-eBe-

  

Kroatia

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt:

bullet

Elektrisk materiell = materiell med elektrisk framdrift

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Snørydding

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Elektrisk materiell

Elektrisk drevet anleggs- og vedlikeholdsmateriell benyttes på sporveislinjer. Svært ofte er det gamle sporvogner som er ombygget til nytt formål, men det forekommer også spesialbygd materiell. Dette materiellet har ofte mange bruksområder (Se også i avsnittene nedenfor).

ZET T.78, tidligere trafikkvogn type M22 (bygd i 1922!)

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.78

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.78, 86 og 6

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 27.04.2019

ZET T.81, tidligere trafikkvogn type M24 (bygd i 1924)

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.83, tidligere trafikkvogn type M24 (bygd i 1924)

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.83

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.86, tidligere trafikkvogn type M24 (bygd i 1924)

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.86

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.86

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET KTM101.105, utrangert som trafikkvogn, nå arbeidsvogn. Ikke ommalt, kun merket med varselsstriper,

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET KTM101.105

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET KTM101.105. Legg merke til den kraftige koblingen for påmontering av ulike typer arbeidsredskap.

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET B2.II, skinnesliper

Vlaška ulica, Zagreb, sommeren 2014

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, samt tunneler og broer) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv.

ZET B2.II, skinnesliper

Vlaška ulica, Zagreb, sommeren 2014

ZET T.40, transportvogn for skinnelengder.

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.6, transportvogn for grus, sand etc.

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T.8, transportvogn for grus, sand etc.

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

PRG (ex HŽ, ex JŽ) 9154.676 (U-zz), til bruk ved betongarbeider

Zagreb ZK, 24.04.2019

PRG (ex HŽ, ex JŽ) 9061.033 (Ukk-zz), vanntank til bruk ved betongarbeider

Zagreb ZK, 24.04.2019

PRG (ex HŽ, ex JŽ?) 9240.007 (Uaddlck-zz), ballasttransport med sidetømming

Zagreb ZK, 24.04.2019

PRG (ex HŽ) 9300.138 (Ua-zz), spesialvogn for transport av hele sporseksjoner og -veksler.

Zagreb ZK, 27.04.2019

PRG 9300.138

Zagreb ZK, 27.04.2019

Snørydding

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. På sporveislinjer brukes gjerne gamle sporvogner som er ombygd og påmontert brøyteutstyr.

ZET T-78

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T-81

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T-83

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T-86

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

ZET T-86

Trešnjevka sporveisdepot, Zagreb, 29.04.2019

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner. Losjivogner er normalt ominnredete, eldre personvogner. Lager- og verkstedsvogner er innredet i gamle godsvogner.

HŽ (PRG?, ex JŽ) 9250.057, losjivogn

Zagreb ZK, 24.04.2019

PRG (ex HŽ, ex JŽ), losjivogn (inngang på motsatt side)

Zagreb ZK, 24.04.2019

PRG (ex HŽ, ex JŽ) 9200.041 (Uak-zz), verksteds- eller lagervogn

Zagreb ZK, 24.04.2019

PRG (ex HŽ, ex JŽ) 9200.027 (Uas-z), verksteds- eller lagervogn

Zagreb ZK, 24.04.2019

PRG (ex HŽ, ex JŽ) 9100.064 (Uk-zz), verksteds- eller lagervogn

Zagreb ZK, 24.04.2019

 

= Hrvatske Železnice   PRG = Pružne građevine d.o.o.   ZET = Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
= Jugoslovenske Železnice (Jugoslavia)                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 14.01.2021