-eBe-

  

Estland

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Så sent som i 1995 var det mange damplok å se i Estland. Det dreide seg dels om deler av den tidligere (sovjetiske) strategiske lokreserven, dels om damplok benyttet som varmelok, stasjonære varmekjeler, på stasjonene i Tallinn, Tartu og Valga. Samtlige lok syntes å være intakte, og flere av varmelokene ble med visse mellomrom kjørt bort for bunkring. Samtlige bilder er tatt i oktober 1995, og hvorvidt varmelokene fortsatt benyttes (2021), vites ikke. Lokene fra lokreserven må imidlertid anses som veteran- eller museumslok og er kun tatt med her i den grad typen ikke er med ellers.

EVR 52.3368

Valga (lokreserven), 06.10.1995

EVR (ex CЖД) Su.251-64

Valga (lokreserven), 06.10.1995

EVR (CЖД) L.1161

Tartu (varmelok), 04.10.1995

EVR L.1161

Tartu, 04.10.1995

EVR L.1161

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) L.1808. Ved siden av loket ses tydelig røret som overfører dampvarmen til bygningene i nærheten.

Valga (varmelok), 06.10.1995

EVR L.1808

Valga, 06.10.1995

EVR L.1808

Valga, 06.10.1995

EVR L.1808 - med en eldre, estisk lokfører som stolt fortalte han hadde kjørt L-lok i 45 år, hadde nå oppsyn med varmelokene på Valga st.

Valga, 06.10.1995

EVR (ex CЖД) L.4647

Tallinn (varmelok), 07.10.1995 (Antatt utrangert 1997)

Diesellokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. På moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverføring brukes i dag hovedsakelig på mindre og mellomstore skiftelok.

EVR (ex CЖД) TGM3.1888

Tartu, 04.10.1995

EVR TGM3.1888

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) TGM3A.1709

Valga, 06.10.1995

EVR (ex SZD) TGM3A.1709

Valga, 06.10.1995

EVR (ex CЖД) TGK40.74

Tallinn, 07.10.1995

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

EVR (ex CЖД) VME1.116. Museumslok

Valga (lokreserven), 06.10.1995

EVR (ex CЖД) M62.1277

Valga, 06.10.1995

EVR M62.1277

Valga, 06.10.1995

EVR (ex CЖД) M62.1601

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) lok av typene M62 og 2M62. 2M62 er egentlig identiske, men dobeltlok med bare ett førerhus i hver del.

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) 2M62.0223

Like ved den russiske grensen nord for Petsjori (tidligere estisk Petseri) i Russland, 05.10.1995

EVR 2M62.0223 med biltog for å hente brukte Lada'er og Volga'er tilbake til kunder i Russland

Like ved den russiske grensen nord for Petsjori (tidligere estisk Petseri) i Russland, 05.10.1995

EVR (ex CЖД) 2M62.0235

Tartu, 04.10.1995

EVR 2M62.0235

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) 2M62.0498

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) TEP60.0222

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) TEP60.0339 - med tydelige skader etter motorbrann

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) TEP60.0922

Tallinn, 07.10.1995

EVR TEP60.0922

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) TEP70.0320

Tallinn, 07.10.1995

GO (ex EVR) TEP70.0320

Tallinn, 10.01.2015

GO TEP70.0320

Tallinn, 10.01.2015

GO TEP70.0320

Tallinn, 10.01.2015

EVR (ex CЖД) TsjME3.3149

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) TsjME3.3490

Tallinn, 07.10.1995

EVR TsjME3.3490

Tallinn, 07.10.1995

EVR TsjME3.3490

Tallinn, 07.10.1995

EVR TsjME3.3490 - nærbilde av russisk automatkobbel. Samme type er vedtatt innført som europeisk standardkobbel og brukes bl.a. på Ofortbanen i Norge

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) TsjME3.4211

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) TsjME3.4283

Valga, 06.10.1995

EVR (ex CЖД) TsjME3.4855

Tallinn, 07.10.1995

EDEL (ex EVR, ex CЖД) ČME3.5184

Tallinn, 10.01.2015

Motorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

ER (ex EVR, ex CЖД) ER2.2207

Tallinn, 06.04.2013

ER (ex EVR, ex CЖД) ER2.2207 og 2401

Tallinn, 06.04.2013

ER ER2.2207 og 2401

Tallinn, 06.04.2013

EVR (ex CЖД) ER12.6003

Tallinn, 07.10.1995

EVR ER12.6003

Tallinn, 07.10.1995

ELRON 1401 og 1321. "Flirt", finnes i tre utgaver: serie 12 = 2-vognstog, serie 13 = 3-vogns og serie 14 = 4-vogns. De finnes også i dieselversjon

Tallinn, 10.01.2015

ELRON 1401 og 1321

Tallinn, 10.01.2015

ELRON 1401

Tallinn, 10.01.2015

Dieselmotorvogner

Dieselhydauliske motorvogner

EVR (ex CЖД) D1.219-1 med 654-3 på andre siden av perrongen

Tartu, 04.10.1995

EVR D1.219-1 og 654-3

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) D1.264-3

Tartu, 04.10.1995

EVR D1.654-3

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) DR1.3707 - fremdeles i gamle, sovjetiske farger, men uten den sovjetiske (russiske) typebetegnelsen.

