i Vest-Tyskland.

bullet

Vesttyske tropper kunne ikke stasjoneres i Vest-Berlin.

bullet

Det vesttyske forbundspolitiet hadde ingen myndighet i Vest-Berlin.

bullet

Selv om innbyggerne i Vest-Berlin formelt var vesttyske statsborgere med vesttysk pass, måtte de ha egne, vestberlinske pass for å kunne reise i land som var kontrollert av eller på annen måte forbundet med Sovjetunionen, også ved transittreise med bil eller tog gjennom DDR til/fra Vest-Tyskland.

bullet

Til tross for at Vest-Berlin brukte vesttysk valuta, måtte byen utgi egne frimerker. Post fra Vest-Berlin frankert med vesttyske frimerker ble ikke akseptert i land som var kontrollert av eller på annen måte forbundet med Sovjetunionen.

1957: Internasjonal byggutstilling i Berlin

DEM 0,07

Motiv: Modell av Hansakvartalet i Berlin med Berliner Stadtbahn

1969: Velferdsutgave til inntekt for frivillig velferdsarbeid

DEM 0,10 + 0,05 (til velferdsarbeid)

Motiv: Tinnfigur fra 1835, som forestiller en av vognene i åpningstoget på Tysklands første jernbanestrekning, Nürnberg-Fürth

1971: Offentlig kollektivtrafikk i Berlin

DEM 0,05

Motiv: KPEV 74.1015 med lokaltog til Wannsee (forløper til S-banen)

1971: Offentlig kollektivtrafikk i Berlin

DEM 0,10

Motiv: Elektriske sporvogner fra 1890. Legg merke til strømavtakerne. Typen er ikke dokumentert andre steder!

1971: Offentlig kollektivtrafikk i Berlin

DEM 0,20

Motiv: Hestesporvogn 247 fra 1880

1971: Offentlig kollektivtrafikk i Berlin

DEM 0,30

Motiv: DR ET165.3789 (S-banetog fra 1932)

1971: Offentlig kollektivtrafikk i Berlin

DEM 0,50

Motiv: BVG 6200 med tilhenger, 1950

1971: Offentlig kollektivtrafikk i Berlin

DEM 1,-

Motiv: BVG D.2431 (T-banetog, høyseste nummer i D-serien)

1973: Offentlig kollektivtrafikk i Berlin

DEM 0,20

Motiv: BVG trolleybuss Bü33.1082 fra 1933

1975: Velferdsmerker til inntekt for tiltak for ungdom

DEM 0,30 + 0,15 (til ungdomsformål)

Motiv: FWNB 19 "Drache" fra 1848", bevart ved Technik-Museum Kassel.

1975: Velferdsmerker til inntekt for tiltak for ungdom

DEM 0,40 + 0,20 (til ungdomsformål)

Motiv: DB (ex DR) 89.7452 (ex KPEV ukjent nr.)

1975: Velferdsmerker til inntekt for tiltak for ungdom

DEM 0,50 + 0,25 (til ungdomsformål)

Motiv: DB (ex DR) 50.001

1975: Velferdsmerker til inntekt for tiltak for ungdom

DEM 0,70 + 0,35 (til ungdomsformål)

Motiv: DB 10.001. Kun to stk. ble bygget av denne siste damploktypen som ble utviklet for DB.

1975: Dagligmerker industri og teknikk

DEM 0,10

Motiv: DB S-banetog type 420 for 15 kV vekselstrøm. Typen har aldri gått i Berlin

1982: Dagligmerker industri og teknikk

DEM 3,-

Motiv: MAGLEV-tog

1988: 150-årsjubileet for jernbanen mellom Berlin og Potsdam

DEM 0,80

Motiv: Tog på Potsdamer Bhf., Berlin

1990: Post- og tlekommunikasjonshistorie. Velferdsdmerker

DEM 0,60 + 0,30 (til velferdsformål)

Motiv: Postvogn fra ca. 1900

Det gjenforente Tyskland (1990-)

 

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Reisedagbok fra mitt opphold som politisk observatør i DDR, september 1989

Travel diary (in Norwegian) from my stay as political observer in GDR, September 1989 / Reisetagebuch (auf Norwegisch) von meinem Aufenhalt als politischer Beobachter in der DDR, September 1989 / Diario de viaje (en noruego) de mi estancia como observador político en la RDA, septiembre de 1989 / Дневник путешествия [по норвежски] во время моего пребывания в качестве политического обозревателя в ГДР, сентябрь 1989 г.

bullet

Tog på frimerker, hovedside

Trains on stamps / Züge auf Briefmarken, Hauptseite / Trenes en sellos / Поезда на марках

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 23.04.2021