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) DR1.3708 - typen går med to motorvogner med påfølgende numre i hver ende og tre mellomvogner.

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) DR1A.2243 - i nye farger og med typebetegnelsen med latinske bokstaver. Typebetegnelsen ble senere fjernet.

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) DR1A.3621 og 2243

Tallinn, 07.10.1995

ELRON 2314. "Flirt", finnes i tre utgaver: serie 22 = 2-vognstog, serie 23 = 3-vogns og serie 24 = 4-vogns (+ motorenhet).

Tallinn, 10.01.2015

ELRON 2314

Tallinn, 10.01.2015

ELRON 2314. Her ses hvordan motorenheten er plassert i toget.

Tallinn, 10.01.2015

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

I dette avsnittet er det tatt med alle typer vogner for loktrukne persontog. Mellom- og styrevogner for motorvogntog finnes i avsnittet for motorvogner. Foruten de egentlige personvognene er det i dette avsnittet også tatt med reisegods-, konduktør-, og postvogner som brukes i persontog.

EVR (ex CЖД) Personvogner av russisk type, noen i gammel, sovjetisk grønnfarge, andre ommalt i EVRs egne farger.

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) Personvogner av russisk type, noen i gammel, sovjetisk grønnfarge, andre ommalt i EVRs egne farger.

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) Personvogner av russisk type, noen i gammel, sovjetisk grønnfarge, andre ommalt i EVRs egne farger.

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) i fargene til Balti Express, ekspresstoget mellom Tallinn og St. Petersburg

Tallinn, 07.10.1995

GO (ex EVR, ex CЖД) 4438116

Tallinn, 10.01.2015

GO (ex EVR, ex CЖД) 4438156

Tallinn, 10.01.2015

GO (ex EVR, ex CЖД) 4938008

Tallinn, 10.01.2015

GO 4938008 - "Keisersalongen" (Fint skal det være...)

Tallinn, 10.01.2015

Godsvogner

EVR (ex CЖД) termovogner

Valga, 06.10.1995

EVR (ex CЖД) konduktør- og generatorvogn i tog med termovogner.

Valga, 06.10.1995

EVR og PЖД (begge ex CЖД) diverse godsvogner i tog fra Russland. Det er ikke mulig å identifisere hvilke vogner som er estiske eller russiske.

Like ved den russiske grensen nord for Petsjori (tidligere estisk Petseri) i Russland, 05.10.1995

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt:

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Kraner

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort. Det samme gjelder dresiner og inspeksjonskjøretøyer.

EVR (ex CЖД) 2274, gammel (hjemmesnekret?) lastetraktor.

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) AGD1.006, motortralle

Tallinn, 07.10.1995

EVR AGD1.006

Tallinn, 07.10.1995

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

EVR (ex CЖД) PRM.3G, ballastpakkemaskin

Tallinn, 07.10.1995

EVR PRM.3G

Tallinn, 07.10.1995

Kraner

Kraner brukes til ulike formål, opprydning etter havarier og ulykker, montering av broer, sporveksler m.m. Lastetraktorer har normalt påmontert kraner til enklere oppgaver, men til de tyngre oppdragene trengs det kraftigere saker. Kraner kan være selvgående eller loktrukne; de kan være håndsveivede eller damp-, el- eller motordrevne.

EVR (ex CЖД) KD3.151, selvgående kran

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) KDE163.3023, selvgående kran

Tallinn, 07.10.1995

EVR (ex CЖД) MK.6, kranvogn, muligens selvgående

Tartu, 04.10.1995

EVR (ex CЖД) kranvogn, så ikke ut til å være selvgående

Tallinn, 07.10.1995

 

EDEL = Edelaraudtee  AS   EVR = Eesti Vabariigi Raudtee   РЖД [RZD] = Росийские Железные Дороги [Rossiskije Zheleznije Dorogi] (Russland)
ELRON = AS Eesti Liinirongid   GO = AS Go Rail   CЖД [SZD] = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zheleznije Dorogi] (Russland)
ER = Elektriraudtee                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

             (Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023